Header

Jaargang 18 - Uitgawe 23/2021 - Donderdag 15 Julie 2021

ngkn@ngkn.com.na

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Covid en ons

• Uit die annale

• Uit ander oorde

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Opleidingsgeleentheid

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

• Uit die Kantoor - MODERAMEN

SINODE IS NOU UITGESTEL NA MAART 2022

Die opname wat die moderatuur gemaak het oor menings tov die Sinode se vergadering het oorweldigend aangedui dat gemeentes eerder in persoon indien enigsins moontlik wil vergader én eers in Maart 2022. Die modramen het die aanbeveling by wyse van ‘n rondomtalie stemming geratifiseer.

Dus is die vergadering nou aangeskuif na daardie datum. Die spesifieke datums moet nog deur die moderamen bepaal word.

Die vergadering sal van nuuts af aangekondig word en daarvoor sal ook nuwe geloofsbriewe voorsien moet word.

---

Erongo Social Services vernuwe

Na jare in dieselfde perseel het Erongo Social Services (wat voorheen die KMR Walvisbaai was) besluit om die perseel binne en buite op te knap.

Op die reeks fotos sien mens die Voor. Tydens en Na prentjie:

Dit het nog heel skaflik gelyk sou mens kon sê, toe kom die "verwoesting en herrys die nuwe:

Feldmuis wens die maatskaplike dienste van Erongo Social Services jare se vrugte en vreugdevolle diens in die mooi fasiliteit:

---

COVID-19 en ons

Gustav Pansegrouw skryf uit die suide

Hallo Thijs, in tye soos hierdie dink ek gereeld aan wat Langenhoven op ‘n dag gesê het: As jy vir iemand iets wil skryf, dink lank, baie lank daaroor na, en skryf dan nié.

Skryf is egter ons kommunikasie in hierdie wyd uitgestrekte land - veral nou dat ons mekaar waarsku om eerder nié by mekaar te kom nie. Hierdie virus word immers van mens tot mens oorgedra. Ons skuld mekaar vandag die liefde wat sê: moenie by my huis kom nie, en as jy moet, bly buite, ons praat dáár, bly weg van my af, moenie my ‘n drukkie gee nie, staan daar ver, praat agter jou masker. Vir my, vir ons almal, is dit niks minder nie as wreed. Dis nie hoe liefde wat ons by moedersmelk ingekry het, lyk en voel nie.

Maar dan gebeur dit soos tans op talle plekke en in vele huisgesinne dat die nood van ons medemens ons nie toelaat om eenkant te staan nie. Mense plaas hulle eie lewe op die spel vir hulle medemens, ook vir mense wat hul dalk nooit eers geken het nie. Waar dit gebeur, soos tans in talle verhale gehoor word, kan ons nie anders as om die Liefde te erken nie.

Dis inderdaad vir ons ongekende tye, maar dis nie vreemd nie. Die eeue vertel hierdie verhaal in al sy verskillende gedaantes oor en oor. Maar terselfdertyd vertel die eeue ook, net soos vandag, die verhale van mense wat deur die Liefde gedring word om medemens te bly.

In tye soos hierdie is dit so dat ons mekaar aanmoedig om vas te staan in die geloof, om te volhard, om met vertroue te leef, om die oë op Christus te hou, anders gaan ons moeg word en uitsak. En wie het nie sulke aanmoediging nodig nie! Maar miskien, net miskien, het ons in tye soos hierdie, waar die oë dof geword het, die gemoed onder al die seer en druk gewoon nie meer weet nie, nodig om te hoor dat ons vasgehou wórd. O, ons weet dit, ons glo dit van harte. Ons bely dit ….., meestal stamelend…. Ek glo Here, ek glo, maar kom my ongeloof te hulp, ek is jammer ek glo nie soos ek moet nie.

Mense wat tot die dood toe moeg is, wat letterlik en figuurlik sielsalleen is, wat doodsangs beleef, het troos nodig, die Woord wat vertel: Ek is by jou, selfs al voel dit nie vir jou so nie, beleef jy dit nie, sien jy dit nie, ja, selfs al twyfel jy: Ek is in beheer, al sien jy net bedreiging en dood.

