Header

Jaargang 15 - Uitgawe 7/2018 - Woensdag 21 Februarie 2018

ngkn@ngkn.com.na

---

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Nuut by CLF

• Vakatures vir predikante

• Radioprogramme

• Familie-nuus

• Voorbidding

• Giggel

Nuusbrokkies

(Windhoek) gemeentes, kondig hierdie Boomplanting af, asseblief?

Kom plant saam aan Namibië se Lutherbos-boom op 28 Februarie...

Kom beleef 'n stukkie geskiedenis wat gemaak word wanneer Namibië se Lutherbos-boom se "maatjie" DV in Windhoek geplant word. Die seremonie begin DV om 18:00 by Windhoek Moedergemeente.

Reël sommer jou program só dat jy na die tyd saam met ons 'n koppie koffie kan geniet.

Ons kon ongelukkig nie 'n Witgat kry nie, maar die Olea Africana (ook bekend as Wilde Olyf of Olienhout), is net so eie aan Afrika en dra ook mooi Bybelse simboliek. Dit is 'n waardige boom om die 500ste "verjaardag" van die Hervorming mee te herdenk.

* As jy meer wil weet van ons Engelse Plataan in Wittenberg, gaan loer in by www.luthergarten.de  – kies die Engelse opsie, gaan na “List of all trees” en soek vir nommer 283. 

---

Muntlegging vir Bybels

Die Bybelgenootskap nooi alle gemeentes se Sondagskole uit om deel word van hul muntlegging-projek. By hierdie geleenthede word daar ‘n Bybelstorie vertel, kinders sit munte op ‘n mat en elkeen ontvang ook ‘n gratis sappie. So leer ons die jonges om van vroeg af betrokke te raak by Bybelverspreiding op ‘n lekker pret manier.

Vir meer inligting skakel Natasja Rust by die Bybelgenootskap: 083 3337787 of e-pos: fr.man@nambible.org.na

---

Wellness Workshops - Trauma Healing Network

---

Nuut by CLF

Gebedsgidse vir verwagtende ouers

Die ‘Prayer Power’ reeks is wonderlike gidse wat verwagtende ouers bemagtig om te bid vir guns en beskerming oor hul kind se lewe, vanaf die eerste paar weke van swangerskap. Die eerste twee boeke in die reeks fokus op die biologiese, intellektuele en fisiese ontwikkelingstadium sowel as die kleuterstadium, tot ses jaar oud.

Kinders is ons grootste geskenk en dit is belangrik dat ouers leer om te verstaan ​​dat daar krag is in die woorde wat hulle oor hul kinders spreek, sowel as die gebede wat hulle kies om oor hul lewens uit te spreek. Ons vind ons in 'n wêreld waar die vyand ons kinders beskou as sy nommer een teiken. Daarom moet ouers waaksaam wees en leer om te bid!

Die boeke bevat van die mees kragtige seëninge en beloftes wat ouers oor 'n kind se lewe kan bid. Hierdie gebede is egter nie net gefokus op beskerming en gesondheid nie, maar verklaar ook God se wil oor hul toekomstige lewens; of dit nou die doel, keuse, gedagtes, struikelblokke, finansies of familie erfenis is.

Koop albei boeke teen die spesiale aanbod van R200, uitgesluit posgeld. (Normale verkoopprys R120 elk). Aanbod geldig tot 31 Maart 2018.

Helena Croukamp het 'n diploma in die bediening en 'n sertifikaat in leierskap. Sy woon saam met haar man, Basil en twee kinders, Tian en Leonè in Wellington. Helena het dit haar enigste missie gemaak om God se Naam te verheerlik deur sy Woord te gebruik om mense se oë te open vir sy wil vir hul lewens. Sy inspireer haar lesers deur hul harte te verander en hulle te bemagtig om hul gedagtes te vernuwe met die nodige kennis om God se seëninge in hul lewens te ervaar.

---

Vakatures vir predikante

Okahandja

Okahandja is ‘n plattelandse dorp 70 km noord van Windhoek. Die gemeente is tipies plattelands en vertoon ‘n pastorale-gemeente profiel.

Daar is 321 belydende en 66 dooplidmate in die gemeente met  ongeveer 94 besoekpunte op die dorp, 78 by Aftree Oorde en  nagenoeg 32 op plase. Eredienste word op die dorp sowel as op buitepunte waargeneem.

Leraarsprofiel

Die gemeente sien uit om ‘n gelegitimeerde predikant van die NG Kerk wat die Here Jesus liefhet en toegewyd dien, te verwelkom. Die suksesvolle kandidaat sal die pastorale-karakter van die gemeente respekteer in die manier waarop hy/sy uitvoering gee aan ampspligte soos vervat in Kerkorde Artikel 9. Die begeleiding van die gemeente tot ‘n missionale gemeenskap is prioriteit vir die Kerkraad.

