Header

Jaargang 15 - Uitgawe 3/2018 - Woensdag 24 Januarie 2018

ngkn@ngkn.com.na

NGK ontmoet die EFF in Suid-Afrika

In ʼn poging om met politieke partye en ander rolspelers in gesprek te tree en ons getuienis te lewer, het die NG Kerk op 19 Januarie ʼn ontmoeting met die EFF gehad. Dié geleentheid het op kort kennisgewing by die kantore van die EFF in Braamfontein, Johannesburg, plaasgevind. Die NG Kerk is verteenwoordig deur Nelis van Rensburg, Dirkie van der Spuy en Gustav Claassen. Bykans die hele EFF-leierskap onder leiding van mnr Julius Malema was teenwoordig. Die afvaardiging het getuig van die roeping van die kerk om ʼn morele kompas vir die nasie te wees.

Die NG-afvaardiging het op vier temas gefokus:

1. Versoening en groter begrip tussen die mense van SA.

2. Ekonomiese transformasie sodat die gaping tussen ryk en arm kan verklein. Hier is onder meer sterk gefokus op die rol van onderwys.

3. Grondhervorming en voedselsekuriteit.

4. Misdaad, waaronder aanvalle op plase, en korrupsie. Baie landbouers is lidmate van die NG Kerk. Die kerk is diep bekommerd oor die blootstelling van ons plaasgemeenskappe aan misdaad.

Nadat gesprekke oor dié sake gevoer is, het ons met gebed afgesluit. Groot waardering is uitgespreek vir die kerk se besoek en die gebed wat gedoen is. Die kerk is genooi om as tussenganger op te tree waar organisasies met die oog op voorstelle en oplossings met die party in gesprek wil tree. Ons meen hierdie besoek het ʼn belangrike bydrae gelewer in die afbreek van stereotipes. Dit is deel van die roeping van die kerk om te getuig van die liefde en vrede van Christus waar onmin en misverstand heers. Met hierdie gesprek is daar beslis daarin geslaag. Foto: Facebook

---

NG en VG-kerke bie vir WRK Algemene Jaarvergadering

Dr Gustav Claassen, Algemene Sekretaris van die Algemene Sinode, berig dat die NG Kerk en die VGK op die kortlys is om die Algemene Vergadering van die Wêreldraad van Kerke (WRK) in 2021 in Kaapstad aan te bied. Twee lede van die WRK se bodkomitee het Kaapstad van 13-16 Januarie besoek.

Die besoek was ʼn groot sukses en die NGK en VGK behoort nou sterk kandidate te wees. Tydens ʼn funksie het ekumeniese vennote sterk argumente aangevoer waarom die bod Kaapstad toe moet kom. Elkeen kan trots wees op die ongelooflike goeie fasiliteite wat ʼn stad soos Kaapstad bied om so ʼn groot vergadering aan te bied, sê Dr Claassen.

---

NETS ope dag

Kom sien en ervaar waaroor almal so opgewonde is by die teologie skool.

Donderdagoggend – soos in môre oggend 25 Januarie - word die nuwe en huidige studente verwelkom en ontmoet hulle die personeel en dosente. Die verwelkoming en opening is van 9:00-10:00 en is ‘n ideale geleentheid om die energie en dinamiek van teologiese opleiding in Namibië te ervaar.

Indien jy wil weet of jy enige bekende gesigte daar sal sien, kan jy gerus wees. Van FRESH Namibia en Academia elk is daar ‘n vierde jaar student. En Eros se derde jaar student, Elsabé Horn, is ook die studenteraad voorsitter vir 2018.

Die waarnemende prinsipaal vir hierdie jaar is De Wet Strauss van Academia.

So, dis omtrent ‘n sterk span uit die NG-geledere wat betrokke is by NETS hierdie jaar.

Die opening is in die saal van die NETS-kampus regoorkant Kanaal 7 in Arastraat, Windhoek-Wes. 

---

Beautiful Kidz Namibia 

Beautiful Kidz Namibia is 'n bediening wat fokus op kinders in nood. Dit is in 2003 deur Brian and Pam Kinghorn op die been gebring. Dit is 'n geregistreerde Welsynsorganisasie (WO 203) wat geaffilieer is by Youth With A Mission (YWAM).

