Header

Jaargang 15 - Uitgawe 37/2018 - Woensdag 24 Oktober 2018

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Jaarboek 2019 - klik hier vir bestelvorm

3% korting vir bestellings voor 1 Desember 2018

Klik hier vir die 2019-datumlys.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Events

• Radioprogramme

• Familie-nuus

• Voorbidding

• Nuut by CLF

• Aftree-akkommodasie

• Giggel

Nuusbrokkies

 Twee Hentiesbaaiers word 100

Die Hentiesbaai Gemeente is baie geseënd om 2 lidmate te hê wat 100 jaar oud word:

• Ria van Niekerk             Sondag 21 Oktober.

• Hanna Davin                 Saterdag 27 Oktober.

Baie geluk met die groot mylpaal – Gods rykste seën vir julle! Dis vir Feldmuis 'n voorreg om hieroor te berig!

Tannie Hanna Davin (links) en Tannie Rhea van Niekerk (regs).

---

Gemeentelike Bedienaars - momentum groei

Die Moderamen het goedgekeur dat, vir die huidige, DEGNOS en Karas Christi kan voortgaan met die opleiding van Gemeentelike Bedienaars. Dit volg op die nuus dat die Algemene Sinode nog nie finaal 'n leerplan vir Bedienaars saamgestel het nie. Die huidige leerplanne van DEGNOS en Karas Christi sal egter solank gebruik word.

In 'n dapper en uitsonderlike stap het die Moderamen die gelykwaardigheid van Woord en sakrament as heilsmiddele gehandhaaf en derhalwe goedkeuring verleen dat Bedienaars met preek-en-erediens bevoegdheid albei mag bedien in gemeentes.

Bedienaars is ouderlinge of diakens wat goedgekeurde bedieningsopleiding ontvang in 'n spesifieke area van bediening. Kandidate word deur 'n kerkraad geïdentifiseer en vir opleiding aangemeld. Uiteindelik word die Bedienaar deur die Ring bevestig en deur gemeenteleraars gementor.

---

Vier ringe gaan waarskynlik bly, maar anders lyk

Die Windhoek-gemeentes, Gobabis en Okahandja het op 16 Oktober aangedui dat hulle vorentoe graag een ring wil wees.

Dit beteken dat die Moderamen by die sinode gaan aanbeveel dat daar voortaan 4 ringe sal wees met sekondêre groepering om verteenwoordiging in Moderamen te kry.

Die voorgestelde Suide Ring sal 17 gemeentes hê, soos volg: Mariental, Leonard, Aranos, Gochas, Maltahöhe, Kalkrand, Stampriet, Keetmanshoop, Oewer, Oranjemund, Lüderitz, Bethanie, Karasburg, Warmbad, Ariamsvlei, Koës en Aroab.

Sentraal sal 9 gemeentes hê, Windhoek, Windhoek-Oos, Windhoek-Eros, Windhoek-Wes, Suiderhof, Academia, Pionierspark, Gobabis en Okahandja.

Die Weskus sal 5 gemeentes hê, Usakos, Walvisbaai, Walvisbaai-Meersig, Swakopmund en Hentiesbaai.

Die oorblywende 13 gemeentes sal in die Noorde Ring saam gegroepeer word. Hulle is   Otjiwarongo, Omaruru, Outjo, Kamanjab, Grootfontein, Tsumeb, Otavi, Verre Noord, Rundu, Wildevy, Luhebu-Noord, Tsumkwe en Western Caprivi.

Die volgende sinode, wat DV in 2020 byeen sal kom, sal besluit oor die samestelling. Ringe sal self besluit oor hulle name.

---

CSE nie so boos soos algemeen vermoed

Comprehensive Sexuality Education (CSE) word uit verskillende kerklike oorde summier gediskrediteer as dat dit meer skade aan kinders doen as goed. Allerweë word dit beweer dat dit ‘n Europese program is wat op Afrika afgelaai word om hulle kinders te ondermyn deur hulle te vroeg en op verkeerde manier aan seksualiteit bloot te stel.

Tydens 'n onlangse konsulterende werkwinkel wat met geestelike leiers gehou is oor die CSE-program van die Ministerie van Onderwys en Kultuur (MEAC), het dit aan die lig gekom dat die vooroordele ongegrond is.

