Header

Jaargang 15 - Uitgawe 15/2018 - Woensdag 18 April 2018

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Radioprogramme

• Familie-nuus

• Voorbidding

• Giggel

Nuusbrokkies

Pinksterreeks 2018 nou beskikbaar. Laai dit hier af. 

Hemelvaartdiens in Windhoek

Donderdag 10 Mei om 09:00 by Windhoek Moedergemeente

Pres Geingob bekommerd oor moraliteit

Ek wil hê julle moet met my praat oor die moraliteit van die Namibiese nasie, was die versoek van Dr Hage Geingob aan geloofsleiers in Windhoek.

'n Stuk of 60 leiers uit Christelike kerke, die Bahai en die Moslem-gemeenskap het op 12 April 2018 vir President Geingob op sy versoek ontmoet. Dit was sedert onafhanklikheid die gebruik van al ons presidente om geloofsleiers te ontmoet.

Ds Johannes Maritz en Mev Christa Louw het die NG Kerk by die gesprek verteenwoordig. Johannes vertel dat aksente wat redelik algemeen geplaas is, is dat die vestiging van morele waardes iets is wat in die ouerhuise moet gebeur. Veel gewag is ook gemaak van die oorvloed van shebeens wat in die informele nedersettings te sien is.

Die Eerste Minister, wat ook teenwoordig was, het opgemerk dat die landbou-gemeenskap deur die landbou-unie uit een mond praat, die onderwys doen dit deur die vakbonde, maar die kerk het geen eenheidstem nie. Soms praat die verskillende "monde" van die kerk selfs teen mekaar.

Johannes sê die diversiteit het hom al opgeval toe die geloofsafvaardiging geleentheid kry om hulself voor te stel. Die een is die President van so-en-so-se-kerk, die ander is die Biskop van nog-'n-ander-kerk. Dis amper asof die Kerk van God se Christus nie eers in die storie is nie.

Dalk moet die geloofsfamilie deeglik kennis neem van hoe die Eerste Minister die sitasie beleef...

Aan die einde van die byeenkoms, wat ruim 4 ure geduur het en dwarsoor etenstyd aangehou het, het Biskop Kameeta gevra dat die kerke erns sal maak met die skoonmaak-projek wat President Geingob aangekondig het vir 25 Mei. Biskop Kameeta verwys toe na die Trots Aranos-projek as voorbeeld van 'n plaaslike inisiatief wat verskillende kerke saam snoer om 'n positiewe verskil aan die gemeenskap te maak. Hy het sy ingenomenheid met hierdie projek glad nie probeer wegsteek nie!

---

Lees in die Kerkbode van 20 April ...

...  lees en kyk foto’s van die onlangse #imagine-feeste by Bredasdorp, Jeffreysbaai, Bothaville en Bela-bela. Daar is nuus oor die Andrew-Murray-, Cordis Trust en ander pryse. Twee jong dominees vertel van positiewe belewenisse wat hulle onlangs gehad het.

Ds Nelis Janse van Rensburg skryf oor die kerk en evangelisasie, Henco van der Westhuizen oor hoe Luther se denke oor hoe ʼn mens God leer ken, en dr Frits Gaum oor artikel in die Nederlandse Geloofsbelydenis.

Daar is nuus uit die Wes-Kaap oor hoe die kerk op rampe moet reageer, oor die kerk en diskriminasie teen vroue, en oor hulpmiddels vir gesprekke oor seksualiteit.

Lees ook in die kunsrubriek oor ʼn skildery van Christus in die agterbuurt.

---

Pinkster 2018

Die preke vir Pinkster (10–20 Mei 2018) is gereed om afgelaai te word vanaf CLF se webtuiste, onder 'Downloads'.

https://www.clf.co.za/downloads/week-of-prayer-pentecost

Hiermee meer inligting oor die tema en onderwerpe:

Op weg met die Gees: Van Babel na Jerusalem … na Kaapstad

Onderwerpe

Dag 1: Grond is God se eiendom (Esegiël 33:23–33)

Dag 2: ’n Woord vir die verwaarloosde kleintjies: God bring omvattende vrede (Esegiël 34:10, 25–31)

Dag 3: As die berge verneder word (Esegiël 36:1–15)

Dag 4: ’n Nuwe hart en gees vir die mens (Esegiël 36:16–38)

Dag 5: Dooie bene kry nuwe lewe (Esegiël 37:1–14)

Dag 6: ’n Stroom van lewe (Esegiël 47:1–12)

Dag 7: Babilon en die Bruid (Openbaring 18:1–17)

Dag 8: Die Lam se bruilof: Vreugde in die hemel en op aarde (Openbaring 19:1–10)

Dag 9: Die Lam se bruid: Die nuwe Jerusalem (Openbaring 21:1–11; 22:1/Esegiël 48:35b)

Dag 10: Die Gees en die bruid: Jerusalem se boom van die lewe (Openbaring 22:1–17)

---

Kom agter die kap van die Demensie-byl

---

Huis Maerua soek warm klere

Radioprogramme

Maak dit asseblief bekend in gemeentes?

