Header

Jaargang 15 - Uitgawe 25/2018 - Woensdag 18 Julie 2018

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Jongste Bybelkor-publikasies

• Radioprogramme

• Familie-nuus

• Voorbidding

• Giggel

Nuusbrokkies

Musiek vir Wildernis Terapie Namibië

David Strijbis van Holland is tans in Namibië en gaan ‘n orreluitvoering in die NG Kerk Pionierspark, Windhoek gee op Sondag 29 Julie 2018 om 16:00.  Dit sal sy tweede konsert wees in Windhoek.

Sy eerste publieke optrede was in 2016 met die U Tube Dag in Kampen waar hy onder andere twee dele uit Gordon Young se Cathedral Suite en die Toccata van Boëllman uitgevoer het.  Intussen is verskeie ander werke van hom op U Tube beskikbaar.

David sal hierdie jaar sy voorbereidende studies aan die Utrechtse Konservatorium begin, waarop die formele studies sal volg.

Sy program vir Sondag sluit onder meer werke in van Feike Asma, JS Bach, L Boëllman, J Propitius, A Willscher and WH Zwart. Die St Georges Skool-koor onder leiding van Jolanda Amaraal sal optree as gaskunstenaars.

Die opbrengs van die konsert gaan aan Wildernis Terapie Namibië, ‘n organisasie wat hul beywer om jong mense na selfontdekking en –ontwikkeling te lei deur middle van ‘n terapeutiese program in die natuur.

Ingangsfooi by die deure: N$100 vir volwasses en  N$70 vir pensioenarisse en kinders.

---

2018 - Afrika Anti-Korrupsie Jaar

Die Afrika-Unie (AU) het 2018 as Afrika Anti-Korrupsie Jaar verklaar, met 11 Julie as Afrika Anti-Korrupsie Dag.

Die Forum for the Future (FFF) het in samewerking met die Konrad Adenauer Stiftung (KAS) 'n projek geloods om die oorsake en effek van korrupsie in Namibië te belig. Dit sal deur weeklikse praatjies op die verskillende taaldienste van die NBC-Radio gedoen word.

Die skedule van die praatjies is soos volg:

---

VGK-Algemene Sinode kry Algemene Sekretaris

Die VGK-Algemene Sinode het op 15 Julie vir die eerste keer 'n Algemene Sekretaris aangestel.

Ouderling Edwina Brown is in die pos aangestel. Op die foto is Dr Gustav Claassen, Algemene Sekretaris van die NG Kerk (Algemene Sinode) saam met sy nuwe VGK eweknie.

---

Lees in die Kerkbode van 20 Julie ... 

Een ding wat al meer in NG gemeentes gebeur, is dat gelowiges oor grense beweeg: grense van ras, grense van klas, grense van denominasie, en nog meer. Alles omdat ons al beter verstaan dat Christus se liefde oor grense vloei. In Doornkloof het dit op ʼn besondere manier gebeur ná ʼn moord op ʼn sypaadjie. In die Noord-Kaap het dit gebeur by ʼn ekumeniese dag op Britstown. In Kleinmond het dit by ʼn Gee-basaar gebeur. In Riebeeckstad in die Vrystaat doen hulle dit op verskillende maniere wat wissel van ʼn naskoolsentrum en ʼn jeugdiens tot ʼn Imagine Kidz-week in die vakansie en koffiekuiers by mense se huise. In Lusaka gebeur dit by die gemeente se maandelikse markdag. En Louwtjie Bouwer beywer hom daarvoor dat dit al meer op plase sal gebeur.

En dan is daar nog ʼn klomp ander leesstof ook, onder meer die eerste bydrae in ʼn reeks oor wat die NG Kerk reeds in die verlede besluit het oor hoe ons die Bybel moet verstaan.

---

Lees in die Augustus-uitgawe van LiG …

hoe Tracey Lange ons lewe opvrolik! Ons vertel van ‘n vrou se rommelterapie na haar kinders se dood. En skryf ‘n huldeblyk aan Annalise Wiid, geliefde woordkunstenaar.

Agt vroue vertel hoe woorde die wêreld ‘n beter plek maak. En ons gee raad oor wanneer om stil te bly en wanneer om te praat as frustrasies jou huwelik tref.