Voorkeur sal aan Namibiese burgers of persone wat daarop kan aanspraak maak, gegee word.

Vergoeding: Die totale koste-van-indiensneming (TKVI) is N$400,000 en is gebaseer op Kerf 4 van die voorgestelde Namibiese vergoedingskaal. Behuising is ingesluit en die pakket kan na behoefte en binne wetlike beperkings gestruktureer word.

Aansoek: Aansoek moet vergesel wees van ‘n CV van nie meer nie as 4 bladsye met die name van drie referente. Epos aan ngkokh@iway.na, faks +26462 500527, Posbus 292, Okahandja, Namibië.

Sluitingsdatum: Maandag 16 Maart 2018.

Diensaanvaarding: so gou as prakties moontlik.

Navrae

• Voorsitter van die Kerkraad, Hardus Maritz: +26481 129 0577, hardus@maritz.me

• Konsulent, Ds Clem Marais: +26481 127 1608, clem@ngkn.com.na

---

Vryburg-Wes

As ‘n Jesus-liefde-in-aksie-gemeente wil ons graag die dienste bekom van ‘n daartoe geroepe, dinamiese en toegewyde leraar wat die wese van ‘n plattelandse gemeente verstaan en sal omhels.

In biddende afhanklikheid van ons Here, rig ons dus hiermee ‘n hartlike uitnodiging aan u om aansoek te doen vir die leraarspos:

Vakature: Voltydse leraarspos

Gemeenteprofiel: Die goed gevestigde plattelandse gemeente val binne die grense van die Noordkaapse Sinodale gebied en is saamgestel uit ‘n gesonde verspreiding van jong gesinne, dorps- en plaasfamilies (Ongeveer 325 besoekpunte). Die plaaslike ouetehuis en dienssentrum val binne ons gemeentegrense.

Leraarsprofiel: Gelegitimeerde NG Kerk predikante vanuit ‘n wye spektrum betreffende dienswerk- en ervaringsprofiel. Vorige ervaring as leraar is aan te bevole maar nie ‘n noodwendige vereiste nie.

Ampspligte en verwagtinge: Ingevolge Art 9 van die Kerkorde. Betrokkenheid by kerkverwante gemeenskap-strukture sal ook deel van die leraar se aktiwiteite uitmaak.

Vergoeding:  Salarispakket onderhandelbaar volgens sinodale skale en byvoordeelstrukture. Die gemeente beskik oor ‘n ruim pastorie.

Aansoeke: Stuur ‘n onlangse CV met referente aan:

Die Skriba per e-pos aan ngvryburgwes@lantic.net of faks dit na 053 927 3476. Alternatiewelik kan dit gepos word na Posbus 277 Vryburg 8600.

Sluitingsdatum: 6 April 2018

Kandidate wat die kortlys haal moet, waar moontlik saam met hul gades, vir onderhoude en preekbeurte beskikbaar wees. Die datum van diensaanvaarding sal dan bepaal word.

Navrae: Ds Piet Nel 083 320 7191. Freduan Smit 082 406 9071 (Leierouderling).

Die Kerkraad behou die reg voor om sonder ‘n opgaaf van redes, nie ‘n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

---

Radioprogramme

Maak dit asseblief bekend in gemeentes?

Onder die Kameelboom

Die verhaal van hoe Jesus die tempel gereinig het, wil veral iets sê oor ware aanbidding. Dit is onder andere wat blyk uit Clem Marais, Dirk Louw en Jan Theron se gesels oor Joh 2:13-22 wanneer hulle saam Onder die Kameelboom kuier. Kuier gerus saam op Kanaal 7, Sondag om 12:00 of Dinsdag om 09:30. Die stasie saai ook op die web uit by www.k7.com.na asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303

Godsdiensaktueel op Hartklop FM

Luister elke Sondagmiddag om 16:30 na Godsdiens Aktueel op Hartklop FM, voorheen bekend as die Afrikaanse Diens van die NBC. Dr Jan Woest is gedurende Januarie en Februarie die aanbieder en hy gesels met Nicolene Woest oor geestelike verdieping.

---

Familie-nuus

Hulle verjaar tot volgende week...

• Christo van den Heever (Swakopmund): Donderdag 22/02; 064-402536; cjpvdh@gmail.com

• Sunita Burger (Pionierspark): Saterdag 24/02; 061-241093; dburger@iway.na

• Natania du Plessis (Walvisbaai): Maandag 26/02; 081-8379884; viandup@gmail.com

---

Voorbidding

Ons bid vir Oostenryk

Versorg deur Thijs van der Merwe – aan die hand van Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World

Oppervlakte 83,855 km2 Land met die Alpe in die suide en weste en  vlaktes langs die Donau rivier in die ooste.

Bevolking 8,754,413 (2017 – geskatte syfer).

’n Demokratiese republiek, en ‘n volle lid van die EU.

