Header

Jaargang 15 - Uitgawe 34/2018 - Woensdag 3 Oktober 2018

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Klik hier vir die 2019-datumlys.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Events

• Trauma Healing Network training

• Radioprogramme

• Familie-nuus

• Voorbidding

• Nuut by CLF

• Vakatures

• Giggel

Nuusbrokkies

Die Grondberaad

Wat hoor ons sover?

• André Olivier

Dit is duidelik dat daar verskillende stemme aan die woord kom. Dit is ook duidelik dat die stemme op twee vlakke lê.

Die stemme wat die hardste opklink, gaan hoofsaaklik op vanuit mense se eie belange, en historiese verwysingsraamwerke.  In ‘n gesprek soos hierdie kom herinneringe, historiese stemme, en post-traumatiese snellers skerp na die oppervlakte. Dit laat die “land met goeie onderlinge verhoudinge” skielik broos lyk. Wanneer al hierdie faktore op die oppervlakte kom, verdiep emosies, en daarom verwys ek na die onderskeiding van die stemme op twee vlakke.

Die eerste, duidelik hoorbare, is op ‘n baie emosionele vlak. Ons beleef dit tans, veral in die gewone omgang en in die sosiale media. Ons kan daarna verwys as “die baie geraas”.

In die baie geraas is daar ook ‘n duidelik waarneembare ritme, wat ons nie moet verontagsaam nie. Daar is ‘n oplaaiende ongedurigheid dat diegene aan bewind nie regtig luister nie, en nie veel gaan doen nie. Hulle spreek die ritme aan wat meriete het, naamlik dat Namibië as ongelyke land ‘n ekonomie het wat skeefgetrek is as gevolg van die verlede. Die ritme gaan ook oor mense wat smag na ‘n plek wat hulle hulle “eie” kan noem. Niemand kan dit ontken nie, en almal sal daarmee moet rekening hou. Hierdie “ground swell” groei. ‘n Mens hoor selfs die kommer hieroor by die “ou garde”.

Wanneer emosies te hoog loop onderdruk dit redelike denke. Ons sien dit hier.

Dan is daar die emosies van hulle wat deur hierdie stemme bedreig voel. Hulle word om verstaanbare redes vinnig ontstig deur hierdie harde, emosionele stemme, en stook dan ook soms die vure. Hulle voel dikwels ook net so emosioneel en onseker.

Tussen al hierdie emosionele uitsprake is daar stemme met ‘n ander ritme, wat redelik bly. Dit lyk asof hierdie stemme op die agtergrond geskuif word. Soos die gesprek egter ontwikkel, en meer nugter feite na vore kom, sal hierdie stemme sterker word, en balans bring. Hierdie stemme sien die hele prentjie. Die ritme van wesenlike onreg en ongelykheid, maar terselfdertyd die realiteite van ‘n gesonde grondwet, en die ekonomiese realiteite. Hulle sien ook die toekoms en nie net die verlede nie. Hulle weet ook dat versoening, en vrede belangriker is as die stryd om eie belang.

Ons moet ‘n bietjie terugstaan en ons ore instel op die redelike stemme. Waar ons die geleentheid het moet ons self redelike stemme wees. Ontwikkel ‘n onderskeidingsvermoë.

Ons redelikheid kom tog op uit wat ‘n redelike en gebalanseerde verstaan van die evangelie van ons gemaak het. Daar het ook genoeg gebeur sedert 1990 wat van Namibië ‘n suksesland gemaak het. Dit dra ook ‘n gravitas. Genoeg mense sal die voortgang daarvan soek. Sluit by hulle aan. Wees een. Doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. Geseënd is die vredemakers.

Moet nie  dat julle harte ontsteld word nie “Glo in God en glo ook in My …” Ons God is in alles wat gebeur teenwoordig. Reageer daarom op alles asof God op ‘n bepaalde manier daarin teenwoordig  is. Ervaring het geleer dat daar mettertyd weer balans kom. Daar is ‘n dieper redelikheid onder gewone mense. Dit moet net deur goeie leierskap versterk word in baie emosionele tye.

Bly luister bo al die stemme na Sy stem.

---

Suiderhof Gemeente verjaar

Jy word uitgenooi om die feesvieringe saam met ons te kom geniet.

Vrydagaand,26 Oktober om 18:00 begin ons met ‘n heerlike ete.

Daar gaan hamburgers @ N$30, hotdogs @ N15 en chips @ N$10 te koop wees.

Om 19:00 begin die fliek. Ons gaan na Susters kyk. N$50 vir volwassenes en N$30 vir laerskoolkinders.

Saterdagaand 27 Oktober om 19:00 gaan ons heerlik saam met Joshua na die Reën kuier.

