Header

Jaargang 15 - Uitgawe 38/2018 - Woensdag 31 Oktober 2018

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Jaarboek 2019 - klik hier vir bestelvorm

3% korting vir bestellings voor 1 Desember 2018

Klik hier vir die 2019-datumlys.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Events

• Radioprogramme

• Familie-nuus

• Voorbidding

• Nuut by Bybelkor

• Nuut by CLF

• Giggel

Nuusbrokkies

Protesbeweging vandag 101 jaar oud

Foto: 'n Olea Africana (Wilde Olyf) is op die perseel van Windhoek-gemeente geplant ter herdenking van Reformasie 500. Dit is die "vennoot-boom" van die NGKN se Plataanboom in die Luthergarten in Wittenberg.

Die woorde "hervorming" en "reformasie" is wisselterme vir die groot beweging in die sestiende eeu toe daar sterk protes gekom het teen sekere praktyke en leerstellings in die Katolieke Kerk. Leidende figure was onder andere Martin Luther, Johannes Calvyn, Ulrich Zwingli en Martin Bucer. Die datum wat gewoonlik as die begin van die Kerkhervorming aangegee word, is 31 Oktober 1517, die dag waarop Luther sy 95 stellings teen die Katolieke Kerk se leer en praktyk teen die kerkdeur van die katedraal in Wittenberg vasgespyker het.

Verskillende kerke en kerkgroepe het uit dié beweging gevorm: Die Lutherse Kerk (hoofsaaklik in Duitsland), die Gereformeerde Kerke (in Holland, Switserland, Frankryk, wat hoofsaaklik Calvyn gevolg het), die Presbiteriaanse Kerk in Skotland (wat ook hoofsaaklik Calvyn gevolg het), die Wederdopers of Anabaptiste wat oor die kinderdoop van die ander Protestantse kerke weggebreek het en net die grootdoop beoefen het (uit hierdie groepe het later die verskillende Baptiste Kerke gegroei), Die Anglikaanse Kerk (as deel van die hervorming in Engeland. Heelwat insigte van Calvyn is opgeneem maar die vorm van die erediens het meer formeel en nader die Katolieke Kerk s'n gebly), die Metodistekerk (in Engeland uit die Anglikaanse Kerk ontstaan.)

Die leer van die Kerkhervormers het in 'n paar sterk slagspreuke ontwikkel: net Christus, net uit genade, net deur geloof, net die Woord.

Al hierdie kernoortuigings het gestaan teenoor bepaalde Katolieke leerstellings wat die Protestante / Hervormers as dwalings beskou het.

Hulle beklemtoning van Christus, genade en geloof het gestaan teenoor die Katolieke Kerk se nadruk op die onontbeerlikheid van goeie werke. In die algemeen is aanvaar dat die Katolieke geleer het dat jy met jou goeie werke 'n bydrae moet maak om gered te word. Volgens die Protestante sou dit beteken dat Christus se kruisdood nie genoeg was om ons te red nie. Daarom het die Protestante met krag daarteenoor gestel dat Christus genoeg gedoen het om ons te verlos, dat ons daarom net uit sy goedheid / genade gered word en nie omdat ons iets bydra nie, en dat ons dus net moet glo om gered te word en nie 'n bydrae hoef te maak deur goeie werke nie.

Daar is twee dinge wat nie misverstand moet wek nie.

Die een is dat geloof dan vreeslik baie werd moet wees, selfs meer as goeie werke. Die teendeel is egter waar. Geloof het geen eie waarde niel Die kerkhervormers het selfs van geloof as "leeg" gepraat. Om in Jesus te glo beteken om te erken dat ek niks kan doen om myself te reg nie, dat ek dus leeg is, dat ek heeltemal om Hom aangewese, is, dat alles net Hom af moet kom. Geloof is die leë hand wat uitsteek om deur Christus gevul te word.

