Header

Jaargang 15 - Uitgawe 17/2018 - Woensdag 23 Mei 2018

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Radioprogramme

• Familie-nuus

• Voorbidding

• Giggel

Nuusbrokkies

Betekenisvolle toekenning aan NG-student

• Dr De Wet Strauss

Twee betekenisvolle toekennings is tydens die NETS 2018 Gradeplegtigheid aan Willem Steenkamp gemaak.

Die Barnabas- en die Timoteus-toekennings wil erkenning gee aan die die belangrike aspek van dieper geloofsgewoontes en karaktervorming, naas die akademiese vaardighede.

Die Barnabas-toekenning word deur die studente self toegeken aan ‘n mede-student wat die eienskappe van aanmoediging, ondersteuning, en broederskap op ‘n voortreflike manier demonstreer. Op sy beurt, word die Timoteus-toekenning deur die dosente toegeken aan daardie student wat duidelik die vrug van getrouheid, ywer en deursettingsvermoë geopenbaar het.

Uit die aard van die toekennings wil dit nie een of ander prestasie van ‘n persoon beklemtoon nie, maar wil dit eerder die werk van die Gees van Christus bevestig en aanmoedig in ‘n persoon se lewe.

Vir ons wat vir Willem Steenkamp ken – in die klaskamer, buite in die straat, en by die huis – is dit ‘n duidelike bevestiging van die roeping wat hy van die Here ontvang het. En die manier waarop hy hierdie dienswerk verrig.

Willem is in die finale jaar van die graad-program by NETS en lidmaat by Academia-gemeente.

Pastor Paul Makai het die Timoteus-toekenning en Irene Shaningua die Barnabas-toekenning aan Willem Steenkamp oorhandig tydens NETS se 2018 gradeplegtigheid.

---

Eros – gasheer vir NETS Gradeplegtigheid 2018

• Dr De Wet Strauss

Die NETS-gradeplegtigheid op 20 April sal om meer as een rede lank onthou word. Behalwe vir die groot groep van studente wat sertifikate, diplomas, grade en honneursgrade ontvang het, was Eros ‘n ideale gasheer vir die feesgeleentheid.

Die geboue-fasiliteit en personeel van Eros het seker gemaak dat elke student en besoeker welkom en spesiaal voel.

Die keuse wat NETS gemaak het om die gradeplegtigheid hierdie jaar aan te bied in een van die gemeentes van die Ned Geref Kerk is net so betekenisvol. Die uitreik na Eros en hulle bereidwilligheid om NETS te huisves, spreek van ‘n groeiende verhouding tussen kerke en geloofsgroepe en ‘n ontdekking van die eenheid in die groter liggaam van Jesus Christus ons Here.

---

BGN speel gasheer vir Afrika se Bybelgenootskappe

Die Bybelgenootskap van Namibië was vanaf 14-18 Mei die gasheer van die jaarlikse samekoms van genootskappe uit Afrika.

Bybelgenootskappe uit Afrika suid van die Sahara, asook personeel van die Verenigde Bybelgenootskappe (UBS) het die samesprekings bygewoon. Die sowat 100 afgevaardigdes het ingesluit die voorsitter van die UBS se wêreldraad, me. Efua Ghartney van Ghana, sowel as die UBS se direkteur-generaal, mnr. Michael Perreau van Maleisië.

Die tema van vanjaar se samekoms was ‘Bou stewige fondamente’ (Building solid foundations)

---

Pinksterfees NG Suiderhof

Suiderhof herinner aan hulle Pinksterontbyt en -reeks in Windhoek. 

---

Ds. Mario Mahongo: Noord-Kaapland se Kapilolo is oorlede

• Erkenning aan ds Mossie Mostert van Noord-Kaapland Sinode

Dit is met hartseer dat ons die nuus meedeel dat ons kollega, Mario Mahongo van Ned. Geref. Kerk Kimberley-!Xun-Alfa (!Xun-gemeenskap) te Platfontein, op 12 Mei in ’n motorongeluk oorlede is.

Ds. Mahongo was bo en behalwe leraar van die Ned Geref. Kerk Kimberley-!Xun-Alfa, ook tradisionele leier van die Suid-Afrikaanse !Xun-gemeenskap in die Noord-Kaap, voorsitter van die !Xun Raad van Oudstes, voorsitter van die Suid-Afrikaanse San-instituut en ondervoorsitter van die Suid-Afrikaanse Sanraad.

