Header

Jaargang 15 - Uitgawe 5/2018 - Woensdag 7 Februarie 2018

ngkn@ngkn.com.na

---

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Vakature in Sinodale Kantoor

• Nuusbrokkies

• Konserte en so...

• Gholfdae

• Radioprogramme

• Familie-nuus

• Voorbidding

• Giggel

---

Vakature in Sinodale Kantoor

Nam-gemeentes, maak asseblief nog hierdie Sondag by julle bekend?

Vakature: Bedryfsbestuurder

Die Sinodale Kantoor van die NG Kerk in Windhoek het ‘n vakature vir ‘n Bedryfsbestuurder.

Die doel van die pos is om doeltreffende funksionering van die Finansiële en Administratiewe funksies van die sinodale kantoor te verseker en die posbekleër rapporteer aan die Algemene Sekretaris.

Die sleutel prestasie-areas vir die pos is:

• Oorhoofse finansiële bestuur – hoef nie finansiële spesialis te wees nie

• Bestuur van personeel-aangeleenthede

• Bestuur van sinodale eiendomme

• Bestuur van Sinodale Argief

• Administratiewe bestuur van die sinodale kantoor

Kwalifikasies: Die suksesvolle kandidaat sal toepaslike kwalifikasies en ondervinding hê in die sleutel prestasie-areas vir die pos. Voorts sal sy/haar lewens- en wêreldbeskouing ‘n Christelike etos openbaar.

Vergoeding: ‘n Totale koste-van-indiensneming-pakket, met medies en pensioen, is onderhandelbaar.

Aansoek: Skriftelike aansoeke, vergesel van ‘n CV met verwysings, moet die Algemene Sekretaris bereik voor of op 16 Februarie 2018 by die Sinodale Kantoor, Schanzenweg 46A of per epos by clem@ngkn.com.na

Diensaanvaarding: so gou as moontlik

Navrae: Ds Clem Marais, 061-374350 (kantoor), 0811271608 (sel)

Nuusbrokkies

Weet jy dalk van Nina en Gannavlakte?

"Ons soek inligting oor die geskiedenis van Nina en Gannavlakte," laat weet dr Dirk Louw van Windhoek. "Ek het vir PZ van Vuuren gevra, maar hy kry nie sy goed uit bokse nie."

Wat bekend is, is dat daar ‘n reeks preke hou is wat tot herlewing op Nina gelei het. In 1932 bou hulle toe kerk. 

Daar is sprake van 'n sinkgeboutjie op Gannavlakte (dis nie eers seker of die plaasnaam korrek is nie) maar dit is afgebreek.

Dr MM (Thijs) Nieuwoudt se boekie Van Plaaswyk tot Stadsgemeente ken net van geldmoeilikheid en Nina wat eerder Whk as Gobabis verkies het.

Dirk sê selfs Google lewer niks meer op as ‘n padkaart nie.

As jy iets van die storie weet, of iemand ken wat iets daarvan weet, kontak vir Dirk asseblief by 081 124 3824 of dirkl@iway.na.

---

Hepatitis E in Windhoek

Die Ministerie van Gesondheid het verlede week 'n ontmoeting met kerkleiers in Windhoek gehad na aanleiding van die uitbraak van Hepatitis E in die westelike woonbuurte.

Volgens Pastor Gerson Neliwa, Vise-president van die CCN, het die Ministerie aangedui dat verteenwoordigers van Gesondheid gemeentes in Windhoek gaan besoek.

Gemeentes word vriendelik versoek om hierdie besoekers te verwelkom en te akkommodeer as hulle hulself aanmeld.

---

Seisoene van Genade

Gelowiges pak elke jaar ʼn geloofsreis aan, en dit is dikwels ʼn pad vol duwweltjies. Goddank dus vir stilhouplekke  - vir die moontlikheid van besinning, nuwe asem, padkos.

In Seisoene van Genade word geloofsreisigers gehelp om hulle belewenis by 60 sulke oorstanings onder woorde te bring. Van Adventstyd tot by Koninkrykstyd – en daarna. So word hierdie boek ʼn handige, troostende gids in elke reisiger se bagasie.

Dr Barend Vos is ʼn predikant op die Noord-Kaapse platteland. Sy skryfwerk is reeds herhaaldelik bekroon.

Indien u as gelowige groei in u verhouding met God wil beleef, kontak CLF by (021) 873 0396 of epos order@clf.co.za.

---

Badseloop Gedenkblad

• Hier is 'n klompie Namibiërs wat gedurende hulle studente-dae kennis gemaak het met Badseloop, die Jeugkampterrein buite Naboomspruit. Daarom vertel Feldmuis graag hiervan...

Twee gebeurtenisse in die ryke geskiedenis van Badseloop Jeugkampterrein sal vir altyd uitstaan:

Ds. Norval Geldenhuys (1918 - 1964) het gedurende 1943/1944 die eerste jeugkamp op die plaas Vischgat gehou; en

Oom Vick van Zyl het op Maandag 17 Julie 1950 teen ± 11:00 by die leidam (waar die swembad tans is) bekend gemaak: “... my vrou en ek het besluit om hierdie plekkie skoon as offer aan God, aan die jeug van ons kerk te skenk!”

