Header

Jaargang 15 - Uitgawe 32/2018 - Woensdag 19 September 2018

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Events

• Jongste Bybelkor-publikasies

• Radioprogramme

• Familie-nuus

• Voorbidding

• Emeritus beskikbaar

• Giggel

Nuusbrokkies

Wat moet ons diskoers in hierdie tyd wees?

Om sin te maak van wat om ons aan die gebeur is, moet ons eers van vêr af kyk om die breër kerklike prentjie te verstaan. Dan kan ons die nouer trek om ons plek en aard daarin te vind.

Só het die 11 moderators van die 11 NG-sinodes getuig na afloop van 'n onlangse byeenkoms te Wildernis.

Hier volg 'n beknopte oorsig oor die getuienis, met 'n skakel na die volledige getuienis onderaan.

Die groter prentjie

Twee benaderings  het in die kerk ontwikkel, naamlik die sogenoemde evangeliesgesinde en die ekumeniese. Hierdie twee benaderings het lank in spanning met mekaar geleef, todat dit duidelik geword het dat hulle nie net nader beweeg nie, maar tans oormekaar begin skuif het. Die een kan nie sonder die ander nie.

Die NG Kerk-verhaal binne die groter prentjie

Daar het hoofsaaklik twee tradisies ontwikkel, naamlik die sogenaamde “evangeliesgesinde benadering”of Murray/Hofmeyer tradisie, en die meer “rasionele of “Neo-Calvinistiese” benadering van verstaan van die Skrif en beoefening van teologie. 

Waar is die NG Kerk tans hiermee?

Ons moet verstaan dat die NG Kerk ontwikkel het as ‘n akkommoderende kerk wat baie invloede opgeneem het, vanuit ‘n aantal tradisies.  Uit hierdie kookpot het hoofsaaklik twee (genoemde) tradisie behoue gebly.

Dit is fel beredeneer in die geskiedenis van die NG Kerk, en ook tragies teenoor mekaar gestel.

Die geloofsinhoud put ons egter uit God se openbaring in Christus deur die vleesgeworde en die geskrewe Logos. 

Waaroor moet sy (die kerk) verder praat?

As Christus dan die middelpunt is dan sal Hy bepaal hoe die Koninkryk verder moet kom. Hoe ons Hom navolg as “gekruisigde en opgestane Heer”, sal die getuienis aangaande Hom in die wêreld wees.

Wanneer die kerk hierdie gesprek voer sal sy deur die inhoud en aanslag hiervan gevorm word. Dan sal die kerk al meer begin lyk soos die alternatiewe gemeenskap wat Christus daarmee bedoel het. Dit mag die NG Kerk nie alleen doen nie, maar saam met ander kerke in die land en wêreld die droom bly leef dat God drie-enig die wêreld so lief gehad het, en wil bereik.  Dit moet die groot fokus bly.

Dan sal elke gelowige ‘n openbaring en gestuurde van die drie-enige God in die wêreld wees.

*Klik hier  om die volledige getuienis te lees. 

---

NG Kerk het 'n "Florence" van sy eie...

Dit is nie net Amerika en Asië wat onder orkane deurgeloop het nie. Die NG Kerk het sy eie "interne storm", aangevuur deur die verwikkelinge rondom die besluite oor selfdegeslagverhoudinge.

Terwyl die uitspraak in die hofsaak wat 11 lidmate teen die Algemene Sinode aanhangig gemaak is nog uitstaande is, het die debat op sosiale media nie gaan lê nie.

Op 17 September skryf ds Nelis van Rensburg, Moderator van die Algemene Sinode, 'n rubriek in Kerkbode (Die kerk se gesprek oor seksualiteit) wat opslae gemaak het. Daarin sê hy, "My eie denke oor selfdegeslagverbintenisse lê in ’n ander stroom as wat uitdrukking gevind het in die 2016-besluit

Tog sê hy ewe prominent: "Ek gaan nie die kerk verneder of verlaat omdat die Algemene Sinode anders as my denke oor selfdegeslagverhou­dings besluit het nie. Inteendeel, ek het oor die afge­lo­pe twee jaar alles binne my vermoë gedoen om die kerk te beskerm teen mense se argwaan en onverantwoordelike veroordeling."

