Header

Jaargang 18 - Uitgawe 32/2021 - Vrydag 08 Oktober 2021

ngkn@ngkn.com.na

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Covid en ons

• Uit die annale

• Uit ander oorde

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Opleidingsgeleentheid

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

• Uit die Kantoor

BRANDE VERWOES WEIDING EN PLASE

Ons vra voorbidding vir alle boere in die land - eers die geweldige droogte wat oor jare gestrek en kuddes verwoes het. En nou dat daar weiding is, die wydverspreide verwoestende brande!

Ons leef saam met die wat nou hierdeur geraak word.

---

UIT DIE KANTOOR

Die moderamen se eerste ontmoeting met ringe

Die Noorde Ring was die eerste gashere vir die Moderamen se "Ronde van Vader Cloete".

Otjiwarongo het gasheer gespeel en ds Hector Jooste het toegesien dat die RK reg wegspring (Kombinasie foto links bo), terwyl hy dienende leierskap gemodeleer het deur alles wat nodig aan te dra - maar hy het darem 'n goeie span ondersteuners gehad om te help. Op die kombinasie fototjie links onder staan hy met van die gewilliges wat gesorg het vir aankoms verversings en 'n heerlike middagete. Vlnr klein Christof en sy ouboet Lohan Pretorius, Hector, Suzanne Smit en Daleen Louw.

By die aankoms het Johannes Maritz (moderator) dapper onder die eerste noordelike gemeente Moria gestaan. Die stukkie geskiedenis dateer uit 1929!

Tydens die vergadering is indringende vrae gehanteer oor teologiese opleiding, die uitvoering van opdragte wat die sinode van die NGKN van 2016 opgedra het aan die moderamen, die verhouding met die Algemene Sinode ensomeer aan die orde gekom.

Die moderamenlede teenwoordig was dankbaar vir die ontvangs, openhartige gesprek en was veral vol lof vir die gasvryheid asook die voorsitter se hantering van die gesprek, wat soms robuust was. 

COVID

Die ring het ook 'n leidende besluit aangaande Covid geneem en gemeentes en lidmate opgeroep om hulle self en ander te beveilig deur aan die voorgeskrewe protokolle te hou. 

Die vergadering het ook gevra dat lidmate die sosiale media versigtig sal gebruik en nie deel sal wees aan die verspreiding van misleidende berigte nie.

---

• DEGNOS

Vaste fondamente

Die werk wat Degnos doen olv Andries Gous in die noordweste in die San gemeenskappe is swaar op bande!

Andries ry met sy eie voertuig of die Degnos bakkie, maar sê dat mens moet 'n papwiel inbepln in jou rit. Want jy gaan een kry! Soms in dik swaar warm sand! 

Die bedienaars en gemeentelede wat in opleiding is ry graag saam - want in daardie geweste is daar selde 'n geleentheid êrens heen! 

Benewens die groep Standplaasleraars wat hulle opgelei het en georden is, is daar ook gemeente leiers in opleiding oraloor. Tans 128 studente in die Vaste Fondamente program in 8 groot bedieningspunte. 

Moderne tegnologie word ingespan - so het ds Lucas Janse van Rensburg vanuit die Kaap in Grootfontein klas gegee vir die Standplaasleraars se verdere opleiding!

---

COVID-19 en ons

• LIG

‘Ná 45 dae … hou ek weer my kinders vas’

Ek is op 9 Julie na die chirurgiese-intensiewesorgeenheid oorgeplaas. Omdat ek nog aan die ventilator gekoppel was, het ek steeds dié soort sorg nodig gehad. Tydens elke skof in daardie eenheid, dag en nag, is ’n spesifieke verpleegsuster toegewys om na my en twee ander pasiënte om te sien. Links van my bed was ’n tafel met … Lees verder

Uit die annale

Swakopmund word 64

Op 25 Oktober 1957 hou die Ring van Windhoek ‘n buitengewone vergadering te Swakopmund. Die vergadering verleen goedkeuring vir die afstigting van die gemeente Swakopmund van Walvisbaai af.