Tot 1918 die hartland van die Oostenryks-Hongaarse Ryk. Daarna 'n demokratiese republiek. Van 1938 – 1945 was dit deur Nazi Duitsland ge-okkupeer as daarna vir ‘n dekade was die posisie onduidelik.

In 1955 word die ooreenkoms onderteken dat dit nie meer onder okkupasie is nie, maar ‘n onafhanklike staat is – en dat unifikasie met Duitsland verbode is.

Tot met die val van die ystergordyn in 1990, was dit ‘n neutrale buffer tussen oos en wes.

Die nasionalistiese regsgesinde FPÖ party, het deel geword van die koalisieregering in 2000

Die gevolg was dat daar al groter wordende druk op die groot immigrante populasie geplaas is 

Al strenger voorwaardes vir immigrasie het deel van beleid geword.

Tans onder ‘n meer liberale regering maar die regses het steeds groot invloed

Kansellier Sebastian Kur zen Vise-Kansellier Heinz-Christian Strache is op 18 Desember 2017 verkies.

Die ekonomie het sterk kommersiële, industriële, toerisme en landbou sektore.

Daar is goeie handelsbetrekkinge met die ontluikende ekonomieë van Sentraal Europa.

Meer as 10% van die werksmag is uitlanders.

Godsdiens: Die verhouding tussen kerke en die staat is gedefinieer in die konstitusie.

Vryheid van geloof is sedert 1998 ingeperk - voorwaardes vir formele erkenning deur die staat van kleiner en nuwe groepe is bemoeilik. Dit het ‘n negatiewe impak op die meeste evangeliese groepe

Christene 82.57%; nie-Godsdienstig / ander 11.48%; Muslim 5.5%; Jode 0.1%; Boediste 0.06%; Baha’i 0.01%; Hindoe 0.04% & Sjinese gelowe 0.03%.

Tree in vir:

'n Land van Kuns en Kultuur wat beroemd is hulle musiek, kuns en kultuur, maar geestelik arm is;

Geestelike armoede en nood aan ‘n persoonlike geloof in Christus is 'n groot uitdaging vir die kerk, ‘n klein minderheid weet hoe dit moontlik is.

Meer as 75% van die bevolking is Christen in naam, met geen sinvolle band met enige kerk

‘n Geskatte 80% het te make gehad het met die okkulte, terwyl 84% op ‘n manier glo in God!

Aanduidings van geestelike nood is die hoë selfmoord syfer, insidensie van aborsies en alkoholisme.

* Bid vir bevryding deur die genade werk van die Gees.

Oostenryk is kultureel Rooms-Katoliek, maar nie in verbintenis nie.

Die jaarlikse verlies aan lidmate het gedurende die 1990s versnel tot 1% per jaar.

Die getal priesters het afgeneem & die amp is aangetas deur prominente seks skandale.

Twaalf jaar van godsdiensonderrig op skool het die effek dat die mense feitlik ‘ingeënt’ raak teen ‘n belang van ‘n persoonlike geloof in Christus by gevolg dat die kerk en Christus verwerp raak.

* Bid dat die kerk die tendens effektief sal aanspreek

Nuwe wetgewing beperk die regte en vryhede van kleiner en nuwere vorme van geloof en kerke wat die klein en sukkelende evangeliese groepe verder laat kwyn.

In landelike gebiede word mense wat erns maak met ‘n soeke na die Here uitgestoot

* Bid dat wetlike en sosiale struikelblokke teen die evangelie uit die weg geruim sal word.

Die Lutherse en Gereformeerde kerke is aan die taan en verloor lidmate teen 1% per jaar.

Formalisme en strak tradisies het min aantrekkingskrag vir die jeug.

Nominalisme is selfs onder pastore en leraars aanwesig.

* Bid vir ABCÖ, ‘n groep evangeliese pastore wat streef na ‘n verdieping in geestelike lewe en die liberale teologiese strominge bekamp in die Luterse kerk.

* Bid ook vir vernuwing deur die Gees sodat die kerke weer ‘n faktor sal word in die evangelisering van die land.

Nuwere evangeliese / Pinkster kerke is klein in getal en lidmaatskap, maar groei.

* Bid vir ‘n groei in geloofsgemeenskappe waar Jesus Christus as Heer aanbid sal word.

* Bid ook vir die werk van beide die Evangeliese Alliansie (ÖEA) en die Gemeenskap van Evangeliese Gemeentes in Oostenryk (ARGEGÖ) - sodat meerdere samewerking in die gefragmenteerde evangeliese stroom bewerk sal word.

---
Bid saam vir die #6 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Eritrea.

Bid saam vir die #6 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Eritrea.

Die Eritrese regering is outoritêr en onverdraagsaam teenoor enige vorm van assosiasie, meningsverskil en vrye uitdrukking. Die regering se poging om alle geloofsinstellings te beheer was veral duidelik... Klik om verder te lees >>

Read more.

---

Giggel

---

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,