Header

Jaargang 15 - Uitgawe 11/2018 - Donderdag 22 Maart 2018

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Nuut by CLF

• Radioprogramme

• Familie-nuus

• Voorbidding

• Giggel

Nuusbrokkies

Gaan basaars nou belasbaar word?

Die aankondiging deur die Minister van Finansies, Minister Calle Schlettwein, dat "kommersiële aktiwiteite" van kerke en welsynsorganisasies voortaan teen korporatiewe belastingkoerse aangeslaan gaan word, het baie onsekerheid tot gevolg gehad.

Die Sinodale Diensgroep vir Administrasie het besluit om met behulp van die insette van 'n belastingkundige 'n memorandum aan Minister Schlettwein voor te berei. Die oefening sal in samewerking met die Raad van Kerke (CCN) gedoen.

Die doel van die memorandum is onder andere om duidelikheid te verkry oor wat die definisie van "kommersiële aktiwiteite" is. Voorlopige aanduidings is dat periodieke funksies soos basaars, moontlik nie in die Minister se visier is nie. Deurlopende aktiwiteite, soos die verhuring van eiendom, is dalk 'n perd van 'n ander kleur.

Die Sinodale Kantoor sal gemeentes deurlopend op die hoogte hou van verwikkelinge.

---

Hofdatum: 21 Augustus

e.Kerkbode van 16 Maart berig soos volg:

Die hofdatum vir die saak waarin ’n aantal lidmate van die NG Kerk vra vir die tersydestelling van besluite van die buitengewone Algemene Sinode van 2016, is vasgestel vir 21 Augustus vanjaar.

Dit kom nadat die applikante sowel as die respondente hulle hofstukke voorberei en by die Hooggeregshof in Pretoria ingedien het.

Dit lyk egter of die moontlikheid dat die saak liewer deur middel van arbitrasie besleg moet word nog nie heeltemal van die baan is nie. Beide dr. Dewyk Ungerer, aktuarius van die Algemene Sinode, en dr. Frits Gaum, een van die applikante, het hulle by navraag ten gunste van arbitrasie uitgespreek.

Die vraag is nou of hulle dit gereël kan kry en of die partye mekaar kan vind oor die voorwaardes vir arbitrasie. As dit gebeur, kan ’n hofsaak blykbaar nog afgeweer word. So nie, sien hulle mekaar op 21 Augustus in die Hooggeregshof in Pretoria.

---

Grootweek-uitnodiging

Ds Hendrik Koekemoer herinner dat Grootweek hierdie jaar op Sondag 25 Maart begin en uitloop op Paasfees van Sondag 1 April.  Enige een vir wie dit moontlik is (en dalk nie op ‘n ander plek reeds ‘n tuiste het nie), is baie welkom om by Windhoek-Oos in te skakel, nooi hy.

---

Bely ons reg in die 12 Artikels?

Oom Hannes Venter is 'n getroue leser van Feldmuis, al woon hy en sy vrou in die mooiste Kaap.

Nou sê hy: "Daar is twee artikels in die Apostoliese Geloofsbelydenis wat my pla.

"1. Ons bely "Ek glo in Jesus Christus wat gekruisig,gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het". Hiermee sê ons Christus het ter helle neergedaal nadat Hy begrawe is. Die Bybel sê Christus het aan die kruis uitgeroep "My God,my God,waarom het U My verlaat?"

"Sondag na Sondag en ook by begrafnisse word dit klakkeloos bely en niemand kom die fout agter nie. Die korrekte bewoording sal wees "Ek glo in Jesus Christus wat gekruisig is en ter helle neergedaal het en begrawe is...