Altesaam 180 lidmate het skriftelik aansoek gedoen om die afstigting en ‘n waarborgakte van £750 onderteken. Daar was egter aanduiding dat nagenoeg 250 lidmate by die afstigting betrokke sou wees.  Clem Marais (Argivaris)

Uit ander Oorde

Pat Keifert, Mark Love, Beth Horsch en Nathan Pickard van die Church Innovations Institute gesels in hierdie webinaar oor plaaslike gemeentes en hul rou tydens Covid-19. Die gesprek raak temas aan wat van die uiterste belang vir gemeentelike leiers is. Klik hier om daarna te kyk.

Hierdie is die eerste in 'n reeks van vier webinaars waarin praktiese uitdagings vir gemeentes aangespreek word. Die volgende vind op 20 Oktober plaas en handel oor konflik. Op 10 November word oor geloofsonderskeiding gesels, en op 1 Desember oor aanpassende verandering. Klik hier om te registreer.

UIT: GrensPos Ooskaapse Sinode Nuusbrief

Familie Nuus

Ons dink aan hulle:

TALLE families wat geliefdes aan die dood afgestaan het vanweë Covid. Die vlaag wat nou ons land oorspoel is besig om te maai onder ons mense en ons onthou almal wat hartseer is oor hul verliese die afgelope weke.

• Ons dink aan Mordegai en Toinette Rossouw en hul seun Anton met die onverwagse afsterwe van hul seun en broer Gideon (18) voor verlede week in Kambodja waar hulle as sendelinge woon en werk. Toinette en Anton is deur die ergste Covid nou, terwyl Mordegai nou begin beter raak en waarskynlik ooor die ergste is - hulle is deur die staat in algehele afsondering geplaas in hul huis in Siem Riep, Kambodja.

• Jacob Schoeman sterk goed aan en stap al tot 4 km - hy sterk tuis aan.

• Lukas Coetzer (Emeritus Outjo) sterk tuis aan na sy kankerverwante lewer operasie drie weke gelede in Pretoria. Hy sê dit gaan goed.  

• Ons dink aan hulle in ons gebede 

Opleidingsgeleenthede

BRUGBEDIENING

'n Premier kursus aangebied deur die Sentrum vir Geloof en Gemeenskap by die Universiteit van Pretoria

WEEK 1: 08 – 11 November 2021; WEEK 2: 21 – 24 Februarie 2022

Verandering van predikant laat ‘n gemeente in onsekerheid.

Wanneer ‘n predikant ‘n gemeente vakant laat, volg ‘n tyd van onsekerheid tot die plek weeer gevul is. Daar is ook onsekerheid oor die pad vorentoe.

Die kursus poog om Brug Predikante op te lei wat die tyd kan oorbrug en die gemeente fasiliteer gedurende die oorgang.

• KURSUSLEIER: Prof Malan Nel

• KOSTE - R2 600 (VAT INKL)

• PLEK – Universiteit van Pretoria

• KURSUS PUNTE: 70

• KONTAK - HESMARIE BOSMAN, 012 420 4952 of epos; Hesmarie.Bosman@up.ac.za

---

Werkswinkel: Opleiding van Begeleiers van ’n Gemeentediagnose

Excelsus gaan in die volgende jaar ’n reeks werkswinkels op verskillende plekke aanbied waar predikante en ander gemeenteleiers opgelei word as begeleiers van ’n Bedieningsdiagnose in gemeentes.
Die werkswinkel berus op die werkboek “Bediening in en van Missionale Gemeentes” wat in 2016 deur Malan Nel en Kennon L Callahan gepubliseer is.
Prof. Malan Nel wat die aanbieder van die werkswinkel is, gee die volgende agtergrond:
Sedert 1991 was dit my voorreg om by ongeveer 150 gemeentes in verskillende denominasies, maar hoofsaaklik in die NG Kerk, prosesse in die ontwikkeling of opbou van missionale gemeentes te fasiliteer. Deel van hierdie fasilitering was groepsdinamiese diagnoses van bedieninge en funksionering in hierdie gemeentes.
Ek is op ’n stadium in my lewe en bediening dat ek graag plaaslike predikante wil oplei om sodanige diagnoses te begelei.
My oortuiging is dat gemeentes wat trots is op hulle geskenkte identiteit in Christus byna logies begin vra: hoe gaan dit met ons? Die bedieningsanalise en -diagnose waarmee ek werk help gemeentes om te soek na die sterkpunte in hulle bedieninge.
Die nuwe werkboek waarmee ek werk (Nel en Callahan 2016) is gebou op teologies gemotiveerde nadenke oor wie ons is en wat ons doen. Daar is by my ‘n besliste keuse teen ‘n bestuurwetenskaplike verskraling van die gemeente tot ‘n organisasie wat met beplanning ‘reg gemaak’ kan word.
Dit gesê: hoe beter ons ons God gegewe identiteit besef, hoe meer noukeurig onderskei ons waar ons is, hoe dit gaan en soek ons saam waarheen ons op pad is. Die verskil is dat dit nie ‘n leiergedrewe evaluering van gemeentes is nie, maar ‘n diagnose deur die gemeente self, ‘n gemeente wat weet dat die bediening hulle s’n is. Die verwagting is dat minstens 20% van die gemiddelde oggenderediens aan die diagnose deelneem.