Mario was ’n formidabele mens en wêreldreisiger – hy het as !Xun afgevaardigde in 1994 die Menseregtekommissie van die Verenigde Nasies toegespreek.

Ek was saam met Mario in Namibië – ons was beide leraars van EGKA (Evangeliese Gereformeerde Kerk in Afrika). Dit was altyd met nostalgie, aan Namibië en die “ou dae”, dat ons mekaar as kollegas kon groet – hy met sy sagte “dun fyn” stem in !Xun en ek in Damara... dit is opgevolg met ’n omhelsing en spontane lag...

Wat baie van ons kollegas in Noord-Kaapland dalk nie weet, is dat Mario, of te wel Kapilolo (sy tradisionele naam), ook ’n draer van die San se mondelinge tradisie was, ’n veteraan voordraer van tradisionele stories en mede-stigter van die Manyeka Arts Trust.

Mario was ’n bobaas storieverteller. “Om jou storie te vertel, maak jou ’n mens omdat jou mens-wees uit jou storie en jou agtergrond kom” het Mario in 2010 aan sy mede storieverteller van meer as twintig jaar, Marlene Winberg gesê.

---

Versoek: Liturgiese Voorstelle en Formuliere

Daar behoort altyd ‘n kreatiewe spanning tussen wortels en vlerke (betroubare weë en nuwe moontlikhede) te wees - ook in oorgangstye.

Die NG Kerk bevind haarself midde in ‘n gekose kultuurskuif na ‘n missionale kerk. ‘n Ryke verskeidenheid gebede, belydenisse, simbole, rituele, formuliere en ander liturgiese elemente is in omloop. Neem gerus kennis van die “Gebedeboek met liturgiese voorselle” wat in 2002 uitgegee is. (Klik hier vir 'n PDF-kopie daarvan.)

Die Algemene Sinode se “Missionale Kerkwees - Erediens en Liturgie”, onderneem om ‘n dokument getiteld, “Liturgiese Voorstelle vir ‘n Missionale Kerk” saam te stel, om in eredienste te benut.

Die formaat vir “Liturgiese Voorstelle vir ‘n Missionale Kerk” is:

* Vier bewegings in die Erediens

- God versamel ons

- Diens van die Woord

- Diens van die Tafel

- Uitsending

* Inleidend tot elke beweging

- Wat behoort ‘n missionale gemeente AF te leer?

- Wat behoort ‘n missionale gemeente AAN te leer?

Versoek

Stuur asb bydraes van liturgiese voorstelle en formuliere wat in missionale eredienste benut kan word teen 31 Julie 2018 na:

* Suzanne van der Merwe by suzannekleynhans@gmail.com

Bydraes sal deur die samestellers (Barnard Steyn, Suzanne van der Merwe, Dieter de Bruin en Tertius Erasmus) oorweeg en bygewerk word.

---

Die impak van individualisme (sterwe van die kerk)

-Erkenning aan NG Kerk Oos-Kaapland se Grens.Pos 12 van 19 April

Die vierde en laaste aflewering in Todd Dildine se reeks oor katastrofiese sosiale faktore wat gemeenskap ondermyn, het pas verskyn.

Die kerk se roeping is om nuwe gemeenskap te skep en mense in gemeenskap in te trek. Op hierdie manier moet die kerk help om faktore wat die sterwe van die kerk fasiliteer teë te werk.

Hierdie is vierde bydrae. Lees ook – om agter die kap van die byl te kom - die eerste plasing, die tweede en die derde bydrae.

---

CLF se “Een miljoen Bybels aan een miljoen kinders”-projek

‘n Paar jaar gelede het CLF en ‘n paar vennote die pragtige storieboekbybel “God se Kinders” van emeritus aartsbiskop Desmond Tutu Kinder in verskeie tale gepubliseer. Vandaar het CLF se droom ontstaan om een miljoen Bybels aan een miljoen kinders te versprei.

