Header

Jaargang 18 - Uitgawe 30/2021 - Vrydag 24 September 2021

ngkn@ngkn.com.na

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Covid en ons

• Uit die annale

• Uit ander oorde

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Opleidingsgeleentheid

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

Hartseer tref Sendelinge

Die sendelingegpaar Mordegai en Toinette Rossouw is al dekades lank in suidoos Asië, die afgelope meer as 'n dekade in Kambodja. Hulle is uitgestuur deur Windhoek Moedergemeente. 

Hul oudste seun Gideon (18) [agter in die middel op die foto, saam met sy jonger broer Anton en ma Toinette] het Maandag begin siek word. Dit blyk toe dat hy 'n groot gewsas in die ingewande het en dat die hospitaal op Siem Riep nie die situasie kan hanteer nie. Mordegai het toe die pad aangedurf na Phnem Pen - 'n sewe ure rit. Daar aangekom het die hospitaal hulle goed ontvang, maar moes daar eers 'n vol Covid toets gedoen word alvorens die skandeerder gebruik kon word om presies vas te stel waar die gewas presies gelokaliseer was.

Ondertussen is Toinette in 'n kwarentyn fasiliteit opgesluit terwyl Anton (16) alleen tuis was.

Woensdagoggend toe hulle nog beplan om die operasie te doen het Gideon 'n hartaanval gehad. Hulle het geveg om hom te resusiteer maar dit na 'n ruk laat vaar.

Hulle is in ons gebede.

---

• Uit die Moderamen

Ringsbesoeke

Die moderamen bring by die ringe besoek om te gesels oor knelpunte, vrae te antwoord en vra en ter voorbereiding van die Sinode sitting van Maart 2022.

Die eerste besoek vind op 2 Oktober plaas op Otjiwarongo met die Ring van die Noorde, daarna volg die Erongo Ring op 16 Oktober, die Suide Ring op 30 Oktober en die Windhoek gemeentes en Ooste Ring op 6 November.

Die moderamen het versoek dat afgevaardigdes na dié sinode sitting sover moontlik teenwoordig sal wees. Ander kerkraadslede sal ook deur gemeentes saamgebring kan word – maar daardie besonderhede is in die hande van die ringe afsonderlik.

Die saak van dolering en dit wat aanleiding daartoe gegee het, sal ook aandag kry.

• NGKN Kuratorium

MTh in Missionale leierskap vir NGKN en NETS

Die droom om plaaslik volledige opleiding te gee vir die NGKN het in die afgelope tyd ‘n hupstoot gekry met dr Wynand Fourie (foto regs) se voordrag daaroor aan die akademiese dekaan en die bestuur van die Namibiese Evangeliese Teologiese Seminarie (NETS).

Die gedagte om plaaslik so MTh program te implementeer is gunstig ontvang en die hoe en wat is waaraan daar nou baie aandag gegee sal moet word. Al die vrae is nog nie beantwoord nie en dit is op die oomblik waaraan hard gewerk word.

Dr Fourie is aangewys as direkteur vir die program en hy het reeds die kuratorium van die NGKN verwittig van die ontwikkeling wat nou in die platvorm verder moet aandag kry – veral in terme van die kerk eie opleiding.

KERK EIE OPLEIDING

‘n Gesprek in Windhoek die afgelope week het die saak van Gereformeerde eie opleiding – kerk eie opleiding – breedvoerig hanteer.

Die uitkoms daarvan was dat die Kuratorium en VBO werkgroepe gevra sal word om hieraan aandag te gee tov die bywerk van die raamwerk wat voorgelê is, asook die opdatering daarvan en byvoeg van meer resente bronne.

As dit slaag, sal die NGKN in ‘n posisie wees om nou plaaslik volledige opleiding te gee wat ‘n lang gekoesterde te verwesenlik. Dit sal die ‘n samewerking wees tussen die kerk en NETS en al hulle vennote en MTh graduandi vir Namibië produseer. Tans is daar geen moontlikheid daartoe nie, terwyl dit ‘n groot behoefte is.

