Header

Jaargang 16 - Uitgawe 1/2019 - Woensdag 8 Februarie 2019

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Mag jy die genade ontvang om vergenoeg te wees met wat 2019 ook al op jou pad mag bring. Lewe in die teenwoordigheid van God Drie-enig!

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Aanbiedings en geleenthede

• Radioprogramme

• Familie-nuus

• Voorbidding

• Atree-akkommodasie

• Giggel

Nuusbrokkies

Onthou! Nuwe kantoor-ure vir Sinodale Kantoor

Onthou asseblief dat die Sinodale Kantoor voortaan net op weeksdae van 07:30 - 13:00 oop sal wees vir die publiek.

Om vir Marelize geleentheid te gee om ongesteurd haar aandag aan haar boekhou-werk te gee, sal ons ongelukkig nie meer telefoonoproepe en instap-klante kan help in die middae nie.

---

Windhoek Child Protection Association fokus op omvattende welsyn van kinders

Praat van die Windhoek Child Protection Association (WCPA) en mense kyk skeef aan. Praat egter van Huis Maerua, en almal weet waarvan jy praat.

Tog is hierdie twee organisasies intiem familie van mekaar!

Huis Maerua is die vlagskip-program van die nuutgestigde WCPA. Die Vereniging het as't ware uit Huis Maerua ontwikkel.

Huis Maerua self het 'n baie eng fokus - om residensiële versorging te gee aan wetsbestede kinders. Hulle werk met kinders wat reeds deur 'n regsproses van hul ouers verwyder is en na 'n kinderhuis verwys is.

Maar is kinderhuis-plasing die enigste uitweg? En wat van voorkomende werk - om te keer dat kinders verwaarloos?

'n Worsteling met hierdie vrae het die Beheerraad van Huis Maerua laat besef dat omvattende kinder-beskerming wyer loop as net kinderhuis-versorging.

Hierdie gesprekke was die embrio waaruit die WCPA gebore is. Sy meer omvattende fokus word duidelik in WCPA se missie-stelling geformuleer: The Association’s mission is to provide for and work towards a sustainable, healthy upbringing on all attainable levels and dimensions of children’s lives through:

2.2.1 placing children that has by law been taken away from their parents in the care of
Huis Maerua;
2.2.2 foster care and adoption services;
2.2.3 applicable early interventions in the community.

The Association performs it’s task under the sovereignty of and thus in the spirit and attitude
of Jesus Christ, the Great Compassionate; and its policy is founded on the Word of God.

WCPA streef 3 doelwitte na:

• die versorging van kinders wat deur die hof in Huis Maerua geplaas; 

• gemeenskapsbetrokkenheid met ontwikkelingsprogramme gefokus op kinder- en familiesorg en -ontwikkeling;

• terapeutiese en statutêre maatskaplike dienste gerig op pleegplasing en aanneming van kinders wat sorg benodig.

Wat Huis Maerua, hulle vlagskip-program, betref, bied WCPA deur hierdie kanaal versorging deur die nabootsing van 'n familie-opset gesteun deur professionele maatskaplikewerk-dienste. Die optimum lewensomstandighede en kulturele klimaat word vir die kinders nagestreef, alles gebaseer op 'n Christelike etos.

Die kinders se ontwikkeling word holisties benader en hulle word aangemoedig om deel te neem aan aktiwiteite van die omliggende gemeenskap, die kerk, die skool en sport.

Die uiteindelike doel is natuurlik om die kinders weer teruggeplaas te kry onder die sorg van hul biologiese ouers terug te plaas. Daarom werk die Maatskaplike Werkers voortdurend hard hieraan.

---

Chris Els soek werk

Ds Hendrik Koekemoer (Windhoek-Oos) skryf:

Ek neem vrymoedigheid om vir julle te sê dat Chris Els, vir heelwat jare 'n lidmaat by Windhoek-Oos, se kontrak by NUST nie hernu is nie.  As julle die woord dalk kan versprei dat hy dringend op soek is na 'n werk, sal dit wonderlike wees.  Hy is 66 jaar oud. Hy sal graag op 'n plaas wil werk of enige instansie wat met boerdery te doen het.  Hy het sy opleiding by Neudamm gehad.  Sy tel. no. is: +264811493159. 

---

Die jaar op een bladsy

Feldmuis dink hierdie is nogal 'n oulike kalender:

Aanbiedings en geleenthede

Suiderhof Bybelskool

---

Pionierskool soek oudleerders vir reünie 

Pionierskool in Windhoek is op soek na oudleerders van die jare 1980 - 1994 met die oog op 'n reünie. 

Maak hierdie asseblief so wyd moontlik bekend en vra oudleerders om met Faan van Heerden te skakel by faan60229@gmail.com.

Radioprogramme

Maak dit asseblief bekend in gemeentes?

Onder die Kameelboom

Oor die gawes van die Gees hoef ons nie onkundig te wees nie. Paulus verduidelik dit mooi in 1 Kor 12. Jan Woest en Clem Marais bekyk die hoofstuk se eerste 11 verse wanneer hulle hul sit Onder die Kameelboom kry. Kuier gerus Sondag om 12:00 (of Dinsdag om 09:30) saam onder die boom op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303. 

Godsdiensaktueel op Hartklop FM

Luister elke Sondagmiddag om 16:30 na Godsdiens Aktueel op Hartklop FM, voorheen bekend as die Afrikaanse Diens van die NBC. Die Ned Geref Kerk is in Januarie en Februarie verantwoordelik vir die program en dr Jan Woest is die gasheer.

Familie-nuus

Hulle verjaar in die volgende week...

• Jan Theron (Pionierspark): Maandag 14/01; 081 850 7409; janpionierspark@gmail.com

---

Beroepe-nuus

Ds Düring Cornelius, vroeër van Potchefstroom, is beroep na Kalkrand.