Ek het in die onderstaande baie swaar geleun op wyle Ferdinand Deist  en probeer skryf …… ek is steeds nie seker of ek toe maar liewers nié moes geskryf het nie.

Die Here is met jou, al die dae …… Groetnis, Gustav

Dit sal end kry … verbygaan.

Ry op ry het die vyand aangestorm gekom. Die lug was bruin van die stofwolke en die gedreun van die perdehoewe het soos ‘n veraf donderweer geklink. Dit was nou al die hoeveelste aanslag.

Niemand kon dit buite die stad waag nie. Die vyandige magte was eenvoudig ooral. Wie dit wél buite waag is gevang en lewend oor skerppuntpale opgehang vir almal om te sien. Die kosvoorrade in die stad was drasties aan die min word. En die pryse van die noodvoorraad het die hoogte ingeskiet. Daar was dertig- veertigduisend mans en vroue in die stad vasgekeer en seker goed twee, drie maal soveel kinders.

Wanneer sou dit end kry? Hoe gaan hulle dié situasie oorleef? Gaan hulle hier uitkom, of gaan hulle ook aan daai pale opgehang word? Hoe lank nog, Here?, het Habakuk uitgeroep waar hy in die wagtoring gestaan het. En terselfdertyd het hy sommer sy hele hart uitgepraat:

Hoe lank moet ek nog om hulp roep sonder dat U my hoor? Hoe lank moet ek kla oor geweld sonder dat U ons red? Waarom laat U my soveel onreg sien? Waarom kyk U toe as daar soveel ellende is? Ek sien net geweld en verwoesting, ‘n getwis en ‘n gebaklei. Die wet het nie meer krag nie, en daar geskied nie meer reg nie. Slegte mense het die oorhand oor die goeies, en so word die wet verkrag (Hab 1:2-4).

En die antwoord wat Habakuk in 2:2-3 gekry het kan ons in ‘n enkele sin opsom: Ook dít sal verbygaan.

Dit is woorde wat ‘n mens se lewensfilosofie kan/behoort te word: ook dit sal verbygaan. As dit voorspoedig gaan en alles loop presies na wense, as die een of ander sukses my te beurt val, is dít die gedagte wat die hoogmoed en die voorspoedneurose demp: ook dít sal verbygaan. Maar as dit sleg gaan, as dit regtig donker word, word dieselfde woorde trooswoorde: ook dít sal end kry, verbygaan. En ek dink aan die tyd - ‘n maand, ses maande, vyf jaar van nou af. Dan sal die pyn van die huidige ervaring verdof wees, sal die herinneringe nie meer dieselfde angs opwek as die omstandigheid self nie. Die verlange sal minder wees, die intensiteit van die bewussyn van verlies op ‘n laer peil. Ook dít sal verbygaan. Bly net nóú by my, Heer. Nóú het ek U nodiger as ooit tevore!

Op ‘n manier is dié blik op die lewe ook verwoord in Sarah Adams se onvergeetlike lied wat ons ken as “Nader, my God, by U.” Sy was ‘n suksesvolle aktrise toe sy skielik ‘n invalide geraak en bedlêend geword het. Haar dominee het haar elke keer wat hy haar gesien het, gevra om Genesis 28:10-16 te lees. En sy het dit dikwels gedoen, totdat die beeld van die trap na die hemel haar op ‘n dag aangegryp het: Haar omstandighede is ‘n trap waarmee sy nader aan God gekom het. En sy het haar gedig “Nearer, my God, to Thee” op skrif gestel.

In hierdie gedig kom daar ‘n merkwaardige reël voor, een wat nie in ons Afrikaanse weergawe dieselfde beeldende krag het nie:

Nearer, my God, to Thee

Nearer to Thee!

E’en though it be a cross

That raiseth me; …..

Selfs al is dit ‘n kruis wat my oplig om nader aan U te wees, ‘n kruis waaraan ek vasgespyker hang – soos ek aan hierdie bed – sal my lied steeds wees: Nader, my God, by U.