Badseloop het sedertdien wyd binne die NG Kerk bekend geword. Die tyd het nou ryp geword om die geskiedenis van die afgelope sowat 75 jaar, en die reuse invloed wat van daar af uitgekring het, op skrif te stel!

U hulp word ingeroep om hierdie kennisgewing so wyd as moontlik bekend te maak!   Ons benodig onder meer:

❶       Getuienisse en foto’s van lewensbelangrike keuses en verhoudinge wat aldaar sy grondslag gevind het;

❷       Brokkies geskiedenis wat vir die koninkryk, kerk en nageslag in herinnering geroep en bewaar moet word;

❸       Staaltjies van gebeure wat daar plaasgevind het, en ter wille van inspirasie deur ander gelees moet word;

❹       Donasies - die Bestuurskomitee én Beheerraad versoek dat inbetaling per internet soos volg sal geskied:  Badseloop Jeugkampterrein; ABSA; lopende rekening: 10-8014-1862; takkode: 632 005

Donasies van individue moet asb. die volgende verwysing vermeld: BGB; gevolg deur u van, naam/voorletter(s);

Donasies van instansies moet asb. die volgende verwysing vermeld: BGB; gevolg deur naam van gemeente, (bv).

Bydraes, navrae, wenke of aanbieding van hulp (vir oorweging deur die loodskomitee) moet asb. gerig word aan:

dr. Willus Knipe; e-posadres: willus.knipe@gmail.com; sel nr: 082 447 1297

---

Namibiese Bybelgenootskap stel oudio-vertaling bekend

Die geleentheid is by Suiderhof-kerk en begin 09:00.

Konserte en so...

Fresh Namibia bied aan: Nostalgie

• 16 Februarie

• Lemon Tree - Liliencronstraat, Windhoek

• 18:00

• N$200 per persoon

• Kaartjies: 081 6021394; gebaardewaarheid@gmail.com

---

Adam Tas - Windhoek-Wes

Gholfdae

Fresh

---

Kanaal 7

Radioprogramme

Maak dit asseblief bekend in gemeentes?

Onder die Kameelboom

Die Lydenstyd van 2018 skop volgende Sondag af met 'n fokus op 1 Petrus 3:18-22 in die Leesrooster wat wyd gebruik word. In die gedeelte word Jesus vir die oorspronklike geadresseerdes in hul eie lyding voorgehou as die uitnemende voorbeeld in onregverdige lyding. Tog het Hy uiteindelik oor alles getriomfeer. Clem Marais en Jan Woest gesels hierdie week hieroor wanneer hulle Onder die Kameelboom hulle sit kry. Kuier asseblief saam op Kanaal 7, Sondag om 12:00 of Dinsdag om 09:30. Die stasie saai ook op die web uit by www.k7.com.na asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303

Godsdiensaktueel op Hartklop FM

Luister elke Sondagmiddag om 16:30 na Godsdiens Aktueel op Hartklop FM, voorheen bekend as die Afrikaanse Diens van die NBC. Dr Jan Woest is gedurende Januarie en Februarie die aanbieder en hy gesels met Nicolene Woest oor geestelike verdieping.

Familie-nuus

Hulle verjaar tot volgende week...

'n Nederige en opregte verskoning aan Elida du Toit (Suiderhof) met wie se van Feldmuis verlede week so gemors het!

• Marietjie Poggenpoel (Walvisbaai-Meersig): Donderdag 08/02; 064-204426; pgpoggenpoel@gmail.com

• Grietjie Combrinck (Warmbad):  Dinsdag 13/02; 081-268-6026; johannc@iway.na  

• Betsie Serfontein (Eros): Dinsdag 13/02; 081-129-0123; jfserf@afol.com.na

Voorbidding

Ons bid vir Albanië

Versorg deur Thijs van der Merwe – aan die hand van Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World

Oppervlak: 28,748 km2 bergagtige Balkan staat. Bevolking 3,169,087 (2010 – ongeveer terug by getalle voor 2000) nadat meer as 500,000 tussen 1991-2000 emigreer. Emigrasie duur voort.

Onafhanklik van die Ottomaanse Ryk in 1912 maar deur Italië ingeneem in 1939 en daarna beset deur Duitsland in 1943. Kommunistiese partisane neem oor in 1944. Daarna kommunisties tot 1991.

Veelparty demokratiese verkiesings was aanvanklik wankelmoedig maar algaande het dit beter begin vestig – ten spyte beskuldigings van manipulasie en verkieseingsbedrog het westerse waarnemers sedertdien alle verkiesings as vry en regverdig verklaar. Na aanvanklike 6 jaar van anargie raak dit al meer stabiel sedert 1998. Die mees onlangse verkiesing was in 2017 met Pres. Ilir Meta en Premier Edi Rama wat aan bewind kom.