Die Kerk eie opleiding wat of as deel van die kursusse van NETS soos in die voorgraadse studie, of daarnaas, stel die NGKN ook in staat om beheer uit te oefen oor die afronding van predikante en diensleraars wat voldoen aan die NGKN se vereistes.

Die kuratorium sal daarvoor verantwoordelikheid kry.

---

KERKBODE

TEOLOGIESE OPLEIDING AAN DIE SKUIF

Die helfte van die studente besig met teologiese studie by die Fakulteit Teologie by Stellenbosch Universiteit doen dit deeltyds. Digitale innovasie maak teologiese opleiding meer toeganklik as ooit in die geskiedenis sê dr Frederick Marais, voorsitter van die NG Kerk se Algemene Kuratorium, die kerk se oorsigliggaam vir teologiese opleiding. Daar is selfs aanlynkursusse beskikbaar vir lidmate wat aktief betrokke wil wees in spesiale bedieningsvelde soos kinder- of jeugwerk, pastorale sorg ens. Lees meer.

---
---
---
---

• Uit die Kantoor 

Riglyne vir die gebruik van sosiale media

Die ATP (Algemene Taakspan Predikantesake) en die ATR (Algemene Taakspan Regte) het riglyne vir gesprekvoering op sosiale media deur gelegitimeerdes goedgekeur. Dit sal mettertyd in die gedragskode vir predikante van die NG Kerk (bladsy 217 van die Kerkorde Algemene Sinode) opgeneem word.
Ons bevind ons in ’n tyd waar kommunikasie deur gelowiges en gelegitimeerdes in die media en veral die sosiale media, soms veel te wense oorlaat.
Riglyne vir gesprekvoering deur gelegitimeerdes op sosiale media.
Gelegitimeerdes, maar ook gelowiges se gesprekke op sosiale media behoort altyd kenmerkend te wees van ’n Christelike etos wat gedra word deur Bybelse waardes soos respek, liefde, waarheid, eenheid, luister en ’n besef van eie broosheid en feilbaarheid.
As getuie van Jesus Christus behoort geen gesprek op sosiale media enige kommentaar te bevat wat:
1. ander se geloof of Christenskap bevraagteken op grond van verskillende interpretasies van sekere aspekte van die Christelike tradisie;
2. lasterlike opmerkings bevat waar dit ’n individu of geloofsgemeenskappe skade kan berokken nie;
3. van enige vorm van haatspraak – ingesluit seksisme, rassisme en homofobie – bevat nie;
4. enige vorm van beledigende taalgebruik besig, wat ander mense se waardigheid of geloofwaardigheid as predikant in gedrang bring nie;
5. in ’n godsdienstig vermanende trant geskryf word, maar kwetsend, beledigend en vernederend is;
6. op valse getuienis berus, kwaadwillig en verdagmakend van aard is, skeurmakery bevorder of kru taal bevat nie.
Hierdie riglyne vir gesprekvoering op sosiale media kan in eie konteks na goeddunke aangewend word.
Mag ons almal ons daartoe verbind om na die voorbeeld van Jesus, met mekaar op ’n wyse om te gaan wat nie die koninkryk skade doen en die eer van God aantas nie,.

OUTJO EN DIE SING-SONG

Ons stel die volgende kompetisie graag bekend.  Die wenner staan ook kans om goeie geld te wen.

Per inskrywing in Namibië, kry ons as Outjo gemeente en gemeenskap ook 'n bedrag en daarom is dit vir ons belangrik om so ver as moontlik te adverteer.

Vir meer inligting kan julle gerus  singsong.co.za besoek of kontak Leon Fourie, NG Kerk Outjo +264 812 558 683 of leonkalahari@gmail.com

COVID-19 en ons

Uit die annale

Windhoek-Hoogland kom in 1966 tot stand

In September 1966 kom ‘n tweede dogter-gemeente uit Windhoek-Wes tot stand. Die gemeente Windhoek-Hoogland word op 7 September daardie jaar gestig, net ‘n dag na die moord op die Suid-Afrikaanse Premier, dr HF Verwoerd.

Die notule meld dat die besluit om 08:30 geneem is.

