Header

Jaargang 15 - Uitgawe 8/2018 - Woensdag 28 Februarie 2018

ngkn@ngkn.com.na

---

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Jongste Bybelkor-publikasies

• Nuut by CLF

• Vakatures vir predikante

• Radioprogramme

• Familie-nuus

• Voorbidding

• Giggel

Nuusbrokkies

Lees in die Kerkbode van 2 Maart ...

...  waarom die boere van Grabouw se skenking van water aan Kaapstad ʼn geloofstap was. Lees ook hoe lidmate, ʼn gemeente en ʼn middestadbediening saamwerk om van die herwinning van huishoudelike afval ʼn sukses te maak.

Daar is ʼn verhaal oor twee Malawiërs wat deur gelowiges in Suid-Afrika gehelp is en wat nou ʼn groot verskil in hulle eie land maak, en nog ʼn verhaal oor ʼn inisiatief van Toekomsvenster om jong mense op te lei.

Lees oor ʼn liturgiekonferensie, oor die teologiese dae op Stellenbosch en in Bloemfontein, oor die komende #imagine-jeugfeeste en oor ʼn voetsoolsinode van die Oostelike Sinode.

Daarby is daar nog ʼn bespreking van ʼn aangrypende skildery, en heelwat meer.

---

Wenners van Bybel-Media-Cordis Trust-pryse 2018

Dit is met groot dankbaarheid dat Bybel-Media, in samewerking met Cordis Trust, die pryswenners in twee verskillende kategorieë kan bekendmaak.

[Cordis Trust maak dit vir Bybel-Media moontlik om pryswenners aan te wys in twee kategorieë – soos hieronder volledig uit een gesit is. Drie onafhanklike beoordelaars wys die wenner in die eerste kategorie aan.]

• Bybel-Media-Cordis Trust-prys vir oorspronklike, Afrikaanse Christelike familie- en/of jeugpublikasie ...

2018-wenner:     Leeg God se troos na swangerskapverlies of miskraam

Skrywers: Marlena du Toit, Braam Klopper en Justine Pike

Uitgewer:  Lux Verbi 

 

• Bybel-Media-Cordis Trust-pryse vir bydrae tot spesiale projek(te) met ‘n Bybel-Media verbintenis... met deerniswerk, woordkuns en geestelike groei as vernaamste kriteria.

    2018-wenners: Ds Jaco Strydom – medewerker in Kerkbode-artikels (Echo-Jeugbediening én me Stefné van Dyk – medewerker in LiG-artikel (Hande-vat musiekprojek).

Die pryswenners ontvang elk ‘n oorkonde en geldprys by ‘n latere geleentheid – wat binnekort bevestig sal word.

---

Jongste Bybelkor-publikasies:

Vind jou hoed – Gespreksgids

Verskillend en uiteenlopend, maar kleurvol. In hierdie 7-week-ontdekkingsreis kyk ons na die kleurryke prentjie wat uiteenlopende lidmate saam vorm.  Ons as gelowiges dra hoede van alle kleure – pers, blou, geel, groen en rooi – maar elk van hierdie “kleure” is ʼn geskenk aan die gemeenskap van gelowiges.

Geniet dit om jou unieke gawe of kombinasie van gawes te ontdek en ʼn bruikbare instrument in God se hand te word.

Prys: R 110,00 (BTW en posgeld ingesluit in RSA). Reeds beskikbaar.

Vind jou hoed – Leiersgids

In hierdie 7-week-ontdekkingsreis kyk ons na die kleurryke prentjie wat uiteenlopende lidmate saam vorm. Hierdie leiersgids bevat agtergrondinligting en riglyne vir gemeenteleiers en groepleiers om lidmate te begelei op ʼn ontdekkingstog om hulle spesifieke gawe of kombinasie van gawes te vind.

Prys: R 50,00 (BTW en posgeld ingesluit in RSA). Reeds beskikbaar.

---

Flam-musiek

Brandstof 5

Brandstof 5  is ‘n DVD met die musiek en woorde van lofprysing- en aanbiddingsliedere wat as twee 10 minute praise- en worship-belewenisse aangebied word.  Al die liedere is Flam- of Liedboekliedere.