Die kern van die Een miljoen Bybels projek is om ‘n kind te leer oor die liefde van Jesus deur hul eie storieboekbybel in hul eie taal te kan gee. By CLF glo ons dit is belangrik om nie net kinders die inhoud van die Bybel te leer nie, maar hulle te help om dit in hul lewe en hul interaksies met ander kinders toe te pas. Ons visie is kinders wat sal weet hoe om hul geloof prakties uit te leef, in wie se lewe bybelse waardes gevestig sal word en wat moreel toegerus sal wees as die leiers van môre. Daarbenewens word kinders aangemoedig om in hul eie taal te lees met die daarstelling van 'n leeskultuur vanaf ‘n jong ouderdom.

Sedert Augustus 2010 is daar reeds meer as 87 885 Bybels in 7 verskillende tale versprei.

Die Een miljoen Bybel projek bestaan uit ‘n reeks van drie verskillende storieboekbybels. Elkeen van die boeke is vir ‘n spesifieke ouderdomsgroep ontwikkel.

Die eerste reeks boeke, genaamd “Ja! Kleuter” is geskik vir kinders tussen die ouderdom van 3-6 jaar – ideaal vir vroeëkind ontwikkelling!
Hierdie kleurvol geïllustreerde Bybelverhale leer holistiese lewensvaardighede en -waardes, asook basiese opvoedkundige vaardighede soos syfer- en leesvaardighede. Elke verhaal word vergesel deur 'n gebed om kinders te help om met God te praat; 'n saamsing-lied en 'n Christelike waarde wat die verhaal versterk.  Ja! Kleuter Bybelstories is beskikbaar in Afrikaans, Engels, Sotho, Xhosa en Zoeloe.

Die tweede boek wat deel vorm van die projek is die Desmond Tutu storieboekbybel “God se Kinders” en is geskik vir ouderdomme 4 -10 jaar.

Aartsbiskop Desmond Tutu vertel in hierdie Kinderbybel meer as vyftig van sy mees geliefde Bybelverhale in sy tipiese geselstrant.  Hy laat die lig val op die universele en multikulturele boodskap dat God wil hê alle mense moet mekaar liefhê en met vrede en vergifnis in hulle harte saamleef. Van die voorste kunstenaars is van oor die hele wêreld bymekaargebring om die teks te illustreer.  Hulle is gevra om die kenmerkende styl en rykdom van hulle kulture uit te beeld sodat hierdie Kinderbybel die eerste sal wees wat werklik wêreldwyd aanklank vind.  Elke storie wys hoe God deur die geskiedenis aan die werk is, en sluit af met ‘n kort gebed wat kinders help om die boodskap op hulle eie lewe toe te pas.

Die laaste boek wat deel uitmaak van die projek is “Vertel my meer” en is geskik vir 8 – 12 jarige kinders.

Die “Vertel my meer” Bybel vertel 50 van die Bybel se gunsteling stories op 'n verbeeldingryke manier. Elke storie is pragtig geïllustreer. Elke storie sluit af met 'n “Vertel my meer-afdeling”, wat ywerige jong lesers lei in die dieper betekenis van die Bybel se boodskap en hulle help om die Bybel in vandag se lewe toe te pas.
Die stories stimuleer hul verbeelding, verbreed hul kennis en pas die boodskap aan vir die lewe van die kind. Dit is ideaal vir selflees, maar ook vir lees by die huis, in die klaskamer of selfs by die gemeente se jeugbediening. Beskikbaar in Afrikaans, Engels, Sotho, Xhosa en Zoeloe.

As ‘n nie-winsgewende organisasie kan ons nie net die Bybels uitdeel nie, maar probeer ons gemeenskappe en maatskappye motiveer om die kinders in hul eie omgewing of wat deel uitmaak van ‘n gemeenskapsprojek, te seën met ‘n eie Bybel in hulle eie taal, d.m.v. donasies of aankope.

Hierdie is ook ‘n wonderlike projek om as gemeente, vrouegroep, besigheid of jeuggroep aan te neem om vir die kinders in hul eie area elk met ‘n Bybel in sy/haar taal te seën.

Enige kombinasie van twee storieboekbybels kan teen slegs R145 by CLF gekoop word. Stuur ‘n epos aan order@clf.co.za of kontak CLF by (021) 873 6964

Radioprogramme

Maak dit asseblief bekend in gemeentes?