Die tweede misverstand is dat goeie werke dus nie belangrik is nie. Immers, ons word net uit genade en net deur geloof gered, en dus die deur goeie werke nie. Dit is volkome waar, maar dit beteken net dat goeie werke nie 'n bydrae tot ons redding lewer nie. Maar goeie werke is onontbeerlik as deel van ons dankbaarheid. En as ons nie ware dankbaarheid vir ons verlossing toon nie, is dit goed moontlik dat ons nie regtig gered is nie. Dieselfde Calvyn wat met nadruk gesê het dat ons nie deur ons goeie werke gered word nie, het ook gesê dat ons nie sonder goeie werke gered word nie. As ons lewe nie verander nie, is dit 'n teken dat ons nog nie waarlik glo nie.

Vandag meen baie teoloë dat daar misverstande in die stryd tussen die Katolieke en Protestante was. Nasate van die Protestante kan in elk geval nie meer so maklik van die pous as die antichris praat nie, iets wat sommige Hervormers nogal gedoen het. Maar daar bly nog altyd sekere ernstige verskille oor, veral dié oor Maria en oor die onfeilbaarheid van die pous.

Bron: Die Groot Geloofswoordeboek, Adrio König, CUM, 2006.

---

NG-Dominees gee klas aan NETS

• Dr De Wet Strauss - Waarnemende NETS-prinsipaal

Vir die 2de en 3de jaar NETS-studente het die kerkgeskiedenis hierdie week oop gegaan met ds Johannes de Koning se boeiende manier van vertel. Ds de Koning van Tsumeb Gemeente gee hierdie week klas by NETS. Die geskiedenis van die vroeë sending en die voetspore en toewyding van die eerste sendelinge is die tema. Dit het by tye gevoel asof jy saam met Schmelen op sy os ry, of saam help grawe aan nog ‘n kindergraffie vir een van Martin Rautanen se kinders.

Die studente is ook ingelei in die meer onlangse sending-omstandighede toe sendelinge soos Jacob Schoeman in aangepaste teen-landmyn voertuie hulle werk moes doen. En hoe kinders van die Here aan weerskante van die bevrydingstryd mekaar herken het as volgelinge van die Here Jesus Christus. NETS het groot waardering vir leraars soos Johannes de Koning wat die verhale van getroue diensknegte in die Koninkryk so vertel dat dit die studente diep mag vorm en almal van ons opnuut laat nadink oor die Kerk se roeping in ons land en wyer.

Ds Wynand Fourie van Windhoek-Wes Gemeente het vir die finale jaar student ingelei in die teologiese vraagstukke van die Evangelies. Die studente het groot waardering vir Wynand se besondere manier van klasgee. En kennis van die Nuwe Testament. Die gesindheid waarmee saam gelees word en die vaardighede wat hulle in-oefen maak is kosbare leeroomblikke met die oog op die student se bediening en prediking van die Woord van God.

NETS is dankbaar vir die NG Kerk en die teologies goed-opgeleide leraars soos Johannes en Wynand wat hulle gawes en ervaring beskikbaar stel om student plaaslik voor te berei vir die bediening.

---

In die Kerkbode van 2 November ... 

verduidelik ds Immanuel van Tonder waaroor  “mindfulness” gaan – en hy vertel wat dit vir hom beteken het toe sy huis onlangs afgebrand het.

Prof Johan van der Merwe praat oor die lesse wat hy van die ontvangkant af oor siekebesoek geleer het toe hy verlede jaar half-verlam in die hospitaal gelê het nadat hy geopereer is om ʼn kwaadaardige kankergewas te verwyder.

Lees ook hoe Ouma Lena se huis buite Stilbaai ʼn vangnet vir kinders geword het.

Prof Cas Wepener skryf oor wat die kerk in dié tyd van die jaar kan leer by “die liturgie van die mall”.

Daar is ʼn berig oor ʼn konferensie wat onlangs  oor Vroeë Kinderontwikkeling gehou is met die oog daarop om gemeentes te help om daarby betrokke te raak.

Lees ook oor die sittings van die Oostelike Sinode en Sinode Hoëveld. en deur gemeenteleraars gementor.

---

Huis Maerua Skoenboks-projek 2018

---

Alle Bloem eerstejaars 2019

Ons nooi jou graag uit na die kamp van jou lewe - Hier gaan jy vriende maak, van jou grootste verwagtings oortref, en ook 'n paar eerste tree gee in hierdie nuwe lewensfase van jou.