Beautiful Kidz het gemeenskap-gebaseerde sentrums in Katutura, Windhoek sowel as op die Ovitoto Kommunale gebied naby Okahandja. Hulle fokus op onderwys, vaardigheidsopleiding, jeugprogramme, rekenaargeletterdheid en naaldwerk vaardighede.

Ulfried Schwacke, lidmaat by Eros-gemeente, is vir jare reeds op hulle Raad. "Die werk wat die Here by en deur Beautiful Kidz se twee sentrums in Katutura en in Ovitoto sooo geseën het is baie moeilik om in 'n paar sinne op te som," sê Ulfried.

Hy sê die program is voortdurend op soek na nóg ondersteuners uit Namibië.

Klik hier om op Beautiful Kidz se webblad in te loer. 

Hierdie skakel neem jou na hulle nuusbrief van September 2017.

---

Bestuurder: Departement Ontwikkeling BM

BM-Direksie het ds J S (Strydom) Bruwer in bogenoemde pos aangestel. By Bybel-Media is ons baie bly oor sy aanstelling en die personeel sien uit na sy koms hierheen.

Hy is tans leraar van Gordonsbaai-gemeente. Op die breër kerklike terrein het hy ‘n leiersrol in Somerset-Wes se Ring vertolk. Sy rol in verskeie Sinodale Kommissies soos o.a. voorsitter van die Diensgroep: Gemeentebegeleiding, lid van die Sinodale Koördineringspan en trustee van die Predikante Pensioenfonds is sprekende voorbeelde van sy besondere dienslewering.

Strydom begin amptelik op 1 Maart werk by Bybel-Media in die plek van ds Hans Steyn wat op 31 Maart aftree.

---

Lees in die eerste Kerkbode van 2018 ...

Die eerste Kerkbode van 2018 bring ’n verskeidenheid van nuus uit die kerk. Lees oor ’n nuwe speelpark vir kinders in ’n arm gemeenskap, oor ’n boer wat in sy werkers belê en die vrugte daarvan pluk, oor rockkonserte wat soos missionale eredienste is, en oor hoe die ramphulp aan Knysna nou oor ’n baie wyer front nood verlig.

Lees wat skryf ds Nelis Janse van Rensburg oor die Koninkryk van God in 2018, en van die lesse wat ’n jong sendeling tydens uitreike na Botswana geleer het.

Ds Henk Gous sê hoe hy dink die gesprek oor verhoudinge tussen mense van dieselfde geslag op ‘n beter manier gevoer kan word en dr André Bartlett skryf oor ’n aangrypende skildery na aanleiding van die kindermoord in Betlehem.

Kerkbode: Met die nuwe toepassing (app) is die Kerkbode nog makliker toeganklik. Kerknuus is onmiddellik op lidmate se selfone beskikbaar. Saam met dié app is die e-Kerkbode ook per e-pos gratis beskikbaar. Teken in by www.christians.kerkbode.co.za

---

Nuut by CLF

Berlisé Louwrens (links op die foto) het haar rol as bemarkingsbestuurder by CLF op 8 Januarie 2018 begin en is opgewonde oor die bydrae en impak wat sy in God se koninkryk kan maak binne CLF as deel van sy almagtige plan. Haar doelstellings is om met die jonger generasies kontak te maak; om nuwe bemarkingskanale te gebruik om mense aan te moedig om ‘n Christelike erfenis na te laat; en om te help om lewensveranderende literatuur aan alle mense in hul eie taal beskikbaar te stel.

Berlisé het haar bemarkingsondervinding grootliks in die korporatiewe mark verkry waar sy aan verskeie industrieë blootgestel was. Sy glo dat goeie verhoudings en kommunikasie uiters belangrik is –persoonlik sowel as in die sakewêreld – en sien uit daarna om soveel moontlik interaksie met die NG Kerk-familie te hê.

Danny Fourie (regs op die foto) het ‘n lang loopbaan en ervaring in die mediawêreld as uitsaaier en uitgewer. Met sy aanstelling by CLF vanaf Januarie 2018 sluit hy hom weer aan by sy ou werkgewer as redakteur van CLF se publikasies. Volgens Danny het CLF-Uitgewers tot ‘n mededingende uitgewer van Christelike en teologiese boeke ontwikkel. Saam met sy span is hy gereed om die Christelike lesersmark en die NG Kerk-familie met relevante en geloofsopbouende publikasies te bedien. 