"2. Ons bely ook "ek glo in die opstanding van die vlees."  Paulus sê in 1 Kor.15 :50 vlees en bloed sal nie aan die Koninkryk van God deel kry. In die voorafgaande verse beklemtoon hy juis dat dit 'n geestelike liggaam is wat opgewek word. In die Liedboek van die NG Kerk staan daar "Ek glo in die opstanding van die liggaam.  Maar die Liedboek het hier by ons in onbruik verval. Selfs op die skerm word gesê "ek glo in die opstanding van die vlees.

"Ek sal graag antwoorde wil hê op hierdie twee probleme."

As iemand Oom Hannes hiermee wil help, kontak hom gerus by hannes.isabel@cybersmart.co.za

---

Vrienskapsevangelisasie - Malan Nel

Ons is almal briewe deur God geskryf aan die mense om ons, oor die hoop wat in ons leef.  So vertel Paulus ons.  Dikwels voel ons onbekwaam, dom, skaam en onbeholpe as ons dit hoor.  Erger nog as ons uitgedaag word om lewende getuies te wees!

Tog sal ek en jy graag wil hê dat mense om ons ook die liefde van die Here sal ervaar en die vrede sal leer ken wat mens kry as jy weet jy kan vrymoedig voor God leef.

So, hoe getuig ek Jesus se liefde op ‘n praktiese wyse teenoor my nie-christen buurman en kollega?

U word hartlik uitgenooi na Windhoek Moedergemeente se Getuienisnaweek op 8 April 2018 om 08:30 (Engelse diens), 10:00 (Afrikaanse diens) en 18:00 (gekombineerde diens).

Spreker:    Prof Malan Nel van Pretoria (foto aangeheg)
Tema:     Vriendskapsevangelisasie

Vir ‘n meer in diepte bespreking oor die beginsels en praktiese leiding oor Vriendskapsevangelisasie, is u ook welkom by Saterdagoggend se sessie, 7 April 2018, vanaf 08:00 - 10:00. 
Alle geestelike leiers en belangstellende gemeentelede is welkom.
RSVP asb. voor 2 April 2018 by ngkw@iway.na

*Malan Nel is verbonde aan die Universiteit van Pretoria en ‘n buitengewone professor in Praktiese Teologie.  Hy spesialiseer in Missionale Gemeentebou, Evangelisasie, Jeugbediening en Christelike Opvoeding.

---

Trauma Healing Network bied verskeie werkwinkels aan


Meer besonderhede by Judith van der Kraan, programs@nambible.org.na

---

Kovsie-konferensie - 'Unheard voices' in the Bible

Koste: Gratis (ligte verversings ingesluit)

Plek: Bloemfontein, UV, Fakulteit Teologie en Religie, Kamer 120

Datum: 11 April 2018

Tyd: 08:00 - 16:20

VBO-Punte: 10

Registreer asb. voor 8 April.

Navrae: Marina Oberholzer by OberholzerM1@ufs.ac.za

Nuut by CLF

Naamdraers van Jesus

Vir dekades al word na hulle as die Donkies van Wellington verwys. Vir die sendingstudente was en is dit ’n erenaam.

Die ontstaan van die naam Donkie vir ’n sendingstudent aan die destydse Wellingtonse Sendinginstituut, kom uit die beginjare van die “Boeren Zending School”.

By die opening van die skool in 1903 het prof. John Murray onder andere van die studente gesê dat hulle “zich aanbieden zullen om den naam van Christus te dragen voor de heidenen in ver verwijderde deelen van Afrika.”

Toe die Wellingtonse sendingstudente daarna aan ’n naam begin dink, het dr. Andrew Murray met die naam “Donkie” vorendag gekom na aanleiding van Jesus se intog in Jerusalem op die rug van ’n donkie. So sou die donkie die sendeling as draer van Jesus se naam en die evangelie voorstel.

Naamdraers van Jesus vertel die verhaal van die 567 Donkies wat in die loop van 85 jaar by die Sendinginstituut gestudeer het. Hulle het die naam van Christus en die evangelie oor grense heen met ongeëwenaarde ywer gedra. In die kerkgeskiedenis sal hulle altyd bekendstaan as die toegewyde naamdraers van Jesus.

