Header

Jaargang 15 - Uitgawe 30/2018 - Woensdag 5 September 2018

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Sinodale Kantoor is Vrydagmiddag toe

Neem asseblief kennis dat die Sinodale Kantoor op Vrydagmiddag 7 September gesluit sal wees.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Events

• Nuut by CLF

• Radioprogramme

• Familie-nuus

• Voorbidding

• Vakatures

• Giggel

Nuusbrokkies

Dalk nie sinode-vergadering in 2019

Dit gaan nie prakties haalbaar wees om in 2019 reeds 'n volgende gewone vergadering van die sinode te hou nie.

Só het die Moderatuur verlede maand gesê. Aanvanklik het die Moderamen geoordeel dat 'n vroeër sinode aangewese is. Dit sal die grondvat van Roeping 2017 in praktyk 'n hupstoot gee.

Ongelukkig is die hoeveelheid werk wat aan die Kerkorde gedoen moet word van so 'n omvang, dat dit nie betyds doeltreffend afgehandel sal word nie.

Daarom het die Moderatuur besluit dat die volgende gewone vergadering van die sinode sal DV steeds in 2020 gehou word, soos die geskeduleer was.

Indien dit egter nodig blyk te wees, kan dringende wysigings aan die Bepalings by die Kerkorde in 2019 reeds aan ‘n buitengewone sinode voorgelê word vir goedkeuring.

---

Nog geen datumlys vir 2019 nie...

Omdat daar nog nie 'n skoolkalender verskyn het vir 2019 nie, het die Sinodale Kantoor ook nog nie die gebruiklike datumlys vir die nuwe jaar uitgestuur nie. 

As daar egter mense is wat solank wil werk aan die nuwe kalender, herinner Feldmuis dat Jaarboek 2018 die verskillende kerklike bid-en feesdae lys op bladsy 51.

Sodra die Namibiese skoolkalender beskikbaar is, sal die tradisionele datumlys uit die Sinodale Kantoor versprei word.

---

'n Hart vir die Boesmans

• Rosa Nortje

DEGNOS, die diens- en getuienis-arm van die NG Kerk op Grootfontein, het ‘n hele klompie jare gelede begin met kleuterskole op 7 plekke in die Tsumkwe-Wes omgewing, algemeen bekend as Boesmanland, en later ook in Tsintsabis-omgewing.  Die rede hiervoor was dat min Boesmanleerlinge vordering toon in die skole en by matriek uitkom as gevolg van die agterstand van klein kinderontwikkeling.

Onderwysers is gewerf en het opleiding by GENDER asook AMS (Amos Meerkat Skole) ontvang.  AMS se leerplanne word gevolg en sluit onder andere Godsdiensonderrig, die Woordlose Boekie, Karakterbou en Traumaberading in.  Elke onderwyser/es het ‘n handleiding waarin elke dag se uitgewerkte lesse voorkom.  Hulle hoef net voor te berei en die lesse te gee

As vrywilliger doen ek tans die werk van monitor by die skole en doen ook die Hersiening Werkswinkels (PPC meetings) elke kwartaal waartydens die volgende 4 boeke vir die kwartaal hersien word.   Lizette van Stejn, ‘n dame van Nederland, help ook met die werkswinkels. 

My visum van 2 jaar verval die einde van die jaar en ek moet dan terugkeer na Suid-Afrika.  Ek neem  ‘n wonderlike kurrikulum met my saam na Suid-Afrika, wat ek daar in die kleurling-gemeenskap gaan implementeer. 

Dit is uiters noodsaaklik dat iemand die pos van monitor by die DEGNOS  Skole sal oorneem vanaf Januarie 2019 of so gou moontlik daarna. Dit kan ‘n afgetrede onderwyser/es of ‘n egpaar waarvan een of albei onderwysers is, wees.