Ekonomiese lewe is bykans volledig afhanklik van geld wat Albaniërs uit die buiteland stuur, smokkelary en buitelandse hulp tot by 2000, daarna begin die ekonomie stadig herstel en groei.

Herstel van landregte van voor die Kommunistiese tyd aan grondeienaars bly ‘n kei-appel.

Swak en verbrokkelende infrastruktuur korrupsie en emigrasie belemmer groei en ontwikkeling.

Steeds een van die armste nasies in Europa en die wêreld.

Lid van NAVO sedert April 2009 en in November 2016 aanvaar dat die proses om deel te word van die EU kan voortgaan hangende die implimentering van burgerlike vryhede en menseregte.

Godsdiens was verbode onder Kommunisme, in 1990 word die verbod gelig. Eers in 1998 is wette gepromulgeer om dit te reël en deur te voer. Groot weerstand teen Evangeliese groepe uit geledere van die Ortodokse en Rooms Katolieke Kerke, asook van Muslims as sou dit sosiale gebruike belemmer. Meer as 60% is kultureel Muslim, maar superstisie en volks-Islam is sterk mat baie wat aan die sinkretistiese Sufi Bektash beweging behoort.

Christen 30% (Ortodoks 17%; Katoliek 13%); Muslim 62,4%; Nie-godsdienstig 6.98%, Ba’hai 0.14%.

Loof die Here vir:

• Die werkinge van die Gees in ‘n fanaties geslote land – as antwoord op gebed.

• Die kerk wat groei in volwassenheid met inheemse leierskap, ‘n landswye penetrasie, ‘n holistiese visie vir evangelisasie en dissipelskap – te midde van ‘n polities-ekonomiese onstabiele klimaat.

Tree in vir:

• Morele en geestelike sowel as ekonomies herstel - kommunisme was verwoestend op alle vlakke van die samelewing en in mense se lewens. Die wreedheid van onderdrukking was erg - 700,000 word of vermoor of vir lang tye aangehou. Die anargie, chaos en korrupsie van die 1990's is die produk van die verlede.

• Bid vir vrede en versoening in Albanië en vir die daarstel van ‘n regverdige regering en geregtigheid.

• Godsdienstige Vryheid is nie goed gevestig nie en is onder druk van die godsdienstige woelinge in die Balkanstreek. Na 1990 het Muslims, Katolieke (in die noorde) en Ortodokse Christene (in die suide) prober om hul eertydse invloed te herwin en godsdienstige aktiwiteit van ander groepe te beperk.

• Bid dat die Balkan kookpot van etniese en godsdienstige haat nie die huidige vryhede sal verydel nie.

• Muslim lande het groot somme geld bestee en sendelinge ingestuur om Islam te bevorder. Meer as ‘n miljoen Qur’ans is versprei, 900 moskees is opgeknap en gebou 1993 – 1995, duisende is met beurse gelok om Islam te bestudeer en die regering het in die geheim lid geword van die Wêreld Muslim Bond en die Organisasie van Islamitiese Konferensie.

• Bid dat die land gespaar word van die leed van ekstremistiese Islamism, en dat Muslims sal bekeer van die godsdiens wat op hulle afgeforseer was in die 14e eeu deur die Turks-Ottomaanse Ryk.

• Evangeliese getuienis het dramaties gegroei sedert 1991. Dit groei van 1 gemeente pre-WOII tot meer as 1,000 gelowiges teen end 1992, teen 2000 was daar meer as 55 genootskappe in meer as 130 gemeentes & 55 ontluikende groepe.

• Bid dat Evangelie-gesindes erkenning sal kry vir die heilsame rol wat hulle speel in gemeenskappe.

• Opleiding van leiers na die verwoestende effek van kommunisme is ‘n groot uitdaging.

• Bid vir toegewyde geesvervulde leiers in die kerke en in die bevolking.

---
Imprisoned US pastor in Turkey denied day in court

Imprisoned US pastor in Turkey denied day in court

On 7 October 2016, Pastor Brunson from the United States (US) was detained by the Turkish government for activities that they alleged constituted a national security risk. Fifteen months later, he is still imprisoned. His lawyer continues to be denied access to his case file. In effect, Brunson has been denied his legal right to a notice of charges against …

Read more.

---

Bid saam vir die #3 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Somalië.

Somalië is sedert 1993 op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys. Islam was reeds sterk gevestig in Somalië voor die koms van Christenskap, en daarom word gelowiges se lewens gedefinieer... Klik om verder te lees >>

Read more.

---
Colombian pastor’s wife and children sexually assaulted

Colombian pastor’s wife and children sexually assaulted

In Colombia guerrillas, paramilitaries and persecutors use sexual violence to punish and intimidate those who oppose their purposes. As a result of this, thousands of women and children are subject to sexual violation. Pastor Diego Cerquera*, his wife Ledy and their two small children have endured such violence. Pastor Cerquera carried out pastoral work and evangelisation to guerrilla fighters, despite …

Read more.

Giggel

---

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,