Header

Jaargang 15 - Uitgawe 20/2018 - Woensdag 13 Junie 2018

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Vakature

• Radioprogramme

• Familie-nuus

• Voorbidding

• Jongste Bybelkor-publikasies

• Giggel

Nuusbrokkies

Lees in die Kerkbode van 15 Junie ... 

waar vertel word van ʼn inisiatief om gemeentes in die onrusgesteisterde Noordwes te help om vir versoening in hulle omgewing te werk.

Daar is ook die verhaal van Gamkavallei, ʼn NG gemeente sonder rassespanning, maar wat die uitdaging van armoede takel.

Lees ook oor  ʼn NG predikant se bediening in Skotland in ʼn samelewing wat kerk eintlik die rug gekeer het.

Daar is verder ʼn onderhoud met Cecile Cilliers, die eerste vrou wat in die leierskap van die Algemene Sinode gedien het, oor haar debuutbundel kortverhale.

Lees oor prof Dirkie Smit se Annie Kinkead Warfield lesings, oor die Winterskool op Stellenbosch, oor die bekendstelling van ʼn boek oor Maria, en oor ʼn skildery van Pablo Picasso oor die kruisiging.

---

Lees in die Julie-uitgawe van LiG ...

waar Erica Wessels vertel oor haar soek en vind van God.

Two Oceans-wenner, Gerda Steyn, vertel hoe sy verras was oor haar hardlooptalent. En twee jong argitekte deel hulle storie van gehoorsaamheid in die sendingwêreld.

Ons gee 35 maniere om gehalte-tyd met jou kind te spandeer hierdie vakansie. Kundiges gee ook raad as jou man aan pornografie verslaaf is.

Lees oor mense wat bergklim op soek na God – van Moses tot nou. En kry ons vier bid-bakens wanneer jy ‘n woestyntyd beleef.

Maak self ‘n knus mus vir jou koffiemaker (“plunger”)!

LiG – vir jou en jou mense.

Om nog van LiG se puik Christelike inhoud te lees, besoek www.lig.co.za 

---

Vertel, vertel!

Vertel, vertel! reeks – nou beskikbaar as ʼn pakket teen slegs R650!

Vertel, vertel! is geskryf met die oog op geloofsvorming by kinders van 8 tot 16 jaar. Vanuit ’n benadering waar daar sterk klem gelê word op die vertel en oorvertel van die Bybelse verhale, word die verhale hier Skrifgetrou, maar ook baie boeiend vertel. Dit kan net so aan kinders voorgelees word. ’n Helder prentjie van die gebeure word in die gedagtes van die luisteraars geteken (verbeeldingryke luister) en deur oorvertel vasgelê.

Die verhaal self word toegelaat om die boodskap oor te dra en tot gesprek en nadenke te lei. Kinders word by die verhaal betrek. Dit sluit nou aan by die “Oral learning”-beweging waarin die waarde en vreugde van die luister na verhale en die oorvertel daarvan wêreldwyd herontdek word. Dit kan sonder veel moeite in verskillende kontekste toegepas word. Dit is maklik en eenvoudig geskryf. Dit word aanbeveel vir Sondagskool, jeugbediening, geloofsvorming deur opvoeders en geloofsonderrig in gesinne.

Elke handleiding bevat ’n inleidende gedeelte wat die benadering en metode van aanbieding duidelik beskryf. Die reeks kan oor 5 jaar gebruik word. Elke boek bevat 30 lesse wat weekliks, volgens die tradisionele 25-30 Sondagskoolsondae, aangebied kan word. Dit word aangevul deur werksboekies wat vir elke kind gegee word wat die vraag-en-antwoord gedeelte vir die kinders bevat. Kinders kan dan in die week wat volg relevante teksverse en toepaslike vrae volg om hulle aan die afgelope les te herinner.

Die inhoud van die boeke dek die volgende temas:

Boek 1 – Ons begin vertel die Bybelse verhale vanaf die skepping tot die Israeliete se trek na die beloofde land. Dit gaan in die boek oor God wat homself aan ons openbaar, met ons ’n verbond sluit en met ons op weg gaan – om uiteindelik die hele wêreld te bereik.