Kougomkamp (Kort vir Kovsies Gee Om) 2019 se tema is BloemfonTREIN - Ons glo dat jy altyd êrens heen oppad is… God ontmoet ons op hierdie nuwe reis en daar ons uit oor waarheen ons nou eintlik oppad is.

Wat gaan ek swot?  Waaraan stel ek myself bloot?  Hoe vry is ek werklik, en wat beteken dit? Hoe lyk my trouman/vrou? Waar is God in hierdie ongelooflike ervaring, en hoe eer ek Hom hierin?

Hierdie kamp wil jou help om 'n stewige fondasie te gooi vir 2019, sodat jy student kan wees in die volle sin van die woord - Met die wete dat God reeds daar is waar jy oor n paar maande gaan wees!

Skryf aanlyn in (Afrikaans): http://kougom.studentekerk.org/af/doen-aansoek/

---

PUK Eerstejaarskamp

Events

Kondig dit asseblief aan in gemeentes?

Bybelskool - Suiderhof

---

Healing retreat Windhoek

9-11 November 2018

---

Warrior Week: Be a real man!

Radioprogramme

Maak dit asseblief bekend in gemeentes?

Onder die Kameelboom

Hebreërs 9 is 'n bloederige hoofstuk, want dit is deurspek met offers en stories oor offers. Moet egter nie daarby vassteek nie! Kyk na die uiteinde van Jesus se eenmalige, volmaakte offer. Daarna het Hy die hemel self binne gegaan om ter wille van ons voor God te verskyn. Dit is die klem wat Clem Marais en Jan Woest op Heb 9:24-28 lê wanneer hulle Onder die Kameelboom daaroor gesels. Sit gerus Sondag om 12:00 (of Dinsdag om 09:30) saam onder die boom op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303. 

Godsdiensaktueel op Hartklop FM

Luister elke Sondagmiddag om 16:30 na Godsdiens Aktueel op Hartklop FM, voorheen bekend as die Afrikaanse Diens van die NBC. Die NG Kerk is in September en Oktober verantwoordelik vir die program. Jan en Nicoline Woest is die gashere en hulle praat oor die spiritualiteit van Henry Nouwen.

Familie-nuus

Hulle verjaar die volgende week...

• Gustav Pansegrouw (Gochas): Sondag 04/11; 081-367-8363; madgus@iway.na

• Ernst Coetzee (Fresh): Sondag 04/11; 081-387-3114; ernstcoetzee@gmail.com

• Elize van Zyl (DEGNOS): Maandag 05/11; 081-293-2618; ngtsumke@iway.na

• Ruth Pieterse (Oranjemund): Woensdag 07/11;081-148-6244; pfcpieterse@yahoo.com

• Hector Jooste (Otjiwarongo): Woensdag 07/11; 081-148-0146; hectorjooste@otjiweb.com

Voorbidding

Ons bid vir die Srilanka (Ceylon)

Versorg deur Thijs van der Merwe – aan die hand van Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World

Oppervlak 65,610 km2. 'n Groot eiland 80 km suidoos van Indië.

Bevolking (Jul 2017 geskat) 22,409,381. Onafhanklik in 1948 as 'n parlementêre demokrasie,

Vir 450 jaar onder koloniale juk: eers onder Portugal, toe Holland & ten laaste Brittanje.

Die Singalese domineer; en poog sedert 1956 om ander groepe onder hulle gesag in te dwing.

Diskriminasie & geweld teen minderhede lei tot weerstand; die Tamils Tigers veg vir onafhanklike tuisland - 'n Bitter burgeroorlog breek in 1983 uit en talle gematigde Tamils is in die kruisvuur vermoor Indiese gewapende steun aan die regering misluk en die groepe bly in 'n skaakmat.

Twee staatshoofde, een daarvan was die Indiese president Rajiv Gandhi word slagoffers.

Daar was ook 'n aanslag op Chandrika Kumaratunge wat as president verkies is in 1999.

Teen 2009 is die LTTE deur die regeringsmagte geneutraliseer en breek ‘n era van vrede aan.