Prys: R50,00 (BTW en posgeld ingesluit in RSA). Reeds beskikbaar.

Inligting, Navrae en Diensverskaffing:

• Skakel 0860 26 33 42 óf 021 864 8210

• Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

• Of koop met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.org.za , klik dan op winkel, óf tik die produknaam in.

---

Nuut by CLF

Persoonlikheid en kommunikasie belangrik by prediking

Waarom beweeg, en selfs manipuleer, predikers met min of geen eksegetiese inhoud, ʼn hele gemeente? Waarom is daar ander, met die beste bedoelings en inhoud denkbaar, wat net nie kontak maak met baie (soms die meeste) van die gelowiges in die erediens nie?

In Ek is die verskil gee Malan Nel ʼn praktiese ontleding van die verhouding tussen persoon, persoonlikheid en prediking. Hy wys daarop dat waar daar ook al ʼn doeltreffende/effektiewe (gemeet aan Reformatoriese norme) en gewoonlik groeiende gemeente is, daar ʼn goeie kommunikator op die preekstoel is. Dit is bevestig in onderhoude met bekende predikers en dosente in die homiletiek in die VSA en uit navorsing in Nederland en Duitsland, asook in Suid-Afrika. Twee konsepte blyk prominent te wees by die prediking: persoonlikheid en kommunikasie.

Kontak CLF by (021) 873 0396 of epos order@clf.co.za om u eksemplaar van Ek is die verskil te bestel.

---

Vakatures vir predikante

Okahandja

Okahandja is ‘n plattelandse dorp 70 km noord van Windhoek. Die gemeente is tipies plattelands en vertoon ‘n pastorale-gemeente profiel.

Daar is 321 belydende en 66 dooplidmate in die gemeente met  ongeveer 94 besoekpunte op die dorp, 78 by Aftree Oorde en  nagenoeg 32 op plase. Eredienste word op die dorp sowel as op buitepunte waargeneem.

Leraarsprofiel

Die gemeente sien uit om ‘n gelegitimeerde predikant van die NG Kerk wat die Here Jesus liefhet en toegewyd dien, te verwelkom. Die suksesvolle kandidaat sal die pastorale-karakter van die gemeente respekteer in die manier waarop hy/sy uitvoering gee aan ampspligte soos vervat in Kerkorde Artikel 9. Die begeleiding van die gemeente tot ‘n missionale gemeenskap is prioriteit vir die Kerkraad.

Voorkeur sal aan Namibiese burgers of persone wat daarop kan aanspraak maak, gegee word.

Vergoeding: Die totale koste-van-indiensneming (TKVI) is N$400,000 en is gebaseer op Kerf 4 van die voorgestelde Namibiese vergoedingskaal. Behuising is ingesluit en die pakket kan na behoefte en binne wetlike beperkings gestruktureer word.

Aansoek: Aansoek moet vergesel wees van ‘n CV van nie meer nie as 4 bladsye met die name van drie referente. Epos aan ngkokh@iway.na, faks +26462 500527, Posbus 292, Okahandja, Namibië.

Sluitingsdatum: Maandag 16 Maart 2018.

Diensaanvaarding: so gou as prakties moontlik.

Navrae

• Voorsitter van die Kerkraad, Hardus Maritz: +26481 129 0577, hardus@maritz.me

• Konsulent, Ds Clem Marais: +26481 127 1608, clem@ngkn.com.na

---

Radioprogramme

Maak dit asseblief bekend in gemeentes?

Onder die Kameelboom

Die koperslang wat Moses in die woestyn op 'n paal moes sit, was al 'n aanduiding van die Seun van die Mens wat ook aan 'n paal sou moes sterf. Dit blyk uit Jesus se woorde wanneer hy met Nikodemus gesels in Joh 3:14-21. Clem Marais, Dirk Louw en Jan Theron gesels hierdie ryk teks wanneer hulle saam Onder die Kameelboom kuier. Kuier gerus saam op Kanaal 7, Sondag om 12:00 of Dinsdag om 09:30. Die stasie saai ook op die web uit by www.k7.com.na asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303

Godsdiensaktueel op Hartklop FM

Luister elke Sondagmiddag om 16:30 na Godsdiens Aktueel op Hartklop FM, voorheen bekend as die Afrikaanse Diens van die NBC. Die Gereformeerde Kerk is hierdie maand verantwoordelik vir die program.

