Header

Jaargang 15 - Uitgawe 29/2018 - Woensdag 15 Augustus 2018

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Laaste Feldmuis vir Termyn 2

Neem asseblief kennis dat hierdie die laaste uitgawe van Feldmuis von Schanzen is vir die tweede termyn van 2018.

Die volgende uitgawe verskyn DV op Woensdag 5 September 2018.

Geniet die korte vakansietjie!

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Events

• Nuut by CLF

• Radioprogramme

• Familie-nuus

• Voorbidding

• Giggel

Nuusbrokkies

Hendrik Nell Studiefonds - aansoeke vir 2019 ingewag!

Die Hendrik Nell-studiefonds verleen finansiële aan studente in die vorm van beurse en lenings.

Beurse word voorwaardelik beskikbaar gestel aan lidmate van die Ned Geref Kerk vir opleiding as predikant of maatskaplike werker, sowel as vir goedgekeurde kursusse by die Hugenote Kollege.

Lenings is voorwaardelik beskikbaar vir studente wat nie in teologie of maatskaplike werk studeer nie, en wat lidmate van die Ned Geref Kerk is.

Nuwe aansoeke moet die Sinodale Kantoor voor einde Oktober 2018 op die voorgeskrewe aansoekvorms bereik.

Die volledige Grondreëls vir die Hendrik Nell Studiefonds is hier te lees.

Aansoekvorms vir 2019 is hier beskikbaar, of kontak vir Marelize Erasmus by fin@ngkn.com.na of 061-374350.

---

Sondag vir persone met gestremdheid - 26 September...

CLF (Christelike Lektuurfonds) ontwikkel, druk en versprei ‘n verskeidenheid Christelike pamflette wat ons gratis aan kerke, organisasies, uitreikaksies, individue ens. beskikbaar maak om hulle in hul bediening te ondersteun. Ons het ‘n verskeidenheid pamflette wat handel oor relevante sosiale/maatskaplike kwessie -onder andere gestremdheid.

Ons wil graag van hierdie pamflette beskikbaar maak aan kerke om te gebruik vir hierdie geleentheid “ Sondag vir persone met gestremdheid - 26 Augustus”

Sien aangeheg die voorblaaie van twee “Gestremdheid” pamflette”

• Gestremd, maar nie nuteloos nie (AFR205)

• Gestremdheid/Disability (AFRENG250) – Hierdie pamflet maak deel uit van die “Seisoene van menswaardigheid reeks”

Laat weet gerus indien ons vir julle van hierdie pamflette kan stuur ter ondersteuning van hierdie geleentheid.

---

Events

Sê dankie saam met Kanaal 7

---

Onthou 1 September - Bybelgenootskap se vroue-ontbyt

---

Windhoek Jeugweek - 16 tot 20 September

Kontak ds Jan Theron by 081 850 7409

---

2018 FRESH Dragon Boat Tug-of-War

Thank you for your entry into the 2018 FRESH DRAGON BOAT TUG-OF-WAR!

Below are some arrangements for the day:

Registration: Teams report to the registration point at the Municipal Swimming pool at 7:30 on Saturday, 29 September. We need a completed entry form and signed indemnity forms for each team member by 10 September 2018 for your team to participate in the event.

Starting time: Teams start at 8:00, so please be on time for registration in order to be on the boats by 8:00.

Clothing: Team members should wear pants that can get wet and a shirt that matches your unique team outfit. The best team outfit will win a prize!

Refreshments: Food and drinks will be available to buy during the day.

Supporters: Supporters are welcome and will pay N$ 10 entrance (no entrance for Tug-of-War participants). There is a children’s area with jumping castles and adult supervision. 

Prices: After all races are completed, prices will be rewarded for the 3 best tug-of-war teams, best team outfits and best team spirit.

Marketing: Please talk to us if you want to market your business on the day through corporate gifts, gazebos/banners, or a time-slot on Channel 7, our media partner for the day.

The Dragon boat Tug-of-War is an initiative of Fresh Namibia and funds will be used for Fresh Namibia’s various projects.

Contact freshnamibia@gmail.com or 0814957145.