Clem Marais het aan die Moderamen rapporteer dat CSE is ‘n leerplan-gebaseerde program wat seksualiteit en verhoudings bespreek met inligting wat ouderdom-toepaslik, geslagsgebaseerd, kultureel relevant, wetenskaplik korrek, realisties en nie-veroordelend is. Dit is ‘n holistiese program wat in tandem met die Life Skills-kurrikulum aangebied word.

Lesse is bedoel om kennis en begrip te vermeerder, waardes en houdings te ontgin en verduidelik, gesonde gedrag te bevorder, lewensvaardighede te versterk en om optrede wat risiko’s beperk te bevorder.

Mites oor CSE

Daar is baie mites wat die rondte doen oor CSE en dit word deurlopend gevoed deur drog-nuus, veral op sosiale media. Dit is belangrik om te weet dat CSE:

• nie fokus op seksuele omgang nie en moedig nie jongmense aan om seks te hê nie;

• nie vir jongmense leer hoe om omgang te hê nie, en neem nie hulle onskuld weg nie.

• nie net ‘n selibaat-tot-die-huwelik-benadering volg nie, maar verwerp ook nie selibaatskap as ‘n opsie nie (selibaatskap as “stand-alone”-opsie is nie omvattend nie);

• nie mites oor kondome kontinueer nie;

• nie die ouers of die gesag van die familie ondermyn nie;

• nie lidmaatskap van seksuele minderhede promoveer (homoseksualiteit, transgender, ens) nie.

Voordele van CSE

Die volgende voordele spruit uit die CSE-program:

• Vermindering in disinformasie.

• Verhoogde korrekte kennis oor seksualiteit, verhoudings en HIV.

• Duidelike en versterkte positiewe / gesondheid-bevorderende waardes en houdings.

• Verhoogde vaardighede om ingeligte besluite te neem en die bekwaamheid om daarvolgens op te tree.

• Verbeterde persepsies oor groepsdruk en sosiale norme.

• Verbeterde kommunikasie met ouers en ander volwassenes

Life Skills-leerplan as voertuig

Die CSE-program word geïntegreerd met die Life Skills-leerplan van MEAC aangebied. Die groep kerkleiers het insae gekry in die leerplanne van Gr 4 – 12. Tydens wegbreek-sessies het deelnemers aan die werkwinkel geleentheid gekry om in diepte gesprek te voer oor die leerplanne. 

Die kerkleiers het eenstemmigheid gehad dat die inhoud van die leerplan goed is, maar het bewus geraak van die geweldige verantwoordelikheid wat rus op die Life Skills-onderwyser wat vir die aanbieding verantwoordelik is. Gemeentes sal goed doen om ‘n ondersteunende verhouding te smee met die plaaslike Life Skills­-onderwyser en dit in stand te hou.

Die leerinhoud is op ons webblad beskikbaar. Doelwitte word onder 3 temas nagejaag in die leerplanne, naamlik Career Guidance, Holistic Wellness en   Civic Affairs.

Leraars (en kerkrade) kan hulle gerus hiervan vergewis, veral wat onder die tema Holistic Wellness aangebied word. Dit is waar die etiese sake meesal aangespreek word. Ondersteunende materiaal kan dan in jeugprogramme in die gemeente ingewerk word.

---

Kerke vat hande oor teologiese opleiding

Plaaslike teologiese opleiding bly vir al die kerke 'n groot uitdaging. Vir elke denominasie om op sy eie aan te sukkel, is ook nie die beste aanwending van bronne nie.

Daarom was dit bemoedigend dat die Moderature van die NG- en VG-kerke in Namibië onlangs gevra het dat dié twee kerke moet hande vat wat betref teologiese opleiding. Die Ministry Formation Task Team (VGKN) en Kuratorium (NGKN) sal voortaan die uitdaging saam-saam aanpak.

Die Moderamen het kennis geneem dat die United Congregational Church ook graag aan die gesprek wil deelneem. Die Kuratorium het toe opdrag gekry om ook hierdie denominasie in te sluit in toekomstige gesprekke oor teologiese opleiding.

---

Huis Maerua Skoenboks-projek 2018

---

Eugene Peterson has completed his “long obedience in the same direction.”

The Presbyterian pastor, best known for authoring The Message Bible, died today at age 85, a week after entering hospice care for complications related to heart failure and dementia.