Oor die naam van die gemeente was daar blykbaar goeie diskussie. Benewens voorstelle vir Windhoek-Hoogland, Windhoek-Hospitaalheuwel en Windhoek-Hospitaal, was daar ook HF Verwoerd, kennelik vanweë die gebeure die vorige dag. Die voorsteller het egter bepaal dit kan slegs slaag as die voorstel eenparig aanvaar word - iets wat duidelik toe nie gebeur het nie.

“Die bestaande pastorie van Windhoek-Wes” is as bruidskat aan die nuwe gemeente geskenk.

Die gemeente het in die negentiger jare van die vorige eeu met Windhoek-Noord saamgesmelt onder die naam Windhoek-Noordland. In 2001 het die gemeente ontbind en is weer opgeneem in haar "moeder", Windhoek-Wes.

Die kerkgebou word deesdae besit en benut deur die Inner-City Lutheran gemeente wat ‘n eenheidsgemeente tussen ELCRN en ELCIN is. Die huidige staatspresident Sy Edele President Hage Geingob is daar ‘n lidmaat.

  Clem Marais (Argivaris)

Uit ander Oorde

Michiel bereik hoogste hoogte in Afrika!

Stabilis op Kilimanjaro Michiel van der Merwe [Stabilis bediening] het Kilimanjaro op 24 September veilig bereik. Hy het die uitdaging aangepak ten bate van die opleiding van gidshonde. Kliek hier en lees meer.

UIT: Verskil Noordelike Sinode Nuusbrief

Familie Nuus

Ons dink aan hulle:

TALLE families wat geliefdes aan die dood afgestaan het vanweë Covid. Die vlaag wat nou ons land oorspoel is besig om te maai onder ons mense en ons onthou almal wat hartseer is oor hul verliese die afgelope weke.

• Ons dink aan Mordegai en Toinette rossouw en hul seun Anton met die onverwagse afsterwe van hul seun en broer Gideon (118) in Kambodja waar hulle as sendelinge woon en werk. Sien die eerste berig. 

• Jacob Schoeman se viervuldige omleiding hartomleidingoperasie is van verlede Donderdag het baie goed afgeloop en hy is Woensdag ontslaan. Hy het 'n ligte ontsteking wat hom nog in Windhoek hou.   

• Lukas Coetzer (Emeritus Outjo) se operasie verlede week was ook suksesvol en die gewas aan sy lewer is suksesvol verwyder en twee ander kolle met bestraling hanteer. Hy sou Donderdag teruggevlieg het maar het toe ook 'n onfeksie opgedoen en het dus in Pretoria aangebly. DV keer hy Dinsdag terug huis toe.  

• Ons dink aan hulle in ons gebede 

Opleidingsgeleenthede

Om in te skryf stuur asseblief 'n epos na esters@ngkerk.org.za

---

Na 'n dekade van staatskaping: Aangebied deur die Gereformeerde Teologiese Werksgemeenskap (GTW) 27 & 28 September

Vir meer inligting: Kliek op https://rts2021.wordpress.com/ Die GTW is 'n vereniging wat vanuit die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika ontstaan het en wat ook betrokke is by die vaktydskrif In die Skriflig / In Luce Verbi en is 'n vereniging sonder enige winsmotief.

Navrae: Pieter Kurpershoek (VDM) [083-641-6466 / pwk@axxess.co.za].

---

• Aanlyn-Werkswinkel

Die morele hernuwing van die Suid-Afrikaanse samelewing na 'n Dekade van Staatskaping

Alhoewel die tema staatskaping is en na die RSA verwys, is dit ook van belang vir Namibië in terme van die politieke en staatsprosesse

Kyk na die grafika hieronder vir inligting oor hierdie belangrike konferensie. Die organiseerders skryf bykomend:

Die doel van die konferensie is om vanuit die Gereformeerde Teologie saam te besin oor die tema: Die morele hernuwing van die Suid-Afrikaanse samelewing na 'n Dekade van Staatskaping.

As u meer oor die konferensie wil weet, kan u hierdie webblad besoek.

Die GTW is 'n vereniging wat vanuit die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika ontstaan het en wat ook betrokke is by die vaktydskrif In die Skriflig / In Luce Verbi en is 'n vereniging sonder enige winsmotief. Ons sal egter graag persone vanuit die NG Kerk ook in hierdie gesprek wil betrek.

