Header

Jaargang 15 - Uitgawe 21/2018 - Woensdag 20 Junie 2018

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Radioprogramme

• Familie-nuus

• Voorbidding

• Giggel

Nuusbrokkies

Kerkargiewe praat oor digitale rekords

Die Algemene Taakspan  vir die Argief het op 12 Junie 'n konferensie in Stellenbosch aangebied oor digitalisering van argiefmateriaal. Dit is bygewoon deur verteenwoordigers van die 5 NG-Argiewe (Stellenbosch, Pietermaritzburg, Bloemfontein, Pretoria en Windhoek), die VGKSA, die Ned Herv Kerk, Geref Kerke en die APK. Referente het ingesluit argivarisse van die Anglikaanse en Lutherse Kerke, sowel as kundiges op die gebied van digitering.

Dit was interessant om te sien hoe ander dissiplines, soos bv die Sosiologie, data van kerklike materiaal gebruik om insiggewende verbande te lê. 'n Sekere Prof Johan Fourie het bv uit huweliksregisters van die Lutherse Kerk in Kaapstad empiries aangetoon dat daar reeds 'n groot mate van segregasie in die stad was teen 1949 toe die Nasionale Party in SA aan bewind gekom het.

Verskeie deelnemers het die belang van hoë kwaliteit digitale materiaal beklemtoon. Ongelukkig plaas dit die digitering ietwat bokant die kerk se finansiële vuurmaakplek.

Boonop plaas die besluit om te digiteer, 'n argief op 'n eindelose spiraal van data-migrasie elke 7 jaar. Dit is nodig om die integriteit van die data op die langtermyn te verseker deur die sogenaamde "data rot" teen te werk. Uiteraard kom daar ook digitale bergruimte ter sprake.

Dit alles het die vraag laat ontstaan: wat moet die kerk bewaar? Is daar nie dalk 'n klomp kultuur-historiese materiaal in kerklike bewaring wat nie werklik tot die wese van die kerk se mandaat (as boodskapper van God se nuwe wêreld) behoort nie? Na die mate waarin kerkargiewe finansieel al hoe swaarder trek, word hierdie vraag toenemend belangrik.

Na verwagting sal 'n  volgende soortgelyke konferensie meer op hierdie vraag fokus.

---

Ondersteun asseblief Wildernis Terapie op 21 Julie?

---

Nuwe hoop vir psigiatriese hulp in Windhoek

EcSOS, die ekumeniese maatskaplikedienste-organisasie waarby die NG Kerk ook betrokke is, het vrymoedig die privaat psigiatriese kliniek wat onlangs in Windhoek geopen het, Bel Esprit, onderskryf. Dit is die eerste sodanige fasiliteit in die Hoofstad.

Amanda Krüger, Uitvoerende Beampte van EcSOS, het rolspelers in die sorg-professie genooi na 'n bekendstelling waar die dienste wat Bel Esprit lewer, bekend gestel sal word. Sy is lank reeds bekend met Verona du Preez van die Kliniek, en het groot verwagtinge van dienste daar gelewer.

Dominees en maatskaplike werkers (en ander belangstellendes) wat graag die bekendstelling wil bywoon, moet asseblief met Amanda skakel om 'n plek te bespreek.

Die bekendstellingsgeleentheid is DV op Woensdag 27 Junie om 09h00 by die Bel Esprit Kliniek, hoek van Moses Tjitendero en Henry Kaltenbrun Strate, Olympia.

Kontak Amanda by 0811471242 om jou plek te bespreek.

---

Wors in 'n hondestal?

Na aanleiding van die advertensie vir 'n administratiewe persoon by Oude Rust Oord wat verlede week verskyn het, laat weet Vriend Fanus:

Graag wil ek julle wys op ’n Contradictionus in die advertensie vir die Administratiewe Beampte by Oude Rust Oord... Waar in die hele Namibië kry jy ‘n Namibiese Burger wat Engels magtig is!?!?

Feldmuis beroep hom op sy swygreg...

---

Spesiaal vir alle leraars - VBO-Week 2018 - “Uitroep tot God...!”

‘n Uitnodiging word aan alle leraars (al die sinodes), asook enige ander belangstellendes gerig, om hierdie VBO-Week vanaf 2 - 5 September 2018, te Woodland Hills Gemeenskapskerk, in Bloemfontein by te woon (dit vervang die Winterweek). 

Klik hier vir al die inligting, sowel as die volledige program. 

Die inskrywingsvorm kan hier  gevind word, stuur dit na voltooiing per e-pos aan daf@ngkvs.co.za - die sluitingsdatum vir inskrywings is Vrydag 17 Augustus 2018 (bankbesonderhede vir inbetalings kom op hierdie vorm voor). 

Indien verblyf ‘n probleem sou wees, die lidmate van Woodland Hills bied gratis huisvesting aan, die inskrywingsvorm bied ‘n opsie waarop jy jou keuse kan aandui.

---

Nuwe CLF-publikasies

 

Christus bly ons hoop

Paulus het dertien briewe in totaal geskryf waarvan vier gevangenskapbriewe is, naamlik die briewe aan die Efesiërs, Kolossense, Filemon en Filippense.