---

Familie-nuus

Hulle verjaar tot volgende week...

• Bianca Fourie (Windhoek-Wes): Donderdag 01/03; 081-122-8113; wynand@ngwes.com

• Poenie vd Berg (Eros): Saterdag 03/03; 081-251-9142; fourie@namibnet.com 

---

Voorbidding

Ons bid vir Bangladesh

Versorg deur Thijs van der Merwe – aan die hand van Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World

Oppervlakte 144 000 km2 wat die delta en vloedvlaktes van die Ganges en Brahmaputra riviere in die Baai van Bengale – omring deur Indië aan drie kante!

Bevolking 164,425,491 (2010) in 61 etniese groepe oorheers deur Bengali’s (96,9% van bevolking)

‘n Bittere oorlog om af te skei van Pakistan eindig in 1971 met onafhanklikheid.

Polities onstabiel - na 1971 was daar 18 militêre bewind oornames en talle politieke moorde

Dit word in 1991 ‘n Islamitiese republiek, met beperkte demokrasie

Die BNP en AL partye verwissel telkens tussen 1991 en 2013 as regerings, maar die AL wen weer in 2014 die verkiesing en ly of hulle stewig in die kussings is op die oomblik.

Een van die wêreld se armste lande; geweldige oorbevolking - 164,425,492 mense (2010).

Gereelde oorstromings en siklone vererger sake.

Min hoop om ooit die armoede deur plaaslike hulpbronne en groei.

Tekstiel produkte vorm 80% van die land se uitvoere wat in 2017 meer as 25 miljard VSA $ beloop.

Die invloei van Rohinga-vlugtelinge uit Burma in 2017 het die ekonomie onder hernude druk geplaas

Tot 1988 ‘n sekulêre staat toe Islam as staatsgodsdiens verklaar is.

Vryheid van godsdiens is teoreties gewaarborg; op voetsoolvlak lyk sake anders.

85,63% Muslim; 12,38% Hindoe; 0,72% Christen, Boeddhiste: 0,62%

Loof die Here vir:

• Voortgesette relatiewe openheid vir die evangelie; voortgaande groei;

• Verligting van armoede as gevolg van nasionale en internasionale Nie Regerings organisasies.

• Vir die groei in Christen geloofsgemeenskappe wat beide binne en buite die konvensionele kerkstrukture plaasvind – veral ook vir inheemse kerke wat groei 

Tree in vir:

• Bybelgenootskap se geletterdheidsprogram wat deur 100 kerke geïmplementeer is. Dit word gemik op die verbetering van mense se lewenskwaliteit. Dit is ook ‘n evangelisasie tegniek - bid dat dit effektief sal wees in beide doelwitte!

• Verligting van armoede

• Verligting van diskriminasie teen etniese en godsdienstige minderheidsgroepe

• Voortgesette groei in gemeentes en opgeleide effektiewe leierskap

• Geestelike groei en volwasse Christene wat effektiewe getuies kan wees veral oor sosiale grense

• Die onbereikte groepe - veral die Bengali’s wat hoofsaaklik Muslim is

• Die wankelmoedige demokrasie wat steeds onder groot druk verkeer maar nogtans die beste hoop bied vir groter vryhede – bid dat die demokratisering van die gemeenskap sal groei en inslag vind

• Leierskap vir die kerke wat ‘n dringende nood is. Meeste geestelike leiers is deeltyds in die bediening en dit is stremmend op die ontwikkeling van die kerk

---
Bid saam vir die #7 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Libië.

Bid saam vir die #7 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Libië.

Sedert die verwydering van Kolonel Moeammar Ghaddafi in 2011, verkeer Libië in wanorde. Die stand van wetteloosheid duur voort met verskeie militante groepe wat verskillende dele ... Klik om verder te lees >>

Read more.

Giggel

Bekendstelling in 'n kerkblad: The Fasting & Prayer Conference includes meals.

---

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,