Nogtans is dit van belang dat ‘n regverdige dispensasie vir die Tamils bewerkstellig word.

Ekonomie: Die Vrede stimuleer buitelandse beleggings in die land, met Sjina as grootste speler.

Die oorlog het die ekonomie swaar geknou - buitelandse beleggings en toerisme het afgeskaal

Infrastruktuur is verwoes & verwaarloos; koste van die konflik aan die staat lê instandhouding & herstelwerk aan bande.

Hoof buitelandse valutaverdieners is tee en tekstielware, asook buitelandse werksgeleenthede.

Hoë werkloosheid — veral onder die Tamil — het baie laat uitwyk.

Nadat die burgeroorlog ontlont is het toerisme ‘n opbloei beleef wat voortduur.

Godsdiens: Boeddhisme is in 250 v.C. gevestig en is die amptelike staatsgodsdiens en word bevoorreg bo ander gelowe. Vryheid van geloof is gewaarborg, maar word al meer geërodeer;

Sedert 1988 'n groeiende anti-Christen sentiment. Christendom word as vreemde en koloniale godsdiens van onderdrukking voorgestel; teen bekerings wetgewing is in 2009 afgeweer.

Die NG Kerk Wes Transvaalse sinode het steeds 'n uitgebreide sending aksie daar wat ontstaan het uit die betrokkenheid van teruggekeerde krygsgevangenes van die Boereoorlog.

Bybelkor het daar 'n drukpers wat materiaal in die plaaslike tale en vir gebruik in Indië produseer.

Boeddhiste 70.02% Hindoe 12.8% Muslim 8.52% Christene 8.38% nie-Godsdienstig/ander 0.2% Sikh 0.01% Baha'i 0.07%.

Loof die Here vir: Herlewing en groei onder evangeliese gelowiges sedert 1980

T.s.v. moeilike tye van burgeroorlog en terrorisme, teenstand van die militante Boeddhiste en grootskaalse uittog van Christene. 1980 - 2010 groei evangeliese Christene van 50,000 tot 240,000.

• Die groei kom deur die werk van toegewyde nederige Sri Lankaanse sending evangeliste.

• Die opkoms van wêreldklas Christenleiers, apologete en evangeliste wat die wêreld impakteer

Tree in vir: Sri Lanka wat steeds die eiland van trane genoem word, bittere konflik tussen die Singalese en die Tamils het bittere lyding gebring met ongeveer 100,000 wat omgekom het.

800,000 Sri Lankane (meestal Tamils) het ge-emigreer of gevlug. Tussen 700,000 en 1.5 miljoen is ontwortel in die konflikte. Bid spesifiek vir:

a) Die neutralisering van die mag en invloed van die Boeddhistiese Singalese ekstremiste. Hulle pogings om die Tamils te marginaliseer en onderdruk het die gewapende konflik ontlok. Die wreedheid en korrupsie van die gewapende magte het die land se morele samestelling erg belemmer.

b) 'n Beëindiging van die Tamil LTTE geweld het ‘n vakuum laat ontstaan, daar is onderliggende spanning; die nood is groot aan ‘n normalisering van verhoudings tussen etniese en geloofsgroepe;

c) Vir eerlike regverdige regering wat die veelvolkige en multi-godsdienstige nasie sal kan lei in versoening en wedersydse respek en toleransie.

d) Vir 'n duursame versoeningsproses wat kan lei tot 'n stabiele vrede en ‘n platform vir die heropbou van die land sal daarstel; dus vir ‘n regverdige bestel wat uitdrukking sal gee aan die verskillende gemeenskappe se verwagtinge en sodoende durend sal wees.

Boeddhiste was trots op hul tradisie van pasifisme en verdraagsaamheid.

Boeddhiste ekstremiste se wreedheid teen Tamil Hindoes en Christene het dié beeld verpletter.

Die ontgogeling met Boeddhisme is wyd verbreid en het selfs die Hindoeïsme aangetas.

Talle mense het Christene se getuienis oor Christus ernstig begin neem as gevolg hiervan, ten spyte van sosiale nadelige gevolge en dreigende vervolging.

