Header

Jaargang 15 - Uitgawe 16/2018 - Woensdag 25 April 2018

ngkn@ngkn.com.na

Feldmuis span uit vir die vakansie.

Daar sal nie tydens die Namibiese skoolvakansie enige uitgawe van Feldmuis verskyn nie. Die volgende uitgawe verskyn DV op 23 Mei 2018.

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Radioprogramme

• Familie-nuus

• Voorbidding

• Giggel

Nuusbrokkies

Pinksterreeks 2018 nou beskikbaar. Laai dit hier af. 

Hemelvaartdiens in Windhoek

Donderdag 10 Mei om 09:00 by Windhoek Moedergemeente

Die sterwe van die kerk

-Erkenning aan NG Kerk Oos-Kaapland se Grens.Pos 12 van 19 April

In 'n insiggewende reeks bydraes bespreek Todd Dildine die sterwe van hoofstroomkerke in die VSA. Hy verduidelik waarom sosiale oorsake (spesifiek die disintegrasie van die gemeenskap) die kerk saam die afgrond intrek.

Wat kerke moet doen, is om weer gemeenskap te bou en die vesel van die samelewing te versterk.

Om agter die kap van die byl te kom, moet mens sy oorspronklike bydraes lees. Dit is eenvoudig en toeganklik geskryf. Hy bring insigte uit die sosiale wetenskappe in vier bydraes in verband met die lewe van die kerk.

Sy eerste twee plasings is reeds aanlyn beskikbaar – hier is die eerste plasing, en hier die tweede.

---

Kunsmatige Intelligensie

-Erkenning aan NG Kerk Vrystaat se Vrypos van 26 April

In die afgelope paar maande was die onderwerp van Kunsmatige Intelligensie weer in die nuus. Robotte met emosionele intelligensie het die lewe gesien. Daar word ook gepraat van motors wat hulself kan bestuur…!

Die vraag is: Hoe moet gelowiges oor dit alles dink?

Klik hier vir ‘n dokument wat deur e-Kerk versprei is. Dit werp meer lig op hierdie onderwerp en dien as ‘n handige gids om byderhand te hou.
(Met erkenning aan die e-Kerk Vereniging, asook prof Mynhardt van Pletsen, die skrywer.)

---

Pinksterfees NG Suiderhof

---

Seisoene van Menswaardigheid pamflet-reeks

In die Suid-Afrikaanse samelewing is daar verskeie individue en sosiale groeperings wat nie menswaardig behandel word nie. As Christene het ons ’n roeping ontvang om uit te reik na hierdie persone met die waardes van liefde, respek, luister en omgee. Daarom het Christelike Lektuurfonds hande gevat met die Seisoen van Menswaardigheid om ’n pamfletreeks te ontwikkel wat gemeentes en individue bemagtig om agente van verandering in hul gemeenskap te wees. Die reeks bestaan uit die volgende ses pamflettemas:

• Die mens se rol in God se skeppingsverhaal

• Wanneer siekte langer saamstap

• Menswaardigheid vir alle rassegroepe – Rassisme

• Geslagsgelykheid

• Menswaardigheid en gestremdheid

• Armoede en rykdom

Die publikasies kan met vrug benut word deur gelowiges wat op soek is na Bybelse insig oor die onderwerp van menswaardigheid en wil erns maak met die toepas en uitleef daarvan.

Pamflette is in Afrikaans en Engels beskikbaar en kan gratis bestel word deur CLF te skakel by +27 21 873 6964, of stuur ’n e-pos na order@clf.co.za

Radioprogramme

Maak dit asseblief bekend in gemeentes?

Onder die Kameelboom

Daar is geen uitsending van die program Onder die Kameelboom gedurende die skoolvakansie nie. Uitsendings hervat DV weer op Sondag 27 Mei.

---

Godsdiensaktueel op Hartklop FM

Luister elke Sondagmiddag om 16:30 na Godsdiens Aktueel op Hartklop FM, voorheen bekend as die Afrikaanse Diens van die NBC. Die Gereformeerde Kerke is hierdie maand verantwoordelik vir die program.