Boek 2 – Gewone mens in God se plan vertel die verhale vanaf die aankoms in die Beloofde Land tot aan die einde van die Ou Testament en die afwagting van die koms van die Messias. Dit handel oor gewone mense soos ons, wat deur God in sy groot plan gebruik word.

Boek 3 – God se seun word mens vertel die verhaal van Jesus Christus, sy geboorte, die wonderwerke en verkondiging van die Koninkryk, sy kruis en opstanding en hoe dit ons as mense verander.

Boek 4 – Ons is gestuurdes vertel die verhaal van die opgestane Christus wat deur die Heilige Gees sy kerk versamel, bou en uitstuur om in die wêreld te getuig. Op hierdie pad lei en versterk Hy sy kinders. Dit vertel verhale uit die boek Handelinge en die briewe van Paulus en ander apostels en help ons om te verstaan hoe die Here ons vandag nog wil gebruik. Boek 4 eindig met die belofte dat Jesus weer kom om alles heel en nuut te maak.

Boek 5 – Ons glo en leef, die vyfde en laaste boek in die Vertel, vertel! reeks, handel oor sentrale geloofswaarhede in die hele Skrifverhaal. Wat glo ons? Hoe leef ons hierdie geloof prakties uit? Hoe help die hele Bybelverhaal ons om gelukkige kinders van die Here te wees? Die boek is in ʼn sin die integrering en samevatting van die eerste vier boeke, net op ʼn effens dieper vlak. Dit is daarom ook as afsluiting van die reeks bedoel vir die effens ouer kinders (12–16 jaar).

Die pakket sluit die volgende in:

5 Handleidings

5 Werksboeke

5 Kentekens (“Badges”)

5 Oudioboeke

1 Instruksie DVD

Die Vertel, vertel! promosievideo kan nou op YouTube gesien word, kliek hier.

Die Vertel, vertel! reeks ter waarde van meer as R850, is nou beskikbaar teen slegs R650.

Skakel CLF by (021) 873 6964 of epos order@clf.co.za om jou bestelling te plaas.

Ook beskikbaar by die CLF Bloemfontein boekwinkel (bloembooks@clf.co.za / 073 8772358)

Vakature

DIE VOLGENDE VAKATURE IS BESKIKBAAR BY OUDE RUST OORD

Aanvangsdatum:  1 Augustus 2018

Assistent Administratiewe Beampte

Die persoon moet aan die volgende vereistes voldoen:

●  Moet die skakelbord op ‘n vriendelike en professionele manier kan behartig.

●  Moet volkome rekenaarvaardig wees, spesifiek in Word en Exel.

●  Moet vriendelik en hulpvaardig wees teenoor inwoners, die publiek en mede kollegas.

●  Moet in besit wees van ‘n graad 12 kwalifikasie .

●  Moet ‘n Namibiese Burger wees met ‘n namibiese ID.

●  Moet afhanklik kan funksioneer

●  Moet Afrikaans en Engels magtig wees.

Indien jy aan die vereistes voldoen en die nodige kwalifikasies besit, kan jy jou CV mail na oro.admin@ecsos.org of dit kom afgee by ons kantoor in Windhoek-Wes, hoek van Beethoven en Schubert straat.  Maak dit vir aandag Mnr. Schalk van der Merwe.  Slegs persone wat die kortlys haal sal gekontak word.

Radioprogramme

Maak dit asseblief bekend in gemeentes?

Onder die Kameelboom

Ons vra verskoning dat die aangekondigde program nie verlede week uitgesaai is nie. Dit was weens omstandighede buite ons beheer.

Psalm 9 kom uit die hart van iemand wat die pyn van die lewe ken en sy troos vind in die teenwoordigheid van die lewende Here. Clem Marais en Jan Woest gesels oor hierdie pragtige Psalm wanneer hulle Onder die Kameelboom kuier. Kuier gerus Sondag om 12:00 (of Dinsdag om 09:30) saam op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303.