Ook dít sal verbygaan, en as ek terugkyk, sal my lied steeds wees: Nader, my God, by U. Gee my die krag om in die omstandighede van die nou daardie perspektief te kan behou. Maar om dit te kan behou ten spyte van al die smart of verlies of teleurstelling of angs, het ons nodig om te sê: Bly by my, Heer, terwyl die skadus daal. Laat nóú U lig my lewenspad bestraal. Daar is géén ander hulp of troos naby. Hulp van die hulpelose, staan my by. Of: Vader, as dit kan, spaar my tog dit wat voorlê, maar as dit nie kan nie, sal ek dit aanvaar. Daardie Getsémane-gebed móét ons bid, agterna prewel. Want ook dít, hierdie omstandighede, sal verbygaan.

In sy groot benoudheid het Habakuk geroep: Hoe lank nog, Here? En in sy worsteling met God het hy by dié troosvolle lewenshouding uitgekom: Al sou die vyebome ophou dra en die wingerde sonder druiwe wees en die olyfbome geen olywe aan hê nie; selfs al sou daar geen graan meer op die lande wees en geen skaap meer in die kraal of beeste in die stalle nie, sal ek tog vreugde hê en bly wees oor die Here, die God wat my red. Die Here wat regeer, gee my krag. Hy sal my selfs oor die berge laat beweeg so vinnig en veilig soos ‘n wildsbok (Hab 3:17-19).

As die teenspoed kom, weet hy: Ook dít sal verbygaan. Ook Habakuk se kruis het hom uiteindelik opgelig om nader aan God te wees en om dáárvandaan perspektief te kry op die omstandighede: Die Here regeer. Ook nóú!

Hoe lyk en voel die “klip” waarop jou kop nóú moet rus? Voel dit vir jou ook soos al die Jakobs en Habakuks en Sarah’s, en ja, jou Heer, Jesus, dat omstandighede jou alleen en benoud en selfs in doodsangs laat? Kan ek jou aanmoedig, soos Sarah Adams se dominee haar aangemoedig het, om gereeld Genesis 28:10-16 te lees? Wie weet, dalk ontdek ons soos Sarah Adams en vele ander dat ons kruis ons oplig om nader aan God te kom. Of, soos Jakob en vele ander, dat die Here ook vandag, op die oomblik, in hierdie omstandighede, by jou is, al het jy dit nie besef nie. Of net miskien hoor jy en ek ook soos Habakuk: Ook dít sal verby gaan. Of nog meer: Soos Jesus, die Herder en Bewaker van ons lewe, wanneer ons agter Hom aan bid: Vader, spaar my - en my gesin - van alles wat ons lewe wil ondermyn, maar as dit nie kan nie, sal ek dit aanvaar. 

---

Kanaal 7 Gedenkboek

Wees deel van Kanaal 7 se gedenkboek deur jou geliefde se inligting vir ons te stuur en ons plaas dit in die gedenkboek wat weekliks op Kanaal 7 se sosiale media en webblad geplaas sal word.
Voltooi die gedenkboek-aansoekvorm met al jou geliefde se inligting en ons voeg dit by.
Gedenkboek-aansoekvorm:  https://bit.ly/2TT1tya 
Indien jy vriende het wat ook geliefdes verloor het deel gerus hierdie inligting met hulle. Vir meer inligting skakel Juanita by 061 420850 of stuur ‘n epos na juanita@k7.com.na. Skakel na die Gedenkboek

Uit die annale

Suidwes Ring reik uit na Betchuanaland

In 1955 is die gemeentes in die destydse Suidwes Afrika nog georganiseer in 'n Ring van die Kaapse kerk. In September van daardie jaar dra die Ring dit aan die Ringskommissie op om ondersoek in te stel ivm gebiede in SWA en die Bechuanaland Protektoraat wat nie kerklik ingedeel is nie.

Die besluit volg op gesprekke oor die bediening van Ghanziland. Dit het daarop uitgeloop dat Ghanzi later vanuit Gobabis bedien is, 'n bedeling wat nog tot in die 1970's voortgeduur het.                               Clem Marais (Argivaris)

Uit ander Oorde

Die duiwel sal met my rusie maak oor my tiende....