• Datum: Donderdag 11 November 2021 (14:00 – 17:00)

• Vrydag 12 November 2021 (08:30 – 15:00)

• Plek: NG Kerk Suidoos-Pretoria, (Stellastraat)

• Koste: R 390-00 wat die volgende insluit:

* Werkboek: Bediening in en van Missionale Gemeentes. Gemeentediagnose (word by die werkswinkel beskikbaar gestel).
* Verversings en middagete
Inskrywing geskied deur middel van Google Forms: https://forms.gle/9KYtaWyM7xS9aQRW9
Aanbieder: Malan Nel
VBO-punte: 10

---

• Sertifikaatkursus in Bedieningsvernuwing

Jy word uitgenooi na die volgende module in hierdie kursus gerig op predikante in die middelfase van hulle bediening: 

“Hoe lyk ons bediening en leierskap in ‘n missionale konteks?”

18 – 20 Oktober 2021

• Om leiding in die gemeente te gee, is nie die enigste ding wat ‘n dominee doen nie, maar dit is ‘n uiters belangrike ding. Ongelukkig het die meeste predikante bitter min opleiding hiervoor gekry. Predikante jonger as 40 dui leierskap die meeste aan as “die een ding waarvoor ek nie opgelei is nie”.

In hierdie module poog ons om baie prakties te kyk na die soort leierskap en bediening wat teologies verantwoord is en wat ons kan help om die missionale roeping van die gemeente te vervul.

Plek: Aanlyn per Zoom

Tye:  18 – 20 Oktober 2021,

18/10 (9:00 – 16:00), 19/10 (9:00 – 16:00), 20/10 (9:00 – 13:00)

Koste:   R95  VBO:  30 punte

Sluitingsdatum:       15 Oktober 2021

Inskrywing:                  https://forms.gle/gijwYnLc7JA6Y4TR6

(Inskrywings geskied deur middel van dié aanlynvorm)

Bankbesonderhede vir elektroniese betalings:      

Bank: ABSA   Naam van rekening: TSO  Rekeningnommer: 142 0830 463

Takkode: 632005 Tak: PRETORIA

Verwysing: VBO nr naam en van

Bewys van betaling en Navrae:                         Rika by excelsus@up.ac.za

 

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met dr Wynand Fourie van die gemeente Windhoek Wes en dosent by die Namibiese Evangeliese Teologiese Seminarie onder die Kameelboom.  Hulle hanteer Markus 10:35 - 45. Luister eerskomende Sondag 10 Oktober om 12:00 (of Dinsdag 12/10 om 09:30) op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303; OF op Potgooi

https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7

Publikasies

JAARBOEK 2022

1-3 BOEKE teen R385 elk
4+ BOEKE teen R365 elk
CD teen R295 elk
BOEK EN CD teen R455 per stel

Beskikbaar vanaf Desember 2021

Die Jaarboek bevat die sinodale, rings-, gemeente- en predikante-inligting van die NG Kerk, NG Kerk in Afrika, Reformed Church in Africa en familiekerke in die buiteland.

Jaarboek van die NG Kerke 2022 verskaf al langer as 160 jaar belangrike inligting oor die NG Kerkfamilie aan predikante, kerkkantore en lidmate. Bybel-Media, uitgewer van die Jaarboek van die NG Kerke, wil ook met hierdie publikasie gestalte gee aan sy leuse: Vennoot in geloof en bediening.