Nelis se getuienis oor sy persoonlike standpunt, het groot golwe veroorsaak op sosiale media.

Feldmuis pleit by sy lesers om asseblief onderskeid te tref tussen die persoonlike standpunte van individue (wat ook kerkleiers insluit), en die amptelike standpunt van die kerk.

Feldmuis vereenselwig hom baie sterk met die slot paragraaf van Nelis se rubriek:

"Die antwoord lê nie in dwang en eendersdenkendheid nie, maar in Christelike verdraagsaamheid jeens mekaar. Die eenheid tussen ons lê in Christus se liefde en trou, sy doop, sy roeping. Laat ons dan met liefde en waardigheid na mekaar se belange omsien en mekaar dien sodat ons waardige getuies kan wees van sy liefde."

Dit klop volledig met die Namibiese Sinode se 2016-getuienis oor selfdegeslagverhouding, wat inlui met:

"Die 17de vergadering van die Namibiese sinode van die NG Kerk (NGKN) neem kennis van uiteenlopende standpunte rakende die beoordeling van selfdegeslag seksuele verhoudings, ook standpunte wat op die Bybel gegrond is. Terwyl ons die integriteit aanvaar van gelowiges wat kan saamleef met die 2015-besluit van die Algemene Sinode is die getuienis van die meerderheid van afgevaardigdes dat dáárdie besluit nie te rym is met hulle verstaan van die Skrif nie."

---

Kerkbode se Neels loop vroeg oor gesondheid

Neels Jackson, Redakteur van Kerkbode, het aangekondig dat hy in November vanjaar gaan bedank. In die sosiale-media-gesprek word bespiegel dat hierdie wending saamhang met kerk-politiek.

Neels het daaroor self duidelikheid gebring met 'n plasing op sy Facebook-profiel. Hy verduidelik daarin dat sy gesondheid 'n deurslaggewende rol gespeel het in sy vroeë aftrede.

"Dit is so dat daar dinge was wat vir my sleg was, maar as ek terugkyk oor die vyf jaar by Kerkbode was daar baie meer wat goed was," skryf Neels. 

Hy vertel hoe die jong predikante in die NG Kerk hom inspireer. "Ek dink hulle verstaan die evangelie goed en hulle het nie die bagasie wat my generasie het nie."

Feldmuis bid vir Neels en sy Louis 'n vergenoegde aftrede toe!

---

Kleiner gemeentes kan ook rekenariseer

Omtrent 50% van die Namibiese gemeentes het minder as 150 belydende lidmate en dink dalk dit is nie ekonomies regverdigbaar om hulle registers te rekenariseer nie.

Daar is egter 'n opsie!

Doulos is 'n rekenaar-program wat gratis beskikbaar is vir gemeentes met ongeveer 150 belydende lidmate of minder. Douw Venter, skrywer van Doulos,  sê egter aansoeke word nie streng daarvolgens beoordeel nie, en enige gemeente wat finansieel behoeftig is kan aansoek doen om Doulos gratis te gebruik. 

Laai Doulos af by https://www.slaaf.co.za en volg dan die instruksies op die blad as jy belangstel.

---

Lees in die Kerkbode van 21 September ... 

van “Dis tyd om te sing!”, die eerste massakoor en sangfees wat in die Kaapstadse stadsaal gehou is.

Lees ook van ʼn erediens met die tema van restitusie wat in die Groote Kerk in Kaapstad gehou is.

Daar is die verhaal van Willem Janse van Rensburg, ʼn man wie se lewe skeefgeloop het, maar wat sy lewe as ’t ware teruggekry het toe hy begin het om kinders tot diens te wees.

Lees ook van die Vrystaatse VBO-week en die verskillende scenario’s wat moontlik op die NG Kerk wag.