---

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met dr Wynand Fourie van die gemeente Windhoek Wes en dosent by die Namibiese Evangeliese Teologiese Seminarie onder die Kameelboom.  Hulle hanteer Markus 10:2-16. Luister eerskomende Sondag 26 September om 12:00 (of Dinsdag 28/09 om 09:30) op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303; OF op Potgooi

https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7

Publikasies

JAARBOEK 2022

1-3 BOEKE teen R385 elk
4+ BOEKE teen R365 elk
CD teen R295 elk
BOEK EN CD teen R455 per stel

Beskikbaar vanaf Desember 2021

Die Jaarboek bevat die sinodale, rings-, gemeente- en predikante-inligting van die NG Kerk, NG Kerk in Afrika, Reformed Church in Africa en familiekerke in die buiteland.

Jaarboek van die NG Kerke 2022 verskaf al langer as 160 jaar belangrike inligting oor die NG Kerkfamilie aan predikante, kerkkantore en lidmate. Bybel-Media, uitgewer van die Jaarboek van die NG Kerke, wil ook met hierdie publikasie gestalte gee aan sy leuse: Vennoot in geloof en bediening.

KOOP HIER | MEER INLIGTING

Dagbeplanners 2022 nou beskikbaar!

 Dagbeplanners vir 2022 is nou beskikbaar.  Daar is ‘n wye verskeidenheid dagbeplanners van bekende skrywers soos Nina Smit, Joyce Meyer en John C. Maxwell.  Daar is ook algemene Christelike Leefstyl dagbeplanners,  Skooldagboeke vir meisies en seuns asook pragtige notaboekies.

Klik hier om jou bestelling te plaas

Bestellings kan ook telefonies geplaas word by 021 864 8211 of per e-pos by bestel@bmedia.co.za

LIGLAND-REEKS GEE BROODNODIGE INSIG, WOORDE EN VAARDIGHEDE

17 September 2021Rethie Van NiekerkBoeke en Media

Sofia en die grot deur Siegfried Louw
Uitgewer: Bybel-Media, 2021

Wanneer jy ’n boekeblad soos Kerkbode s’n hanteer, pro­beer ’n mens om ’n wye spektrum van verskillende soorte publikasies te lees, om die diversiteit van ons lesers te dien. Siegfried Louw se Ligland-reeks is egter só belang­rik, dat dit gemaklik nog ’n kykie verdien!

Kerkbode het reeds vertel van Die klip in Lisa se borskas, wat die onderwerp van verlies en dood vir kinders toeganklik maak. In Mei-maand het ons vertel van Ben en die drakie, wat kinders help met die hantering van angstigheid. Daar het ons ook ver­wys na Kolle en die gif, waar dieselfde karakters kinders begelei en bemag­tig rondom vrees en boelies.

In die volgende uitgawe van hierdie onmisbare reeks, Sofia en die grot, ontmoet ons vir Sofia. Sofia is ’n uil wat met liefde kyk en raaksien wat ander nie kan sien nie. Sy sien hoe mense wegkruip wanneer hulle nie lekker voel nie – en dan soms moeilik weer uit hulle wegkruipplek uitkom. Sofia sien wegkruipplekke – “grotte” – van toestelle, harde werk, bottels en TV’s.

Met haar wysheid help Sofia vir Gawie – en haar lesers – om hulle grotte raak te sien en te verstaan. En Gawie besef sommer self hoe ’n mens uit jou grot kan uitkom.

Koop boek hier.  Lees verder, klik op my

VOORBIDDING

KOLOMBIë

• Streek                        Latyns Amerika

• Bevolking                   50 220 000

• Christelike bevolking   47 706 000 (95%)

• Meederheidsgeloof      Christenskap

• 2021 Ranglysposisie    30

 

In Kolombië, wat grootliks ʼn Christenland is, is vervolging gelokaliseer – en gewelddadig. Kerkleiers word gedreig, geteister, afgepers en selfs vermoor weens die geweld wat deur guerrillas en ander misdaadgroepe gepleeg word, veral in die land se meer afgeleë gebiede. In die meeste gevalle is dit die direkte gevolg van Christene wat korrupsie en geweld aan die kaak stel, hulle vir menseregte en omgewingsregte beywer, onder die jeug werk, en vrede en geregtigheid nastreef – wat alles die onwettige aktiwiteite van misdaadgroepe bedreig. Christene word gesien as ʼn hindernis vir die gedwonge werwing van mense, en veral die jeug, vir rebellegroepe, dwelmhandel en georganiseerde misdaad wat hierdie groepe finansier.