Familie-nuus

Hulle verjaar tot na die vakansie...

• Sharné vd Walt (Windhoek-Wes): Donderdag 26/04; 081-4474082; sharne@ngwes.com

• Vian du Plessis Walvisbaai): Saterdag 28/04; 081-8379884; viandup@gmail.com

• Jan Woest (Sinodale Kantoor): Dinsdag 01/05; 081-124-3725; renovare@ngkn.com.na  

• Fourie vd Berg (Eros): Donderdag 03/05; 081-1298182; fourie@namibnet.com

• Christa Louw (Windhoek-Oos): Dinsdag 08/05; 061-222944; andrelo@iway.na

• Andre Olivier (Aranos): Dinsdag 22/05; 081-170 0173; arolivier@iway.na

Voorbidding

Ons bid vir Namibië

Stuur asseblief gebedsversoeke aan clem@ngkn.com.na. Bydraes moet hom weekliks teen Woensdagoggend 10:00 bereik.

 

Moderatuursvergadering

Die Moderatuur vergader op 26 April in Windhoek. Hulle het opdrag van die Moderamen om voorstelle aan die sinode voor te berei wat die praktiese uitrol van Roeping 2017 sal moontlik maak. Die volgende vergadering van die sinode word beplan vir Maart 2018

Bid vir wysheid en insig - die pad is ongebaan en wêreldwyd sukkel die kerk. (Lees ook Die Sterwe van die Kerk hier bo.)

 

Kunene vir Christus

Ongeveer 200 gelowiges van Opuwo, Outjo, Khorixas, Sesfontein, Okangwati, Okakarara Swarbooisdrif, Windhoek en Pretoria het tydens Paasnaweek  buite Opuwo saamgetrek vir 2018 se Paaskamp.

Bid dat die Here die Paaskamp-boodskappe sal laat vrug dra in baie harte en lewens, tot sy eer.

 

Nasionale Jeugraad

Die Nasionale Jeugraad hou sy 11de Nasionale Jeugweek van 25 – 30 April 2018 in Okahandja. Die tema is “PROMOTING BEHAVIOUR CHANGE AMONG YOUNG ROAD USERS”.

Die Namibiese Raad van Kerke versoek alle kerke in Namibië om 29 April 2018 af te sonder as 'n dag van gebed vir die naasbestaandes van hulle wat in motorongelukke gesterf het die afgelope tyd

---

Ons bid vir Republiek van Kongo Brazzaville

Versorg deur Thijs van der Merwe – aan die hand van Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World

Oppervlakte 342,000 km2. Noordwes van DRC. Tropiese reënwoude bedek die grootste deel van die land, met grasveld en bosveld in die noorde.

Bevolking: 4,954,674 (Geskat 2018). Hoofstad: Brazzaville 1.53 milj inwoners.

Politiek: Onafhanklik van Frankryk in 1960, onder Marxisties-Leninistiese beheer tussen 1968 en ‘91.

Konstitutionele hervormings en verkiesings in 1992 lei tot die ontseteling van Pres. Sassou.

Burgeroorlog breek uit en lei uiteindelik tot die terugkeer van Sassou as president in 1997, tot hede!

‘n Burgeroorlog breek uit in 1997 en die Suide gebaseerde rebellegroepe aanvaar ‘n vredesooreenkoms in Maart 2003.

Ekonomie:  Die binneland is onderontwikkel as gevolg van die beperkings op vervoer.

Ryk olie en ander minerale neerslae. Oormatig afhanklik van olie en die val in wêreldpryse in die 1990s en weer na 2014 tesame met massiewe geldverduistering in regeringskringe en die effek van die burgerlike onrus en burgeroorlog het negatiewe impak gehad op staatsbesteding en lewenstandaarde.

Aardgas word al meer benut vir opwekking van elektrisiteit wat die energie lewering baie verbeter het.

Nuwe mynbou projekte, veral van ystererts, wat in produksie gekom einde van, kan soveel as $1 miljard toevoeg tot die regering se inkomste.