Onder die Kameelboom

Die geheim vir 'n wingerdrank om goeie druiwe te dra, is dat dit aan die wingerstok moet vas wees. Só is die geheim vir 'n dissipel van Jesus om getrou in sy spore te loop, om in Hom veranker te wees. Jesus leer ons dit wanneer Hy die gelykenis van die wingerdstok vertel. Johannes verhaal dit in Hoofstuk 15 van sy weergawe van die evangelie. Clem Marais en Jan Woest gesels oor hierdie teks wanneer hulle Onder die Kameelboom vertoef. Luister gerus saam op Kanaal 7, Sondag om 12:00 of Dinsdag om 09:30. Die stasie saai ook op die web uit by www.k7.com.na asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303

---

Godsdiensaktueel op Hartklop FM

Luister elke Sondagmiddag om 16:30 na Godsdiens Aktueel op Hartklop FM, voorheen bekend as die Afrikaanse Diens van die NBC. Die Gereformeerde Kerke is hierdie maand verantwoordelik vir die program.

Familie-nuus

Hulle verjaar tot volgende week...

• Manus Olivier (Swakopmund): Saterdag 21/04; 081-129-0598; rustics1234@gmail.com

• Peet van Zyl (Gobabis): Maandag 23/04; 081-1247785; peet.eden@gmail.com

Voorbidding

Ons bid vir Namibië

Stuur asseblief gebedsversoeke aan clem@ngkn.com.na. Bydraes moet hom weekliks teen Woensdagoggend 10:00 bereik.

 

Grietjie Combrinck (Warmbad)

Johan vertel: "Grietjie het verlede Donderdag begin met ‘n nuwe reeks chemo's van 6x21 dae. Sy begin telkens op dag een met gelaaide chemo. Dag agt is ‘n ligter een en  dan rus sy 13 dae en begin dan weer op dag een. Dr is tevrede met haar bloeduitslag en selfs verbaas. Hierdie een is vir ons baie belangrik omdat dit volgens die onkoloog die enigste behandeling is wat sy nog nie gekry het nie. Ons glo en vertrou dat hierdie een gaan werk. Ek sal seker so middel Mei weer Kaap toe gaan en  dan sal ons besluit hoe ons dit verder gaan doen."

Bid vir die ontwrigting van die gesin en die Here se seën op die behandeling.

 

Manus Olivier (Swakopmund)

Manus ondergaan tans bestraling in die Kaap.

Bid vir Manus en sy mense. Dit is 'n ingrypende prosedure wat teen die breinstam uitgevoer word.

 

DEGNOS - waarvandaan die Boesman-bediening gekoördineer word

Bid asb. vir elke gelowige in ons bedieningsarea: dat die Heilige Gees hulle sal help om geestelik te groei en sterk te staan in die Here; dat Hy aan hulle die gawe van onderskeiding sal gee om Sy Woord suiwer te hoor en te gehoorsaam; dat daar nog geestelike leiersbestral na vore sal kom sodat hulle die jong predikante kan bystaan in die werk.

Bid vir die kinders wat dikwels so broos staan in die gemeenskappe. Dat hulle ‘n veilige hawe sal vind by die gemeentes en dat die Here hulle beskerm en dat hulle ook deur die werking van die Gees hulle lewens aan Hom toevertrou.

Sê saam dankie vir al die mooi en goeie dinge wat in die gemeentes gebeur, maar bid ook saam teen die onreg wat soms lyk of dit die oorhand wil kry en veral die predikante wil moedeloos stem. Dat hulle hul oog op ons Vader sal hou en vasstaan in Hom.

Bid vir die Beheerraad en Bestuurskomitee van DEGNOS. Die beheerraad hou DV die 24e April ‘n skype-vergadering.

 

Huis Maerua

Bid asseblief vir ons kinders om vergifnis in hulle harte teenoor die seer wat hulle aangedoen is.

---

Ons bid vir Republiek van Sjina (Taiwan)

Versorg deur Thijs van der Merwe – aan die hand van Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World

Oppervlak: 36 000 km2 bergatige eiland 160 km oos van Sjina; met die Penghu skiereiland en eilande Matsu en Kinmen. Een van die digsbevolkte nasies met 654 mense per km2

Populasie 23,561,660 (2010)

Onder Japanese oorheersing 1895-1945, waarna dit aan die Nationalistiese regering van Sjina toegeken is.

