Header

Jaargang 15 - Uitgawe 39/2018 - Woensdag 7 November 2018

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Jaarboek 2019 - klik hier vir bestelvorm

3% korting vir bestellings voor 1 Desember 2018

Klik hier vir die 2019-datumlys.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Pitkos

• Events

• Radioprogramme

• Familie-nuus

• Voorbidding

• Nuut by CLF

• Giggel

Nuusbrokkies

‘n Pastorale brief aan boere en ander lidmate in die landbousektor

• Dr André Olivier, Voorsitter van die Moderamen

Liewe Broers en Susters,

In die afgelope aantal weke het daar baie op die gebied van die landbou gebeur. Ons dink in die besonder aan die Nasionale Grondkonferensie, die vergaderings van die Landbou Produsente Organisasie, Landbou-Vooruitskouingskonferensie asook die Namibiese Landbou Unie.

Op die agtergrond is ook die Onteieningsgesprekke van grond in die RSA, asook heersende droogte op talle plekke.

In die lig hiervan rig die Moderamen van die NG Kerk in Namibië hom graag tot ons lidmate in die landbou, veral ons boere.

Die Moderamen:

• spreek sy opregte waardering uit teenoor veral ons boere, maar almal in die landbousektor, vir hulle harde werk en volgehoue toewyding om hulle plek vol te staan in die land en in hulle onderskeie gemeenskappe. Dat hulle altyd positief bly ten spyte van soveel uitdagings, en dikwels onbeheerbare faktore. Dat hulle afhanklikheid van die Here opsigtelik is.

• moedig almal in die sektor aan om voort te gaan om in diep afhanklikheid van die Here steeds voort te gaan om hulle onmisbare bydrae tot die ontwikkeling van hierdie sektor, en daarom volgehoue voedselsekuriteit moontlik te maak. Ons boere word geag van die beste in die wêreld.

• bedank boere daarvoor dat hulle dit as deel van hulle roeping sien om die mense wat van hulle afhanklik is, veral arbeiders, se lewensomstandighede te verbeter, en hulle menswaardig te behandel. Waar daar leemtes mag wees, moedig ons hulle aan om dit as ‘n uitdaging te aanvaar, om dit te verbeter.

• vra die samewerking van almal in die sektor om nie negatiewe en afbrekende uitsprake oor sosiale media te duld nie. Dit skaad almal in die sektor se beeld, en breek eerder verhoudinge af as om dit op te bou. Dit lei ook tot onbillike veralgemenings ten opsigte van die boeregemeenskap.

• versoek ook almal in die sektor om in hulle sosiale omgang, byvoorbeeld by die braaivleisvure, hulle te weerhou van negatiewe en verdelende gesprekke.

• wys almal in die landbou op die baie positiewe dinge wat daar op die terrein van die landbou na vore gekom het, ten spyte van die uitdagings. Bou daarop voort, en bou so saam aan die toekoms van ons almal, en veral ons nageslag.

Laat ons geloof in Jesus Christus, en die lewensstyl wat daaruit voortspruit altyd vir almal sigbaar wees, soos ‘n lig op ‘n berg.

Aranos

29 Oktober 2018

---

Huis Maerua trek 'n nuwe baadjie aan!

29 November 2018

Skakel Liana by 081 586 9095 vir kaartjies

---

Huis Maerua Skoenboks-projek 2018

---

Waar was dit?

• Oom Hannes Venter (hannes.isabel@cybersmart.co.za) is 'n ywerige Feldmuis leser. Geruime tyd reeds het hy ongemak met die Apostoliese Geloofsbelydenis wat, volgens sy verstaan, nie korrek is nie. Feldmuis het voorheen ook al hieroor berig. Hierdie is sy "jongste insig oor die Credo" en Feldmuis voldoen aan sy versoek om dit te plaas sonder om met die inhoud saam te stem. Enige verdere korrespondensie moet met Oom Hannes self gevoer word.

Waar  was  Jesus toe sy hellevaart plaasgevind het?

Wat sê die  Bybel?

Wie was almal daar?

• Jesus, aan die kruis.

• Elf van die twaalf dissipels.