Die werk is vrywillig, maar huisvesting, vervoer (‘n bakkie) en brandstof word voorsien deur DEGNOS

Indien u ‘n hart vir die Boesmans het en wil meewerk om opheffingswerk by die skole te doen is  en u meer wil uitvind oor wat die vrywillige diens behels,  kontak asseblief vir Rosa Nortje by 081 651 5674 of vir Elize van Zyl by 081 293 2618.

Mag die Heilige Gees u hart gewillig maak vir hierdie werk.

---

Hendrik Nell Studiefonds - aansoeke vir 2019 ingewag!

Die Hendrik Nell-studiefonds verleen finansiële aan studente in die vorm van beurse en lenings.

Beurse word voorwaardelik beskikbaar gestel aan lidmate van die Ned Geref Kerk vir opleiding as predikant of maatskaplike werker, sowel as vir goedgekeurde kursusse by die Hugenote Kollege.

Lenings is voorwaardelik beskikbaar vir studente wat nie in teologie of maatskaplike werk studeer nie, en wat lidmate van die Ned Geref Kerk is.

Nuwe aansoeke moet die Sinodale Kantoor voor einde Oktober 2018 op die voorgeskrewe aansoekvorms bereik.

Die volledige Grondreëls vir die Hendrik Nell Studiefonds is hier te lees.

Aansoekvorms vir 2019 is hier beskikbaar, of kontak vir Marelize Erasmus by fin@ngkn.com.na of 061-374350.

---

Events

Elisenheim potjiekoskompetisie

Elisenheim gemeenskapskerk is in sy babaskoene en wil graag op 15 September 'n eerste Lentefees hou ter wille van die saamwees en ter wille van fondse.

Die fees neem die vorm aan van 'n potjiekoskompetisie en markdag. Dit geskied alles op die kerkerf, erf 93.  Ons begin om 10:00 en hou aan tot laat.

Ons wil graag al die Windhoek gemeentes uitdaag om deel te neem. Miskien wen julle span een van die pryse!

Vir meer inligting, skakel Johan Roux by 0812178833.

---

2018 FRESH Dragon Boat Tug-of-War

Thank you for your entry into the 2018 FRESH DRAGON BOAT TUG-OF-WAR!

Below are some arrangements for the day:

Registration: Teams report to the registration point at the Municipal Swimming pool at 7:30 on Saturday, 29 September. We need a completed entry form and signed indemnity forms for each team member by 10 September 2018 for your team to participate in the event.

Starting time: Teams start at 8:00, so please be on time for registration in order to be on the boats by 8:00.

Clothing: Team members should wear pants that can get wet and a shirt that matches your unique team outfit. The best team outfit will win a prize!

Refreshments: Food and drinks will be available to buy during the day.

Supporters: Supporters are welcome and will pay N$ 10 entrance (no entrance for Tug-of-War participants). There is a children’s area with jumping castles and adult supervision. 

Prices: After all races are completed, prices will be rewarded for the 3 best tug-of-war teams, best team outfits and best team spirit.

Marketing: Please talk to us if you want to market your business on the day through corporate gifts, gazebos/banners, or a time-slot on Channel 7, our media partner for the day.

The Dragon boat Tug-of-War is an initiative of Fresh Namibia and funds will be used for Fresh Namibia’s various projects.

Contact freshnamibia@gmail.com or 0814957145.

Nuut by CLF

Twee splinternuwe pamflette vir kinders

• “Is my lewe die moeite werd” herinner kinders dat, ongeag moeilike omstandighede of swaarkry, God altyd daar sal wees en sy beloftes sal nakom. Dawid en Paulus word as voorbeelde gebruik waar albei, te midde van swaarkry, wys dat God vir ons sal sorg en by ons is.

• “Die lewe is ‘n geskenk” bemoedig kinders om hul talente en gawes, dus hul lewens, wat God as groot geskenk vir hulle gee, te gebruik tot sy verheerliking en om ander te help en vreugde te bring.

