Header

Jaargang 15 - Uitgawe 33/2018 - Woensdag 26 September 2018

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Events

• Radioprogramme

• Familie-nuus

• Voorbidding

• Vakatures

• Giggel

Nuusbrokkies

Dis weer 3 termyne in 2019...

Die goedgekeurde skool-kalender vir 2019 het vanmiddag in die Sinodale Kantoor aangekom. Die skole begin DV volgende jaar op 8 Januarie en sluit 12 April, dan weer 13 Mei tot 9 Augustus en dan weer 2 September tot 29 November.

Uiteindelik kan die kerklike datumlys nou ook gebore word. Dit sal voor die einde van die week aan gemeentes gestuur word.

Besluitneming by die 2019 Algemene Sinode

• Erkenning aan Grens.Pos van Oos-Kaap

Die Algemene Sinode Moderamen het pas besluit om die tien deelnemende sinodes van die NG Kerk te vra om voorstelle te maak oor sake wat tydens die Algemene Sinode se 2019-vergadering bespreek kan word.

Die bedoeling is om wesenlike prioriteite met die oog op die toekoms wat op plaaslike vlak in die kerk leef op die algemene sinode se agenda te plaas.

Die algemene sinode se werk word gerig vanuit artikel 43 van die kerkorde, wat bepaal:

43.1 Tot die taak van die Algemene Sinode hoort:

43.1.1 dit wat uitdrukking gee aan die Kerk se gemeenskaplike identiteit in terme van Woord, Belydenis, Kerkorde, roeping en beleid;

43.1.2 dit wat die Kerk se nasionale en internasionale ekumeniese verhoudinge raak;

43.1.3 dit wat die Kerk se publieke getuienis op nasionale en internasionale gebied raak (vergelyk Artikel 67.4 van die Kerkorde) ;

43.1.4 die viering van die Kerk se onderlinge verbondenheid;

43.1.5 die aanwysing van die Bybelvertaling(s) wat amptelik gebruik moet word;

43.1.6 die vasstelling van die Belydenisskrifte ooreenkomstig Artikel 44, die Kerkorde, die liturgiese formuliere en gebruike, die liederebundel(s) en die liturgiese grondlyne vir eredienste;

43.1.7 die vasstelling van die formele vereistes vir die opleiding van die predikante;

43.1.8 die administrasie van vaste eiendom en fondse van die Algemene Sinode;

43.1.9 die beheer oor algemene kerklike media;

43.1.10 die hantering van appèlsake wat voor die Algemene Sinode gebring word.

Die algemene sinode beskik ook oor taakspanne wat uit lede vanuit die hele NG Kerk saamgestel word. Die insette van die taakspanne en die deelnemende sinodes sal gebruik word om te bepaal welke 4 of 5 sake vir die volgende termyn die aandag van die algemene sinode behoort te geniet.

Die toonaard van die 2019-vergadering sal weer rondom die Bybel en 'n sentrale tema plaasvind. Die kerk is oop wees om te luister na die Here, mekaar en die konteks.

Die vergadering vind van 7-11 Oktober 2019 plaas.

---

Suiderhof Gemeente verjaar

Jy word uitgenooi om die feesvieringe saam met ons te kom geniet.

Vrydagaand,26 Oktober om 18:00 begin ons met ‘n heerlike ete.

Daar gaan hamburgers @ N$30, hotdogs @ N15 en chips @ N$10 te koop wees.

Om 19:00 begin die fliek. Ons gaan na Susters kyk. N$50 vir volwassenes en N$30 vir laerskoolkinders.

Saterdagaand 27 Oktober om 19:00 gaan ons heerlik saam met Joshua na die Reën kuier.

Die kaartjies is N$250. Dit sluit ‘n ligte ete in.

Kaartjies is by Marieta in die kerkkantoor beskikbaar. Navrae: Tel 061-251414 voormiddae.

---

Liedboek-Toep

• Erkenning aan Noord-Kaapland se eNuus

Laai die toep gratis af deur op die volgende skakel te klik (Google Play): Liedboek (NG Kerk).
Op die webbladsy word dit soos volg beskryf:
“Die NG Liedboek bevat al die liedere wat tans in die NG Kerk gesing word, onder meer:
• Psalm 1-150
• Liedboek Liedere 151-602
Sleutelkenmerke:
• Maklike liedkeuse
• Skep van sanglys
• Versspesifieke vertoning
• Keuse tussen verskillende liedweergawes
• Alle verse word met note vertoon
• Lys van liedere in NG Liedboek.”