Author Winn Collier first shared the news on Twitter. “My dear friend and pastor Eugene Peterson has died this morning,” he wrote. “The lantern is out, but the joy he carried with him to his final breaths endures. Eugene is now with the Triune God he has loved his entire life. Memory eternal.”

NavPress, publishers of The Message, confirmed Peterson’s death. His family released a statement on his final, joyful days earthside.

“During the previous days, it was apparent that he was navigating the thin and sacred space between earth and heaven,” they stated. “We overheard him speaking to people we can only presume were welcoming him into paradise. There may have even been a time or two when he accessed his Pentecostal roots and spoke in tongues as well.

“Among his final words were, ‘Let’s go.’ And his joy: my, oh my; the man remained joyful right up to his blessed end, smiling frequently. In such moments it’s best for all mortal flesh to keep silence. But if you have to say something say this: ‘Holy, Holy, Holy.’”

Bron: Christianity Today International

---

PUK Eerstejaarskamp

---

LAASTE KANS - Hendrik Nell Studiefonds - beurse/lenings vir 2019!

Die Hendrik Nell-studiefonds verleen finansiële aan studente in die vorm van beurse en lenings.

Beurse: voorwaardelik beskikbaar aan voornemede teologie en maatskaplike werk-studente.

Lenings: voorwaardelik beskikbaar vir studente in ander rigtings.

Aansoeke moet die Sinodale Kantoor voor einde Oktober 2018 op die voorgeskrewe aansoekvorms bereik.

Die volledige Grondreëls vir die Hendrik Nell Studiefonds is hier te lees.

Aansoekvorms vir 2019 is hier beskikbaar, of kontak vir Marelize Erasmus by fin@ngkn.com.na of 061-374350.

Events

Kondig dit asseblief aan in gemeentes?

National walk for Bibles

Kontak Esmé vir inligting en inskrywing: 083 3333 7787 / 081 200 4878, fr@nambible.org.na

Click here to add a title or text.

---

Warrior Week: Be a real man!

Radioprogramme

Maak dit asseblief bekend in gemeentes?

Onder die Kameelboom

Jong mense sê dat die kerk irrelevant geword het, vertel Dr Veronica Theron, tegniese adviseur in die Kantoor van die Eerste Dame, wanneer sy saam met Clem Marais Onder die Kameelboom kuier. Hulle gesels gaan draai ook by Comprehensive Sexuality Education (CSE), wat toe nie so boos is as wat baie vermoed nie. Sit gerus Sondag om 12:00 (of Dinsdag om 09:30) saam onder die boom op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303. 

Godsdiensaktueel op Hartklop FM

Luister elke Sondagmiddag om 16:30 na Godsdiens Aktueel op Hartklop FM, voorheen bekend as die Afrikaanse Diens van die NBC. Die NG Kerk is in September en Oktober verantwoordelik vir die program. Jan en Nicoline Woest is die gashere en hulle praat oor die spiritualiteit van Henry Nouwen.

Familie-nuus

Hulle verjaar die volgende week...

• Ilana Mouton (Otavi): Donderdag 25/10; 067-222978; dmouton@iway.na

• Johannes Maritz (Okahandja): Sondag 28/10; 062-562422; jhg@iway.na

Voorbidding

Ons bid vir die Somalië

Versorg deur Thijs van der Merwe – aan die hand van Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World

Oppervlakte 637,000 km2. Bevolking (2010) 9,358,602 Horing van Afrika staat

Onafhanklik in 1960 van Brittanje (noordelike deel) en Italië (suidelike deel)

Die koue oorlog bring 'n oormaat van wapens en ammunisie in omloop wat  gebruik is in ‘n stryd met Ethiopië en ‘n interne stryd wat verwoestend was.

Daarna word dit aangewend in seerowery vanaf die Somaliese kus wat nou lyk of dit onder beheer is

Die korrupte diktatuur van Siyaad Barre gee aanleiding tot 'n bloedige stryd in 1991

Die land sink in anargie met sg Warlords wat om mag meeding; ongebreidelde geweld, hongersnood en algehele ineenstorting van samelewingsverbande tree in.

Die VN tree in 1992 toe om vrede te bewaar en misluk klaaglik. Hulle onttrek in 1995.

