Header

Jaargang 15 - Uitgawe 22/2018 - Woensdag 27 Junie 2018

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Radioprogramme

• Familie-nuus

• Voorbidding

• Giggel

Nuusbrokkies

Annalise Wiid oorlede

Annalise Wiid se Projekleier, Burgert le Roux, het vanmiddag per epos haar afsterwe bekend gemaak.  

"Dit is met groot hartseer dat ons jou meedeel dat Annalise vandag oorlede is. Sy het die harte van so baie mense aangeraak met haar inspirerende optredes dwarsoor die wêreld. Sy laat 'n groot leemte. Die datum van haar dankdiens sal so gou moontlik bekend gemaak word," skryf hy.

Die volgende boodskap is teen 15:00 vanmiddag op Annalise se Facebook-blad geplaas:

"This is Mel Bresler posting this post on behalf of Annie family :

"Annie went to Vergelegen Mediclinic on Thursday to have a shunt put in. The operation went really well. On Monday the physio and Annie went for a short walk, that she really enjoyed. On the way back to her bed she said she felt nauseous and collapsed into the physio’s arms and went into a deep coma. ( The suspected blood clot that was in her lung dislodged)

"On Wednesday at 12pm her mother and her sister held her hand as she peacefully passed away and is now enjoying her FATHER’s presence."

Annalise het besondere bande met Namibië gehad. Behalwe dat sy by verskeie gemeentes hier opgetree het, was sy ook die skrywer van Trots 
Aranos se kenwysie-lied. Trots Aranos is 'n diakonale program wat uit die bediening van Aranos-gemeente ontstaan het.

Die NGKN voeg haar stem by die van duisende wat Annalise met dankbaarheid en deernis onthou, en bid haar dierbares die troos van God Drie-enig toe.

Eerder Gedragskode vir, as regulering van kerke

Suider-Afrika se regerings raak toenemend ongemaklik met die kommersialisering van kerke. Verskeie voorbeelde van geestelikes wat in die Naam van Christus eintlik maar die goedgelowigheid van kwesbare mense uitbuit vir eie gewin, kan opgehaal word.

In Suid-Afrika het 'n verslag verskyn van daardie land se se Commission for Cultural, Religious and Language Rights (CRL Rights Commission). Prof Pieter Coertzen skryf soos volg in 'n brief oor hierdie verslag: It is indeed a disturbing picture that is drawn of how religion [in South Africa] is commercialised and how people’s belief systems are abused in certain religious communities. Die brief is begeleidend tot 'n konsep Gedragskode vir Godsdiens wat in die RSA die lig gesien het. KLIK HIER om die brief af te laai. 

Dr Gustav Claassen, Algemene Sekretaris van die Algemene Sinode, berig dat die CRL Rights Commission se verslag kan lei tot die regulering van godsdiens. Die kerk het van sy kant af hierdie afgewys en stel ʼn gedragskode voor waaraan godsdienstige groepe moet voldoen. KLIK HIER om die dokument af te laai.

Waar gerugte van regulering kerke ook hier te lande die rondte doen, is dit goed om kennis te neem van alternatiewe weë wat in ons buurland bedink word.

---

"Hou konferensie oor HOOP"

Dit was die opdrag van die Moderamen toe gepraat is oor die inhoud van die Junie konferensie vir predikante. En dit is wat die afgelope dae op Rock Lodge gebeur het.

In plaas van om lesings oor hoop uit te werk, het Jan Woest die dominees bloot die Bybel laat lees. Sommer met die opening het hy herinner aan Romeine 15:13: Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees.

Na alles verby is, kyk Clem terug op die vyf tekste wat aan die orde gekom het en vat die uitkoms vir homself saam in 5 stellings. Feldmuis vertel dit graag vir sy lesers oor, in die hoop dat dit vir iemand iets sal beteken.

• Al hierdie dinge wat rondom ons gebeur (en wat ons met ons vleis-oë sien), verlam, verblind en verstik ons. (Luk 24:13-27, Klaagliedere 3:18-29.)

• Moet jou nie laat losruk van die hoop wat in ons gewek is deur die Evangelie nie. (Kol 1:22-29.)

• Die inhoud van die Evangelie is: Christus is in ons, Hy is ons hoop op die heerlikheid. (Kol 1:22-29.)

• Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat 'n verduideliking eis oor die hoop wat in ons lewe. (1 Pet 3:12-18.)

• Dit gaan goed met die mens wie se hoop gevestig is op die Here sy God. (Ps 146.)

---

Knoop jou oor vir 15 Julie se Sangdiens

---

Huis Maerua soek huisouers

Daar is vakante poste vir beide inwonende en aflos huisouers by Huis Maerua in Windhoek.

Stuur CV na huismaerua.bestuur@ecsos.org.

Gemeentes, maak dit asseblief by julle bekend?

Radioprogramme

Maak dit asseblief bekend in gemeentes?

Onder die Kameelboom

Wat is op die spyskaart? O, lekker kriek, tarantula (spinnekop) en kokkerot op rys! Dis waarskynlik wat jy sal hoor as jy jou Kambodjaanse gasvrou uitvra oor aandete. Mordegai en Toinette Rossouw werk al 11 jaar as sendelinge in Kambodja. Hulle kuier saam met Clem Marais Onder die Kameelboom en lig bietjie die sluier oor die omgewing waar hulle werk. Kuier gerus Sondag om 12:00 (of Dinsdag om 09:30) saam op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303.

---

Godsdiensaktueel op Hartklop FM

Luister elke Sondagmiddag om 16:30 na Godsdiens Aktueel op Hartklop FM, voorheen bekend as die Afrikaanse Diens van die NBC. Die Geref Kerke is hierdie maand verantwoordelik vir die program.

Familie-nuus

Hulle verjaar in die volgende week...

Vir die tweede agtereenvolgende week is daar geen verjaardagkoek in enige pastorie nie!

Beroep aanvaar

Ds Johannes Maritz (Gobabis) het die beroep na Okahandja aanvaar.

---

Voorbidding

Ons bid vir Namibië

Stuur asseblief gebedsversoeke aan clem@ngkn.com.na. Bydraes moet hom weekliks teen Woensdagoggend 10:00 bereik.

• DEGNOS hou hierdie naweek hulle Algemene Jaarvergadering met vennote vanoor Namibië en die RSA wat op Grootfontein saamtrek. Bid vir wysheid wanneer die oorhoofse rigting van die bediening bedink en bespreek word.

• Die Moderamen vergader Donderdag 28 Junie in Windhoek. Die volgende versigtige tree op die soek na 'n pad om die verband volhoubaar te probeer maak, sal gegee moet word op pad na Sinode 2019. Bid vir eensgesindheid. 

---

Ons bid vir Indië 2

Versorg deur Thijs van der Merwe – aan die hand van Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World

Oppervlakte 3,166,000 km2. Nog 121,000 km2 van Kasjmir is onder die administrasie van Pakistan en Sjina. Bevolking 1,214,464,312 (2010) 1,281,935,911 (Julie 2017 geskat.) Delhi met 28.54 miljoen is die hoofstad.

Politiek: Onafhanklik van Brittanje in 1947; die wêreld se grootste funksionerende demokrasie.

Hindoe ekstremistiese nasionalistiese bewegings het geweldig toegeneem in invloed

Die Hindoe nasionalistiese BJP party het so politieke mag bekom, maar hulle kan nie die fascistiese magte wat hulle steungroep is, beheer nie.

Die gevolg is politieke onmin en ander groepe vrees dat die intolerante Hindoes die land sal oorneem en dat demokrasie daaronder sal lei.

President Ram Nath KOVIND (sedert Julie 2017); Premier Narendra MODI (sedert Mei 2014)

Indië bekom kernwapens in 1998 wat spanning met Pakistan laat eskaleer

Spanning met Sjina is ook aan die oplaai oor Kasjmir.

Ekonomie Oorheersend ‘n landbou gebaseerde ekonomie

• Daar is ‘n snelle industrialisering - en verstedeliking aan die gang.

• Indië is nou ‘n wêreldleier wat rekenaarsagteware betref.

• Ekonomiese groei het versnel na 2000 en duur voort tot 2011 toe daar ‘n insinking gekom het, vroeg 2014 het sake verbeter en tot 2016 groei die ekonomie jaarliks met 7% en meer. Daarna plat dit af.

