Header

Jaargang 15 - Uitgawe 19/2018 - Woensdag 6 Junie 2018

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Radioprogramme

• Familie-nuus

• Voorbidding

• Giggel

Dominee, het jy al ingeskryf vir die Predikante-konferensie?

Nuusbrokkies

Erongo Social Services - ou bekende in nuwe baadjie

Vir die KMR-Walvisbaai het daar op 29 Mei 'n nuwe hoofstuk aangebreek toe hierdie maatskaplikedienste organisasie 'n nuwe baadjie aangetrek het onder die naam Erongo Social Services

Dit was nodig om nuut te dink oor die program se identiteit want baie korporatiewe plekke wil nie donasies aan kerke maak nie. Die naam Kerklike Maatskaplike Raad was dus 'n struikelblok. Boonop loop die dienste wat gelewer word heelwat wyer as net Walvisbaai. Deur "Social Services" in hulle naam te behou, het hulle die wese van wat hulle doen vasgehou. Deur die byvoeging van "Erongo" gee hulle 'n meer getroue aanduiding van die gebied waarin hulle dienste lewer.

Pieter van die Westhuizen, voorsitter van die Raad, beskryf die gebeure in die beeld van 'n geboorte...

"Gisteraand is die baba toe gebore. Dit was ‘n uiters moeilike swangerskap. Soms het dit gevoel soos ‘n buite egtelike baba van ‘n sukkelende enkelouer en soms het dit gevoel soos ‘n weeskind wat dringende pleegsorg nodig het. Die onsekerheid van die pa se betrokkenheid in die versorging en onderhoud was/bly ook ‘n voortdurende bron van kommer.

Die bevalling was nie veel makliker nie. Die emosies het soms hoog geloop en daar was selfs ‘n traan of twee, maar uiteindelik is die baba daar! Sal dalk vir ‘n tyd in die broeikas bly en baie spesiale behandeling nodig hê, maar ons sien met opgewondenheid uit na die groei en ontwikkeling, veral in die eerste paar jaar wat voorlê."

Erongo Social Services kan gekontak word by kmrwvb@afol.com.na of 064-205857.

---

Bybel-Media maak Namibiërs touwys met elektroniese begeleiding

Verteenwoordigers uit 15 gemeentes het vandeesweek aan die voete van ds Faani Engelbrecht en Michael Beukes gesit en slim word oor elektroniese begeleiding in eredienste.

Feldmuis het 'n rukkie gesit en luister en was verstom oor die aanpasbaarheid wat elektroniese begeleiding aan gemeentes bied. Trouens, die potensiaal van digitale hulpmiddels (soos verskeie apps vir die selfoon) het die Muis se vaal koppie laat duisel.

Bybel-Media het by monde van Faani-hulle bevestig dat hulle graag ook in Namibië 'n bekostigbare diens wil lewer. Opvolggesprekke oor een of ander vorm van tak vir Bybel-Media hier te lande sal na verwagting binnekort gevoer word.

Die foto is tydens die Windhoek-aanbieding geneem. Daar was ook 'n aanbieding in Mariental en Otjiwarongo.

---

Opknapping by sinodale kantoor

Die sinodale kantoor in Windhoek benodig bietjie opknapping. Dit sluit in verf aan die binnekant sowel as ‘n klein verandering aan die ingeboude werkoppervlak in die ontvangskantoor.

Kontrakteurs / nutsmanne wat kans sien vir hierdie werk word versoek om hulself van die omvang daarvan te vergewis deur ‘n besoek aan die kantoor te bring by Schanzenweg 46A, Windhoek. Op grond daarvan kan hulle dan ‘n kwotasie aan ds Clem Marais voorlê.

Navrae kan ook gedurende kantoorure gerig word aan 061-374350.

---

“Practical Messages for small groups – guidelines for Christian Leaders”

Maar hoe kan 'n mens Hom aanroep as jy nie in Hom glo nie? En hoe kan jy in Hom glo as jy nie van Hom gehoor het nie? En hoe kan jy van Hom hoor sonder iemand wat preek? (Rom 10:14)

Daar is baie geleenthede om die Woord van God aan mense te verkondig. Baie gemeentes is bereid om groepe mense te besoek en vir hulle te preek. Baie mense het egter nie die kennis nie en is onervare om 'n sinvolle preek op te stel. Soms het hulle nie die geleentheid om opgelei te word in die kuns van die voorbereiding en lewering van 'n boodskap nie. Hierdie bundel boodskappe kan sulke kerkleiers help om die Woord van God met hulle mede-Christene te deel.