---

Eros bied twee geleenthede aan

---

Fresh Namibia bied aan: Nostalgie

• 16 Februarie

• Lemon Tree - Liliencronstraat, Windhoek

• 18:00

• N$200 per persoon

• Kaartjies: 081 6021394; gebaardewaarheid@gmail.com

---

Save the Date: K7 Gholfdag 2018

---

Onder die Kameelboom

Paulus het in 'n wêreld geleef wat aangedryf is deur die waardes van eer en skande. Daarom val dit op die oog af vreemd op dat hy in 1 Kor 9 so pertinent afstand doen van enige eer waarop hy met reg kan staatmaak as apostel van die Here. Clem Marais en Jan Woest gesels hierdie week hieroor wanneer hulle Onder die Kameelboom hulle sit kry. Kuier asseblief saam op Kanaal 7, Sondag om 12:00 of Dinsdag om 09:30. Die stasie saai ook op die web uit by www.k7.com.na asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303

---

Godsdiensaktueel op Hartklop FM

Luister elke Sondagmiddag om 16:30 na Godsdiens Aktueel op Hartklop FM, voorheen bekend as die Afrikaanse Diens van die NBC. Dr Jan Woest is gedurende Januarie en Februarie die aanbieder en hy gesels met Nicolene Woest oor geestelike verdieping.

---

“my binne-buitekant”

Stil-retreat op Swakopmund

Die retreat begin Donderdag 15 Feb om 18h00 en eindig Sondag 18 Februarie om 12h00.

Die retreat sluit in

• stilblokke,

• see/woestyn meditasies,

• musiek/meditasiedienste en

• geestelike begeleiding sessies.

Elke deelnemer moet inwoon (elkeen in sy eie eenheid) en alle etes word voorsien. Die kostes vir 3 nagte verblyf, 3 x aandetes + 3 x brunches, tee en koffie beloop N$ 2250 per person. Ons het egter net plek vir 12 persone per retreat.

Indien jy belangstel, kontak Jhan van Niekerk by niekerk@iafrica.com.na (sel, 0811240707) vir meer besonderhede.

Om jou plek te verseker is ‘n nie verhaalbare deposito van N$ 500 betaalbaar.

---

Hulle verjaar tot volgende week...

• John Holtzhausen (Bethanië): Donderdag 25/01; 081 401 4677; johnholtzhausen1@gmail.com 

---

Jongste Bybel-Media publikasies

Jaarboek 2018

Die Jaarboek van die NG Kerk 2018 bestaan uit inligting oor sinodes, streeksinodes, ringe, gemeentes en predikante. Die Jaarboek dien al vir 168 jaar as ‘n belangrike verskaffer van inligting vir die NG Kerkfamilie. Dis gemik op predikante, kerkkantore en lidmate.

Prys: R295.00 (BTW en posgeld in SA ingesluit). Reeds beskikbaar – skakel dadelik om jou bestelling te plaas!

Kyk op die webwerf www.bybelmedia.org.za vir pryse van veelvoud-bestellings en die CD-formaat.

Inligting, Navrae en Diensverskaffing:

• Skakel 0860 26 33 42 óf 021 864 8210

• Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

• Of koop met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.org.za , klik dan op winkel, óf tik die produknaam in.

---

Ons bid vir Asië

Versorg deur Thijs van der Merwe – aan die hand van Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World

Oppervlakte 31,829,200 km2 ongeveer 23.5% van die wêreld se oppervlakte, Rusland uitgesluit. Bevolking 4,166 Miljard: 2/3 van die wêreldbevolking, ongeveer 4,860 mense-groepe

• Groot verskille in welvaart en ontwikkeling.

• Ryk (Japan, Brunei, Singapore, Hong Kong, Golf State)

• Arm (Bangladesh, Nepal, dele van Indië, Sjina en Indonesië).

• Bakermat van groot nie-Christelike godsdienste, Islam, Hindoeisme, Buddisme, Shintoisme, Taoisme

Die streek gaan gebuk onder gewapende geweld en het die meeste gewapende konflikte ter wêreld.

• Die Koreaanse, Vietnamese, Afghaanse en Golf oorloë,

• Die grensgeskille tussen Indië en Pakistan, Pakistan en Bangladesh

• Die geskille tussen noord en suid Korea, Sjina en Taiwan, ens.

• In die Koue Oorlog het 32 state gebuk gegaan onder kommunistiese konflikte en/of regerings.