Kontak CLF by +2721 873 6964 of epos info@clf.co.za om ‘n eksemplaar te bestel. 

www.clf.co.za

Radioprogramme

Maak dit asseblief bekend in gemeentes?

Onder die Kameelboom

Terwyl die wêreld worstel met moedeloosheid, wanhoop, swartgalligheid en uitsigloosheid, het die geloofsfamilie 'n boodskap: Ons het die Here gesien. hy het opgestaan! Clem Marais en De Wet Strauss kom hierby uit wanneer hulle oor Johannes 20 gesels Onder die Kameelboom. Kuier gerus saam op Kanaal 7, Sondag om 12:00 of Dinsdag om 09:30. Die stasie saai ook op die web uit by www.k7.com.na asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303

---

Godsdiensaktueel op Hartklop FM

Luister elke Sondagmiddag om 16:30 na Godsdiens Aktueel op Hartklop FM, voorheen bekend as die Afrikaanse Diens van die NBC. Die Gereformeerde Kerke is hierdie maand verantwoordelik vir die program.

Familie-nuus

Hulle verjaar tot volgende week...

• Dirk Louw (Windhoek): Sondag 25/03; 081-124-3824; dirkl@iway.na

• Theresa Olivier (Swakopmund): Maandag 26/03; 064-461151; manus@swakop.com

• Elma van Zyl (Gobabis): Maandag 26/03; 081-1247745; elma.eden@gmail.com

• Pieter Pieterse (Oranjemund): Dinsdag 27/03; 081-1486244; pfcpieterse@yahoo.com

Voorbidding

Ons bid vir Namibië

Stuur asseblief gebedsversoeke aan clem@ngkn.com.na. Bydraes moet hom weekliks teen Woensdagoggend 10:00 bereik.

• Reën: veral die diep-suide van die land. Sê dankie vir uitkoms wat oor groot dele gekom het.

• Manus Olivier (Swakopmund) se operasie het baie goed afgeloop. Sy vrou laat weet: Sy oog lyk klaar beter alhoewel nog nie heeltemal beweeglik nie. Die dokter sê ons moet geduldig wees alhoewel hy nie 100% herstel kan waarborg nie

• Bekostiging van maatskaplike werkers: EcSOS het reeds 15 poste vir maatskaplike werkers in die land geïdentifiseer wat gevul kan word as daar geld vir salarisse was. Daar is tans ses-en-'n-half poste aktief in die land.

• Kunene vir Christus se bediening

Bid dat die saad van Gods Woord honderdvoudig onder die Ovahimba-gelowiges vrug sal dra.

---

Ons bid vir Kambodja

Versorg deur Thijs van der Merwe – aan die hand van Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World

Geleë aan die Golf van Thailand en grens aan Vietnam, Laos en Thailand.

Oppervlak 181,035 km2.

Bevolking 19,958,351 (2010)

Tussen die 1e en 14e eeue 'n sterk koninkryk wat die hele subkontinent oorheers het, waarna dit 'n pion word in streeks- en globale konflikte. Dit word deur ingeval en oorheers opvolgend deur Thailand, Vietnam, Frankryk, Japan en die VSA. Dit het 'n seremoniële monargie. 

Dit word 'n tragiese slagoffer – eers van die Vietnamoorlog (1970-75) en daarna die Marxistiese Khmer Rouge oorname in 1975 was kataklismies was en nou nog mense negatief beïnvloed. Wrede menseslagting - van die ergste van alle tye (Inspireer die film Killing Fields). Bykans alle militêre en staatsdiens personeel, opgeleide en welvarende mense is vermoor en die land geterroriseer.

Ongeveer 1.5 miljoen kom om agv terregstellings en marteling en nog 1.5 miljoen agv die staatsgeïnduseerde hongersnood.