Die skrywer sal baie dankbaar wees as hierdie boodskappe vir sommige ouderlinge of gemeenteleiers van nut kan wees om ʼn bydrae te kan lewer tot die uitdra van die evangelie.

Radioprogramme

Maak dit asseblief bekend in gemeentes?

Onder die Kameelboom

Ons vra verskoning dat die aangekondigde program nie verlede week uitgesaai is nie. Dit was weens omstandighede buite ons beheer.

Liturgies vier Christus se kerk tans die oorgang van Pinkster na die Koninkrykstyd. Boonop staan al die hoofstroom-kerke onwillekeurig ook in 'n oorgangstyd waar "millenials" (kinders gebore tussen 1980 en 2000) al hoe meer afskeid neem van die kerk, sonder om afskeid te neem van Christus. 1 Sam 3 is 'n teks wat in 'n tyd van oorgang (van Rigters na 'n monargie) gebore is. Clem Marais en Jan Woest gesels oor hierdie opwindende teks wanneer hulle Onder die Kameelboom kuier. Kuier gerus Sondag om 12:00 (of Dinsdag om 09:30) saam op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303.

---

Godsdiensaktueel op Hartklop FM

Luister elke Sondagmiddag om 16:30 na Godsdiens Aktueel op Hartklop FM, voorheen bekend as die Afrikaanse Diens van die NBC. Die Ned Geref Kerk is hierdie maand verantwoordelik vir die program. Dr Jan Woest lei die program.

Familie-nuus

Hulle verjaar in die volgende week...

• Annelie Liebenberg (Stampriet): Vrydag 08/06; 063-260027; gerhardl@iway.na

• Dirk de Vos (Grootfontein): 08/06; 067-242926; ngkgfn@iway.na

• Hilze Strauss (Academia): 09/06; 061-244610; dewet@afol.com.na

• Celeste Coetzee (Windhoek): 13/06 081-387 3114; ernstcoetzee@gmail.com

---

Beroepe nuus

• Ds Johannes Maritz (Gobabis) het 'n beroep ontvang na Okahandja.

• Ds John Holtzhausen (Bethanie) het 'n beroep ontvang na 'n gemeente in die RSA.

---

Voorbidding

Ons bid vir Namibië

Stuur asseblief gebedsversoeke aan clem@ngkn.com.na. Bydraes moet hom weekliks teen Woensdagoggend 10:00 bereik.

Grietjie Combrinck (Warmbad) se tweede chemo-sessie is agter die rug en sy rus tans voor die derde een DV op 7 Junie afskop. Daarvoor moet hulle weer Kaap toe gaan. Haar man, Johan, sê dit gaan goed met Grietjie, hoewel sy net gouer moeg word as waaraan hy gewoond is.

Dries Burger (Pionierspark) het verlede week oog-chirurgie ondergaan nadat daar skeurtjies in sy linker-oog se retina ontstaan het. Dit is dieselfde oog waarin hy 'n klompie jare gelede bestraling gekry het, en die vermoede is dat die huidige probleem dalk met die bestraling verband hou.

By Dienkie Froneman (ex-Lüderitz) is daar op 9 Mei met 'n biopsie kankerselle gevind in 'n letsel agter haar ribbebeen waar in 2014 'n operasie gedoen is. 'n Verdere PET Scan is nodig om meer inligting te kry en administratiewe rompslomp met toestemming, en so, het hierdie skandering tot more (Donderdag 31 Mei) laat sloer. Die uitslag van die PET Scan sal die span in staat stel om oor behandeling te besluit. 

---

Ons bid vir Guinee 

Versorg deur Thijs van der Merwe – aan die hand van Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World

Oppervlak 245,857 km2. Aan die weskus van Afrika, geleë tussen Guinee-Bissau en Sierra Leone; maar grens ook aan Senegal, Mali, Ivoorkus en Liberië.