Hannelize van Wyk, ons vriendelike en baie hulpvaardige argivaris het die kosbare notatjie hier bo iewers uitgegrawe, saam met ‘n paar ander stories uit die persoonlike versameling van Ds PP Stander wat jare lank die hoof van Dingaanstat Teologiese skool was wat hy geskryf het oor ondervindings wat hy gehad het. Hannelize het al hierdie ou handgeskrewe stories oorgetik.

Ds Stander vertel:

Die duiwel sal weer met my rusie maak oor my tiende

Dit was nagmaal op Dingaanstat. Met nagmaal geleenthede het die gemeente ook hul bydraes inbetaal. Maandag kom een van die studente van die teologiese skool na my met ‘n R1 noot. “Ek kom net my bydrae inbetaal, Meneer” sê Daniel.

“Dit het die gemeente mos gister gedoen. Vandag is ons mos nie daarmee besig nie.” Dit was meer uit nuuskierigheid om te weet wat hier nou aan gebeur is, dat ek my te besig gehou het in hierdie sakie.

“Meneer, gistermôre het die duiwel so met my rusie gemaak oor die R1 dat ek dit nie kon saamneem kerk toe nie. Dit is my tiende” Hy het die vakansie op die Sending Stasie gewerk vir R10. ‘n Vakansie werkie was hulle enigste verdienste.

Nou wou ek egter eers ‘n bietjie toets. “Maar Daniel, die gemeente se boeke is nou al afgesluit. Hou dit nou maar tot volgende nagmaal. Dan kan jy dit inbetaal.” Stel ek voor.

“Ag meneer, neem dit asseblief maar nou. Ek is so bang satan sal weer met my daaroor baklei.” Pleit hy met sy groot eerlike oë vas in myne.

Ek het daar ‘n beruggie van in die Kerkbode geskrywe. Binne ‘n paar maande kom daar deur die pos R50 van verskeie mense vir Daniel.

Familie Nuus

Ons dink aan hulle:

TALLE families wat geliefdes aan die dood afgestaan het vanweë Covid. Die vlaag wat nou ons land oorspoel is besig om te maai onder ons mense en ons onthou almal wat hartseer is oor hul verliese die afgelope weke.

Jochen van Dewitz, Erna (Huis Maerua se bestuurder) se man, is Woensdag oggend oorlede aan Covid verwante oorsake. Ons dink aan haar en sy geliefdes wat die heengaan moet verwerk.

Ria Struwig, (Skriba, Tsumeb gemeente) sterk mooi aan na haar hartomleiding.  Ons dink aan haar en dra haar in ons gebede.

Albie en Ilene Liebenberg (Karasburg gemeente) het albei positief getoets vir Covid.

Sunel Venter, eggenote van Ds Tjaart (Emeritus Okahandja) het ook Covid-19 onder lede en het Woensdagnag die eerste keer sonder suurstof deurgekom.

Hector Jooste van Otjiwarongo het Dinsdag positief getoets vir Covid en is in isolasie.

André Louw (Windhoek Oos) is tuis maar dit gaan nie baie goed nog nie - hy is steeds meesal op suurstof.

Ds Jacob Schoeman (Emeritus Kunene vir Christus) wag nog om sy vierdubbele hartomleiding te kry. Terwyl hy op een van sy togte in die noorde toe sy vrou Wilma siek geword het. Sy was baie siek en skryf self:  Ek begin nnou hopenlik uitklim.... Ek kon op dag 25 begin liggies werk.... Is die Here dankbaar.... Mens voel duidelik nadraai nog in jou lyf...kortasem, nie tot veel in staat, maar ek is die Here diep dankbaar dat Hy my deurgedra het...