Die gemeente in Filippi was die eerste Christelike gemeente wat Paulus op Europese bodem geplant het en die geskatte jaartal lê tussen 49 en 50 nC. In Filippense ­1:20–25 sien ons dat Paulus eintlik sy doodsvonnis afwag omdat die Romeine teen die verkondiging van die evangelie was.

Paulus se gevangenskap in Rome demp nie sy vreugde nie want sy lewens-ingesteldheid was dat die lewe vir hom “Christus (is) en die sterwe wins” ­ (Fil 1:21). Paulus was al vir ’n geruime tyd ’n gevangene toe hy die brief aan die Filippense geskryf het en ’n mens begryp daarom die ongedempte vreugde van hierdie brief nog minder. Tog word dit duideliker uit Filippense 2:6–11, die as van die wiel waarom ’n gelowige se geestelike lewe draai.

Christus bly ons hoop is ’n verrykende studie wat aansluit by die vernedering en verhoging van Christus, die blywende bron van gelowiges se hoop.

Herman Breytenbach was predikant en bly steeds aktief besig met Bybelskole en lewer ook preke en praatjies in verskeie gemeentes. Hy was ’n professor in Teologie by Tukkies. Deel van sy verskeie belangstellings is onder meer om as professionele jagter toeriste van die buiteland op safari’s te neem. Hy is getroud met Annely, ʼn tandarts en hulle woon in Krugersdorp. Sy kinders is vir hom sy grootste rykdom. Vir hom bly sy roeping – om die Woord van Christus te versprei, steeds die belangrikste passie van sy lewe.

From my own to the unknown and back to my own

The segregation laws of the tragic apartheid years in South Africa influenced contact and interaction between cultural groups. This limited contact and interaction led to a lack of understanding of other cultures that contributed to prejudice and intolerance which, in turn, resulted in painful intercultural experiences.

Intercultural relationships that influence the social well-being of individuals and groups are not only dependent on ethnicity, but the concept also relates to gender groups, age groups, sexual orientation and so on.

In this book the reader is presented with a journey or a process of moving towards positive intercultural awareness. The hope is that this positive awareness can result in a different understanding of other cultures that can lead to tolerance between cultural groups and a celebration of the value of diversity that will transform intercultural relationships.

The title of this book, From my own to the unknown and back to my own, places the emphasis on the practical journey towards intercultural relationships. The thinking behind this has deeply to do with the transformation of ourselves that takes place in the journey with the unknown, which then in turn has a transformative impact on ourselves.

Radioprogramme

Maak dit asseblief bekend in gemeentes?

Onder die Kameelboom

Wildernis Terapie Namibië is 'n verbeeldingryke program wat kosbare werk doen ter beskerming van kwesbare kinders. Hulle fokus op senior hoërskool leerlinge wat op die rand van botsing met die owerheid is, en gee aan hulle 'n tweede kans. Rudie Kerkhof kuier Sondag saam met Clem Marais Onder die Kameelboom en vertel meer van hierdie werk. Kuier gerus Sondag om 12:00 (of Dinsdag om 09:30) saam op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303.

---

Godsdiensaktueel op Hartklop FM

Luister elke Sondagmiddag om 16:30 na Godsdiens Aktueel op Hartklop FM, voorheen bekend as die Afrikaanse Diens van die NBC. Die Geref Kerke is hierdie maand verantwoordelik vir die program.

Familie-nuus

Hulle verjaar in die volgende week...

Die week sal ons sonder verjaardagkoek moet klaarkom...

---

Voorbidding

Ons bid vir Namibië

Stuur asseblief gebedsversoeke aan clem@ngkn.com.na. Bydraes moet hom weekliks teen Woensdagoggend 10:00 bereik.

• Grietjie Combrinck (Warmbad) sukkel tans deurdat haar rugmurg kom geweldig onder druk kom en nie die oorlog teen die rooibloedplaatjies kan balanseer nie. Sy moet nou 2 weke rus om die witbloedplaatjie se telling reg te kry, voor sy weer 'n sarsie chemo kan kry. "Dit is maar tergend op die gemoed maar dit is nou maar so. Op die oomblik is sy baie naar en uitgeput", sê Johan. 

 

• Marina Coetzee (vrou van Willie, ex-Pionierspark), het Maandag 'n heupvervanging gehad in Swakopmund. Willie sê hulle het Dinsdag 'n skrik gehad toe Marina 'n allergiese reaksie op 'n pynmiddel gehad het, maar die krisis is afgeweer.

---

Ons bid vir Indië 

Versorg deur Thijs van der Merwe – aan die hand van Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World

Oppervlakte 3,166,000 km2. Nog 121,000 km2 van Kasjmir is onder die administrasie van Pakistan en Sjina. Bevolking 1,214,464,312 (2010) 1,281,935,911 (Julie 2017 geskat.) Delhi met 28.54 miljoen is die hoofstad.

Politiek: Onafhanklik van Brittanje in 1947; die wêreld se grootste funksionerende demokrasie.