Voorbidding

Ons bid vir Afrika 

Versorg deur Thijs van der Merwe – aan die hand van Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World

Oppervlak: 30,212,000 km2 22.3% van die aarde se landoppervlakte.

Bevolking: 1,033,042,512 (2010); 15% van die wêreld se bevolking.

• Groei is vinnig besig om af te plat agv Vigs en die terugkeer van siektes soos malaria en tuberkulose,

• die bevolkingsaanwas is nogtans twee keer meer as die wêreld gemiddeld en een van die grootste uitdagings - Afrika kan nie meer sy mense van kos voorsien nie.

• Teen 2000 was 25 miljoen Afrikane met Vigs geïnfekteer

• 71% van alle draers is in Afrika en het dit reeds 12,5 mil. wees gelaat. 

Stede Daar is 84 stede in Afrika met meer as een miljoen inwoners, 4 met meer as 10 miljoen.

Tale 2,110. Bybel vertaling is een van die groot uitdagings - 130 tale het volle Bybel;

• 237 die NT en in 250 is daar skrifgedeeltes. In 373 is daar vertalingswerk aan die gang

• Daar is ‘n nood aan vertalers in nog 297 tale

Godsdiens: Christene 48.37%, Moslem 41.32%.

• Godsdiensvryheid is wankelend maar het sedert die 1990s toegeneem

• Vervolging van Christene deur Moslems het toegeneem in Egipte, Sudan, Nigerië en die Comores.

• Die kerk het vinnige groei in Afrika beleef, militante Islam is die kerk se grootste bedeiging.

• Afrika sendelinge gaan tans na lande wat eens sendelinge na Afrika gestuur het!

Dank die Here vir: 

• Groei in die kerk - die meeste bekerings kom vanuit die Animisme;

• Die vitale gebedsbewegings van Afrika - die Global Day of Prayer het in Kaapstad begin en betrek bykans die hele wereld tans.

Bid vir: 

• Die Groot Mere Oorlog. Dit was Afrika se eerste groot internasionale konflik.

- 23 jaar na die menseslagting is daar nog spanning tussen die Hutu en Tutsi in Rwanda en Burundi en geweld het die afgelope twee jaar weer in Burundi opgevlam en derduisende is ontwortel

- Die ooste van die DRK ly steeds onder Hutu militias wat daar gevestig het en die land destabiliseer

- Bid vir: Blywende diepgaande vrede en versoening;

- Die vegtende faksies in die DRK om ‘n einde aan hul gevegte te maak en die herstel van vrede

- Tienduisende vlugtelinge - steeds in kampe in omliggende lande vir versorging en hervestiging

- Herstel van verwoeste lewens, gesinne en nasies.

• Die Horing van Afrika was die toneel van verskriklike voorvalle in die 1990’s en dit duur voort.

- Bid vir Somalië wat in chaos verval het en oplossings vir die situasie wat blywend en regverdig is

- Ook vir blywende herstel en vrede in Ethiopië en Eritrea.

• Die Wes Afrika debakel van die Liberiese burgeroorloë in die laaste dekade wat mense lewens en eiendom verwoes het en kinders misbruik het as kindersoldate.

- Die konflik het oorgespoel na Sierra Leneone en Guinee waar selfs erger wandade gepleeg is.

- ‘n Vredesmag van Wes Afrika en VN troepe om vrede te herstel het was gedeeltelik suksesvol.

- Die konflik het ‘n geweldige impak op die omringende lande gehad en ‘n generasie negatief geraak.

- Die konflik in Mali is steeds nie onder beheer nie en is op plekke aan die eskaleer;

- Jihad groepe het die land ingeval uit die noorde in 2012

- Die Franse regering het onlangs toegetree met lugaanvalle en ‘n vredesmag word tans ontplooi

• Die Maghreb konflikte en die Noord Afrika chaos wat in 2011 losgebars het

- Tunisië, Egipte en Libië is in chaos gedompel - met gepaardgaande hernude geweld teen Christene

- Die  Algerynse burgeroorlog met nimmereindigende bloedige menseslagting

- Die onopgeloste konflik oor die Wes Sahara onder Marokkaanse besetting sedert 1974.

• Soedan se 40-jarige oorlog met Islamitiese jihad ondertoon waar die Moslem noorde die oorwegend Christen suide wou onderwerp is verby maar die skade aan mense en besittings bly

- Geweld het weer losgebars onlangs en die spanninge is aanvoelbaar in die streek.

- Suid Soedan het onafhanklikheid verkry - nou is die uitdaging om die land te maak werk.

• Die resente gewapende konflik tussen Nigeriese Christene en Moslems wys hoe vlambaar die situasie tussen die twee gelowe is - dit is die geval elders in midde Afrika ook - tree in vir vrede en versoening.

---

Voorbidding vir VERITAS - Gert en Jeanette Lubbe

1 Vir God dank vir Sy Woord en ‘n Land soos Namibië waar ons sonder vervolging dit mag verkondig.

2 Vir veilige reis na elke plek.

3 Vir ontvanklike harte en insig vir die deelnemers

4 Vir elkeen van ons om te groei in gehoorsaamheid aan God se opdragte

5 Vir die 14 persone van FRESH wat self as Fasiliteerders gaan optree in hul kleingroepe.

Aftree-akkommodasie

Aftree-woonstel in Windhoek

Schanzen-Oord beskik oor 'n 1 slaapkamerwoonstel waarop die lewensreg te koop is. Die woonstel is op grondvlak. N$780,000, onderhandelbaar. 

Kontak Frans du Toit by fdutoit321@gmail.com of +264 812617405.

Giggel

Met erkenning aan Clergy Coaching Network

---

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,