Onder die Kameelboom

Liturgies vier Christus se kerk tans die oorgang van Pinkster na die Koninkrykstyd. Boonop staan al die hoofstroom-kerke onwillekeurig ook in 'n oorgangstyd waar "millenials" (kinders gebore tussen 1980 en 2000) al hoe meer afskeid neem van die kerk, sonder om afskeid te neem van Christus. 1 Sam 3 is 'n teks wat in 'n tyd van oorgang (van Rigters na 'n monargie) gebore is. Clem Marais en Jan Woest gesels oor hierdie opwindende teks wanneer hulle Onder die Kameelboom kuier. Kuier gerus Sondag om 12:00 (of Dinsdag om 09:30) saam op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303.

---

Godsdiensaktueel op Hartklop FM

Luister elke Sondagmiddag om 16:30 na Godsdiens Aktueel op Hartklop FM, voorheen bekend as die Afrikaanse Diens van die NBC. Die Ned Geref Kerk is hierdie maand verantwoordelik vir die program. Dr Jan Woest lei die program.

Familie-nuus

Hulle verjaar in die volgende week...

• Anita Jooste (Otjiwarongo): Woensdag 30/05; 067-304339; hectorjooste@otjiweb.com

Voorbidding

Ons bid vir Namibië

Stuur asseblief gebedsversoeke aan clem@ngkn.com.na. Bydraes moet hom weekliks teen Woensdagoggend 10:00 bereik.

 Manus Olivier en Grietjie Combrinck

Grietjie Combrinck (Warmbad) is besig met die laaste moontlike chemo-behandeling wat beskikbaar is. Sy sukkel geruime tyd reeds met 'n hardnekkige kanker. Sy en Johan pendel gereeld tussen Karasburg (waar hulle woon) en Kaapstad vir haar behandeling.

Manus Olivier (Swakopmund) het drie bestralings oor en daar is newe-effekte. Die regterkant van sy gesig is dood, of van die bestraling, of van 'n senuwee wat vasdruk. Daaroor sal daar eers begin volgende jaar duidelikheid wees. Emosioneel gaan dit goed met hom. Na die bestraling klaar is, moet hy nog 10 dae in die Kaap rus voor hy terugkom Namibië toe. 

Manus en Johan het op 'n dag toe hy (Manus) uitkom uit sy behandeling en Johan vir Grietjie in neem vir hare, die geleentheid gebruik om saam ontbyt te eet.

 

Fresh neem weer inisiatief met 'n gebed-vir-Windhoek-geleentheid

---

Ons bid vir Republiek van Ethiopië 

Versorg deur Thijs van der Merwe – aan die hand van Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World

Oppervlak 1,106,000 km2. Vrugbare plato omring met droogte geteisterde laaglande en woestyne van die Rooi See. Grens aan Eritrea, Somalië, Kenia en die twee Soedans.

Bevolking: (2010) 84,057,606; 105,350,020 (2017 skatting)

Politiek

Een van oudste bekende nasies met ‘n baie ou geskrewe geskiedenis. Amhara-gedomineerde Ryk 1896-1974, onder Italiaanse okkupasie 1936-41.

Die marxistiese rewolusie van 1974 werp Haile Selassie omver en onder Mengistu Heile-Miriam word die land onderwerp aan ‘n kollektiewe ekonomie, nasionalisering en selfs wrede onderdrukking.

Streke kom in opstand en tesame met verwoestende droogtes en mens gemaakte hongersnood lei tot die omverwerping van Mengistu en die marxistiese regering in 1991.

Die Tigrey-oorheersde regering beëindig die Amhara dominansie en federaliseer die land met dewolusie van mag aan die 10 streke wat hoofsaaklik etnies bepaald is.

Al is daar groter demokratiese Vryheid is daar steeds beperkinge.

Die oorlog van 1998 – 2000 met Eritrea het die land verenig t.s.v. die hoë koste in lewens en finansieel.

Die derde agtereenvolgende verkiesing sukses in 2005 van die Premier Meles was sterk teengestaan en as bedrog afgemaak wat spanning laat oplaai en regerings geweld teen protesaksie leiers ontlok.

In Augustus 2012 sterf Premier MELES Zenawi en sy Adjunk premier volg hom op.

Somalië se burgeroorlog veroorsaak dat Ethiopië gewikkel raak in konflikte met Islamitiese magte.

Ekonomie

Die hoof uitvoerproduk is koffie — wat algemeen aanvaar word as oorsprong daarvan.