Ds Nelis Janse van Rensburg, voorsitter van die Algemene Sinodale Moderamen, skryf in sy rubriek oor sy persoonlike standpunt oor selfdegeslagverhoudings.

---

Dis tyd om te sing

Saterdagaand 8 September het 430 koorlede en ongeveer 650 lede van die gehoor deel-geneem aan 'n saamsing-byeenkoms in die historiese Kaapstad stadsaal. Dié massakoor is onder leiding van die dirigent Chad Hendricks begelei deur die volle Kaapse Filharmoniese Orkes en 'n kontemporêre musiekgroep.

Vir 90 minute het die gehoor, met die massakoor as voorsangers, die Here geloof vanuit die musiekskat van die NG Kerk. Die Liedboek-, VONKK- en Flam-liedere is spesiaal deur Riaan Steyn verwerk vir die orkes. Naas die orkes is die koor deur Riaan Steyn, Diederick Basson en Chester Meyer op die klavier en orrel begelei.

Vir die massakoor, saamgestel uit meer as 25 gemeentekore, was die aand 'n uitsonderlike geleentheid. Hulle beskryf dit as: " 'n wonderlike ervaring" en " 'n mooi geleentheid." Almal wat daar was, stem saam dit was 'n voorreg en onvergeetlike ervaring. Bybel-Media het reeds begin praat oor die moontlikheid om dit 'n jaarlikse instelling te maak.

'n Video-opname van die aand sal binne die komende weke beskikbaar wees om te bestel. Indien jy herinner wil word wanneer dit beskikbaar raak, besoek distydomtesing.co.za.
Geniet intussen gerus die foto's en video's op Facebook.

---

Schanzen-Oord verblyf beskikbaar

• 1 slaapkamerwoonstel: Die woonstel is op grondvlak. N$865,000, onderhandelbaar.

• Luukse sorgeenheid-kamer: Eie badkamer en lugversorging.

Kontak Frans du Toit by fdutoit321@gmail.com of +264 812617405.

---

Tyd begin uitloop vir Hendrik Nell Studiefonds-aansoeke vir 2019!

Die Hendrik Nell-studiefonds verleen finansiële aan studente in die vorm van beurse en lenings.

Beurse: voorwaardelik beskikbaar aan voornemede teologie en maatskaplike werk-studente.

Lenings: voorwaardelik beskikbaar vir studente in ander rigtings.

Nuwe aansoeke moet die Sinodale Kantoor voor einde Oktober 2018 op die voorgeskrewe aansoekvorms bereik.

Die volledige Grondreëls vir die Hendrik Nell Studiefonds is hier te lees.

Aansoekvorms vir 2019 is hier beskikbaar, of kontak vir Marelize Erasmus by fin@ngkn.com.na of 061-374350.

---

Events

Kondig dit asseblief aan in gemeentes?

Healing Retreat Windhoek

21-23 September

---

Variations on a Blue Bench

Prof Aldo Behrens en David Ndjavera en ADN bring die Teater stuk Variations on a Blue Bench na Windhoek.

Dit handel oor die wêreld van mense wat met Dementia lewe en hoe dit verstaan word in verskillende kulture van ons land.

• 21 & 22 September

• College of the Arts

• N$150

Enquiries

081 283 989,  berrie.holtzhausen@gmail.com

---

Orrelkonsert

Die Suider-Afrikaanse Orreliste Vereniging Namibië Streek nooi u hartlik uit na ‘n besonderse orreluitvoering op Vrydagaand 21 September om 19:00 by die Christuskirche. Ons gasorrelis vir vanjaar is Liesbeth Schlumberger-Kurpershoek – die gevierde  Suid-Afrikaans-gebore orrelis wat tans in Frankryk woon en werk. Ons eie COTA Jeugkoor en dosente van die College of the Arts tree ook op. Toegang N$100 vir volwassenes en N$70 vir pensionarisse en skoliere.