In inheemse gemeenskappe is daar sterk teenkanting teenoor Christen-sendelinge en plaaslike bekeerlinge, wat tronkstraf, fisiese mishandeling, die konfiskering van eiendom en ander vorms van straf in die gesig staar.

Boonop is daar toenemende onverdraagsaamheid teenoor Christene in die openbare sfeer en klem op sekularisme bo ʼn pluralistiese samelewing wat waarde heg aan alle standpunte, insluitend dié van Christene. Christene word verkeerdelik aangesien as grootpraters of diskriminerend, en teenkanting teen historiese Christelike oortuigings is soms gewelddadig.

Ontmoet pastoor Alberto*

“Ek het eendag ʼn nota van een van die misdaad bendes ontvang wat sê dat indien ek nie met hulle doelstellings saamwerk nie, ek nie in hierdie dorp hoort nie. Hulle het ook gesê dat alle jongmense deel van hul groepe moet wees.”

*Naam vir sekuriteitsredes verander.

Bid vir KOLOMBIË

• Bid vir Christene in inheemse gemeenskappe in Kolombië. Inheemse gemeenskappe beperk toegang tot hul gebiede weens die korona virus-pandemie en blokkeer in sommige gevalle paaie wat na hul geboortegrond lei. Hierdie aksies verhoed sendelinge om na Christene uit te reik en hulp te verleen.

• Bid vir Christene wat in gebiede bly wat deur rebelle en misdaad groepe beheer word. Bid dat God hulle veilig sal hou en aan hulle die deursettingsvermoë sal gee om Sy Evangelie uit te leef en te verkondig.

• Bid vir die families van kerkleiers wat die afgelope jaar in Kolombië vermoor is. Bid dat God hulle sal troos en vir hulle genesing van die trauma sal bring.

Guerrilla groepe in Kolombië is bekend daarvoor dat hulle Christen-kinders werf. Weens hierdie rede is die Geopende Deure Kindersentrum in Kolombië gevestig om kinders te beskerm wie se families bedreig of ontwortel is, en vir diegene wat die risiko in die gesig staar om gewerf te word.

Geopende Deure ondersteun ook Christene in inheemse gemeenskappe met opleiding en die totstandkoming van Christelike onderwys vir inheemse kinders. Geopende Deure versterk die vervolgde Kerk in Kolombië verder deur die ontwikkeling en lewering van Bybelmateriaal en noodleniging.

Vakatures en Ander Advertensies

Vakature: Leraar - Onbepaalde Termynpos

Die NG KERK SWAKOPMUND is lief vir die Here. Ons glo dat God ons liefhet, toerus en stuur om Sy roeping te vervul. In die lig hiervan wil ons met opgewondheid `n dienskneg van die Here beroep wat gehoorsaam is aan God se roepstem en wat van harte glo in die onfeilbare Woord van God en die gereformeerde belydenis.

Sluitingsdatum: 15 Oktober 12:00 nm

NG Kerk Swakopmund se roeping is om:

• Die Here passievol te aanbid.

• Sensitief te luister na Heilige Gees.

• Lidmate te bemagtig.

• Om te groei in geestelike en emosionele volwassenheid.

• Om mense te help in nood.

• Te funksioneer soos die Here se familie.

• Jongmense óók te omarm en deel te maak van God se sending na die wêreld.

• In kort wil ons Markus 12:30-31 uitleef.

Ons glo dat die volgende verantwoordelikhede jou sal dryf:

• Passievol oor gebed en die Woord van die Here.

• Gesamentlike verantwoordelikheid met kollega vir die prediking.