Die kaartjies is N$250. Dit sluit ‘n ligte ete in.

Kaartjies is by Marieta in die kerkkantoor beskikbaar. Navrae: Tel 061-251414 voormiddae.

---

Hendrik Nell Studiefonds - beurse/lenings vir 2019!

Die Hendrik Nell-studiefonds verleen finansiële aan studente in die vorm van beurse en lenings.

Beurse: voorwaardelik beskikbaar aan voornemede teologie en maatskaplike werk-studente.

Lenings: voorwaardelik beskikbaar vir studente in ander rigtings.

Aansoeke moet die Sinodale Kantoor voor einde Oktober 2018 op die voorgeskrewe aansoekvorms bereik.

Die volledige Grondreëls vir die Hendrik Nell Studiefonds is hier te lees.

Aansoekvorms vir 2019 is hier beskikbaar, of kontak vir Marelize Erasmus by fin@ngkn.com.na of 061-374350.

Events

Kondig dit asseblief aan in gemeentes?

Eco-audit workshop

The Southern African Faith Communities’ Environment Institute (SAFCEI) is hosting an eco-audit workshop in Windhoek from 13 to 15 November 2018.

The workshop will take place at Greiters Conference Centre.

An eco-audit is an action-learning approach, whereby participants learn about renewable energy and energy efficiency (using our resources wisely), as well as conserving water and other resources. Thereafter, you will be able to undertake an effective energy and water audit of your faith centre.

The training aims to provide:

• learning on how to measure and manage water, energy and waste use.

• an understanding of the costs of water, electricity and waste, and how to reduce these.

• behavioural and technical options to shift to lower use of water and energy and to start recycling.

• an easy plan of action that is results-based, saves money, gives you access to resources you need, and cares for the Earth.

As space is limited for this workshop, we request that you complete an application form. There will be a selection process, and successful applicants will be contacted after the due date. Participants would need to cover their own transport to the venue. Accommodation and meals during the conference will be covered by SAFCEI.

Please email zainab@safcei.org.za for an application form or with any queries.

The closing date for applications is 08 October 2018.

---

The Journey - 'n Kanaal 7 fondsinsameling

• Vrydag 19 Oktober, 18H00, Roman Catholic Parish Hall, Windhoek.

• Heerlike ete, aanbidding en Drama (met - alfabeties - Cas Bekker, Herbie Burmeister, Winston du Toit, Paul Kisting, Elfrede Kloppers, Lina Ilse, Dirk Louw, Clem Marais, Stefan Saayman, Johann Serfontein, Neal van der Berg, Eddie & Linda van der Merwe en Ilana van der Westhuizen op die verhoog.) 

• N$250 per persoon.

• Kontak Lina vir kaartjies by 081 220 8645 of linailse9@gmail.com.

---

National walk for Bibles

Kontak Esmé vir inligting en inskrywing: 083 3333 7787 / 081 200 4878, fr@nambible.org.na

Click here to add a title or text.

Trauma Healing Network Training

Healing Retreat Walvisbay

5-7 October

---

Hope and Happiness conversations

11 October

How to deal with grief and loss - Windhoek

---

Healing Retreat Tumeb

12 - 14 October

---

Care for the caregiver

18 October, Windhoek

---

Healing Retreat Gobabis

19-21 October

---

Stress management workshop

25 October, Windhoek

---

Healing Retreat Oranjemund

Radioprogramme

Maak dit asseblief bekend in gemeentes?

Onder die Kameelboom

Hebreërs 4:12-16 praat oor God Drie-enig vir wie niks verborge is nie, en oor Jesus, die groot Hoëpriester. Clem Marais en Jan Woest staan vandeesweek hieroor in verwondering wanneer hulle Onder die Kameelboom kuier. Sit gerus Sondag om 12:00 (of Dinsdag om 09:30) saam onder die boom op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303. 

Godsdiensaktueel op Hartklop FM

Luister elke Sondagmiddag om 16:30 na Godsdiens Aktueel op Hartklop FM, voorheen bekend as die Afrikaanse Diens van die NBC. Die NG Kerk is in September en Oktober verantwoordelik vir die program. Jan en Nicoline Woest is die gashere en hulle praat oor die spiritualiteit van Henry Nouwen.

Familie-nuus

Hulle verjaar die volgende week...

Ons sal helaas hierdie week sonder verjaardagkoek moet oorleef...

Voorbidding

Ons bid vir Paraguay 

Versorg deur Thijs van der Merwe – aan die hand van Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World

Oppervlak 406,752 km2 Land gebonde nasie geleë tussen Brasilië, Argentinië en Bolivië. Die Paraguay rivier verdeel die meer vrugbare en ontwikkelde ooste van die woude, moerasse en plase op die yl bevolkte Gran Chaco.