Nuut by CLF

CLF stel bekend - From my own to the unknown and back to my own

Die segregasiewette van die tragiese apartheidsjare in Suid-Afrika het kontak en interaksie tussen kulturele groepe beïnvloed. Hierdie beperkte kontak en interaksie het gelei tot 'n gebrek aan begrip van ander kulture wat bygedra het tot vooroordeel en onverdraagsaamheid wat op sy beurt tot pynlike interkulturele ervarings gelei het. Interkulturele verhoudings wat die sosiale welsyn van individue en groepe beïnvloed, hang nie net van etnisiteit af nie, maar die konsep hou ook verband met geslagsgroepe, ouderdomsgroepe, seksuele oriëntasie en so meer.

In hierdie boek word die leser bekendgestel aan 'n reis of 'n proses om na positiewe interkulturele bewustheid te beweeg.

Die hoop is dat hierdie positiewe bewustheid kan lei tot 'n verbeterde begrip van ander kulture en wat voorts kan lei tot verdraagsaamheid tussen kulturele groepe en 'n viering van die waarde van diversiteit wat interkulturele verhoudings sal transformeer.

Die titel van hierdie boek From my own to the unknown and back to my own plaas die klem op die praktiese reis na interkulturele verhoudings. Die gedagte hieraan het diep te make met die transformasie van onsself wat plaasvind in die reis met die onbekende, wat dan weer 'n transformatiewe impak op onsself het.

Kontak CLF by +2721 873 6964 of epos order@clf.co.za sou u ‘n eksemplaar wil bestel.

Radioprogramme

Maak dit asseblief bekend in gemeentes?

Onder die Kameelboom

Daar is geen uitsending van Onder die Kameelboom gedurende die skoolvakansie nie. Die volgende uitsending is DV weer op Sondag 9 September. 

---

Godsdiensaktueel op Hartklop FM

Luister elke Sondagmiddag om 16:30 na Godsdiens Aktueel op Hartklop FM, voorheen bekend as die Afrikaanse Diens van die NBC. Die Geref Kerke is hierdie maand verantwoordelik vir die program.

Familie-nuus

Hulle verjaar tot na die vakansie...

• Evert Strydom (Suiderhof): Donderdag 16/08; 061-252041; evert@afol.com.na

• Lynn de Vos (Grootfontein): Donderdag 16/08/; 067-242926; ngkgfn@iway.na

• Gerhard Liebenberg (Stampriet): Vrydag 17/08; 063-260027; gerhardl@iway.na

• De Wet Mouton (Otavi): Maandag 20/08; 081-298-8814; karstveld@iway.na  

• Dubois du Toit (Suiderhof): Vrydag 24/08; 081 4013261; dbtoit@gmail.com

• Nicolene Woest (Sinodale Kerkkantoor): Dinsdag 28/08; 061-221188; nicolinewoest@gmail.com  

• Madeleen Pansegrouw (Gochas): Dinsdag 28/08; 063-250004; madgus@iway.na

• Wynand Fourie (Windhoek-Wes); Woensdag 29/08; 081-122-8113; wynand@ngwes.com

• Izanne  Louw (Windhoek): Saterdag 01/09; 061-222502; dirkl@iway.na

• Hein Schaaf (Suiderhof): Maandag 08/09; 081-297-7653; rschaaf@iway.na

---

Jan Woest groet sy ma

Jan Woest (Sinodale Kantoor) se ma is op Maandag 13 Junie in die Kaap oorlede. Sy was 91. Sy het die vorige Vrydag 'n ligte beroerte gekry en die vermoede is dat dit êrens in die loop van Sondagoggend vroeg deur nog een opgevolg is.

Voorbidding

Ons bid vir Madagaskar

Versorg deur Thijs van der Merwe – aan die hand van Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World

Die wêreld se 4de grootste eiland met oppervlak van 587,041 km2 in die Indiese Oseaan 600 km van die kus van Mosambiek. Dit het ‘n groot verskeidenheid van endemiese fauna en flora.

Bevolking 20,146,442 (2010) aanwas 2.72%; 25 054 161 (Geraam Jul 2017).

Geannekseer deur Frankryk in 1896; onafhanklik in 1960, die militêre bewindsoorname in 1972 lei tot ‘n mislukte Marxistiese eksperiment.

Populêre protes en aandrang vir verandering is gewelddadig onderdruk;

Dit loop uit op konstitusionele verandering en veelparty verkiesings in 1993.