Bid dat groter wordende getalle hul vrede in Christus sal vind.

Tradisionele, hoofstroom kerke het van 21% in 1722 tot 7% in 1990 afgeneem en duur voort.

Nominalisme, die onvermoë om inheemse aanbidding praktyke te vestig het die kerke duur gekos.

Bid dat hulle  sal ver-inheems deur plaaslike gebruike en kultuur te akkommodeer in kerklike praktyk

Loof die Here vir die groeiende evangeliese bewegings onder Anglikaanse, Metodiste en Baptiste

Tree in vir:

a) 'n Terugkeer na Bybelse teologie.

b) Kulturele aanpassing in aanbiddingstyl, liedere & taal wat nie gelowiges sal laat welkom voel.

c) 'n Visie vir evangelisasie en bereiking van nog nie gelowiges - groot dele van die land het geen Christelike getuienis nie; bykans alle Christene is in en om Colombo en Jaffna gekonsentreer; min gelowiges leef in die landelike gebiede,  daarby het baie opgeleide werkers emigreer en min is bereid om die armer dele te leef en te werk.

---

Asia Bibi: Pakistan acquits Christian woman on death row

• Received from Martyrs for Christ

A Pakistani court has overturned the death sentence of a Christian woman convicted of blasphemy, a case that has polarised the nation.

Asia Bibi was convicted in 2010 after being accused of insulting the Prophet Muhammad in a row with her neighbours.She always maintained her innocence, but has spent most of the past eight years in solitary confinement.The landmark ruling has already set off protests by hardliners who support strong blasphemy laws.

There was a heavy police presence at the Supreme Court in Islamabad as many feared violence could break out.People have also been gathering for protests against the verdict in Karachi, Lahore and Peshawar, and hundreds blocked a road between Rawalpindi and Islamabad, Dawn newspaper reported.Chief Justice Saqib Nisarm, who read out the ruling, said Asia Bibi could walk free from jail in Sheikupura, near Lahore, immediately if not wanted in connection with any other case.She was not in court to hear the ruling, but reacted to the verdict from prison with apparent disbelief

"I can't believe what I am hearing, will I go out now? Will they let me out, really?" AFP news agency quoted her as saying by phone.

What was Asia Bibi accused of?

The trial stems from an argument Asia Bibi, whose full name is Asia Noreen, had with a group of women in June 2009.

They were harvesting fruit when a row broke out about a bucket of water. The women said that because she had used a cup, they could no longer touch it, as her faith had made it unclean.

Prosecutors alleged that in the row which followed, the women said Asia Bibi should convert to Islam and that she made three offensive comments about the Prophet Muhammad in response.

She was later beaten up at her home, during which her accusers say she confessed to blasphemy. She was arrested after a police investigation.

What is blasphemy in Pakistan?

Laws enacted by the British Raj in 1860 made it a crime to disturb a religious assembly, trespass on burial grounds, insult religious beliefs or intentionally destroy or defile a place or an object of worship, punishable by up to 10 years in jail.

Several more clauses were added in the 1980s by Pakistan's military ruler Gen Zia ul-Haq:

• 1980 - up to three years in jail for derogatory remarks against Islamic personages

• 1982 - life imprisonment for "willful" desecration of the Koran

• 1986 - "death, or imprisonment for life" for blasphemy against the Prophet Muhammad

What did the Supreme Court say?

The judges said the prosecution had "categorically failed to prove its case beyond reasonable doubt".

The case was based on flimsy evidence, they said, and proper procedures had not been followed. The alleged confession was delivered in front of a crowd "threatening to kill her".

The ruling heavily referenced the Koran and Islamic History. It ended with a quote from the Hadith, the collected sayings of the Prophet Muhammad, which calls for non-Muslims to be treated kindly.

Why is this case so divisive?

Islam is Pakistan's national religion and underpins its legal system. Public support for the strict blasphemy laws is strong.

There is widespread support for severe punishments for blasphemers in Pakistan.

Hardline politicians have often backed severe punishments, partly as a way of shoring up their support base.But critics say the laws have often been used to get revenge after personal disputes, and that convictions are based on thin evidence.