• Word in die wiele gery deur korrupsie, die snelle bevolkingsgroei, ongeletterdheid, vooroordeel, korrupsie en ‘n oneffektiewe burokrasie.

• 600 miljoen leef in erge armoede terwyl 300 miljoen onder die broodlyn leef.

Godsdiens: Die konstitusie waarborg godsdiensvryheid en die reg om te aanbid en te getuig aan alle gelowe, tog is daar uitdagings:

• Groeiende Hindoe ekstremisme sedert die 1990s het haat kampanjes teen beide Christene en Moslems op dreef gebring.

• Anti-bekerings wetgewing word deur hulle gevra en sommige state het dit al ingestel.

• Vervolging-indeks: 29e in die wêreld! In die 2010 geweld is minstens 4 Christene vermoor en 730 huise en 95 kerke verwoes; die tendens duur sedertdien voort en intensifiseer veral in die Orissa staat

Statistiek: Hindoe/ander 74.33%; Muslim 14.2%; Christene 5.84% (71 miljoen); Sikh 1.86%; Trad etnies 1.4%; Boeddhiste 0.82%; Jani 0.35%

Loof die Here vir:

• Vervolging in die 1990s het die kerk gesuiwer en weer laat fokus op die kerk se roeping - meer as ooit vantevore. Dit het die persoon en werk van Jesus Christus op die voorgrond gebring en die Hindoe ekstremisme ontmasker vir wat dit is. Sommige het juis op sterkte van die botsing tot geloof gekom.

• Indiër Christenleiers wat na vore tree en wat wêreldwyd as apologete vir die Christendom naam maak. Talle teoloë, skrywers en predikers het die afgelope 20 jaar na vore getree en bydraes gemaak tot die wêreld se verstaan van Christus.

• Die kerk se dinamiese groei te midde van vervolging wat toe te skryf is aan ‘n groeiende sendingbewussyn in die kerk in Indië.

• Die effektiewe voetsoolvlak navorsing het die kerk gehelp om meer effektief haar werk te doen en dra by tot die deurbrake wat gemaak word tans.

Tree in vir: Indië is die smeltkroes van baie gelowe en die pluralistiese aard van Hindoeisme maak dit moeilik om mense wat gewoond is daaraan om gode te assimileer werklik te bereik met die evangelie - hulle neem Jesus maklik op as net een van baie ander. Tree in vir die deurbreek van die gedagtewêreld waarin mense hulle bevind sodat die evangelie geglo kan word.

Bid daarom veral; vir praktiese uitlewing van Christenskap deur die kerk sodat mense die liefde van die Here kan sien in aksie - die wat tot bekering kom sê dit was die een ding wat hulle die meeste aangetrek het. Bid dat dit sal verbrei.

Die kerk in Indië - vir eenheid, daar is so baie verskillende tradisies,

Bid dat hulle saam sal werk en dat hulle eenheid sigbaar sal word in ‘n land waarin verdeeldheid die norm is;

Bid vir relevante prediking, bid dat die Bybel die basis sal bly vir die kerk en haar getuienis.

---

Indonesians go to the polls

Today, regional elections are underway in Indonesia. More than half the country’s population (approximately 152 066 685 people) have registered to vote for new executive heads for 17 provinces, 115 regencies and 39 cities.

Last year December, at a rally, hard-line Islamic group, the Islamic Defenders Front, called on all Indonesians to vote only for Muslims in this election and the presidential election in 2019. This call came a year after Christian governor of Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), was accused of blasphemy.

Statements such as those of the Islamic Defenders Front are concerning, especially after a recent study showed that a growing number of Indonesian students hold Islamist views. Earlier this year, persecution analyst at World Watch Monitor, Thomas Muller, said, “The regional elections taking place may give a first indication of how strong radical groups have become.”

Please pray for the regional election that is taking place – pray for peace to reign as people vote, that they will steer away from religious exclusivism, and will instead vote for those leaders who will help advance Indonesia, no matter their religion. Pray also that the influence of radical Islamic groups will decrease and that there will be more acceptance of religious minorities in the country, such as Christians.

Indonesia is currently #38 on the Open Doors World Watch List of countries where persecution is worst.

Thank you for standing in the gap in prayer for Indonesia today!

---

Giggel

Erkenning aan Karl Barth for Dummies.

---

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,