In 2002 is die voormalige Marxistiese leier deur die nuut verkose president uit die kussings gelig na maande se betogings en militêre konfrontasie.

Dié president poog om korrupsie uit te roei en ekonomiese groei te stimuleer deur uitvoerende gesag te sentraliseer wat met suspisie bejeën is deur talle. Sy regering is op sy beurt in 2009 omvergewerp

Daarna volg maande van politieke storm, mislukte magsdeling en internasionale veroordeling van die situasie. Die Suider Afrikaanse gemeenskap gryp in en uiteindelik is daar in 2013 ‘n VN gesanksioneerde verkiesing gehou waarin Hery Rajaonarimampianina as president verkies is en in 2014 ingesweer word.

Ekonomie: Landbou, vissery en bosbou was tradisioneel die hoofbronne van inkomste

Roofbou het ‘n ernstige impak gehad op inheemse woude en het ernstige erosie veroorsaak.

As die wêreld se 11e armste nasie gelys - meeste leef in diep armoede

Siklone wat gereeld verwoesting saai, gebrek aan skoon water, sanitasie en infrastruktuur strem ekonomiese ontwikkeling.

Die ekonomie is weer stadig maar seker besig om op dreef te kom; kom op die rug van beter onderwys, vervoerinfrastruktuur wat verbeter, mynbou en Eco-toerisme; maar veral ook a.g.v. die groter stabiliteit en die uitvoer van vanilla – 80% van wêreldproduksie – wat buitelandse valuta verdien.

Godsdiens: Vryheid van godsdiens. Volksgelowe is steeds baie invloedryk

Die vier hoofstroom kerke het groot invloed, maar ontluikende charismatiese groepe word met agterdog bejeën.

Christene 53.53%; Ethnogodsdienstiges 37.65%; Muslim 8%; Nie-godsdienstig 0.24%; Ander 0.23% Hindoe 0.15%; Chinese 0.1%; Baha’i 0.1%

Loof die Here vir:

Kerk groei wat voortduur te midde van politieke en omgewings krisisse. Grootste groei tans in charismatiese en neo-Pinkstergroepe t.s.v. teenstand uit verskeie oorde. Groot herlewings onder studente, jong mense en gewone gelowiges.

Die Huiskerk beweging is besig om opgang te maak

Tree in vir:

Madagaskar is vasgevang in die stryd teen armoede t.s.v. natuurlike rykdomme.

Bestaansboerdery en vissery is steeds die hoof ekonomiese aktiwiteit

Roofbou in alle vorme is besig om ernstige ekologiese skade te veroorsaak

Bid vir volhoubare ontwikkeling wat armoede sal verlig op die lang termyn.

Politieke probleme en konflik het geweldige negatiewe impak.

Bid vir ‘n volhoubare politieke oplossing

Bid vir leiers wat die volk sal dien en nie selfgerig sal wees nie

Protestantse Kerke het ‘n ryk geskiedenis van geloofsvolharding; in 1861 was 5000 lidmate, teen 1900 een miljoen en dit het groot herlewing beleef - die laaste in 1980s

Die bediening van bevryding het ‘n groot rol hierin gespeel en voeg steeds nuwe bekeerlinge toe

Bid dat die beweging suiwer sal bly en Skrif gefundeerd sal bly

Bid ook dat die sinkretistiese kenmerke minder sal word en ware geloof sal seëvier

Bid dat die Gees die draer van vernuwing en herlewing sal wees. 

---
Bid saam vir die #31 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Turkye.

Bid saam vir die #31 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Turkye.

Christenskap word nie by Turkye se nasionale identiteit ingesluit nie. Oor die laaste dekade het Turkye al hoe meer Islamities... Klik hier vir meer>>>.

---
Former Qur’anic cleric punished for choosing Jesus

Former Qur’anic cleric punished for choosing Jesus

Omar (31), a former Qur’anic cleric in Cameroon, gave his life to Christ in April this year – and has faced severe persecution since! His uncle set fire to his home upon learning of Omar’s conversion... Omar was ready to retaliate but after speaking to his pastor, he calmed down and realised that he could not just violently fight back. …

Read more.

---

Giggel

---

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,