Die regering het uitgebreide hervormings ingestel en die kommunikasienetwerk sterk uitgebrei.

Die inisiatiewe volg op dekades van onderontwikkeling, verwoestende droogtes hongersnood en oorlog wat alles bygedra het tot ‘n agteruitgang in die ekonomie.

Vir meer as ‘n dekade voor 2016, was die groeikoers tussen 8 en 11% jaarliks. Dit is veral op die  rug van staatsfondse projekte in infrastruktuur en die volgehoue groei in landbou en dienste sektore.

Die laagste vlak van verskil in inkomste in Afrika en van die laagste ter wêreld.

T.s.v. uitwissing van diep armoede bly dit een van die armste lande ter wêreld.

Veral die veranderinge in reënvalpatrone geassosieer met veranderinge in die weerpatrone wêreldwyd gee aanleiding tot nog ‘n meer verwoestende droogte as tevore in 2015-6.

Buitelandse valuta verdieners is die dienste sektore – veral die Lugdiens – gevolg deur kommoditeite

Koffie bly tog steeds die grootste verdiener van valuta – daar is ook gediversifiseer na ander landbou produkte wat stadig maar seker meer belangrik raak.

Geloof

Noord Ethiopië was een van die eerste Christen nasies — sedert die 4de eeu.

Die Ethiopiese Ortodokse Kerk was van 1270 – 1974 die staatskerk.

Die marxistiese regering verbied alle godsdiens en vervolg Christene, veral die Evangeliese kerke.

Sedert 1991 is daar ongekende godsdiensvryheid. Christene 60.68% Muslim 34% Tradisionele etniese gelowe 3.7% nie-Godsdienstig/ander 1,5%.

Loof die Here vir

• Groei in Protestantse kerke sedert 1936. Twee groot golwe van geweldadige vervolging onder die Italianers 1936-41 en Kommuniste in 1974-1990 het die kerk gesuiwer en versterk Daar was talle martelare. Visie, opofferende evangelisasie en dapper getuienis kenmerk hulle.

• Die groot oes na die ineenstorting van die Marxistiese regering: minder as 200,000 — 0.8% van die bevolking — in 1960, groei tot 12 million teen 2000 of te wel 19.7% van die bevolking!

• Eenheid is onder die vervolging tussen gelowiges gesmee wat help om verenigd te werk ter bereiking van die bevolking met die evangelie en planmatigheid.

• Bybelsverspreiding het geweldig toegeneem en so ook die bestudering van die Bybel.

Tree in vir:

• Die politieke leiers wat op vele fronte krisisse moet hanteer en bestuur:

* Vyandelikhede met Eritrea wat die modernisering van die land in die wiele gery het

* Etniese fragmentasie wat ‘n bedreiging bly. Die sentrale regering is oorheers deur die Tigrey en ander etniese groepe — Amhara, Oromo, Somali en die Afar — is ontevrede hiermee.

Bid vir wysheid, nederigheid, moed en ‘n soeke na God onder die leierskap sodat blywende vrede en versoening bewerkstellig kan word wat die atmosfeer sal skep vir verdere evangelisasie.

• Die Ethiopiese Ortodokse kerk is blootgestel aan ingrypende verandering; eeue lange isolasie van die res van die Christelike kerk het dit ‘n eiland omring deur Islam gemaak. Dit het hulle enersyds baie sterk en selfversorgend gemaak en andersyds ‘n geweldige impak gehad op die kultuur, teologie en die tradisies. Hulle word al meer aan ander stemme blootgestel.

* Die verlies aan status onder die Kommunisme het diep getref, en al is dit deels herstel na 1990 het dit die kerk se eie-verstaan verander. Sinkretisme en die okkulte is verbreid onder miljoene nominele gelowiges.

* Die groei in gebruik van die Bybel en van Protestantse denominasies het miljoene weggelok, maar ook aanleding gegee aan die ontwikkeling van sterk evangeliese en charismatiese netwerke in die Ortodokse kerk.

Bid dat die Heilige Gees die antieke kerk sal terugbring na haar sterk Skrifgebondenheid en nuwe lewe.