---

Godsdiensaktueel op Hartklop FM

Luister elke Sondagmiddag om 16:30 na Godsdiens Aktueel op Hartklop FM, voorheen bekend as die Afrikaanse Diens van die NBC. Die Ned Geref Kerk is hierdie maand verantwoordelik vir die program. Dr Jan Woest lei die program.

Familie-nuus

Hulle verjaar in die volgende week...

• De Wet Strauss (Academia): 5/06; 061-244610 dewet@afol.com.na 

• Jossie Koekemoer (Windhoek-Oos): 19/06; 061-231045; hendrikk@iway.na

---

Voorbidding

Ons bid vir Namibië

Stuur asseblief gebedsversoeke aan clem@ngkn.com.na. Bydraes moet hom weekliks teen Woensdagoggend 10:00 bereik.

DEGNOS (Diens en Getuienis Noord-Oostelike Streek)

• Bid asb. steeds vir elke gelowige in die bedieningsarea: dat die Heilige Gees hulle sal help om geestelik te groei en sterk te staan in die Here; dat Hy aan hulle die gawe van onderskeiding sal gee om Sy Woord suiwer te hoor en te gehoorsaam; dat daar nog geestelike leiers na vore sal kom sodat hulle die jong predikante kan bystaan in die werk.

• Bid vir die kinders wat dikwels so broos staan in die gemeenskappe. Dat hulle ‘n veilige hawe sal vind by die gemeentes en dat die Here hulle beskerm en dat hulle ook deur die werking van die Gees hulle lewens aan Hom toevertrou.

• Sê saam dankie vir al die mooi en goeie dinge wat in die gemeentes gebeur, maar bid ook saam teen die onreg wat soms lyk of dit die oorhand wil kry en veral die predikante wil moedeloos stem. Dat hulle hul oog op ons Vader sal hou en vasstaan in Hom onder die leiding van die Heilige Gees.

• Bid vir die Beheerraad en Bestuurskomitee van DEGNOS.

---

Ons bid vir Hongarye 

Versorg deur Thijs van der Merwe – aan die hand van Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World

Oppervlak: 93,030 km2. Bevolking (2010) 9,973,141. Sentraal Europese staat aan die Donaurivier.

Hoofstad Boedapest 1,812,000.

Polities ‘n Christelike koninkryk sedert 1000 n.C. en word die skans teen die Ottomaanse ryk vir Europa. Hongarye het 60% van sy grondgebied verloor toe Oostenryks-Hongaarse Ryk in 1918, opgedeel is, wat groot Hongaarse minderhede in omringende land laat.

Is gedurende WO II deur die Russiese weermag ingeneem wat ‘n Kommunisme afdwing

Die Hongaarse opstand van 1956 ontketen wrede wraak wandade van die Russe; 80,000 kom om die lewe, talle is verwond of gedeporteer; 200,000 vlug na die Weste.

In 1990 die eerste Oos-blokland wat Marxisme die rug keer en ‘n veelparty demokrasie vestig.

Dit bring stabiliteit. Hongarye raak ‘n NAVO lidland in 1999 & van die EU in 2004.

Ekonomie: Die eerste Oosblok-land wat die ekonomie privatiseer en ‘n positiewe groeikoers bereik.

Arm aan natuurlike hulpbronne, maar ontwikkelde industriële basis en produktiewe landbou.

Na aanvanklike probleme begin die ekonomie groei na 1998 - lewenstandaarde verbeter

Die ekonomiese ineensinking in 2008/9 het groot impak gehad op die ekonomie

Sedertdien het dit stadig verbeter, maar staatsbeheer het veel meer toegeneem.

Godsdiens: In 1600 was Hongarye 90% Protestants.

Talle keer terug na Rooms-Katolisisme gedurende die Kontra-Reformasie.

Die Kommuniste het streng beheermaatreëls ingestel op alle Christene gedurende 1948-88

In 2000, is die 1,000 jaar van Hongaarse kerstening gevier. Godsdiensvryheid sedert 1990.