---

Erfenisdag Gedenklesing - NG Kerk Argief Stellenbosch

25 September 2018

---

Hope and Happiness conversations

---

National walk for Bibles

Kontak Esme vir inligting en inskrywing: 083 3333 7787 / 081 200 4878, fr@nambible.org.na

Jongste Bybelkor-publikasies

ONS GLO IN

PRYS: R160.00

Een van die verblydendste ontwikkelings in die teologie die afgelope ongeveer 40 jaar is ʼn nuwe belangstelling in die Christelike verstaan van God as die drie-enige God – Vader, Seun en Heilige Gees.

Ons glo in van Dirkie Smit sluit by hierdie ontwikkeling aan.

Hierdie boek, wat oorspronklik afsonderlike Pinksterreekse was, sluit sterk aan by die heel belangrikste belydenis van die vroeë kerk – die Geloofsbelydenis van Nicea. Hierdie belydenis is die een wat deur feitlik alle Christelike kerke aanvaar word. Dit verwoord die een geloof wat ons almal met mekaar deel. Dit verwoord helder en duidelik wat ons glo oor die drie-enige God.

Een van die beste dinge wat gelowiges vandag kan doen, is om saam te kyk na wat die Geloofsbelydenis van Nicea vir ons sê oor God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees.

Hierdie boek sal ʼn wonderlike gids en ʼn waardevolle hulpmiddel vir so ʼn ontdekkingstog wees.

 SKRYWER 

Dirkie Smit is ʼn buitengewone professor in Sistematiese Teologie by die Fakulteit Teologie van die Stellenbosch Universiteit. Tans is hy die Rimmer and Ruth de Vries professor of Reformed Theology and Public Life, Princeton Theological Seminary in Princeton, New Jersey, VSA.

 KOOP NOU

Inligting, Navrae en Diensverskaffing

• Skakel 0860 26 33 42 óf 021 864 8210

• Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

• Of koop met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.org.za, klik dan op winkel, óf tik die produknaam in.

Radioprogramme

Maak dit asseblief bekend in gemeentes?

Onder die Kameelboom

God se Naam kom nie in die boek voor nie, maar Ester herinner aan God se teenwoordigheid, selfs wanneer dit oënskynlik hopeloos lyk. Clem Marais en Jan Woest gesels vandeesweek oor Ester 1 en 2 wanneer hulle Onder die Kameelboom kuier. Sit gerus Sondag om 12:00 (of Dinsdag om 09:30) saam onder die boom op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303. 

Godsdiensaktueel op Hartklop FM

Luister elke Sondagmiddag om 16:30 na Godsdiens Aktueel op Hartklop FM, voorheen bekend as die Afrikaanse Diens van die NBC. Die NG Kerk is in September en Oktober verantwoordelik vir die program. Jan en Nicoline Woest is die gashere en hulle praat oor die spiritualiteit van Henry Nouwen.

Familie-nuus

Hulle verjaar die volgende week...

Marion de Wet (Kalkrand): Maandag 24/09; 063-264024; ngkkalkrand@iway.na

Voorbidding

Ons bid vir Noorweë 

Versorg deur Thijs van der Merwe – aan die hand van Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World

Oppervlak 323,878 km2 lang, bergagtige land met talle fjords, sluit ook die noordpool eilande van Jan Mayen en Svalbard (Spitzbergen) in. Grens aan Swede, Finland en Denemarke

Bevolking (2010) 4,855,315; 5,320,045 (Julie 2017 geskat – CIA Fact Book.)

Onafhanklik van Swede in 1905 as ‘n parlementêry monargie.

Die enigste Skandinawiese land wat nie in die EU is nie

Ekonomie: Sterk welvarende industriële staat met hoë inkomstes uit olie, mynbou, visserye en bosbou. Alhoewel dit nie deel van die EU is nie, is Noorweë deel van die Europese Gemeenskapsmark

Ru-olie was lank en is steeds een van die belangrikste die drywers van die ekonomie en verskaf tans 9% van alle werksgeleenthede, 12% van BBP en 13% van die staatsinkomste. Gasproduksie het geweldig toegeneem en nuwe olievelde kom tans aanly. Inkomstes hieruit in die fiscus word in die grootste welvaartsfonds ter wêreld belê – VSA $ 1 trijloen tans – waaruit di estaatskas oor die lang termyn gedra sal word.