Met die koms van die Kommuniste in 1949, word Taiwan 'n toevlug vir die Nationaliste wat beweer het dat hulle die hele Sjina verteenwoordig.

Dit bring internationale diplomatieke isolasie en intere politieke polarisasie in Taiwan.

Deur die Sjinese uit Sjina as as eenparty republiek oorheers tot 1987; daarna 'n veelparty demokrasie.

Meer en meer inwoners dink aan hulself as Taiwanese eerste en as Sjinese daarnaas of gladnie!

Resente snelle ekonomiese (in Sjina) en politieke (in Taiwan) veranderinge dui op 'n nuwe rigting.

Ten spyte van militêre-politiese uitdagende houdings is die twee state ekonomies en kultureel nader as ooit.

Ekonomie: Snelle industrialisasie en ekonomiese groei ontwikkel dit tot een van die wêreld se mees dinamiese uitvoerge-oriënteerde ekonomieë, gefokus op tegnologiese handelsware met fabrieke in Sjina!

Verbasende noue ekonomiese bande met China, dit is hul primêre uitvoermark.

Sekulêre staat met godsdiensvryheid. Sjinese gelowe 60.74% , Boediste 28.8%; Christene 5.82%; Nie-godsdienstig 2.31%; Ander 1.9%; Muslim 0.35%; Baha’i 0.05%; Etiese gelowe 0.03%

Tree in vir:

• 'n Nuwe era van Christelike groei is aan die gang na dekades van stagnasie. Meeste van die groei is in mega- én huiskerke, dit is charismaties en konserwatief, en sny oor ethniese, taal en klas grense heen. Baie kerke het begin klem lê op gebed, persoonlike evangelisasie en gemeenskapsuitreike. 

Bid vir die volwassewording van die kerk en 'n sendingvisie vir die streek.

• Kerkgroei onder migrante werkers die laaste 20 jaar was merkwaardig onder Fillipyne, Thailanders, Indonesiërs, Viëtnamese en andere. Dit is die resultaat van samewerking tussen Taiwanese en buitelandse bedieninge, wat in sigself lofwaardig is vir die eenheid en samewerking wat dit demonstreer.

Bid dat dit als voortduur en dat die effek sal oordra na die nasies van herkoms as hulle terugkeer huistoe.0

• Taiwan se kontroversiële politieke status – as 'n de facto onafhanklike land, maar as de jure 'n rebelle provinsie van Sjina veroorsaak baie spanning binnelands en internasionaal.

As dit volle onafhanklikheid sou opneem, sal dit waarskynlik aanleiding gee tot militëre reaksie van Sjina.

Binnelands is die fokus op die verbetering van die sosio-ekonomiese omstandighede van die bevolking.

Bid vir wysheid vir die leiers en dat vredevolle en wedersydse bevorderlike verhoudings gevestig raak oor die lang termyn. Onlangse handelsooreenkomste hou belofte in hiervoor.

• 'n Geskiedenis van korrupsie in die politieke sfeer het hardnekkig onder die Nasionalistiese regering voortgeduur en het selfs ander partye gekontamineer. Daar is nou wye reaksie daarteen.

Bid dat die veldtogte suksesvol sal wees; vir deursigtigheid en eerlikheid onder leiers nou en in die toekoms.

* Dit is 'n bastion van Bodisme en Taiwanese volksgodsdiens – politiies is dit oop, maar geestelik geslote. Dit is selfs vir besoekers uit Sjina aanvoelbaar! Dit bemoeilik die bediening in Taiwan en vrugte is moeitevol om te produseer! Die enigste beduidende Han Sjinese bevolking waar daar nog nie groot geestelike deurbrake was nie. Die Christielike geloof het maar onlangs weer begin groei toon na dekades van stilstand – die Christenbevolkingspersentasie van 1965 (5.6%) is maar eers 2008 verbygesteek. Die hoof uitdagings vir die kerk is:

a) Geestelike weerstand teen die evangelie is 'n werklikheid. Sterk teenkanting vanaf ander godsdienste maak die wegbreek uit mens se godsdienstige verlede 'n groot uitdaging.

b) Eenheid sal gekoester moet word. Gereeld groot gebedsbyeen-komste en evangelisasie byeenkomste bevorder eenheid, maar meer moet gedoen word.'n Bybelse wêreldbeeld is ook dringend nodig.

c) Materialisme is een van die grootste uitdagings om die evangelie vandag in Taiwan te verkondig. Meeste fokus op hul loopbane, kinders se opleiding en welvaartskepping vir hulself. Daar is min plek vir geestelike kos, die evangelie en bediening. Bid dat God Sy Gees sal uitstort en by mense 'n honger sal skep vir Hom.

d) Lae vlakke van toewyding en heiliging is kommerwekkend – 'n klein minderheid bekeerlinge word dissipels wat getrou deelneem aan die gemeentelewe en werk en die terugval uit die geloof is kommerwekkend. Dinge soos dobbelary en die seksindustrie is verbreid en is konstante verleidings. Bid vir heiliging en morele standvastigheid.

e) Die dispariteit in die verspreiding van Christene. Die meerderheid Christene is in groter stede en onder Mandarynssprekendes (of mense uit Sjina). Daar is min kerke in die plattelnad en onder die Taiwanees- en die Hakka-sprekendes. Minderheidsgroepe, inheems en onder immigrante, is of hoogs gekersten of totaal onbereik. 