Jacob het ook 'n BRAND gehad op sy plot: 'n Kind van een van die werkers het  vuur op die verkeerde plek gemaak en die wind het dit geskep. Angstige oomblikke! Kon die vuur saam met 2 werkers van die geboue af hou. Hulp van die gemeenskap was baie ondersteunend gewees. Hoofsaaklik op ons grond gebrand (20-30% vernietig) en 'n klein deel van een buurman gebrand, miskien 2-3 hektaar. Niemand is beseer nie en geen geboue of voertuie beskadig nie. Net die waterpyp vanaf die boorgat op n paar plekke beskadig. As ons terugkyk, was dit 'n wonderwerk. So dankbaar.

Gerrie Engelbrecht (Emeritus Eros) het verlede maand ingrypende sjirurgie ondergaan – ‘n totale kolonektomie (verwydering van die dikderm). Met sy A-tipiese Sistiese Fibrose (longe) en jare lange medikasie daarvoor, het die derm glad nie meer gewerk nie.

Sy vrou Anli skryf: Ons is die afgelope 5 maande deur deeglike toetse en ook 8 weke gelede 'n voorbereidende operasie want daar was nie meer 'n ander opsie nie. Hy het 'n paar terugslae gehad na die operasie, is in isolasie vir kieme en die longe word goed na gekyk. 

Die groot verbasing was toe hy positief toets vir C19 voor die eerste operasie, sonder 'n enkele simptoom. Hy gebruik al 3 jaar chronies die kortisoon- / antibiotika behandeling wat hulle vir die Covid pasiënte in die hospitaal gee. dit is al verklaring wat ons het dat dit hom beskerm het, die dokters het hulle hande saam geslaan.

Dit gaan baie goed met hom, al het hy weer 'n obstruksie gehad wat uitgesorteer is. Sy longe is stadiger met die herstel. Dit het maar 'n knou gekry  met die 2 lang narkose sessies. Maar in Gerrie se aard doen hy wat hy moet doen en probeer stap (al is dit vieslik koud by ons). Hy stap sommer hier agter in die parkeerarea as die wind te sterk is langs die see. Hy kan al 2km stap (bietjie stadiger as voorheen. Ons kan net getuig van genesing en is die Here dankbaar vir sy seën.

Ons Chris-kind het 'n hartseer beleef en was nou vir 'n maand by die huis. Sy meisie Lo-Ray , van die afgelope vyf en 'n halfjaar,  is skielik oorlede aan 'n aneurisme.

• Ons dink aan hulle in ons gebede 

Hulle verjaar 

Leon Fourie, Outjo 19/07 081-2558683 leonkalahari@gmail.com  

Zack Pienaar, Windhoek Eros 25/07 081-2266246 zack@ng-eros.com

• Ons wens hulle geluk en bid hulle seën toe op hul lewens en arbeid! 

Opleidingsgeleenthede

Webinaar aangebied deur die Oostelike Sinode se Missionale Projekspan.

Die zoom-skakel: https://zoom.us/j/91081991963?pwd=RXZic1hYa0dsaC9RMGlaR3lNWDhCUT09

Meeting ID: 910 8199 1963        Passcode: 344538

Navrae, Frikkie Coetzee: fcoetzee@luxmundi.org.za of 083 222 6017

Die verleentheid van die ‘e’ Woord

Na aanleiding van navrae – die volgende verdere inligting rakende die VBO aangeleentheid wat met vorige geleenthede deurgegee is.
Aangebied deur: Taakspan: Missionale Roeping van die Algemene Sinode en VBO Forum
Sessie 1
’n Teologie van evangelisasie.

• Leon Westhof: Inleiding en gespreksleier

• Hannes Knoetze: Ons (reduksionistiese) sondebeskouing.

• Frikkie Coetzee: Wat is die evangelie?

• Roedolf Botha: Koninkryksteologie en evangelisasie.

• Lourens Bosman: mens- en/of Godgesentreerdheid.

Sessie 2
Die praktyk van evangelisasie.

• Leon Westhof: Inleiding en gespreksleier.

• Hannes Knoetze: Getroue Getuies

• Pieter van der Walt: Vertel

• Frikkie Coetzee: ’n Evangelisasie kultuur/identiteit versus evangelisasie programme.