In 2017 het die toestande so versleg dat die staatskas nie amptenare meer kon betaal nie wat tot onrus lei. Die IMF het streng voorwaardes geplaas op enige verdere intervensie en hulp – op die oomblik beloop die buitelandse skuldlas 120% van die BBP!

Godsdiens: Twintig jaar van Marxisme het die kerk skade berokken:

Die jeug sterk geïndoktrineer teen godsdiens,

18 denominasies en meeste sendingorganisasies is verban.

Alle beperkinge is uit die weg geruim en vryheid van godsdiens is in 1992 verklaar.

Christen 89.72% Etniese gelowe 5.2% nie-Godsdienstig/ander 2.8% Muslim 1.58% Baha'i 0.6%

Tree in vir:

Vrede en ‘n regering wat die welvaart van die bevolking najaag.

Twee dekades van kommunistiese diktatorskap gevolg deur ‘n brose wankelende demokrasie en gevolglike burgeroorlog het die land verwoes.

Bid vir versoening en die bekering van die wat wandade gepleeg het in die gevegte en geweld.

Bid ook vir die hervestiging van die 300,000+ vlugtelinge wat tydens die burgeroorlog ontwrig is.

Herlewing en herstel is die grootste nood van die kerk.  Die ontwrigting van die bediening en verwoesting van kerkgeboue, duisende gelowiges wat vlug gedurende die oorlog het die kerk swaar getref. Baie is ontmoedig en ontgogel.  Talle het hul geloof gekompromitteer tydens die burgeroorlog.

Tree in vir nuwe lewe en geloofsvertroue.

Kerklike leierskap. Talle leiers het die land verlaat.

Die ontwikkeling van samewerking tussen evangeliese en charismatiese kerke wat struikelblokke vir die evangelie uit die weg geruim het, het net voor die uitbreek van die burgeroorlog op dreef gekom, maar is negatief daardeur geraak. Daar is ligpunte van hoop op die oomblik.

Bid dat die kerk weer geestelik geïnspireerde leiers sal oprig en toerus vir die uitdagings.

Leierskapsopleiding. Bid vir die volle ontplooiing van die drie Bybelskole wat deur die oorlog ontwrig was, sodat leiers weer opgelei kan word vir die kerk.

Die minder bereikte groepe.

• Die bloeityd van evangelisasie tussen 1920s en die 1960s het nie alle gebiede bereik nie.

• Baie van die sentraal en noordelike stamme is prakties onbereik: a) dele van die groot groep Teke is onbereik. b) Die Pygmie stamme is semi-nomadiese oerwoud mense wat moeilik bereikbaar is. c) Ander stamme — Punu, Nzebi, Pol, Tsaangi, Pande — is ook prakties onbereik.

Bid dat die Here menses al roep om na die groepe te gaan en kruiskultureel onder hulle te woon en te werk – dis die enigste manier waarop die agterstand uitgewis sal raak.

---
Trail of US Pastor Brunson put on hold

Trail of US Pastor Brunson put on hold

Pastor Brunson got his first day in a Turkish court on the 16th of April to answer espionage charges. After only one day of testimony, the outcome of the first hearing for pastor Brunson hasn’t gone as hoped. A Turkish judge ordered a continuation of his trial, with the second hearing scheduled for the 7th of May. Following the day’s …

Read more.

---
Bid saam vir die #15 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Sirië.

Bid saam vir die #15 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Sirië.

Sedert 2011 verwoes Sirië se burgeroorlog die hele populasie, insluitende die Christene wat daar woon. Teen die begin van 2017, het 4,8 miljoen mense reeds vanuit die land gevlug, en ʼn verdere 6,5 miljoen is... Klik om verder te lees >>

Read more.

Giggel

Man: "Hallo! Is dit 10111?"

Polisie: "Ja, hoe kan ons help?"

Man: "Daar is twee meisies wat gewelddadig oor my baklei!"

Polisie: "Hahaha! Nou wat is fout daarmee?"

Man: "Die lelike een is besig om te wen. Maak gou!"

---

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,