Hindoe ekstremistiese nasionalistiese bewegings het geweldig toegeneem in invloed

Die Hindoe nasionalistiese BJP party het so politieke mag bekom, maar hulle kan nie die fascistiese magte wat hulle steungroep is, beheer nie.

Die gevolg is politieke onmin en ander groepe vrees dat die intolerante Hindoes die land sal oorneem en dat demokrasie daaronder sal lei.

President Ram Nath KOVIND (sedert Julie 2017); Premier Narendra MODI (sedert Mei 2014)

Indië bekom kernwapens in 1998 wat spanning met Pakistan laat eskaleer

Spanning met Sjina is ook aan die oplaai oor Kasjmir.

Ekonomie Oorheersend ‘n landbou gebaseerde ekonomie

• Daar is ‘n snelle industrialisering - en verstedeliking aan die gang.

• Indië is nou ‘n wêreldleier wat rekenaarsagteware betref.

• Ekonomiese groei het versnel na 2000 en duur voort tot 2011 toe daar ‘n insinking gekom het, vroeg 2014 het sake verbeter en tot 2016 groei die ekonomie jaarliks met 7% en meer. Daarna plat dit af.

• Word in die wiele gery deur korrupsie, die snelle bevolkingsgroei, ongeletterdheid, vooroordeel, korrupsie en ‘n oneffektiewe burokrasie.

• 600 miljoen leef in erge armoede terwyl 300 miljoen onder die broodlyn leef.

Godsdiens: Die konstitusie waarborg godsdiensvryheid en die reg om te aanbid en te getuig aan alle gelowe, tog is daar uitdagings:

• Groeiende Hindoe ekstremisme sedert die 1990s het haat kampanjes teen beide Christene en Moslems op dreef gebring.

• Anti-bekerings wetgewing word deur hulle gevra en sommige state het dit al ingestel.

• Vervolging-indeks: 29e in die wêreld! In die 2010 geweld is minstens 4 Christene vermoor en 730 huise en 95 kerke verwoes; die tendens duur sedertdien voort en intensifiseer veral in die Orissa staat

Statistiek: Hindoe/ander 74.33%; Muslim 14.2%; Christene 5.84% (71 miljoen); Sikh 1.86%; Trad etnies 1.4%; Boeddhiste 0.82%; Jani 0.35%

Loof die Here vir:  

• Sy bewaring van die Christelike geloof oor 2000 jaar sedert die Apostel Thomas aangeland het as eerste getuie. Die 200 jaar sedert William Carey, groot Baptiste pionier, aangeland het was merkwaardig:

• Duisende Indiërs en buitelanders is deur die Gees gebruik om baanbrekerswerk te doen in opvoeding en onderwys, mediese dienste en om sosiale onreg teë te werk.

• Vir 300 000 kerke geplant in die 2 eeue en was daar herlewings in Pandjab en in Suid Indië, in Nagaland in 1976 en Mizoram in die 1980s.

• In die afgelope 30 jaar het die Christelike teenwoordigheid wat al die hoof tradisies insluit, ‘n sigbare invloed begin uitoefen op die Indiese samelewing.

• Vir voortgesette vryheid om die evangelie te verkondig, al is daar al meer beperkinge, vervolging en teëstand.

Tree in vir:  

• Diegene wat gebuk gaan onder vervolging. Bid dat gelowiges nie geïntimideer sal word deur sulke aanvalle nie.

• Daar is tientalle mense groepe waar daar steeds geen Christelike getuienis gevestig is nie,

• Bid vir sendelinge om die ideaal van ‘n geloofsgemeenskap in elke stam volk en taal teen 2020 te bereik.

• Die leiers van die volk en die onderskeie state dat hulle:

** die konstitusie in ere sal hou en sal toepas deur godsdiensvryheid te waarborg en minderhede te beskerm; toenemende druk om die land te Hindoeïsering sal weerstaan; en gelyke beregtiging sal gee aan alle groepe;
** die sosiale euwels sal takel; eerstens die verbreide korrupsie van amptenare; maar ook die groot nood wat deur armoede veroorsaak word sal beveg;
** teen kinderarbeid en prostitusie sal optree;
** die moord op dogtertjies sal aanspreek, asook Vigs;
** die ernstige vergrype aan die ekologie sal teëwerk deur gefokusde programme en strategieë.

---
Bid saam vir die #23 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Maleisië.

Bid saam vir die #23 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Maleisië.

Die Maleisiese regering maak al hoe meer staat op Islamitiese konserwatiwiteit om aan bewind te bly. Die helfte van die populasie is Maleisies en word as Moslem beskou. Die ander... Klik om verder te lees >>

Read more.

---
Pray for Muslims who have met Jesus during Ramadan

Pray for Muslims who have met Jesus during Ramadan

Today, marks the end of Ramadan, the holy fasting month of Muslims. Throughout this month, millions of Muslims fasted, gave generous donations to help the poor, prayed daily and studied the Qur’an in hopes of gaining the approval of Allah. As we prayed through Ramadan, we not only prayed for Christians facing persecution, but also for their oppressors. We prayed …

Read more.

Giggel

Erkenning aan Karl Barth for Dummies.

---

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,