• Lourens Bosman: InPas

• Roedolf Botha: Apologetiek en Evangelisasie

Na registrasie sal jy toegang tot Video 1 kry – asook die Zoom skakel vir die gesprek. Daarna sal Video 2 toeganklik wees vir bespreking Tydens die tweede Zoom-gesprek.
Registrasieskakel: https://forms.gle/gwdq2VmXFzkdha659 

Registrasies sluit: 21 Julie 2021.  Na registrasie sal jy teen 23 Julie toegang tot die eerste aanbiedingsvideo ontvang. Neem kennis dat die tweede video eers na afloop van die eerste Zoombespreking beskikbaar sal wees.

Meaningful Ageing

Klik op die volgende skakel om te luister hoe Petrus Moolman gesels oor ’n nuwe benadering ten opsigte van senior volwasse bediening in die gemeente: Meaningful Ageing
Skakel vir registrasie: https://forms.gle/obc5DEjYnE54yzA49
Tydens registrasie kan u kies om die boek af te haal by Communitas (Wes-Kaap) of by Petrus Moolman (Gauteng).
Dan is die koste R150
Wanneer u aandui dat ons die boek aan u moet koerier sal die koste R250 wees.
(Bridget Leibbrandt – VBO Koördineerder Communitas)

---

“Kom ons lees die Bybel”

 11 – 12 Augustus 2021

 Kom ons lees die Nuwe Testament

 Die werkwinkel fokus op die Eerste Brief van Petrus met die tema:

Hoe lyk ‘n Diaspora Identiteit vir ‘n Missionale Kerk?

Plek:              Aanlyn per Zoom
Tye:               09:00 – 16:00
Aanbieder:     Ds Leon Westhof
Koste:            R75
VBO:              20 punte
Sluitingsdatum:         9 Augustus 2021
Inskrywing:   https://forms.gle/zB6p3NxA9n883BpE7

Bankbesonderhede vir elektroniese betalings:      

Bank:           ABSA               Naam van rekening:    TSO
Nommer:      142 0830 463  Takkode:                     632005
Tak:              PRETORIA        Verwysing:                 NT U naam en van
Bewys van betaling en navrae: Rika: excelsus@up.ac.za

---

Webinaar

Missionale leierskap in ‘n tyd soos hierdie

- Hierdie webinaar word aangebied deur die Oostelike Sinode se Missionale Projekspan.

Datum: 5 Augustus om 11:00-12:30 Spreker: Prof Nelus Niemandt

Kliek hier om in te skakel Meeting ID: 910 8199 1963; Passcode: 344538

Navrae: Frikkie Coetzee: fcoetzee@luxmundi.org.za / 083 222 6017

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met dr Wynand Fourie onder die Kameelboom. 

Hulle hanteer Efesiërs 3:14-21. Luister eerskomende Sondag 18 Julie om 12:00 (of Dinsdag 20/07 om 09:30) op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303; OF op Potgooi

https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7

Publikasies

• Kerkbode

Rubriek: En as jou broer of suster sondig

“Miskien is dit tyd dat die taal van ons Kerkorde hersien word om die woord “tug” deurgaans met “kerklike dissipline” te vervang. Eersgenoemde se oud-Nederlandse oorsprong van “(nader)trek” het in ons Afrikaans verhard; laasgenoemde herinner ons dat hierdie gesprek met die “broer wat gesondig het” van ons almal weer dissipels wil maak – hulle wat luisterend en lerend, ootmoedig in die voetspore volg van Hom wat hulle tot ’n communio sanctorum geroep het,” skryf ds Jan Lubbe in 'n rubriek aan Kerkbode. Lees meer.

---

VOORBIDDING

TUKRMENISTAN

• Streek                       Asië 

• Bevolking                  6 031 000

• Christelike bevolking  68 000

• Meederheidsgeloof     Islam

• 2021 Ranglysposisie   23e

Die vervolging van Christene in hierdie onderdrukkende Islamitiese staat kom grootliks vanaf die regering en samelewing.