Bevolking (2010) 6,459,727. Hoofstad: Asunción (2,029,666).

Onafhanklik van Spanje in 1811. Verwoestende oorloë met omringende lande in 1864-70 en weer in 1932-35 het die land telkens geskaad. Korrupte militêre diktatorskap heers van 1954 tot ‘89.

Sedertdien het die ekonomiese en demokratiese hervormings die land stadig laat reïntegreer met die res van die wêreld.

Beperkte natuurlike hulpbronne, behalwe landbou en hidro-elektriese vermoë, belemmer ekonomiese groei; die groot hidro-elektriese projekte het ‘n inspuiting gegee maar armoede bly steeds verbreid.

Skerp skeiding tussen kerk en staat en gelykheid voor die reg van alle godsdienste is in 1992 afgekondig, maar die Rooms katolieke kerk het steeds groot politieke en sosiale invloed.

Christene 97.95%; nie-Godsdienstig 1%; Tradisioneel etnies 0.62%; Boeddhiste/Sjinese 0.23%; Baai 0.1%; Joods 0.05% Muslim 0.05%.

Tree in vir: 1 Paraguay gaan steeds gebuk onder die effek van 2 eeue van tirannie, oorlog en onbeholpe regerings. Interne politieke onrus en ‘n gebrek aan morele leierskap verhinder vooruitgang.

Bid vir wyse en regverdige leierskap om op te staan.

2 Die Rooms katolieke Kerke het die politieke en geestelike lewe oorheers. Alhoewel dit standpunt inneem teen korrupsie en immoraliteit, is daar steeds ook bygeloof en Maria verering ingevleg met okkultiese praktyke wat die kerk negatief beïnvloed en geestelike groei aan bande lê.

Bid dat die bande verbreek sal word.

3 Meeste Protestante is Duits sprekende Mennoniete en Lutherane, Oekraïniese Baptiste en Pinkster groepe en Koreaanse Presbiteriane. Die immigrante gemeenskappe is dikwels geïsoleer van die hoofstroom gemeenskap en het min of geen uitwaartse visie nie. Nominalisme is ook ‘n probleem — bid dat die gemeenskappe ‘n herlewing sal ervaar wat sal oorspoel in die uitreik na die groter gemeenskap met die evangelie.

4 Evangeliese groei het deur die 1990s aangehou veral in die geledere van die Mennoniete, Pinkster en Onafhanklike kerke. Meeste van die groepe het uit Brasilië en Argentinië ingekom en het hul kenmerkende ywer en inisiatief behou, maar is afsydig jeens ander groepe.

Bid vir groter eenheid wat tot beter effektiwiteit in die uitdra van die evangelie mag lei.

5 Bid vir die nood aan: a) Leierskap ontwikkeling — dis essensieel vir die bediening. Bybel Kolleges vir die Protestantse denominasies en die Evangeliese Universiteit verskaf verbeterde opleiding aan ‘n groeiende getal teologiese studente.

b) Leiers wat ‘n lewenstyl volg wat as voorbeeld kan dien vir hulle gemeentes, veral deur ‘n geheiligde lewe, gebed en die korrekte gebruik van die Woord is areas waarin hulle geloof vormende voorbeelde moet stel;

c) Eenheid in die kerk. ’n Assosiasie van pastore werk daaraan om verenigde strategieë vir evangelisasie te ontwikkel.

d) Die deurgee van ‘n missionale visie vir die kerk Bid dat die gelowiges ‘n passie vir die bereiking van hul eie nasie sal ontwikkel en sal ontdek dat hulle dit self kan aanpak en deurvoer.

6 Werk onder die Indiaanse minderheidsgroepe is vrugbaar. Talle het tot geloof gekom en talle ontwikkelingsprojekte het deur hulle in samewerking met ander plaaslike gelowiges tot stand gekom wat ‘n verskil maak aan die groepe se situasie.

---
Bid saam vir die #38 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Indonesië.

Bid saam vir die #38 land op die Geopende Deure Wêreld-waarnemingslys, Indonesië.

Indonesië bestaan uit 17,000 eilande en is die wêreld se grootste Islamitiese nasie. Dit is ʼn land wat vir lank ʼn simbool van Islamitiese verdraagsaamheid was. Hierdie titel is ongelukkig besig om te verdwyn, namate Christene... Klik om verder te lees >>

Read more.