The vast majority of those convicted are Muslims or members of the Ahmadi community, but since the 1990s, scores of Christians have been convicted. They make up just 1.6% of the population.No-one has ever been executed, but some people accused of the offence have been lynched or murdered. Asia Bibi, who has four children, was the first woman to be sentenced to death under the laws.

Salman Taseer had taken up Asia Bibi's cause and called for reform of the blasphemy laws.

Asia Bibi's case gained even more prominence after the assassination of Salman Taseer, the governor of Punjab province. He had called for her to be pardoned and for the blasphemy laws to be overhauled.

He was shot dead in broad daylight in early 2011 by his security guard, Mumtaz Qadri, a supporter of the strict blasphemy laws. Qadri was sentenced to death and executed in 2016 but remains a hero to many.

Internationally, Asia Bibi's conviction has been widely condemned as a breach of human rights.

What happens now?

There are fears that there could be a violent response to her acquittal.

Asia Bibi's husband and daughter say they fear for their safety in Pakistan.

As with her previous trials and appeals, large crowds gathered outside the court in Islamabad on Wednesday demanding her conviction be upheld and the execution carried out.

She has been offered asylum by several countries and was expected to leave the country if acquitted.Her daughter, Eisham Ashiq, had previously told the AFP news agency that if she were released: "I will hug her and will cry meeting her and will thank God that he has got her released." But the family said they feared for their safety and would likely have to leave Pakistan.

Source: CBN

---
Bid saam vir die #42 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Algerië

Bid saam vir die #42 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Algerië

Byna al die Christene in Algerië is bekeerlinge van Islam. Hulle word gedwing om 'n lae profiel te hou vir hul eie veiligheid. Godslasteringswette maak die Evangelie riskant. Evangeliste kan... Klik om verder te lees >>

Read more.

---

Another church closed in Algeria

On the 16th of October yet another church was sealed by the authorities in Algeria. The church, which is in the Kabylie province of Bejaia, has been active for more than five years and is a member of the Église Protestante d'Algérie (EPA), the legally recognised umbrella of Protestant churches in Algeria.

The congregation was visited by a so-called “building-safety committee” in December 2017. In February this year, they received a letter citing noncompliance with safety regulations (lack of emergency exits and fire extinguishers) as well as other violations. The church fixed these issues but have still been given a notice to close.

Sadly, this isn’t the first church to be closed. Since November 2017 several EPA-affiliated churches have been visited by this committee and have received written orders to cease all activities.

Algerian Christians urge us to pray: 

• That the church leaders and EPA leaders will know the Lord’s peace, wisdom and guidance in the face of the growing pressures.

• That the authorities will end their systematic campaign to close churches and limit Christians’ freedom to worship.

• That closed churches will soon be permitted to re-open and that no further action will be taken against those churches still under investigation.

Thank you for praying!

---
Boko Haram vows to keep Leah Sharibu

Boko Haram vows to keep Leah Sharibu

This year, February, Boko Haram kidnapped 110 girls from a school in Dapchi, Nigeria. Among the girls was 15-year-old Leah Sharibu, the only Christian. While the rest of the girls were released within a month, Leah remains in captivity for refusing to convert to Islam. In September, a video of a kidnapped aid worker's execution surfaced… In the video Boko …

Read more.

---

International Days of Prayer 4-11 November 2018

Our Persecuted brothers and sisters are relegated to second-class citizen status in their nation, yet they joyfully serve Christ and share his love with boldness and perseverance. They may be second-class citizens, but they know that they will be welcomed into heaven by our Heavenly Father.

This November, millions of Christians worldwide will unite for one cause: to join the global Body of Christ for the 2018 International Days of Prayer (IDOP).
The number one thing persecuted Christians ask for is prayer, and we want to equip you to be able to meet their request.
 
Each year, in preparation for the days of prayer of November, Martyrs for Christ assembles a unique resource kit for both churches and individuals, and sends out our expert staff to speak at churches and organizations on the plight of the persecuted.

Be reminded to pray for them, in this year’s video for the International Days of Prayer for the Persecuted Church (IDOP), 4-11 November 2018.