• Massiewe groei in Protestantse en Onafhanklike kerke hou belofte in vir ‘n verdere oes: Bid vir

* Herlewing en groei om stand te hou

* Effektiewe maniere om fondse te genereer ter ondersteuning van die wat in diens van die Here leef en werk aan die daarstel van die nodige strukture en programme om die Koninkryk te bevorder.

* Ook om die nodige strukture en programme daar te stel om diep armoede aan te spreek

Hernude ywer onder leiers en die oprigting van nog meer mense as geesteike leiers – talle meer is nodig om die uitdagings aan te spreek.

Die grootste uitdaging is die opmars van Islam – die Muslims het hul posisie aansienlik verstewig onder die Marxistiese regering en die bevolking gepenetreer soos nooit tevore nie. Hulle getalle groei aansienlik aan uit die geledere van animiste en nominele Christene.

---

Geweld in Indië eis lewens

Botsings tussen Indiese magte en betogers op 6 Mei, in Shopian (in die hoogs betwiste Kasjmir-streek) het die lewens van vyf mense geëis en meer as 50 ongevalle tot gevolg gehad. Die voortdurende konflik in die streek sluit ‘n toename in rebelle-aanvalle en herhaalde openbare protes teen Indiese bewind in. Daar is ‘n toename in voorvalle van ‘n nuwe generasie jong Kasjmir-rebelle, wat Indiese troepe met klippe bestook en eis dat Kasjmir deel van Pakistan of ‘n onafhanklike land word. Die jare van opstand teen Indiese heerskappy het gelei tot die dood van 70,000 mense sedert 1989.

Elders in Indië het etniese en godsdienstige druk verhoog oor die ontstellende toename in verkragtingsgevalle. ‘n Geraamde 40,000 gevalle is aangemeld sedert 2016 wat ook tot die woedende protesoptrede gelei het. Die oudstes in dorpe het geen regsgesag in die land nie, maar oefen ‘n beduidende gemeenskapsinvloed uit, veral in landelike gebiede. Dit is veral in hierdie landelike gebiede dat hulle daarvan beskuldig word dat hulle onwettige opdragte toestaan en met bewyse peuter. Indië se hiërargiese, patriargale en toenemend gepolariseerde samelewing, saam met ‘n verwronge geslagswanbalans (hoofsaaklik weens onwettige aborsies a.g.v. geslag) word as belangrike bydraende faktore vir hierdie samelewingskrisis beskou. Verkragting word as ‘n instrument om krag te bewys gebruik en die magteloses in Indië, soos etniese en godsdienstige minderhede, te intimideer.

Eerste Minister Narendra Modi het getwiet dat “reg sal geskied” aan die “dogters” van Indië. Maar vir baie is sy woorde hol aangesien wetgewers, wat aan sy eie regerende BJP-party behoort, van verkragting beskuldig word en dat hulle mans ondersteun wat van verkragting beskuldig word. Daar word glo slegs teen oortreders opgetree na wydverspreide veroordeling van hulle gedrag. Beloftes om verkragtingswette te hersien en op te knap, is grootliks onbevredigend.

Bid asseblief saam met ons vir Indië gedurende hierdie tragiese, uitdagende tye.

---
Bid saam vir die #19 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Turkmenistan...

Bid saam vir die #19 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Turkmenistan...

Turkmenistan se regering het wette in plek wat geloofsvryheid drasties beperk. Die inheemse kerk is jonk en klein. Uit die populasie is 96% Moslems en minder as 2% is Christene. Meeste Christene behoort aan... Klik om verder te lees >>

Read more.

---
Family bombs churches in Indonesia

Family bombs churches in Indonesia

On Sunday, 13 May, a family of six suicide bombers, with ties to Islamic State (IS) attacked three churches in Indonesia’s Surabaya, the capital of East Java. At least 14 people were killed and a dozen others injured in the worst attack to hit Indonesia in over a decade. The police have declared that the perpetrators of the tragic attacks were …

Read more.

Giggel

Ouma vertel vir haar kleindogter oor haar eie kinderjare. "Ons het buite gespeel en in 'n plaasdam geswem en ek het 'n swaai wat van 'n buiteband gemaak was, in die agterplaas gehad. Ek het met my ponie gery en ons het wilde vrugte in die veld gaan pluk," vertel Ouma.

Met piering-oë sê die kleinkind: Sjoe, ek wens ek het Ouma vroeër al leer ken!"

---

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,