Nuut by CLF

A Family of Reformed Churches in Africa

– Remarkable stories of God’s grace

• Geskryf deur Gideon van der Watt en Mariette Odendaal

A Family of Reformed Churches in Africa – Remarkable stories of God’s grace, is die eerste boek in dekades om die verhaal van die Gereformeerde Kerke in Afrika te vertel. Dit is uniek deurdat dit inligting oor die geskiedenis, groei en huidige stand van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika en Afrika as geheel gee. Dit is 'n wonderlike boek wat die moeite werd is om te lees; dit bevat die geskiedenis van al die Gereformeerde Kerke wat deur die NG Kerk gestig is. In hierdie boek sal die volgende generasies leer oor die goeie werk wat deur die sendelinge, pionier-evangeliste en predikante gedoen is, en hoe die kerk oor die vasteland versprei het. Die boek help ook lesers om die eenheid van hierdie kerke, hul gedeelde geskiedenis, identiteit en roeping te herontdek ... as deel van die een liggaam van Christus.

A Family of Reformed Churches in Africa – Remarkable stories of God’s grace, stel 'n nuwe hoofstuk vir die kerke in om saam te beweeg, mekaar aan te vul en van mekaar te leer, soos ons ons drie-enige God dien. Die verhaal van elk van die kerke word op 'n lewendige manier vertel; dit gee hoop aan die groeiende generasie, aangesien dit die beweging van die kerk deur die geskiedenis weerspieël. Die boek sal 'n ryk hulpbron wees vir predikante in die algemeen, in elke kerk, om te leer hoe groot en wyd die Gereformeerde Kerk in Afrika is. Lank leef die Gereformeerde Forum! Dit bied 'n teken van eenheid in die liggaam van Christus.

Hierdie publikasie is nou by CLF beskikbaar teen slegs R181,60. Bestel dit aanlyn (www.clf.co.za) of stuur ‘n e-pos na order@clf.co.za

Vakatures

Maltahöhe soek emeritus

'n Twee-weeklikse pos vir Maltahöhe-gemeente is beskikbaar vanaf Januarie 2019. Die Kerkraad vra dat afgetrede leraars wat belangstel asseblief so gou moontlik hul CV sal stuur na die volgende eposadres: magdaoelofse4@gmail.com. Aansoeke sluit op 31 Oktober 1918. Vergoeding is onderhandelbaar.

---

Vakature : Orrelis/pianis/ musiek begeleier

NG Kerk Outjo

NG kerk Outjo verwag aansoeke vir die pos van Orrelis/pianis/ musiek begeleier.

Verantwoordelikhede:

• Begeleiding van oggend diens met vooraf sang, asook spesiale dienste.

• Die persoon sal moet kan inpas by ‘n meer moderne musiek bediening, waar al hoe meer gefokus word op Flam liedere en ander moderne christelike begeleiding.

• Die persoon is verantwoordelik vir die jaarlikse Kerssangdiens.

• Die persoon sal in span verwant moet kan saam werk met ons klank span sowel as ons voorsang span.

Salaris: Die vergoeding is onderhandelbaar

Sluitingsdatum: 30 Oktober 2018.

As belangstel kontak: Serieka Sowden: ngoutjo@iway.na/ 0811279360

---

Admin-pos: Suiderhof

NG Kerk Suiderhof beskik oor 'n 5/8 ste  pos by die kerkkantoor vanaf Januarie 2019. 

Verantwoordelik vir:

• Gemeente projekte en funksies – bv. basaar

• Kommunikasie / Tegnologie bv. webwerf, Facebook, WhatsApp

• Gemeente data en Lidmaatregister

• Bemarking en verhuring van eiendomme.

• Hanteer van Bybelskool en Helplift

Vereistes:

• Graad 12 en 3 – 4 jaar administratiewe ondervinding

• Goeie organisatoriese vermoëns

• Goeie kennis van rekenaars

• Taal / Kommunikasievaardigheid

• Vermoë om goed met mense te kan skakel

Kantoorure:  25 uur per week waarvan tenminste 3 middae  van 14H00 tot 16H30 is, die res is in die oggend (spesifieke dae/tye onderhandelbaar).

Skakel met Francie vir meer inligting by ngks1@afol.com.na / 061 251414. 

Sluitingsdatum 22 Oktober 2018

Giggel

n Dominee gaan tandarts toe vir 'n nuwe stel valstande.

Die eerste Sondag, nadat hy die nuwe tande ontvang het, preek hy net vir 8 minute.

Die volgende Sondag preek hy slegs vir 10 minute.

Die derde Sondag kom en hy preek vir 2 ure en 48 minute. Die gemeente moet hom later van die preekstoel af dwing en wou weet wat aangaan.

Die dominee verduidelik: "Die eerste Sondag was my mond so seer dat ek net daai 8 minute kon praat. Die tweede Sondag was my mond bietjie beter, maar nog te seer, so ek kon darem 10 minute uithou. MAAR vandag het ek per ongeluk my vrou se valstande in gesit en kon ek nie ophou praat nie."

---

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,