Header

Jaargang 15 - Uitgawe 12/2018 - Woensdag 28 Maart 2018

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Nuut by CLF

• Radioprogramme

• Familie-nuus

• Voorbidding

• Giggel

Nuusbrokkies

Triduum - erediens oor 'n naweek heen

Hierdie nuusbrief verskyn in die Groot Lydensweek.

Donderdag is Wit Donderdag wanneer Christus se kerk sy laaste aand voor sy dood saam met die dissipels herdenk. In sommige tradisies begin een lang, maar onderbroke, erediens op Donderdagaand en loop eers op Paassondag ten einde. Dit word die Triduum genoem.

Wit Donderdag se erediens het twee fokusse - die ete wat Jesus met die dissipels gedeel het, sowel as die skaduwee van die naderende dood wat oor die aand hang. Hierdie erediens het dikwels 'n oop einde. (Goeie Vrydag en Paassondag lê immers nog voor.) Die oop einde is simbolies van die feit dat Jesus se storie nie op die tragiese note van sy gevangenskap of dood eindig nie, maar eers na sy opstanding.

Op Goeie Vrydag word die Triduum voortgesit. Indien die nagmaal gevier word, kan die tafel die keer 'n swart tafeldoek oor hê. Ook hierdie erediens het 'n oop einde sodat die gemeente met verwagting kan uitsien na Paassondag - die hoogtepunt van die verhaal!

Paassondag se feesdiens is nie net die hoogtepunt van die Triduum nie, maar van die hele Christelike jaar. Dit is die dag waarop ons hoop vier: die een aspek wat ons net in egtheid kan vind in Jesus se opstanding en oorwinning van die dood wat ons hele uitkyk op die lewe verander.

Mag jy 'n geseënde Pase beleef.

---

Herinneringe aan Wellington se Donkiebos

Nadat Feldmuis verlede week vertel het van Wellington se Donkies (Naamdraers van Jesus in Feldmuis van 22 Maart), vertel Maryn haar persoonlike herinneringe as student op Wellington.

Sy skryf: "Ek het die voorreg gehad om as maatskaplikewerkstudent in die “Donkiebos” agter Huis Gawie Hugo as inwoner rond te stap. Die bos is vernoem na die sendingstudente se benaming as “donkies”. Die bos as kollegeterrein met sy hoë bome en spruit is/was langs ‘n boer se wingerd. Hy het ‘n ooreenkoms met kollegebestuur en studente gehad dat na hy ge-oes het, kan student die res van die druiwe-oes geniet! Ons het plegtig sy ooreenkoms nagekom."

---

Modernisme en postmoderne geloof

Met erkenning aan Grenspos 10, Oos-Kaap

Prof Jaap Durand het in 2005 'n insiggewende boek gepubliseer getiteld: Doodloopstrate van die geloof: 'n perspektief op die nuwe hervorming.

Soos alles van Durand is dit uiters leesbaar en insiggewend. Vir diegene wat belangstel: dit is hier beskikbaar.

---

Paasprogramme in Windhoek

Academia

29/03 – 01/04

Saam met Jesus aan tafel (Donderdagaand 19:00)

Ons vier Donderdagaand die Paasnagmaal. Ons onthou hoe Jesus en sy dissipels die Donderdagaand in die bovertrek by mekaar was.

Een van die mees dramatiese oomblikke in die verhaal van dissipelskap speel af in die binnekring van Jesus en sy vriende. Nooi jou vriende saam.

Dit is altyd ‘n besonder atmosfeervolle geleentheid om op die voetspore van Petrus en die ander te stap… agter Jesus aan. Donderdagaand 19:00.

Op ‘n afstand. By die kruis (Vrydagoggend 9:00)

Vrydagoggend 9:00 volg ons ‘n program van musiek, stilte, Skrifgedeeltes, simboliek en gebed en onthou ons daardie ondenkbare sameloop van gebeure wat aanleiding gegee het tot Jesus se dood. Ons geniet die ruimte en atmosfeer van ons erediensruimte en binnehof wanneer ons diep bewus raak van die oomblikke rondom die kruis.

Stap die Pad (Saterdagoggend 7:00)

Ons stap die gebedspad teen die berg uit. Ons volg die pragtige mosaȉek-prente wat die lydenspad van Jesus uitbeeld. Totdat ons bo-op die heuwel staan met die wonderlike nuus van die opstanding. Dit is by Döbra-sendingstasie in Brakwater.

Die Here het opgestaan! (Sondagoggend 9:00)

Sondagoggend ontmoet ons mekaar om die opstanding van Jesus te vier met alles wat feestelik kan wees. Ons ontmoet mekaar vir die erediens in Academia se kerkgebou. Ons sing, lees, luister, bely ons geloof in ‘n Here wat die dood oorwin het.