Die VSA se toetrede gee aanleiding tot groter konflik.

In 2000 is 'n oorgangsregering gevorm verkiesings is gehou, maar die land bly chaoties.

In 2011 het Somali leiers ooreengekom tot ‘n politieke oorgang teen Augustus 2012.

Die oorgangsproses eindig September 2012 toe stamhoofde die regering vorm en 275 lede aanwys in ‘n nuwe parlement wat die oorgang beheer en bestuur

Verkiesings is aan die gang van 23 10 tot 10 11 2016 vir die eerste volwaardige nuwe twee kamer parlement.

Die situasie is steeds baie onstabiel soos gedemonstreer deur die twee bomontploffings op Saterdag 14/10/2017 meer as 260 dood en meer as 300 verwond. Dit word aanvaar dat die weer optrede van die Islamitiese ekstremiste groep al-Shabaab was. Hulle voer gereeld aanvalle op die hoofstad (Mogadisjoe) uit. Volgens data wat deur die Long War Journal saamgestel is, is minstens 771 mense reeds in 2017 in aanvalle in Mogadisjoe dood.

• Die ekonomie het in duie gestort - meestal gebaseer op bestaansboerdery en ruilhandel. Dwelmhandel is 'n groot bron van inkomste; die land was in die greep van rowers en wetteloses, Warlords neem beheer van meeste van die land en die ekonomie. Sedert 2000 is daar 'n stadige herstel @2,7% van GDP.

• Godsdiens: Islam is die amptelike godsdiens; in die chaos het invloedryke imams vir Shari'a wetgewing ge-agiteer en is dit plek-plek toegepas. Na 2000 tree veranderings in ten goede. In die 1970's en 80's het talle Ethiopiese ortodokse Christene gevlug voor die kommunistiese bewind en in Somalië gevestig. Muslim 99.95%; Christene 0.05%. 

Tree in vir: Somalië is die mees wettelose land ter wêreld. Somaliërs is vuisvoos en smag na wet, orde, vryheid en vrede. Die onderliggende spanning tussen groepe is die grootste struikelblok hierin. Bid dat die verkiesings van 2016 sal uitloop op ‘n funksionele demokrasie wat versoening sal bring. Bid vir leiers wat nie na eie belang sal soek nie, maar in die van die land en sy mense sal optree.

• Islam het misluk in die land en lei tot die opkoms van die verskillende faksies en magsblokke.

Twee invloedryke kompeterende Sufi broederskappe het bygedra tot die probleme Sommiges wend hulle tot radikale Islam as oplossing, ander het Islam die rug toegekeer.

Bid dat die situasie nie sal hand uitruk nie, en ook dat dit nie die teelaarde vir nog groter geweld sal word nie. Bid ook dat die Gees in die tyd mense se oë sal open en nuwe weë sal aandui - na God die Vader toe. Bid dat godsdienstige tirannie afgeweer sal word.

• Nasionale herstel is dringend noodsaaklik. Die bevolking is getraumatiseer deur lyding, sinnelose geweldpleging, armoede, hongersnood, ens. Meer as 25% van kinders onder vyf jaar het gesterf.

Bid vir: Wyse besteding van buitelandse hulpverlening. Bid ook vir die vrywilligers wat nooddienste en opheffingswerk doen - baie van hulle is Christene.

• Vlugtelinge en die bediening aan vlugtelinge in ander lande. Daar is meer as 1 miljoen vlugtelinge. Vlugtelinge stroom nou weer suid en berigte plaas die huidige stand op 1 miljoen Somalis is Kenia!

• Sendingwerk was beperk en gevaarlik en onderworpe aan velerlei beperkinge. In 1974 is 'n algehele verbod geplaas op sendingwerk.

Bid dat werkers geroep sal word om in Somalië the gaan werk en hulle voorbereiding sodat daar mense sal wees wat kan toetree as die land oopgaan vir die Evangelie - bid ook dat dit gebeur!

• Die Somaliese Kerk is ondergronds gedwing. Verskeie gelowiges het as martelare gesterf, ander is voëlvry verklaar. Intern in die land is daar seker nog 500 RK lidmate en 'n paar honderd Evangeliese gelowiges oor.Meeste het gevlug en in Kenia, Ethiopië, Yemen en elders gevestig.