• Die gebrek aan leraars bly 'n langtermyn nood. Plattelandse gemeentes ly die meeste hieronder. Tans is daar 'n opbloei in mense wat in voltydse bediening tree. Daar 33 seminaries en Bybelskole, asook goed gevestigde TEE programme. Daar is 'n landswye dryf om nog 1,000 leraars en kerkleiers op te lei.

Bid vir 'n nuwe geslag Christenleiers wat Bybels begrond, kultureel slim, nederig en geestelik sterk is.

Nuut by Bybelkor

Gee-vreugde

... Dave Viljoen (predikant: NG gemeente Kenridge).

Ontdek die waarde van ligter leef

Stefanus was vol van die Heilige Gees. Hy was selfloos en hy was vreesloos. Hy was leeg van homself en hy was vol van Jesus. Ons kan dieselfde oor Paulus sê.

Deur met verloop van agt weke saam met Stefanus en Paulus te reis, raak ons bewus van ʼn paar teenstrydighede waarmee almal stoei. Soos dat dit minder hoop en vreugde bring om bymekaar te maak en op te gaar as om blymoedig weg te gee; om jouself te handhaaf en onkreukbaar voor te kom, is baie minder menslik as om gebroke, uitgelewer en leeg van jouself te wees.

Hierdie leesreis gaan dan uiteindelik oor geloof in Jesus Christus. En Stefanus en Paulus se lewe bied aan ons vele skakerings van kleure wat ʼn deeltjie van die mosaïek van Jesus se koninkryk vir ons inkleur.

Prys: R 90,79 (BTW en posgeld in RSA ingesluit).  Beskikbaar einde April.

‘n Gelukkige kind

... Pieter van Jaarsveld

Bemagtig jou kind om positief te dink

Jou kind word nie met ‘n handboek gebore nie, en jy kry geen opleiding of kwalifikasies in kindgrootmaak nie. Dalk weet jy net jy wil nie jou kinders grootmaak soos jou ouers jou grootgemaak het nie, maar jy is ook nie seker wat die beste manier sal wees nie.

Baie ouers weet nie hoe belangrik hulle woorde en gedrag vir ʼn kind se breinontwikkeling is nie. Hulle besef nie dat ons vandag met ons kennis van neurowetenskap, verstandelike intelligensie en emosionele intelligensie ons kinders kan grootmaak om wonderlike, gelukkige en positiewe mense te wees nie.

Pieter van Jaarsveld, ’n kenner op die gebied van emosionele intelligensie en positiewe denke, begelei jou deur goed begronde navorsing om jou kind se brein te verstaan en om jou kind se brein van vroeg af reg te bedraad met oefeninge en speletjies sodat jou kind ‘n gelukkige, gebalanseerde en florerende grootmens kan word. Hy behandel ook belangrike kwessies soos hoe om empatie te ontwikkel en hoe om dissipline aan te pak

Die skrywer werk plaaslik en internasionaal as konsultant vir leierskapontwikkeling in die sakewêreld. Hy het  twee meestersgrade (in Sielkunde en Teologie) en ’n doktorsgraad oor die selfdunk en eiewaarde van mense. Hy is ʼn  bekende gas op radio- en televisieprogramme.

Prys: R 226,98 (BTW en posgeld in RSA ingesluit).  Reeds beskikbaar.

Inligting, Navrae en Diensverskaffing:

• Skakel 0860 26 33 42 óf 021 864 8210

• Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

• Of koop met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.org.za , klik dan op winkel, óf tik die produknaam in.

Giggel

Ouma pas kinders op. Na sy hulle in die bed gesit het, trek sy 'n 'n lekker lospassende sweetpak aan en gaan was haar hare.

Die kleintjies raak intussen al hoe meer baldadig in die kamer, en sy vervies haar. Met 'n handdoek om haar nat kop gedraai, storm sy in hulle kamer in en boender hulle streng terug in die bed.

Met die uitgaan hoor sy hoe die drie-jarige benoud vir sy boetie vra: "Wie was dit?"

---

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,