Windhoek-Oos

---

Vrienskapsevangelisasie - Malan Nel

Ons is almal briewe deur God geskryf aan die mense om ons, oor die hoop wat in ons leef.  So vertel Paulus ons.  Dikwels voel ons onbekwaam, dom, skaam en onbeholpe as ons dit hoor.  Erger nog as ons uitgedaag word om lewende getuies te wees!

Tog sal ek en jy graag wil hê dat mense om ons ook die liefde van die Here sal ervaar en die vrede sal leer ken wat mens kry as jy weet jy kan vrymoedig voor God leef.

So, hoe getuig ek Jesus se liefde op ‘n praktiese wyse teenoor my nie-christen buurman en kollega?

U word hartlik uitgenooi na Windhoek Moedergemeente se Getuienisnaweek op 8 April 2018 om 08:30 (Engelse diens), 10:00 (Afrikaanse diens) en 18:00 (gekombineerde diens).

Spreker:    Prof Malan Nel van Pretoria (foto aangeheg)
Tema:     Vriendskapsevangelisasie

Vir ‘n meer in diepte bespreking oor die beginsels en praktiese leiding oor Vriendskapsevangelisasie, is u ook welkom by Saterdagoggend se sessie, 7 April 2018, vanaf 08:00 - 10:00. 
Alle geestelike leiers en belangstellende gemeentelede is welkom.
RSVP asb. voor 2 April 2018 by ngkw@iway.na

*Malan Nel is verbonde aan die Universiteit van Pretoria en ‘n buitengewone professor in Praktiese Teologie.  Hy spesialiseer in Missionale Gemeentebou, Evangelisasie, Jeugbediening en Christelike Opvoeding.

---

Trauma Healing Network bied verskeie werkwinkels aan


Meer besonderhede by Judith van der Kraan, programs@nambible.org.na

---

Kovsie-konferensie - 'Unheard voices' in the Bible

Koste: Gratis (ligte verversings ingesluit)

Plek: Bloemfontein, UV, Fakulteit Teologie en Religie, Kamer 120

Datum: 11 April 2018

Tyd: 08:00 - 16:20

VBO-Punte: 10

Registreer asb. voor 8 April.

Navrae: Marina Oberholzer by OberholzerM1@ufs.ac.za

Nuut by CLF

Seven words from the Cross

Paasfees is baie belangrik, veral in Afrika kerke. Die publikasie 'Seven words from the Cross’ fokus op die Laaste Woorde van ons Here Jesus op Goeie Vrydag.

Die publikasie help die leser om die lyding van Jesus Christus te verstaan. Dit verduidelik die sewe woorde wat aan die kruis gesê is en dit vertel van die belangrike dinge wat gebeur het toe Jesus uit die graf opgestaan het.

Kontak CLF by +2721 873 6964 of epos info@clf.co.za om ‘n eksemplaar te bestel. 

www.clf.co.za

Radioprogramme

Maak dit asseblief bekend in gemeentes?

Onder die Kameelboom

Sondag se kuier Onder die Kameelboom is 'n viering van Christus se opstanding met Woord en lied. Kuier gerus saam op Kanaal 7, Sondag om 12:00 of Dinsdag om 09:30. Die stasie saai ook op die web uit by www.k7.com.na asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303

---

Godsdiensaktueel op Hartklop FM

Luister elke Sondagmiddag om 16:30 na Godsdiens Aktueel op Hartklop FM, voorheen bekend as die Afrikaanse Diens van die NBC. Die Gereformeerde Kerke is hierdie maand verantwoordelik vir die program.

Familie-nuus

Hulle verjaar tot volgende week...

Ons sal dié week sonder verjaardagkoek moet oorleef!

Voorbidding

Ons bid vir Namibië

Stuur asseblief gebedsversoeke aan clem@ngkn.com.na. Bydraes moet hom weekliks teen Woensdagoggend 10:00 bereik.

• EcSOS-aansoek vir EU-hulp: EcSOS het in samewerking met CAFO 'n projekvoorstel aan die Europese Unie voorgelê vir 'n program ten bate van kwesbare kinders. Indien dit slaag, kan dit 'n groot hupstoot wees vir dienslewering aan kwesbare kinders in Namibië.

• Vir Manus Olivier (Swakopmund) lê daar nou 5 weke van intensiewe en sensitiewe bestraling voor. Die plek is sensitief omdat dit so naby aan die oogsenuwee asook die breinstam geleë is. 