Die Liedboek toep is sedertdien opgedateer met nuwe funksies en ’n nuwe gebruikerskoppelvlak.
Die grootste verbeteringe is dat:
• daar ’n gevorderde soekfunksie is sodat gebruikers gepaste liedere kan opspoor op grond van ’n kombinasie van sleutelwoorde. Dit behoort musiekleiers en predikante te help met hul erediensbeplanning.
• dat daar na opnames van liedere geluister kan word – ook om dit makliker te maak om liedere te kies.
• dat die inhoud uitgebrei is om die belydenisskrifte en verskeie van die kerk se formuliere in te sluit.e Skrif nie."

---

PowerPoint oor Dordtse Leerreëls

• Erkenning aan Noord-Kaapland eNuus

Dr. GJ (Gert) Duursema het by die pas afgelope ASM vergadering ’n aanbieding oor die 400-jarige viering van die sinode van Dordrecht aangebied.
Die aanbieding is op die webwerf van die sinode in Noord-Kaapland en kan afgelaai word by http://noordkaap.ngkerk.net/inligtingstukke/.


Die titel van die PowerPoint is: Die sinode van Dordrecht: 1618 – 1619 en 2018 – 2019.

Notas is by elke skyfie oor die aspekte wat toegelig word, geplaas.
Indien iemand meer inligting verlang, is hulle welkom om dr. Duursema te kontak by: telefoon 0828099977; e-pos gertduursema@outlook.com.

Die skildery (prent) verskyn op die eerste skyfie van die aanbieding: Die gebou in die middel van die skildery, is die “Kloveniersdoelen” (’n Klovenier was ’n skutter met ’n primitiewe voorlaaier. Dié gebou was gebruik vir oefening en byeenkomste van die plaaslike skietklub) op die hoek van Stek en Doelstraat. Die gebou het later vervalle geraak en is – ondanks proteste gesloop om plek te maak vir ’n gevangenis. Laasgenoemde bestaan ook nie meer nie. Die uitsig op die gebou op die skildery, is vanaf die skietbaan.

---

Woonhuis te koop of huur by Oude Rust

Oude Rust Oord beskik oor 'n baie ruim 3 slaapkamer woonhuis wat op lewensreg te koop is teen N$1,200,000.00. Dit kan ook gehuur word teen N$13,000.00 per maand. 

Kontak persoon is Schalk van der Merwe by 081262 4368.

---

Schanzen-Oord verblyf beskikbaar

• 1 slaapkamerwoonstel: Die woonstel is op grondvlak. N$865,000, onderhandelbaar.

• Luukse sorgeenheid-kamer: Eie badkamer en lugversorging.

Kontak Frans du Toit by fdutoit321@gmail.com of +264 812617405.

---

Hendrik Nell Studiefonds - beurse/lenings vir 2019!

Die Hendrik Nell-studiefonds verleen finansiële aan studente in die vorm van beurse en lenings.

Beurse: voorwaardelik beskikbaar aan voornemede teologie en maatskaplike werk-studente.

Lenings: voorwaardelik beskikbaar vir studente in ander rigtings.

Nuwe aansoeke moet die Sinodale Kantoor voor einde Oktober 2018 op die voorgeskrewe aansoekvorms bereik.

Die volledige Grondreëls vir die Hendrik Nell Studiefonds is hier te lees.

Aansoekvorms vir 2019 is hier beskikbaar, of kontak vir Marelize Erasmus by fin@ngkn.com.na of 061-374350.

---

Events

Kondig dit asseblief aan in gemeentes?

Hope and Happiness conversations

---

National walk for Bibles

Kontak Esme vir inligting en inskrywing: 083 3333 7787 / 081 200 4878, fr@nambible.org.na

Radioprogramme

Maak dit asseblief bekend in gemeentes?

Onder die Kameelboom

Hebreërs 1 en 2 praat oor die oorbluffende voortreflikheid van Jesus. Clem Marais en Jan Woest staan vandeesweek hieroor in verwondering wanneer hulle Onder die Kameelboom kuier. Sit gerus Sondag om 12:00 (of Dinsdag om 09:30) saam onder die boom op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303. 

Godsdiensaktueel op Hartklop FM

Luister elke Sondagmiddag om 16:30 na Godsdiens Aktueel op Hartklop FM, voorheen bekend as die Afrikaanse Diens van die NBC. Die NG Kerk is in September en Oktober verantwoordelik vir die program. Jan en Nicoline Woest is die gashere en hulle praat oor die spiritualiteit van Henry Nouwen.