Bevolking 2010: 10,323 miljoen. 12,413,867 (Jul. 2017 est.) Hoofstad: Conakry 11,653 mil.

Politiek: Onafhanklik van Frankryk in 1958. Pres. Touré lei die nasie in ‘n Marxistiese eksperiment wat totaal misluk en die land neem nou al dekades om te herstel daarvan.

In 1984 omvergewerp en die volgende president is aan bewind vir 24 jaar.

Sy dood bring ‘n militêre junta aan bewind. In 2008 word die leier van die Junta vermoor en naburige lande onder leiding van Burkina Faso tree toe om dit te stabiliseer.

‘n Oorgangsregering o.l.v. Gen. Sukkuba KONATE baan die weg vir die oorgang na ‘n demokrasie.

Die eerste verkiesings wat beveg word vind in 2010 plaas vir ‘n president en 2013 vir ‘n parlement.

In Oktober 2015 is die tweede opeenvolgende presidensiële verkiesings gehou en is Alpha CONDE herkies vir ‘n tweede vyfjaar termyn; terwyl die Nasionale Vergadering in 2014 gekonstitueer is.

‘n Suksesvolle politieke dialoog is in Augustus & September 2016 gehou wat die regering en opposisie byeengebring het om spanning te adresseer.

Ekonomie: Die mislukking van die marxistiese eksperiment het die land in ‘n bestaansekonomie en armoede laat wegsink. 

Potensieel ‘n ryk land met ryk minerale neerslae – rykste bauxiet ter wêreld, hoë graad ystererts, asook goud en diamante; daarby beskik dit oor vrugbare landbougrond, hoë reënval en volop water; tog is dit ‘n arm land in werklikheid.

Die politieke onstabiliteit was dusvêr die grootste hefboom teen groei en vooruitgang, Ebola uitbrake het ook ‘n negatiewe impak gehad – nie net die hoë koste van bestryding nie, maar ook die impak op ekonomiese aktiwiteit. O.a. het olie eksplorasie in die see en die Simandou ystererts projekte skade gely. Maar die ekonomie groei tog teen 6,6% in 2017 – veral a.g.v. bauxiet uitvoerverdienste; verder dra verhoogde landbouproduksie en staatsinvestering by tot die groei.

Groot uitdaging is die verkrummelende infrastruktuur – daar is chronies elektrisiteit tekorte; paaie, spoorweglyne en brûe is in swak toestand en daar is ‘n gebrek aan toegang tot skoon water.

Godsdiens: Relatiewe vryheid vir Christelike getuienis.

Groeiende intoleransie vanuit Muslim geledere in resente jare is ‘n bedreiging.

Muslim 86.2%; Christene 9.7%; Tradisioneel etnies 4%; nie-Godsdienstig 0.1%. (CIA Factbook)

Loof die Here vir: 

• Die verbeterde toestand van die nasie sedert 1984

• Relatiewe stabiliteit die afgelope 20 jaar - al is daar groot ruimte vir verbetering is die land nogtans ‘n toevlugsoord vir vlugtelinge uit onstabiele naburige lande.

• Godsdiensvryheid - daar is ‘n reaksie teen die tirannie van die voormalige Marxisties/Muslim regerings van die verlede wat mense ontvanklik maak vir die evangelie. Die vryheid is egter besig om te taan.

• ‘n Groterwordende besef onder Christene dat evangelisering van hul nasie belangrik is.

Tree in vir: 

• Die Christelike gemeenskap wat ‘n minderheidgroepering is

• Bid vir Geesgedrewe heiligheid in lewe en werk as getuienis teenoor die ongelowiges

• Guns onder die 37 onbereikte etniese groepe sodat die Evangelie verkondig en geglo kan word.

• Die kerk in die breë wat veg om voortbestaan na terugslae gedurende die laat 1990’s en begin van die eeu.

• Bid vir goeie Leierskap opleiding

---
Bid saam vir die #21 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Jordanië.

Bid saam vir die #21 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Jordanië.

Jordanië se samelewing is multi-etnies – iets wat ook weerspieël word deur die monargie van Jordanië. Die land is gasheer vir groot groepe vlugtelinge, meestal vanaf Irak en Sirië, wat lei tot... Klik om verder te lees >>

Read more.

Giggel

---

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,