Sukkel jy om te bid? Ons gee wenke uit Bybel. Lees ook die artikel oor hoe om ‘n betroubare Bybelvertaling te kies.

Vir ouers gee ons raad oor hoe om kinders sonder vrese groot te maak. En kundiges gee agt wenke om jou kind se woordeskat te ontwikkel – dis boustene vir sukses.

LiG – vir jou en jou mense.

Om nog van LiG se puik Christelike inhou te lees, besoek www.lig.co.za.

---

Kanaal 7 Radiothon

---

Bybelgenootskap se vroue-ontbyt - save the date

Jongste Bybelkor-publikasies 

Doop DVD 

PRYS: R100.00

KOOP NOU

In 5 kort videoinsetsels word voornemende doopouers blootgestel aan die teologiese begronding vir die kinderdoop, gehelp om in die eerste 1000 dae van hul kindjie se lewe die grootste verskil moontlik te maak en hoe om geloof in hulle huise voor te leef en oor te dra. As ouers die DVD voor die doopkategese kan kyk en bespreek sal die doopkategese saam met die predikant nuwe diepte en sinvolle gesprek moontlik maak. 

---

Brief aan doopouers

PRYS: R34.00

KOOP NOU

Hierdie brief is spesiaal gerig aan julle as ouers, om te help dat julle beter kan verstaan wat by die doop gebeur. Neem, lees sodat die doop van jul kindjie julle met vreugde teenoor God kan vervul, en julle dankbaarheid teenoor Hom laat toeneem.

Radioprogramme

Maak dit asseblief bekend in gemeentes?

Onder die Kameelboom

Brood-met-'n-kleinletter of Brood-met-'n-hoofletter? Só sou mens Jan Woest en Clem Marais se gesprek oor die eerste deel van Johannes 6 kon saamvat.  Kuier gerus Sondag om 12:00 (of Dinsdag om 09:30) saam Onder die Kameelboom op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303.

---

Godsdiensaktueel op Hartklop FM

Luister elke Sondagmiddag om 16:30 na Godsdiens Aktueel op Hartklop FM, voorheen bekend as die Afrikaanse Diens van die NBC. Die Geref Kerke is hierdie maand verantwoordelik vir die program.

Familie-nuus

Hulle verjaar in die volgende week...

• Leon Fourie (Outjo); Donderdag 19/07; 081-2558683; leonkalahari@gmail.com   

• Zack Pienaar (Eros): Woensdag 25/07; 081-2266246; zack@ng-eros.com

Voorbidding

Ons bid vir Namibië

Stuur asseblief gebedsversoeke aan clem@ngkn.com.na. Bydraes moet hom weekliks teen Woensdagoggend 10:00 bereik.

• Verskeie pastorieë gaan tans deur moeilike gesondheidsomstandighede. Daar is van hulle wat nie wil hê hulle omstandighede moet aan die groot klok gehang word nie, en Feldmuis respekteer dit. Bid vir ons dominees en hulle gesinne.

---

Ons bid vir Italië

Versorg deur Thijs van der Merwe – aan die hand van Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World

Oppervlakte: 301,000 km2 beslaan die stewelagtige skiereiland in suid Europa en twee groot mediterreense eilande.

Bevolking: 60 097 564 (2010); 62,137,802 (Julie 2017 geskat.)

Politiek:  Na eeue van tweespalt is Italië in 1870 as eenheidstaat gevestig onder Garibaldi en ‘n Republikeinse regeringsvorm is na die fiasco van die Mussilini bewind in 1946 gevestig,

Baie onstabiel, sedertdien 1946 het regrings mekaar snel opgevolg - meer as 62 tot 2010!

In die 1990's lei dit tot wydverbreide protes; die politieke toneel ondergaan ingrypende hervorming toe daar sterk teen korrupsie opgetree is onder die vaandel van die publieke vervolger.

Die gebrek aan etiese en morele standvastigheid in veral politike leiers wek kommer en veroorsaak allerlei uitvalle.

Die greep van die Mafia op die gemeenskap is plek plek nog sigbaar maar hul mag is aansienlik ingekort agv daadwerklike en effektiewe optrede teen georganiseerde misdaad. Hulle tentakels is egter steeds in die hoofstroom maatskappye sigbaar.