• Dit is steeds die mees gemilitariseerde streek ter wêreld.

•  Die afgelope drie jaar die Kalifaat van Isil / Isis wat Sunni’s, Christene en Yazidi’s teiken die verhoog gedomineer in Sirië en Irak en hulself skuldig gemaak aan onmenslike wreedheid.

• Tans is Turkye besig met aanvalle teen Koerdiese magte in Sirië – volgens Turkye is dit terroriste wat vir terreuraanvalle in Turkye verantwoordelik is – die VSA ondersteun die Koerde en so id twee Navo lidlande nou oorhoops met mekaar terwyl die Russe beter betrekkinge met die Turke begin bou.

Die enigste kontinent waar Christendom nie die grootste godsdiens is nie

• Dit is die grootste uitdaging vir evangelisasie, 41% is onbereik met die evangelie.

• Sluit meer as 80% van die wêreld se mins bereikte mensegroepe in.

• Die invloed van godsdiens op nasionale en internasionale politieke ontwikkelinge groei steeds.

• Daar is ‘n groeiende bedreiging vir godsdiensvryheid en etniese harmonie in die streek.

• Muslim 26.42%; Hindu 22.86%; nie-Godsdienstig 16.82%; Boedis/ander 11.32%; Sjinese godsdienste 9.82%; Christen 8.84%; Tradisioneel etniese godsdienste 2.42%; Sikh 0.55%; Joods 0.14%; Baha'i 0.08%; Ander 1.27%.

Loof die Here vir:

Die geweldige groei van die kerk van 2% in 1900 tot oor die 8% in 2000. Die groei van die laaste twee dekades van die vorige eeu veral, was ongelooflik en duur voort. Die grootste groei word in Sjina en Indië, met Nepal, sentraal Asië en Mongolië ‘n kortkop agter Die groei is te midde van vervolging en teenstand in al daardie lande.

Die vestiging van kerke in lande wat lank geslote was. Dit sluit in Mongolië, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkye en klein openinge in ander. Tans slegs vier lande waar daar geen bekende regmatige Christelike gemeentes bestaan nie, te wete die Maldives, Saudi Arabië, Afghanistan en Noord Korea

Suid Korea se volwasse wordende kerk wat ‘n baie sterk sendingbewussyn het en talle sendelinge uitstuur jaarliks. Dit is ook die land waar alles groot gedoen word itv kerkwees!

Indonesië is die eerste oorwegend Muslim land waar baie Muslims bekeer geraak het tot die Christendom.

Tree in vir:

Die areas van konflik; die midde-ooste; Israel / Palestynse konflik; die Iraq oorlog; Afghanistan, dreigende konflik in Iran; en Pakistan (lg tans gebuk onder interne onrus) en die Kashmir konflik met Indië;

Konflik binne Islam tussen Sunni en Shia ekstremiste wat verskeie lande destabiliseer; daarmee saam die stygende tendens om Jihad te misbruik vir politieke oogmerke soos deur Hamas en Al Quaida; en  die afgelope drie jaar die Kalifaat van Isil / Isis wat Sunni’s teiken

Die groeiende huiskerkbeweging in Sjina wat die kerk dramaties laat groei, maar met vervolging bedreig word; broer Ettienne en sy eggenote wat werk met ondersteuning van verskeie Namibiese gemeentes;

Die letterlik miljoene gelowiges wat nie vrylik kan aanbid nie en selfs in die geheim hul godsdiens moet uitleef, asook sendelinge wat onder dekmantel van ander nerings sendingwerk doen;

Mordegai en Toinette Rossouw van Windhoek Moedergemeente wat tans in Siem Riep in Kambodja sendingwerk doen;

Willemien van den Berg wat in Pokhra Nepal plaaslike leiers skool in 'n Gevordede Bybelskool en haar medewerkers, veral pastor Guyon met sy Bybelskool en broer Dinesh Kc wat ‘n kinderhuis aan die gang hou in Kathamndu en oral oor die land dmv sy Ywam opleidingsprogram ‘n impak het, asook broer Surrendra wat ‘n skool vir heropleiding van ouer pastore wat min of geen formele opleiding het nie aanbied.

---

Giggel

'n Boer in die mielie-driehoek het 'n voëlverskrikker gemaak wat soos sy skoonma lyk. Hy sê die voëls is nou so bang, hulle het laasjaar se oes teruggebring.

---

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,