• Reën: veral die diep-suide van die land. Sê dankie vir uitkoms wat oor groot dele gekom het.

---

Ons bid vir Sentraal Afrikaanse Republiek

Versorg deur Thijs van der Merwe – aan die hand van Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World

Oppervlakte 622.436 km2 geleë in midde Afrika aangrensend aan die DRK, Tsjaad, Kameroen, Soedan en Suid-Soedan. Tropiese woude tot semi-woestyn dele in die noordweste.

Bevolking 4,505,945 (2010) – 80 etniese groepe. Hoofstad: Bangui 405,000 inwoners

Voormalige Franse kolonie en is sedert 1960 onafhanklik waarna dekades van chaos volg; in 1993 is daar ‘n mate van politieke stabiliteit gevestig maar in 2003 word die demokraties verkose regering van Pres Patasse omvergewerp deur Genl. Bozize wat verkies word as President in 2005. Hy bly in beheer deur die verkiesing van 2011 te manipuleer.

Hierna volg verdere siviele onrus en verskeie rebelle groepe vorm wat in Desember 2012 saamkom om die gewapende stryd teen die regering te koördineer. Dié kom na die onderhandelingstafel in Januarie 2013 wat lei tot ‘n koalisieregering. Dit hou net tot April 2013 waarna die rebelle die hoofstad beset, die regering in duie stort, Bezize landuit vlug en rebelleleier Michel Djotodia himself as president verklaar en begin met ‘n oorgangsregering wat in Januarie 2014 beslag kry met Catherine Samba-Panza as interim president.

Verkiesings in Maart 2016 bring die onafhanklike kandidaat Faustin-Archange Touadera as president in bewind wat werk aan vredesinisiatiewe met rebelle groepe; ontwapening, demobilisering, reintegrasie en repatrieering ten einde rebelle weer op te neem in die gemeenskapslewe.

Die ekonomie is gebaseer op bestaansboerdery, tesame met myn- en bosbou.

Geweldige ryk minerale neerslae. Diamante en edelgesteentes vorm meer as 70% van uitvoere

Godsdiensvryheid word gewaarborg deur die konstitusie

Christene: 76.34% - 40% nomineel; Muslim: 13,8% - die godsdiens wat tans die vinnigste groei; tradisionele godsdienste: 8.6%; nie-Godsdienstig 0,92%; Bah’ai 0,31%

Loof die Here vir:

• ‘n Oop deur vir die evangelisasie ten spyte van die groot Muslim aanslag

• Snel groeiende inheemse kerkplanting en vermenigvuldiging van kerke.

• Hernude ywer om onbereikte groepe te evangeliseer

Tree in vir:  

• Die ontwikkeling en produksie van hulpmiddele wat nodig is om die bekeerlinge in te lei in navolging van Christus – die groei is te vinnig vir die beskikbare hulpmiddele en hulpkragte

• Die ontwikkeling van die nodige leierskorps - tree in vir die Teologiese Skool van Bangui en die verskillende Bybelskole

• Vertalings van die Bybel of ten minte die NT in die ongeveer 80 tale wat geen vertalings het nie

• Die eenheid van die kerk - daar I baie verdeeldheid wat ook langs etniese lyne loop

• nbereikte groepe Arabiere van die Sudan; Hausa en Fulani stamme wat Muslim is

• Die fisiese nood van die bevolking en nood aan ontwikkeling van mensepotensiaal en beter lewensomstandighede vir die bevolking is nypend - bid vir goeie regering en oordeelkundige staatsbesteding.

---
Bid saam vir die #11 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Indië.

Bid saam vir die #11 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Indië.

Indië is ʼn sekulêre nasie met geloofsvryheid, maar radikale Hindoes wil dit verander. In party van Indië se state is anti-bekeringswette reeds van krag, en radikales wil sorg dat hierdie wette op nasionale... Klik om verder te lees>>>.

---
As we look toward Easter…

As we look toward Easter…

A year ago, on Palm Sunday, Christians in Egypt faced one of the deadliest attacks against them. At least 45 people were killed and many others were injured. It is a year later, and as Christians in Egypt anticipate the Easter season, they also face the reminders of last year’s heartache and loss… Some will be reluctant to gather together …

Read more.

---

Giggel

Die klein seuntjie vra sy Pa hoe oud moet n man wees om n vrou te kan verstaan?

"Ek weet nie seun ek dink dit moet jy eerder vir Oupa gaan vra hy sal dalk weet"

Toe hardloop hy na Oupa toe en vra dieselfde.

Oupa gee 'n verontwaardigde snork en sê: "Moet nie vir jou kom staan en verspot hou nie. Geen mens word so oud nie!"

---

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,