• Gesinsbediening wat fokus op jongvolwasselidmate en hul kinders.

• Vaardig om kinders van alle ouderdomme te bedien.

• Vestiging en uitbreiding van `n werksplek-bediening.

• Opbou en uitbou van `n dinamiese musiekbediening.

• Vestiging van `n kultuur waar jongvolwassenes welkom is en waar hulle diep verhoudings kan bou.

• Die dra en uitleef van die roepingsverklaring van die gemeente.

• Neem van kreatiewe kanse en evangeliese enterpreneurskap om die bediening uit te bou.

• Vestiging en onderhoud van `n gesonde kultuur onder die leierskap en gemeente, in vennootskap met die huidige leraar.

• Uitreike na die groter gemeenskap (skole, staatsinstellings, besighede ens.).

Pligte: Volledige pligtestaat en roepingsverklaring is op versoek beskikbaar. Pligte word met die Kerkraad ooreengekom.

Vergoeding: Daar word volgens sinodaleriglyne onderhandel.

Voorkeur sal aan Namibiese burgers of persone met status (domicili of permanente verblyf) gegee word.

Aansoek: CV nie langer as 3 A4 bladsye nie, asook `n dekbrief waarin jy motiveer waarom jy geroepe voel om aansoek te doen.

Navrae:

• Karin van Zijl +264813282530 (Leier Ouderling)

• Kenneth McKenzie +264812821543 (Leraar)

• Epos (kvanzijl@africaonline.com.na)

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie

---

VAKATURE

NG KERK ARANOS: NAMIBIË

VOLTYDSE LERAAR

GEMEENTEPROFIEL: Die gemeente is geleë in die Sentrale Oostelike deel van Namibië in die Kalahari, en bestaan uit 295 belydende en 81 dooplidmate. Die hoofbedryf in die omgewing is veeboerdery.

BEDIENINGSFOKUS

Die begeleiding van die onderlinge geestelike versorging en opbou van die gelowiges om hulle in staat te stel om as Christene in die wêreld te kan leef en getuig.

Die prioriteite van hierdie fokus is die gevolg van ‘n langdurige en intense droogte, asook die gevolge van die Coronavirus – krisis.

LERAARSPROFIEL

‘n Ten volle opgeleide predikant, wat by een van die erkende geregistreerde opleidingsfasiliteite van die Nederduitse Gereformeerde Kerk opgelei is, en gelegitimeer is in die Nederduitse Gereformeerde Kerk.

Beantwoord aan die bedieningsvereistes van Art 9 van die KO van die NG Kerk

BESONDERE VEREISTES

Besondere geestelike en persoonlike volwassenheid in die hantering van mense -verhoudinge en spanwerk

Die vermoë om jonger mense te bereik.

Goeie fisiese gesond om die bediening oor groot afstande te kan hanteer.

Verkieslik met ervaring van ‘n plattelandse bediening.

Verkieslik ‘n Namibiese burger

Kandidate wat hulleself in hierdie profiel sien is welkom om hulle beskikbaar te stel vir beroeping. Stuur asb ‘n kort CV, met twee verwysings en twee video preke na:

Die voorsitter: Bedieningskommissie; NG Kerk Aranos; aranosng@iway.na

---

Lewensreg Huise/ Wooneenhede beskikbaar!

Noem ‘n veilige, sentraal geleë plekkie binne ‘n gemeenskap met christelike beginsels jou eie!

Bly lekker sonder die ergernis van oordragskoste; maandelikse munisipale rekeninge; instandhouding van perseel & tuin; skoonmaak van swembad; weeklikse vullisdromme uitry; ens, maar ook met die wete dat jy ‘n bekostigbare heffing betaal vir ‘n tuiste met alle denkbare geriewe op die perseel, en ook die gemoedsrus van moontlike versorging.

Kontak gerus vir Frans du Toit by Schanzen Oord: (061-224025/ 081 261 7405 of fdutoit321@gmail.com.)

1 & 2 Slaapkamer Woonstelle, asook verskillende kamers in die Sorgeenheid beskikbaar.

---

Giggel 

'n Laaste Woord

*Die boek is by Book Den in Windhoek beskikbaar