Bestel hierdie nuwe gratis pamflette by CLF deur ‘n e-pos te stuur aan order@clf.co.za of kontak ons by (+27 21) 873 6964

Radioprogramme

Maak dit asseblief bekend in gemeentes?

Onder die Kameelboom

Vrou Wysheid nooi oënskynlik vrugteloos mense uit tot 'n nuwe manier van lewe.  Dit is die storie van Spreuke 1. Clem Marais en Jan Woest sit vandeesweek die teks onder die vergrootglas wanneer hulle Onder die Kameelboom kuier. Sit gerus Sondag om 12:00 (of Dinsdag om 09:30) saam onder die boom op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303. 

---

Godsdiensaktueel op Hartklop FM

Luister elke Sondagmiddag om 16:30 na Godsdiens Aktueel op Hartklop FM, voorheen bekend as die Afrikaanse Diens van die NBC. Die NG Kerk is in September en Oktober verantwoordelik vir die program. Jan en Nicoline Woest is die gashere en hulle praat oor die werk van Henry Nouwen.

Familie-nuus

Hulle verjaar tot na die vakansie...

• Hein Schaaf (Suiderhof): Saterdag 8/09; 081-297-7653; hrschaaf@iway.na

• Mariaan Maritz (Okahandja): Dinsdag 11/09; 081-227 5278; jhg@iway.na

---

Allerlei...

• Johannes Maritz (eks-Gobabis) is op 2 September as Okahandja se nuwe dominee bevestig. Die Maritze se lewens is nie net eenmalig deur die trekkery na 22 jaar ontwrig nie. Omdat Mariaan nog matrieks op Gobabis deur die laaste deel van die jaar moet help, sal die pastorie-paar vir die volgende maande nog gedwonge van tafel en bed geskei moet wees. Feldmuis bid hulle 'n mooi nuwe hoofstuk in hulle lewe toe.

• 'n Roetine besoek aan die dokter het onlangs vir Erik van Zyl (Kunene vir Christus) uitgeloop op 'n prosedure waarin hy 'n stent in sy hart gekry het. Erik sê hy het geen simptome van enige aard gehad nie, alhoewel daar 'n ernstige vernouing in een van die are was. Volgens die dokter sou hy een van daardie fikse outjies wees wat net eendag, dalk nog terwyl hy aan die hardloop is, omval aan 'n hartaanval. Feldmuis is saam bly oor die tydige ontdekking van hierdie gevaarlike toestand!

Voorbidding

Ons bid vir ...

Versorg deur Thijs van der Merwe – aan die hand van Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World

 Die rubriek kan weens omstandighede buite ons beheer nie vandag verskyn nie. Dit sal later afsonderlik versend word.

---
Bid saam vir die #34 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Koeweit.

Bid saam vir die #34 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Koeweit.

Koeweit is ʼn klein Islamitiese land met ʼn sukkelende demokrasie. Ekstremisme en ʼn aggressiewe houding teenoor die Weste groei al hoe meer. Sedert die Golfoorlog het Koeweit... Klik om verder te lees>>>

---
Little girl traumatised by Fulani attack in Nigeria

Little girl traumatised by Fulani attack in Nigeria

On the 22nd of June, Rashida (7) and her friend were playing in their neighbour, Asabe’s, compound when Fulani militants stormed their village in Gashish, Barkin Ladi, Nigeria. “We heard gunshots everywhere and people were shouting and crying,” said Rashida. Asabe told her and her friend to come inside, locked her door and hid the girls under some clothes. But …

Read more.

Vakatures

Termyn bepaalde pos vir voltydse leraar op Kalkrand

Ds. Roelf de Wet se kontrak met die gemeente verstryk op 28 Februarie 2019.

Die kerkraad wil die pos so gou as moontlik na 1 Maart 2019 vul en nooi alle leraars van die NG Kerk wat sou belangstel in die pos om met Roelf in verbinding te tree by: +264 81 848 2098 e-pos ngkkalkrand@iway.na.

Giggel

---

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,