Die kerk se leierskap is uitgewis - van 12 000 gelowige oorleef 2000 die menseslagting - meeste omrede hulle gevlug het. Die Vietnamese weermag werp die Khmer Rouge omvêr in 1978, en Burgeroorlog duur daarna tot 1991. Sedert 1998 heers daar vrede.

Die wonde is steeds oral waarneembaar - daar is nie een Kamai wat nie geraak was nie - almal 35 jaar en ouer dra letsels - of as slagoffers of as Khmer soldate wat wreedhede uitgevoer het

Ekonomie  Ryk landbou potensiaal.

25 jaar van mensemoord en magslus van regerings verarm die nasie

Die hoof ekonomiese aktiwiteit is buitelandse hulp en sonde! (pornografie, prostitusie, dwelms en onwettige oes van bome).

Godsdiens Boeddhisme is sedert die 15de eeu die staatsgodsdiens.

Die Khmer Rouge het gepoog om alle godsdiens uit te wis

90% van alle Boedistiese monnike en meeste Christene sterf onder hul bewind.

Na 1978 was daar tye van groter toleransie; sedert 1990 word Christene toegelaat word om openlik te aanbid.  Daar is toenemend godsdiensvryheid.

Loof die Here vir:

• 'n Redelike mate van godsdienstoleransie en oop deur vir die evangelie ten spyte en selfs as gevolg van die verlede.

• Ook vir die snel groeiende inheemse kerkplanting en vermenigvuldiging van kerke - nuwe gemeentes word gestig teen 'n tempo van een per week.

Tree in vir:

• Mordegai en Toinette Roussouw, sendelinge van Windhoek Moedergemeente

• Mordegai doen basiese gesondheidsorg en tandetrek klinieke en uitreike saam met plaaslike pastore in arm landelike gebiede.

• Toinette werk saam met 'n Filippynse groep en doen geestelike werk onder hoërskoolkinders in die omstreke van Siem Riep.

• 'n Antwoord op die geestelike duisternis - spiritistiese heiligdomme, die houvas van Boeddisme en sedelike verval.

• Daar is 'n sterk seks industrie, en kinderprostitusie is oorweldigend. Die hoogste voorkoms van kinderverwaarlosing en verwerping in Asië vererger sake. Vigs versprei vinnig en kom selfs voor onder pasgeborenes.

• Bid dat die Lig van die Evangelie die duisternis sal verdryf.

• Bybelverspreiding is 'n dringende nood; tree in vir Bibles for the World.

Gedurende die 1990s het die kerk versprei oor al 19 provinsies. Tree in vir:

• Vryheid van regeringsinmenging en guns by die staat;

• Bevryding en genesing van die wonde en sonde van die verlede;

• Kinders en jong mense - 50% is onder 21!

Volwasse leierskap in die kerk. Bid vir:

• Die Bybelskole wat opleiding gee;

• pastore - in 1999 was daar 755 geregistreer by die regering; bid vir reinheid, Geesvervuldheid en wysheid.

---
Bid saam vir die #10 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Iran.

Bid saam vir die #10 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Iran.

In Iran word Christenskap gesien as ʼn Westerse invloed en ʼn bedreiging vir die Islamitiese identiteit van die Republiek. Die grootste >>> Read more.

---
Algerian churches forced to close

Algerian churches forced to close

Youssef Ourahmane, the leader of a Protestant church in Algeria, has denounced the closure of his church which has been around for more than 20 years. Last November, local authorities closed the church, claiming it had been used to “illegally print Gospels and publications intended for evangelism”. He refutes the claims and said the closure was based on “false accusations”. …

Read more.

Giggel

As Toyota manne kuier praat hulle oor jag en visvang.

Isuzu manne oor rugby en braai.

Amarok manne oor mans en modes.

Landrover manne oor waar olie die goedkoopste is.

Ford manne praat mekaar moed in.

---

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,