• Die vroue : Maria, die moeder van Jesus, Maria Magdalena, Salome, Maria, die vrou van Kleopas.

• Die Fariseërs en Sadduseërs en Skrifgeleerdes. (die dominees van daardie tyd)

• Die gepeupel.

• Die Romeinse soldate wat vir Jesus gekruisig het.

Wat was daar gesê?

Jesus het, onder andere, gesê: “ O, God, my God, waarom het U My verlaat?”

Wat sê die Credo?

Wie was daar? Josef van Arimatea, Nikodemus, en Jesus (in grafdoeke toegedraai.)

Wat was daar gesê? Niemand weet nie. Jesus kon niks sê nie, want Hy was dood.

Hierdie inligting is bedek vir alle Christene oor die hele aarde die afgelope 1818 jaar. Selfs die pous van Rome weet dit nie, en het dit nooit geweet nie.

Hoekom weet die Christene dit nie? Omdat hulle dominees dit nie weet nie. Hoekom weet die dominees dit nie. Omdat hulle professore dit nie geweet het nie. Hoekom het hulle dit nie geweet nie? Omdat hulle dominees en professore dit nie geweet het nie.

Daarom moet ons die Here loof en prys omdat Hy dit aan sy Kerk op aarde in die jaar 2018 geopenbaar het deur sy Heilige Gees. Geen mens kon dit op sy eie ontdek nie.

Daarom doen ek ‘n dringende beroep op alle dominees om hierdie goeie nuus so spoedig moontlik deur te gee aan hulle lidmate. Ons het so pas die Hervorming in herinnering geroep. Ongelukkig het hierdie inligting Luther en Calvyn en die ander Hervormers se aandag ontglip. Ons neem hulle nie kwalik nie, want al hulle aandag was toegespits op die groot dwalinge van die Rooms-Katolieke Kerk, soos die aflaat, die vaevuur, die Mariaverering, ens. Ons het dus die onuitspreeklike groot voorreg om in 2018 die Hervorming te voltooi.

Halelluja! prys die Here!

Hier staan ek, so help my God.

Leunende Christen

Pitkos

Die God van nuwe beginne...

Te midde van die verwoesting van die uitgebrande plantasie by George en omgewing, pryk ook die simbool van hoop uit as.

Uit die swart verbrande omgewing beur 'n nuwe plant boontoe. Hoe wonderlik is die Almag van die Here om nuwe lewe uit die as te laat verskyn! 

Maar dit is immers sy spesialiteit, om nuwe beginne moontlik te maak deur sy Seun, Jesus Christus.

Events

Kondig dit asseblief aan in gemeentes?

Healing retreat Windhoek

9-11 November 2018

---

Warrior Week: Be a real man!

Radioprogramme

Maak dit asseblief bekend in gemeentes?

Onder die Kameelboom

'n Psalm wat redaksioneel ingevoeg is in 'n geskiedenisboek, bring hoop maar waarsku ook. Clem Marais en Jan Woest dink na oor 1 Sam 2:1-10 wanneer hulle Onder die Kameelboom daaroor gesels. Sit gerus Sondag om 12:00 (of Dinsdag om 09:30) saam onder die boom op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303. 

Godsdiensaktueel op Hartklop FM

Luister elke Sondagmiddag om 16:30 na Godsdiens Aktueel op Hartklop FM, voorheen bekend as die Afrikaanse Diens van die NBC. Die NG Kerk is in September en Oktober verantwoordelik vir die program. Jan en Nicoline Woest is die gashere en hulle praat oor die spiritualiteit van Henry Nouwen.

Familie-nuus

Hulle verjaar die volgende week...

• Hendrik van Zyl (DEGNOS): Donderdag 08/11; 081-371-8747; ngtsumke@iway.na

• Adrie van der Merwe (Windhoek): Vrydag 09/11; 081-142-1673; adrievdm@fqp.com.na

• Hans Steyn (Wildevy): Dinsdag 13/11; 081-279-1599; wildevy@iway.na

---

Kollega Manus Olivier skryf...

Vandag is ek die Here opnuut so dankbaar.  Dis ń jaar terug en ek het geen rugpyn nie.

Baie het vir my gesê hulle het suksesvolle rugoperasies gehad en het nog steeds pyn.