Ekonomie: Die noorde is hoogs geïndustrialiseer en welvarend; die suide arm en steun op landbou.

Die ekonomie was hoog aangeslaan teen begin van die eeu - nou in ongelooflike slegte posisie agv ekonomiese ineensinking.

Druiwe is die hoof landbou produk en klerasie die leidende industriële produk.

Toerisme is ‘n groeiende industrie en ‘n groot bron van inkomste.

Ten spyte van baie stadige groei – wat eers weer in 2011 begin het na die ineenstorting van die ekonomie in 2008 – teen tussen 1 en 1,5% p.j. is dit steeds die vierde grootste ekonomiein die EU.

Godsdiens: Die Rooms Katolieke kerk speel ‘n leidende rol in die gemeenskap, nadat dit lank die staatsgodsdiens was na die verdrag tussen Pous Pius XI en Mussolini in 1929; in 1984 beëindig met die teken van ‘n konkordaat tussen RK Kerk en Staat.

Verpligte godsdiensonderrig in skole kom tot ‘n einde daardeur

Die staat se bydrae tot die kerk drasties afgeskaal.

Die Vatikaan is in Rome gesetel as onafhanklike staat.

Meer as 90 persent Italiane beskou hulself as Rooms Katoliek.

Ongeveer 225,000 protestante behoort aan Lutherse, Metodiste, Baptiste en Waldensiese kerke.

Italianers gaan selde kerk toe en min is evangelies.

Christene 82.38%; Nie Godsdienstig 14.13%; Muslim 2.6%; Boediste 0.43%; Hinu 0.26%; Sikh 0.13%; Jode 0.06%

Loof die Here vir:

Nuwe groei in die evangeliese kerke na jare van stagnering. ‘n Nuwe gewaarwording van die noodsaak van evangelisasiewerk is besig om pos te vat

Tree in vir:

Dat die pandemiese skeptisisme jeens die kerk en Christelike geloof sal omkeer

Bid dat die struikelblokke vir die koms van die koninkryk uit die weg geruim sal word.

Die Rooms Katolieke Kerk - talle is ontgogeld oor hul uitspattighede en onderdrukkende weë.

• Verloor meer as 10 miljoen lidmate aan New Age, kultusse, okkulte en materialistiese sekularisme

• Bywoning van eredienste taan en ook neem die getal priesters jaarliks af.

• Tradisies en denkrame van die gemeenskap is Katoliek; die tradisies stempel steeds die publieke en private lewe

Die Italianers is nie regtig ontvanklik vir die evangelie nie; 50 jaar van godsdiensvryheid het eerder die okkulte bevoordeel as die kerk.

Protestantisme het ‘n 800 jaar oue geskiedenis in Italië.

• Die wêreld se oudste Protestantse denominasie, die Waldensiese Kerk, het in noord Italië ontstaan, maar is oor die eeue heen aan geweldige vervolging blootgestel.

• Die protestantse getuienis is swak en daarby verdeeld tussen die Pinkstergroepe en nie-Pinkstergroepe.

Bid vir eenheid en vernuwing.

Moreel-eties suiwer leierskap in die volk se leierskorps, asook vir die finale verbreking van georganiseerde misdaad se houvas op die land en die ekonomie. Georganiseerde misdaad het oral geïnfiltreer,

Bid vir effektiewe hantering van die verskynsel.

---
Bid saam vir die #27 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Katar.

Bid saam vir die #27 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Katar.

Publieke aanbidding van ander gelowe, buiten Islam, word nie toegelaat nie en aktiewe sendelinge is in gevaar om aangehou of gedeporteer te word. Gelowiges vanuit ʼn Moslemagtergrond ervaar uiterse... Klik om verder te lees.

---
Turkey under pressure over pastor Brunson’s imprisonment

Turkey under pressure over pastor Brunson’s imprisonment

Pastor Brunson’s next court appearance in Turkey is scheduled for the 18th of July. In the meantime, lawmakers and international groups have turned up the pressure on Turkey’s leaders to release pastor Brunson. He has been in prison for more than 600 days on false accusations of espionage and terrorism. In an effort to get the Turkish government to release pastor Brunson, United …

Read more.

Giggel

---

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,