Request your free DVD — then share it with your church, friends and family!

Click here to watch an Introduction to International Days of Prayer 2018

Nuut by Bybelkor

WOORD EN FEES

PRYS: R320.00

Woord en fees is ʼn hulpmiddel in die voorbereiding van eredienste en die ontwikkeling van preke. Dit maak gebruik van die fokustekste soos uiteengesit in die erkende teksrooster, die Revised Common Lectionary (RCL). Vanjaar se Woord en fees is gegrond op Jaar C van die RCL.

Die liturgiese voorstelle gee riglyne wat die gebruiker sal help om weeklikse eredienste makliker voor te berei. Woord en fees sluit aan by die seisoene van die kerkjaar. Vir elke seisoen is daar ʼn basisliturgie wat as raamwerk vir die hele seisoen dien.

Agter in die boek is daar liturgieë vir spesiale geleenthede, soos die doop, die nagmaal, begrafnisse en dankoffertyd.

Woord en fees kan gebruik word saam met die ander publikasie in die reeks, naamlik Leesrooster vir lidmate.

SKRYWERS 

Woord en fees is saamgestel deur lede van ʼn navorsingsgroep van Communitas (voorheen Buvton), en dié lede kom almal uit die VGKSA en die NG Kerk.

KOOP NOU

LEESROOSTER VIR LIDMATE

PRYS: R120.00

Leesrooster vir lidmate bied aan lidmate die geleentheid om die erkende teksrooster Revised Common Lectionary (RCL) elke week in hulle persoonlike stiltetyd, met huisgodsdiens of in groepbyeenkomste te volg.

Só help dit lidmate om die boodskap van die Bybel oor ’n tydperk van drie jaar in sy groter omvang te lees en te leer ken. Leesrooster vir lidmate is vanjaar gegrond op Jaar C van die RCL.

Omdat Leesrooster vir lidmate aansluit by die seisoene van die kerkjaar, moedig dit lidmate aan om al die feeste, gebruike en gewoontes van die kerkjaar te vier en te ervaar. Voor elke seisoen van die kerkjaar begin, is daar agtergrondinligting oor daardie spesifieke seisoen.

Leesrooster vir lidmate sluit ook aan by die Seisoen van Luister se Luistersiklus en behandel elke week ’n ander teksgedeelte. Elke dag van die week word daar vanuit ’n ander hoek op hierdie teksgedeelte gefokus. Dit help lesers om ’n leesmetode te ontwikkel wat hulle help om die Bybeltekste vanuit verskillende perspektiewe te oordink. Dit ontwikkel by lesers die besef dat verskillende perspektiewe op die teks verskillende vrae ontlok, om uiteindelik verskillende insigte en antwoorde te bied.

Deur die fokusteks bring Leesrooster vir lidmate ook eenheid tussen die erediens, huisgodsdiens en groepgesprekke.

SKRYWERS 

Woord en fees is saamgestel deur lede van ʼn navorsingsgroep van Communitas (voorheen Buvton), en dié lede kom almal uit die VGKSA en die NG Kerk.

KOOP NOU  

Inligting, Navrae en Diensverskaffing:

• Skakel 0860 26 33 42 óf 021 864 8210

• Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

• Of koop met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.org.za, klik dan op winkel, óf tik die produknaam in.

Nuut by CLF

Partnering with God

Selina Kuchocha

Die Bybel is die beste sakeboek, die beste huwelikshandleiding en die beste ouergids.

Die vennootskap met God beklemtoon dat ons as kinders van God sonder verskoning beheer moet neem oor elke aspek van ons lewe en God se invloed in elke sfeer van ons lewe moet uitbrei. As ons in vennootskap met God staan en die Heilige Gees toelaat om ons te lei, sal ons ons grootste potensiaal bereik en vervuld lewe. Jy is God se meesterstuk – dit is nou jóú tyd.

Partnering with God is beskikbaar by CLF vir slegs R120.00. Kontak ons by +2721 873 6964, e-pos order@clf.co.za of koop dit aanlyn by https://clf.co.za/product/partnering-with-god/

Giggel

Met erkenning aan Clergy Coaching Network.

---

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,