My rug was gedaan en nou speel ek weer golf sonder om met pyn op te staan.

"Vader U het my uit die put van die dood, uit die slymerige modder uitgehaal, en my voete op ń rots geplaas en op vaste grond laat loop.

U het opnuut ń loflied in my lewe geblaas.  Ek sal sing Vader en ander sal hoor.

En Vader hulle sal U loof."

Amen

• Dankie Drs Johan Kok, jy is nie bang om te stir nie.

• Dankie Dok Billy Schickerling.  Jy gee jouself als vir almal.  Gee bietjie net meer tyd vir jouself en kyk na jouself asseblief.

• Dankie Dr Christo Aldridge jy mag maar opereer.  Mag die Here jou en jou familie in julle seer ook dra en heel maak.

• Dankie aan my Moeksie en Marésa Scholtz, JS Scholtz en Charismé Olivier my kinders en Boeta, Rosina en Natalie.  O ek is lief vir julle.

• Dankie vir jou gebede by die Vadertroon deur Jesus.

Voorbidding

Ons bid vir die Suid Soedan

Versorg deur Thijs van der Merwe – aan die hand van Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World

Oppervlak 644,329 km2 landgebonde land in sentraal noord Afrika omring deur die Sentraal Afrikaanse Republiek, Demokratiese Republiek van Kongo, Ethiopië, Kenia, Soedan & Uganda;

Die grens met Soedan berus op ‘n demarkering met onafhanklikheid van Brittanje in 1956, finale afbakening is nog in onderhandeling en die status van Abyei Area hang daarvan af.

Egipte het dit probeer kolonialiseer as die provinsie Ekwatoria in die 1870s.

Islamitiese Magdi rewolusionêre neem dit in 1885 in, in 1898 verjaag Brittanje hulle.

‘n Anglo-Egiptiese Soedan is in 1890 gevestig met Ekwatoria die mees suidelike van die 8 provinsies.

Onafhanklik as deel van Soedan in 1956, is dit die veronderstelling dat die suide volle deelname aan die politieke bestel sou hê; die Arabiese Khartoum regering gaan terug op die beloftes en dit lei tot muitery en ‘n uitgerekte gewapende stryd (1955-1972 & 1983-2005)

Ongeveer 2.5 miljoen sterf - meestal burgerlikes in kruisvuur en agv hongersnood & droogtes.

Uitgerekte vredesonderhandelinge lei tot ‘n uitgebreide Vredesverdrag wat in Januarie 2005 geteken is.

Op grond daarvan volg 6 jaar van outonomie op weg na ‘n referendum om die toekoms te bepaal.

In Januarie 2011, stem 98% vir afskeiding en die land word onafhanklik op 9 Julie 2011

Dit het ‘n opdraande stryd gehad met goeie regering, nasiebou en beheer oor rebelle militisie groepe.

In Desember 2013, lei konflik tussen regerings en opposisie magte tot ‘n humanitêre krisis met miljoene wat ontwortel word en voedseltekorte. ‘n Vredesooreenkoms van Augustus 2015, maak voorsiening vir ‘n oorgangsregering, maar die vorming daarvan is vertraag tot 2016.

Ekonomiese toestande gaan agteruit na Januarie 2012 toe die regering olieproduksie skielik afgeskaal het agv bilaterale stryd met Soedan oor die regte en winste uit olie wat oor Soedan se pyplyn uitgevoer word na Egipte en verder.

Onderontwikkeld in terme van infrastruktuur agv die geskiedenis en oorloë.

Ryk aan olie reserwes en van die rykste landbou grond in Afrika met vrugbare grond en genoeg water

Die ekonomie het na onafhanklikheid geblom tot met 2013 en groei @ 30% per jaar, waarna dit totaal in duie stort agv interne & eksterne konflikte

Christen sendelinge het sedert 1890 daar gewerk en die bevolking gekersten en Engels as taal gevestig. Die jarelange stryd met die Moslem noorde het die kerk sleg geïmpakteer en ingeperk.

Oorwegend Christene, baie animiste en ‘n tussengroep sinkretiste. Geen statistiek beskikbaar nie.