Christene 92.01%; nie-Gelowig/ander 7.09% Joods 0.8% Muslim 0.1%.

Loof die Here vir:

Die Evangeliese beweging, klein maar geskiedenis ryke wat nou weer groei toon en impak maak.

• Meeste bedieninge en kerke ontspring uit ‘n terug gryping na die ou tradisies

• ‘n Sterk visie om elke dag ‘n geloofsgemeenskap te vestig – selgroep gebaseerde duplisering

Godsdiensvryheid wat herstel is en groterwordende eenheid onder Christene

• Geleenthede vir Christelike bedieninge in die openbaar en in die media

• Bemoedigende tekens van herlewing, Christelike opvoedkundige inrigtings wat ontstaan het

Tree in vir:

Hongare soek na praktiese lewens antwoorde te midde van sosio-ekonomiese ontwrigting, wat druk plaas op mense en verhoudings.

• Talle verval in wanhoop, dwelms en alkohol misbruik is aan die styg, selfmoord het mode geword.

• Kultusse en die okkulte is aan die opbloei.

Bid dat die kerk hierop ‘n antwoord sal hê en dat mense al meer in Christus vrede en vertroue sal kry.

Ou gewoontes onder die kommunisme word moeilik deurbreek. Agterdog en wantroue is ‘n lewenstyl en het steeds ‘n negatiewe effek op die gemeenskap en selfs in die kerk en kerke onderling.

Bid vir onderlinge versoening en dat die kerk in die breë die bakermat van aanvaarding, versoening en herstel sal word wat die gemeenskap so bitter nodig het. 

Reaksie op die evangelie en groei in lidmaat talle, was goed in die 1990’s

• Die vlak van penetrasie waarvoor gehoop was, is nie bereik nie.

• Dit raak al moeiliker om getuienis te gee - mense raak weerstandig as gevolg van die kerke onderling se swak verhoudings, en dat die kerk nie geleenthede tot diens en openbare getuienis nie gebruik het nie.

Bid vir versoening met die Here, geestelike vernuwing en herstel wat die gemeenskap positief sal beïnvloed.

Die nood aan evangeliste is groot.

• Die Kerk in die breë moet die vermoë om te evangeliseer beter ontwikkel; gevoelens van ontoereikendheid wat dit verhinder, moet oorkom word.

Bid dat die Here mense sal roep om gelowiges toe te rus om die evangelie te deel; ook vir mense wat voltyds die taak op hulle sal neem.

Nominalisme is steeds hoog en verdieping in geestelike welstand en toewyding is noodsaaklik.

Bid dat die geestelike klimaat sal verbeter en dat gelowiges weer die sout en lig sal word in die gemeenskap.

---
Bid saam vir die #21 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Jordanië.

Bid saam vir die #21 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Jordanië.

Jordanië se samelewing is multi-etnies – iets wat ook weerspieël word deur die monargie van Jordanië. Die land is gasheer vir groot groepe vlugtelinge, meestal vanaf Irak en Sirië, wat lei tot... Klik om verder te lees >>

Read more.

Jongste Bybelkor-publikasies

VONKK 3 Begeleiersboek

PRYS: R150.00

Nuwe liedere in klassieke styl vir gemeentesang en kleingroepe. Die boek bevat 26 lieder se bladmusiek.

KOOP NOU

VONKK Volume 3 CD

PRYS: R100.00

Nuwe liedere in klassieke styl vir gemeentesang en kleingroepe. Die CD bevat 26 lieder met begeleiding en sang

KOOP NOU

Inligting, Navrae en Diensverskaffing:

• Skakel 0860 26 33 42 óf 021 864 8210

• Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

• Of koop met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.org.za, klik dan op winkel, óf tik die produknaam in.

Giggel

Oppas tog vir wolhaarstories wat vermy moet word, soos die ou wat vertel van die monsterkabeljou wat hy aan die Namibiese ooskus gevang het.

---

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,