KOOP HIER | MEER INLIGTING

Lekkerlees nuusdekking:

Ds Bianca van Graan is op 26 Julie 2021 oorlede aan Covid-19, terwyl sy met die finale fase van haar doktorale studie besig was. Anandie Greyling deel Van Graan se navorsing wat op kerklike tug as liefdeshandeling gefokus het. Lees meer.

* "As ons in pas met God leef, moet ons omgee vir God se aarde. Ons moet eenvoudig loskom uit die weggooikultuur wat nou heers," skryf Lourens Bosman. Lees meer.

* Op emeritus-aartsbiskop Desmond Tutu se 90ste verjaardag sien Rudie Swanepoel die gelukwensings op sosiale media en sy gedagtes loop wyd. Lees meer.

---

Middelskool kategese

God se kinders in God se wêreld

Die Leiersgidse wat saam met die drie Doenboeke (Oranje, Groen en Blou) gebruik word, bevat riglyne om kinders van graad 4-6 te begelei om ’n ontmoeting met God te hê, meer van die Bybel te leer en na te dink oor hoe hulle elke dag kan leef soos die Here in die Bybel van ons vra.

Die jongmense ontdek wie God is en wat God doen; wie hulle as God se kinders is en hoe hulle volgens God se wil kan leef; hoe hulle as God se kinders saam met ander mense kan leef, en hoe hulle as God se kinders in God se wêreld kan leef

Daar is ook nog twee ander reekse wat aangebied word.

Klik hier vir die volledige middelfase-katalogus

---

Voorbidding

BURKINA FASO

• Streek                       Afrika

• Bevolking                20 903 000

• Christelike bevolking  4 965 000 (23,8%)

• Meederheidsgeloof      Islam

• 2021 Ranglysposisie    32

Ná ʼn brutale 2019, waartydens Christene deur militante geteiken en vermoor is, was daar minder hoë-profiel aanvalle in 2020. Die geweld het egter nog steeds voortgeduur – dit was net nie so sigbaar nie.

Geopende Deure beraam dat daar meer as een miljoen interne ontwortelde persone (IDP’s) in Burkina Faso is, en baie is Christene. Ekstremistiese aanvalle het volgelinge van Jesus uit hul huise en dorpe gedryf, met baie wat na vlugtelingkampe gedwing is. Geopende Deure-vennote in Burkina Faso rapporteer dat daar geen oop kerke in dele van die noordooste van Burkina Faso is nie. Christene in dié gebied is grootliks gedwing om weens geweld deur Islamitiese ekstremiste te vlug. ʼn Lae reënval en die COVID-19-pandemie het die situasie ook vererger.

Christene wat vanaf Islam bekeer is, staar groot druk en teenkanting van hul families en gemeenskappe in die gesig. Families verwerp bekeerde Christene en nuwe Christene ervaar druk om hul nuwe geloof te verwerp. Dit beteken ook dat nuwe bekeerlinge vanaf Islam dikwels teësinnig is om hul geloof openbaar te maak. Burkina Faso was lank bekend vir sy verdraagsaamheid teenoor verskillende gelowe, maar dié reputasie is toenemend in gevaar om in die slag te bly.

Ontmoet pastoor Samuel*

“Ons het in noordelike Burkina Faso aanvalle teen Christene en teen ons kerke ervaar. Ons weet nie wie die aanvallers is nie en weet ook nie wie hulle befonds nie. Al wat ons weet, is dat hulle Christene aanval. Hierdie aanvalle het die lewens van ons mense verpletter. Ons is ontsteld en deurdrenk van pyn oor die dood van ons familielede.”

*Naam vir sekuriteitsredes verander.

Bid vir BURKINA FASO

• Bid vir die Here se voorsiening in die lewens van ons ontwortelde broers en susters in Burkina Faso. Bid dat hulle nie deur vrees beheer sal word nie, maar dat hulle die vrede sal ervaar wat slegs die Here deur Sy Gees kan gee.