Tree in vir: Genesing van die land van haar baie wonde agv die uitgerekte geskiedenis van oorlog, hongersnood, ontworteling van hele gemeenskappe en onderlinge geskiedenis van wandade.

Bid dat die Here deur sy Gees die kerk sal versterk om deel te word van die genesing van die land, vir versoening en heling van die baie emosionele en geestelike wonde.

Suid Soedan is ‘n land van vlugtelinge - soveel mense is ontwortel dat bykans almal vlugtelinge in hul eie land is - hulle het gewoond geraak daaraan om vlottend te wees en nêrens vas te maak nie! Daar is ook vlugtelinge uit omringende lande en die situasie is ontwrigtend vir heropbou.

Bid dat mense weer geanker sal word waar hulle hulself bevind en gevestig sal raak sodat gesonde gemeenskapslewe weer op dreef kan kom wat ook verskeie van die ander uitdagings sal help besweer.

Soedan is ‘n land bekend met onmin en oorlog. Dit het byna deel van die volksidentiteit en self-verstaan geword. Stryd onderling dra diep wonde en versoening sal moeilik bewerk word - so ook met hulle vyande in die noorde - Soedan word gesien as die groot paaiboelie - met reg! Die oorlogsgeweld het mense diep verwond, maar ook die ekologie en ekonomie verwoes.

Bid vir gemeenskappe om in vrede en versoening saam te leef - ook vir versoening met Soedan.

Die land is 5 jaar na onafhanklikheid steeds ontwrig wat staatsbestel, regering, administrasie en die gemeenskap betref. Dit is ‘n groot uitdaging om van Suid Soedan ‘n nasie te maak! Sonder eenheid en nasietrots sal die land nooit enige vooruitgang beleef nie.

Bid dat die regering wat nou aan bewind kom as eenhedsregering juis dit sal bereik: Eenheid.

Die Christelike Kerk was ook nie sonder smet in die stryd nie, maar is steeds die enigste agentskap wat geposisioneer is om vrede, versoening en herstel te fasiliteer want dit strek oor alle groepe heen.

Bid dat die kerk die geleentheid sal benut om as versoener op te tree en genesing te bring

---
Bid saam vir die #43 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, China

Bid saam vir die #43 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, China

Die oorkoepelende doel van China se Kommunistiese Party is om mag te behou deur nasionale eenheid en om invloede van buite so ver moontlik te beperk. Indien die regering besluit... Klik om verder te lees >>

Read more.

---
Egyptian Christian, Samiha, to undergo operation

Egyptian Christian, Samiha, to undergo operation

Samiha was attending a church service, close to her house in central Cairo, in 2016 when a suicide bomber ran in and bombed the church. The attack claimed 29 lives, and Samiha, who lost half of her face in the blast, almost became number 30. But miraculously she survived. Three weeks ago, she arrived in Germany with her husband, Koleny, …

Read more.

---

International Days of Prayer 4-11 November 2018

Our Persecuted brothers and sisters are relegated to second-class citizen status in their nation, yet they joyfully serve Christ and share his love with boldness and perseverance. They may be second-class citizens, but they know that they will be welcomed into heaven by our Heavenly Father.

This November, millions of Christians worldwide will unite for one cause: to join the global Body of Christ for the 2018 International Days of Prayer (IDOP).
The number one thing persecuted Christians ask for is prayer, and we want to equip you to be able to meet their request.
 
Each year, in preparation for the days of prayer of November, Martyrs for Christ assembles a unique resource kit for both churches and individuals, and sends out our expert staff to speak at churches and organizations on the plight of the persecuted.

Be reminded to pray for them, in this year’s video for the International Days of Prayer for the Persecuted Church (IDOP), 4-11 November 2018.

Request your free DVD — then share it with your church, friends and family!

Click here to watch an Introduction to International Days of Prayer 2018

Nuut by CLF

Hosannas

CLF is bly om julle in kennis te stel dat die Hosannas – ‘Woorde alleen’ sowel as die ‘Sofa tonics’ - nou beskikbaar is.

Om te bestel, stuur ‘n e-pos aan order@clf.co.za of koop dit aanlyn by www.clf.co.za

Giggel

---

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,