Familie-nuus

Hulle verjaar die volgende week...

• Ina-Marie Rossouw (Omaruru): Saterdag 29/09; 064-570048; jpr@iway.na

• Retha Strydom (Suiderhof): Sondag 30/09; 061-252041; evert@afol.com.na

• Hestie Hay-Blaauw (Windhoek-Oos): Dinsdag 02/10; 081 765 4563; hestiehay@gmail.com

Voorbidding

Ons bid vir Papua Nieu Guinea

Versorg deur Thijs van der Merwe – aan die hand van Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World

Oppervlak 462,840 km2. Oostelike deel van Nieu Guinee, tweede grootste eiland ter wêreld Bevolking (2010) 6,899,387; 6,909,701 (07/17 geskat CIA Fact Book.). Hoofstad: Port Moresby.

Die noordelike & oostelike dele was tot WO1 onder Duitse en die suide onder Britse beheer tot 1901

Daarna onder Australiaanse beheer as Papu en saam met Nieu Guinee geadministreer tot 1975

Deel van die Britse Gemenebes as ‘n  parlementêre demokrasie onder die Koningin van Brittanje wat verteenwoordig word deur die Goewerneur Generaal Sir Bob Dadae (Sedert Augustus 2017)

Die staatshoof is die premier Charles Abel (Sedert 2 Augustus 2017) 

1988-98 opstand van Bougainville het ‘n 20000 lewens geëis en lei tot beperkte onafhanklikheid vir die eiland.

Ekonomie: Hoofsaaklik bestaansboerdery en vissery, met kontantgewasse (tee, koffie en Chopra)

Gebuk onder tallose probleme - aardbewegings, grondeise, onbegaanbare terrein, droogtes &oorloë

Verder ook te afhanklik van Australië vir handel en gekompliseer deur groot stedelike werkloosheid

Ryk aan minerale: koper, goud, ru-olie en aardgas; hout en vis. ‘n Ontluikende mynbou industrie en toenemende plaaslike vervaardiging vul dit aan – groot internasionale maatskappye het en is besig om gas-aanlegte op te rig – die eerste het in 2015 aanlyn gekom en die volgende behoort teen 2020 in volle lewering te wees.

Godsdiens: Vryheid van geloof. Amper almal het bande met ‘n Christelike denominasie.

Ou etniese godsdienste is egter steeds onderliggende invloed - selfs op die kerk.

Christene 95.8% Tradisionele etniese godsdienste 3.5% Baha'i 0.25% nie-Godsdienstig/ander 0.3% Boeddhiste 0.05% Muslim 0.04% Chinese 0.02%.

Loof die Here vir

• Toenemende Christelike invloed in die parlement;

• Die vrede wat bewerkstellig is op Bougainville met onafhanklikheid.

• Die Bybelvertaling wat goeie vordering toon in resente tye, 200 projekte is voortgaande

• Groeiende Sendingbewussyn en betrokkenheid

• Groeiende lewendige en lewegewende kerke te midde van oppervlakkige godsdiens van talle

Tree in vir:

• Die regering ervaar velerlei uitdagings - sommige praat van ‘n mislukte staat!

• Verbreide korrupsie voer hoogty.

• Bid vir moreel-etiese regering

• Etniese diversiteit bring groot uitdagings; gereelde botsings & gewapende konflikte tussen groepe.

• Die geografiese isolasie bemoeilik regering en handel.

• Ekonomiese bemagtiging gaan gebuk onder talle struikelblokke - 75% in bestaansekonomie

• Die verwoesting van en verlies aan lewens en eiendom a.g.v. aardbewings en tsunamis vererger sake.

Die plaaslike en nasionale regerings het wysheid nodig om die uitdagings die hoof te bied.

Bid dat kerke daarin sal slaag om van lidmate getroue dissipels te maak.

Bid vir herlewing en transformasie in gevestigde kerkgenootskappe

---
Bid saam vir die #37 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Mali.

Bid saam vir die #37 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Mali.

Mali het ongelukkig vinnig geklim op die 2013 Wêreldwaarnemingslys. Dit is direk gekoppel aan Islamitiese radikalisme en geweld. Sedert die Islamitiese oorname van noordelike Mali in die middel van 2012, en die latere Frans-geleide poging in 2013 om Malinese outoriteit oor... Klik om verder te lees >>

Read more.

Vakatures

Kanaal 7 bemarker gesoek

Giggel

Met erkenning aan The Clergy Coaching Network

---

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,