Die regering plaas baie beperkings op die kerklewe. Indien hul kerke nie geregistreerd is nie, is Christene hoogs kwesbaar vir polisie-strooptogte, dreigemente, arrestasies en boetes. Selfs Russiese Ortodokse en Armeense Apostoliese Kerke se Sondagdienste word gemonitor. Die druk of invoer van Christelike materiaal word ook beperk.

Gelowiges uit ʼn Moslemagtergrond ervaar intense druk van hul familie, vriende en dorpsmense om hul geloof te verwerp.

Ontmoet Pastoor Ilmurad*

“Julle gebede was soos ʼn muur van vuur rondom my. Selfs toe dit baie koud was, het die Here Jesus my warm gemaak… dankie dat julle vir my en my familie bid.”

Pastoor Ilmurad is weens sy geloof gevange geneem in Turkmenistan. Hy is nie toegelaat om ʼn Bybel te hê nie, maar het aangehou om die Evangelie met die ander gevangenes en wagte te deel. Hy het baie mense na Christus gelei.

*Naam vir sekuriteitsredes verander.

Bid vir TURKMENISTAN

• Bid vir ʼn verslapping van die streng beperkings op kerke in Turkmenistan.

• Bid vir die fisiese, emosionele en geestelike welstand van kerkleiers – dis ʼn rol wat tot intense druk kan lei.

• Vra dat Gelowiges vanuit ʼn Moslemagtergrond wat tot geloof gekom het teen swaarkry beskerm sal word; en dat hul families, vriende en dorpsmense die kragtige impak van die transformasie in hulle lewens sal ervaar.

Vakatures en Ander Advertensies

 

Aftree verblyf by Schanzen Oord - lewensreg 

• Lewensreg te koop op 1 slaapkamer woonstel no 304 op 3de vloer in toringblok @ N$650 000 of naaste aanbod. 

• Lewensreg te koop op ‘n 1 slaapkamer woonstel, 305 op 3de vloer @ N$720 000 of naaste aanbod.  Hierdie een is ietwat groter as 304. 

Kontak Frans du Toit, sel 081 261 7405 vir navrae.

---

VAKATURE

NG KERK ARANOS: NAMIBIË

VOLTYDSE LERAAR

GEMEENTEPROFIEL: Die gemeente is geleë in die Sentrale Oostelike deel van Namibië in die Kalahari, en bestaan uit 295 belydende en 81 dooplidmate. Die hoofbedryf in die omgewing is veeboerdery.

BEDIENINGSFOKUS: Die begeleiding van die onderlinge geestelike versorging en opbou van die gelowiges om hulle in staat te stel om as Christene in die wêreld te kan leef en getuig.

Die prioriteite van hierdie fokus is die gevolg van ‘n langdurige en intense droogte, asook die gevolge van die Coronavirus – krisis.

LERAARSPROFIEL: ‘n Ten volle opgeleide predikant, wat by een van die erkende geregistreerde opleidingsfasiliteite van die Nederduitse Gereformeerde Kerk opgelei is, en gelegitimeer is in die Nederduitse Gereformeerde Kerk.

Beantwoord aan die bedieningsvereistes van Art 9 van die KO van die NG Kerk

BESONDERE VEREISTES: Besondere geestelike en persoonlike volwassenheid in die hantering van mense -verhoudinge en spanwerk

Die vermoë om jonger mense te bereik.

Goeie fisiese gesond om die bediening oor groot afstande te kan hanteer.

Verkieslik “middel-ouderdom” met ervaring van ‘n plattelandse bediening.

Verkieslik ‘n Namibiese burger

Kandidate wat hulleself in hierdie profiel sien is welkom om hulle beskikbaar te stel vir beroeping. Stuur asb ‘n kort CV, met twee verwysings en twee video preke na:

Die voorsitter: Bedieningskommissie, NG Kerk Aranos aranosng@iway.na

Sluitingsdatum: 13 Augustus 2021

Giggel 

Party sê dis die skriba - Feldmuis wonder of dit nie soms ons almal is nie?

'n Laaste Woord

Feldmuis sê: Ons kan klein treetjies gee en aanhou.... Kom ons bemoedig mekaar ook so!