Bid vir die gelowiges se beskerming, geloofsgroei en dat hulle geleenthede sal kry om die evangelie te deel met andere.

---

International Days of Prayer 4-11 November 2018

Our Persecuted brothers and sisters are relegated to second-class citizen status in their nation, yet they joyfully serve Christ and share his love with boldness and perseverance. They may be second-class citizens, but they know that they will be welcomed into heaven by our Heavenly Father.

This November, millions of Christians worldwide will unite for one cause: to join the global Body of Christ for the 2018 International Days of Prayer (IDOP).
The number one thing persecuted Christians ask for is prayer, and we want to equip you to be able to meet their request.
 
Each year, in preparation for the days of prayer of November, Martyrs for Christ assembles a unique resource kit for both churches and individuals, and sends out our expert staff to speak at churches and organizations on the plight of the persecuted.

Be reminded to pray for them, in this year’s video for the International Days of Prayer for the Persecuted Church (IDOP), 4-11 November 2018.

Request your free DVD — then share it with your church, friends and family!

Click here to watch an Introduction to International Days of Prayer 2018

---
Bid saam vir die #41 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Bangladesj

Bid saam vir die #41 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Bangladesj

Bangladesj is sedert sy onafhanklikheid in 1971 vasgevang in ʼn wrede en gewelddadige politiese siklus. Dit is steeds volgens die grondwet, beide ʼn sekulêre en ʼn Islamitiese land. Bo en behalwe die interne struwelinge, ervaar Bangladesj ʼn ernstige bedreiging van militante Islam. Die Christen-minderheid is kwesbaar vir... Klik om verder te lees >>

Read more.

---
Pastor Andrew Brunson is free!

Pastor Andrew Brunson is free!

A Turkish court on Friday, 12 October, convicted the Evangelical Presbyterian pastor, Andrew Brunson, on terrorism and espionage charges related to the failed 2016 coup against Turkey’s president, Recep Tayyip Erdoğan. The court sentenced Brunson to more than three years of prison time, but released him on account of Brunson’s time already served in detention and good behaviour. After the …

Read more.

Nuut by CLF

Reformation 500 – Some South African Perspectives

Gedurende 2017 is die vyfhonderdste herdenking van die Hervorming op ses kontinente gevier. Toe Martin Luther sy 95 stellinge teen die kerkdeur in Wittenberg gespyker het, het hy 'n proses in werking gestel wat die Christelike gemeenskap oor eeue heen sou beïnvloed.

In hierdie baie tydige publikasie dink 'n aantal geleerdes en kerkleiers na oor die impak van die Hervorming op Suid-Afrika  ̶  nie net op die kerke en op die ekumeniese verhoudings nie, maar ook op die invloed van die Hervorming in die breër gemeenskap, sowel in die onderwys as in die politiek.

Skrywers uit 'n wye verskeidenheid tradisies het bygedra tot die boek, nie net van die Gereformeerde en Lutherse tradisies nie, maar uit baie ander kerke, insluitende die Rooms-Katolieke Kerk, die Pinkster-gemeenskap en die Afrika-ingestelde kerke. Reformation 500 – Some South African Perspectives is 'n belangrike publikasie wat gelees en bespreek moet word vir jare om te kom.

Reformation 500 – Some South African Perspectives is beskikbaar by CLF vir slegs R222.00. Kontak ons by +2721 873 6964, e-pos order@clf.co.za of koop dit aanlyn by https://clf.co.za/product/reformation-500/

Atree-akkommodasie

Maak asseblief bekend in gemeentes?

Schanzen-Oord verblyf beskikbaar

• Lewensreg op luukse 3-slaapkamerwoonstel in Windhoek

Schanzen-Oord beskik oor 'n luukse 3-slaapkamerwoonstel waarop lewensreg nou te koop is. Dit het 'n dubbel toesluit-garage en is op die 7de vloer geleë. Rigprys is N$1,6 miljoen en tenders sluit op 30 Oktober.

• 1 slaapkamerwoonstel: Die woonstel is op grondvlak. N$790,000, onderhandelbaar.

Kontak Frans du Toit by fdutoit321@gmail.com of +264 812617405.

Giggel

Jannie se pa: "Waar is jou rapport?"

Jannie: "Ek sal dit more bring. Pietie het dit eers geleen om sy pa skrik te maak."

---

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,