Godsdiens: Die Lutherse kerk is die staatskerk, maar daar is algehele vryheid van godsdiens. 

Christen 91%; nie-Godsdienstig/ander 6.1%; Muslim 1.9%; Boediste 0.15%; Baha'i 0.03%; Joods 0.04%

Loof die Here vir:  Noorweë se groot bydrae aan wêreldevangelisasie wat voortduur;

Meeste politieke leiers is toegewyde Christene wat vasstaan oor morele en etiese kwessies

Tree in vir: ‘n ryk godsdienstige erfenis en die invloed van die piëtisme en herlewingsbewegings in die Lutherse kerk is steeds groot; 90% is kerklidmate; 30% getuig van ‘n persoonlike verhouding met die Here; net 5-10% is aktiewe meelewende lidmate van enige gemeente

Uit bg is dit logies dat die Lutherse kerk uitdagings beleef ten spyte van ‘n evangeliese tradisie;

Groot invloed word steeds uitgeoefen dmv Christen skole; maar dit is soms teenproduktief dat kinders net genoeg leer tov die Christelike godsdiens om daarteen “inge-ent” te wees

Soeke na liberalisering deur sommige kerkleiers het ‘n negatiewe impak

Bid dat die impak sal voortduur as teenvoeter vir sekularisasie

Die sg. Vrye kerke (nie-Staatskerke) is ‘n beduidende minderheid met baie groter mate van meelewing en hulle groei ten koste van die Lutherse kerk

Jong mense word op die oomblik veral bereik via die charismatiese bewegings

---
Bid saam vir die #36 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Palestynse Gebiede.

Bid saam vir die #36 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Palestynse Gebiede.

Christene ervaar beperkinge vanaf die Israeliese kant, terwyl hul geloof hulle ʼn minderheid in die Palestynse gemeenskap maak. Die area word deur drie verskillende... Klik om verder te lees >>

Read more.

Emeritus beskikbaar

Emeritus-leraar beskikbaar vanaf 2019

Ds Rudolf Smit, tans leraar van Die N.G. Kerk Hentiesbaai, tree af aan die einde van 2018 en sal beskikbaar wees vir Pastorale hulp / aflos leraar vanaf 2019 vir gemeentes in Namibië.

Ondervinding:

Optrede as bedienaar van die Woord in die volgende verskillende arbeidsvelde:

• Gemeenteleraar in die Gemeentes Kremetart en Laeveld (RSA) en Bethanie en Hentiesbaai  (Namibië) vir 32 jr.

• Aflos / Pastorale hulp in die gemeentes Phalaborwa, Gharies, Van Rhynsdorp, Luderitz en Maltahöhe.

• Gevangenisbearbeiding in Sentraal Gevangenis Pta; Pastorale Raadgewer vir Alkoholiste en Dwelmverslaafdes in inrigtingsorg Pta; Dienspligkapelaan in die SAW; Deeltydse dosent aan Universiteit van die Noorde se Satelietkampus in Giyani vir Bybelkunde en Grieks studente.

• Is amptelike huweliksbevestiger in Namibië.

Ouderdom is tans 64 en het Permanente verblyf met nasionale Identiteitskaart vir Namibië.

Ek sal vanaf 2019 gevestig wees in Omaruru (Namibië).

Kontaknrs :    064-500-556  (Hentiesbaai)  tot einde Okt. 2018 ;   081- 288- 4060 (Selfoon).

Epos : rudolfs@mweb.com.na  

Giggel

Met erkenning aan Karl Bart for dummies

En nog enetjie:

Pa sê aan sy jong seun "Dagga is al jare wettig in Nederland." Seun: "Is dit hoekom hulle so snaaks Afrikaans praat?"

---

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,