• Bid vir genade vir Christene om sterk te staan in hul geloof terwyl hulle toenemende vyandigheid in die gesig staar. Baie mense, insluitende Christene, is erg getraumatiseer deur die agteruitgang in sekuriteit en die ontworteling waaraan hulle blootgestel is. Bid asseblief dat die Here in hul lewens sal werk om genesing en vertroosting te bring.

• Dank die Here vir die Kerk se pogings om in die behoeftes van mede-Christene te voorsien deur kerkinsamelings.

Geopende Deure werk in BURKINA FASO in samewerkung met plaaslike vennote, help Geopende Deure Christene in Burkina Faso met noodleniging en traumasorg, leierskap- en dissipelskapsopleiding, vervolgingsvoorbereiding-opleiding en volgehoue gebedsondersteuning.

Vakatures en Ander Advertensies

Vakature: Leraar - Onbepaalde Termynpos

Die NG KERK SWAKOPMUND is lief vir die Here. Ons glo dat God ons liefhet, toerus en stuur om Sy roeping te vervul. In die lig hiervan wil ons met opgewondheid `n dienskneg van die Here beroep wat gehoorsaam is aan God se roepstem en wat van harte glo in die onfeilbare Woord van God en die gereformeerde belydenis.

Sluitingsdatum: 15 Oktober 12:00 nm

NG Kerk Swakopmund se roeping is om:

• Die Here passievol te aanbid.

• Sensitief te luister na Heilige Gees.

• Lidmate te bemagtig.

• Om te groei in geestelike en emosionele volwassenheid.

• Om mense te help in nood.

• Te funksioneer soos die Here se familie.

• Jongmense óók te omarm en deel te maak van God se sending na die wêreld.

• In kort wil ons Markus 12:30-31 uitleef.

Ons glo dat die volgende verantwoordelikhede jou sal dryf:

• Passievol oor gebed en die Woord van die Here.

• Gesamentlike verantwoordelikheid met kollega vir die prediking.

• Gesinsbediening wat fokus op jongvolwasselidmate en hul kinders.

• Vaardig om kinders van alle ouderdomme te bedien.

• Vestiging en uitbreiding van `n werksplek-bediening.

• Opbou en uitbou van `n dinamiese musiekbediening.

• Vestiging van `n kultuur waar jongvolwassenes welkom is en waar hulle diep verhoudings kan bou.

• Die dra en uitleef van die roepingsverklaring van die gemeente.

• Neem van kreatiewe kanse en evangeliese enterpreneurskap om die bediening uit te bou.

• Vestiging en onderhoud van `n gesonde kultuur onder die leierskap en gemeente, in vennootskap met die huidige leraar.

• Uitreike na die groter gemeenskap (skole, staatsinstellings, besighede ens.).

Pligte: Volledige pligtestaat en roepingsverklaring is op versoek beskikbaar. Pligte word met die Kerkraad ooreengekom.

Vergoeding: Daar word volgens sinodaleriglyne onderhandel.

Voorkeur sal aan Namibiese burgers of persone met status (domicili of permanente verblyf) gegee word.

Aansoek: CV nie langer as 3 A4 bladsye nie, asook `n dekbrief waarin jy motiveer waarom jy geroepe voel om aansoek te doen.

Navrae:

• Karin van Zijl +264813282530 (Leier Ouderling)

• Kenneth McKenzie +264812821543 (Leraar)

• Epos (kvanzijl@africaonline.com.na)

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie

---

Lewensreg Huise/ Wooneenhede beskikbaar!

Noem ‘n veilige, sentraal geleë plekkie binne ‘n gemeenskap met christelike beginsels jou eie!

Bly lekker sonder die ergernis van oordragskoste; maandelikse munisipale rekeninge; instandhouding van perseel & tuin; skoonmaak van swembad; weeklikse vullisdromme uitry; ens, maar ook met die wete dat jy ‘n bekostigbare heffing betaal vir ‘n tuiste met alle denkbare geriewe op die perseel, en ook die gemoedsrus van moontlike versorging.

Kontak gerus vir Frans du Toit by Schanzen Oord: (061-224025/ 081 261 7405 of fdutoit321@gmail.com.)

1 & 2 Slaapkamer Woonstelle, asook verskillende kamers in die Sorgeenheid beskikbaar.

---

Giggel 

'n Laaste Woord

*Die boek is by Book Den in Windhoek beskikbaar