Header

Jaargang 16 - Uitgawe 2/2019 - Woensdag 16 Januarie 2019

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Nuwe publieke kantoorure by sinodale kantoor

Maandag tot Vrydag 07:30 - 13:00

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Pitkos

• Radioprogramme

• Familie-nuus

• Voorbidding

• Atree-akkommodasie

• Vakatures

• Giggel

Nuusbrokkies

Oondongi Gardens - oor donkies en groentetuine

• Clem Marais, EcSOS Voorsitter

Wat op aarde het 'n donkie en 'n groente-tuin in gemeen?

Kom ek vertel jou!

Jesus het mos op 'n keer 'n donkie as "voertuig" gebruik. Dit was daar op die laaste been van sy sendingreis aarde toe, toe Hy in Jerusalem ingegaan het.

Dit was EcSOS se inspirasie om 'n "voertuig" wat hulle in hul missionale reis gebruik, na 'n donkie te vernoem.

Dit gaan alles oor salarisse. Vir bykans 60 jaar kon EcSOS en sy voorganger salarisse vir professionele maatskaplike werkers bekostig. Die stadige ekonomie het hulle egter ingehaal.

Terwyl baie welsynsorganisasies dikwels 'n bakhand-bedel-ingesteldheid het, is dit die allerlaaste etiket wat EcSOS wil kry. Daarom is kliphard gesoek na 'n maatskaplike onderneming (social enterprise) wat in staat sal wees om volhoubaar inkomste vir salarisse te genereer.

Só is 'n organiese groenteboerdery gebore. En hierdie "voertuig" moet 'n donkie-naam kry. Maar 'n eg Namibiese een. Wat is dan nou meer Namibies as die Oshiwambo woord vir donkies?

Die gevolg? Oondongi Gardens.

Oondongi is die meervoud vir "donkie" in Oshiwambo. Want daar gaan nie net een tuin wees nie. Die eerste een word op die perseel van Huis Maerua in Windhoek aangeplant, maar hopelik volg daar nog sommer 'n klomp by kerke en maatskaplike programme oor die hele land heen.

Wil jy ook betrokke raak? Kontak dan vir Elario by elario@ecsos.org.

Kyk ook na die video op EcSOS se Facebook.

---

Vroeë kind-ontwikkeling - wat gebeur by julle?

Dis vir ons almal duidelik: armoede is een van die groot sake wat in ons land aangespreek moet word. Dis ook reeds oor en oor bewys dat die ontwikkeling van kinders vanaf geboorte tot 7 jaar 'n bepalende rol speel in die ontwikkeling van hulle vermoëns en potensiaal.

EcSOS het hierdie saak reeds as 'n prioriteit geïdentifiseer en navorsing hieroor is dringend nodig. Een van die belangrike fasette van hierdie navorsing is die inligting vanaf gemeentes wat reeds hiermee in hulle plaaslike gemeenskappe besig is.

Dit gaan hier oor byvoorbeeld kleuterskole, creche's, naskoolsentrums, leesgroepies om taalvaardigheid uit te brei, hulle fisiese versorging met kos en klere, hulle veiligheid waar gesinsomstandighede nie goed is nie en dergelike.

EcSOS wil graag hoor waar sulke projekte en inisiatiewe reeds in gemeentes bestaan. Dit sluit ook projekte in waar daar hande gevat word met ander instansies.

Help ons asseblief met hierdie verhale.

Op hierdie wyse inspireer ons mekaar, maak nuwe moontlikhede oop en groei terselfdertyd in ons bewuswording van 'n reuse nood wat bestaan in ons gemeenskappe.

Stuur dit so gou moontlik na Amanda by ceo@ecsos.org

---
Webskakel na LiG-webblad

In die Februarie-uitgawe van LiG is ons passievol! 

Ons gesels met Nadia Beukes oor ma-wees – sy sê dit is haar lekkerste rol nóg!

‘n Gesin wat die evangelie aanlyn verkondig, vertel hoe saamwerk die beste werk.

En Elsabe Aldrich inspireer ons met haar pretpraatjies.

Ons gee planne vir huisgodsdiens, en gesels met kundiges oor die gevare as ouers te veel van hul kinders op sosiale media deel.

Lees ook wat die verskil tussen ware geloof en leë godsdiens is. En hoe lief Jesus vir sy bruid, die kerk is.

Daar is ook oulike planne vir kosmaak, mooimaak en stil raak.

LiG – vir jou en jou mense

Om nog van LiG se puik Christelike inhoud te lees, besoek www.lig.co.za

---

Waaroor moet die Algemene Sinode praat in Oktober?

Die Sinodale Kantoor in Windhoek het in Oktober verlede jaar reeds al die gemeentes in Namibië genooi om voorstelle te maak vir sake waaroor hulle oordeel die Algemene Sinode behoort te besin by sy vergadering later vanjaar.

Hierdie sake moet van nasionale belang wees, of verband hou met die publieke getuienis van die kerk, of binne die mandaat van Algemene Sinode val soos dit uiteengesit word in Art 43 van die Kerkorde.

Die betrokke Artikel lyk só:

43.1.1   dit wat uitdrukking gee aan die Kerk se gemeenskaplike identiteit in terme van Woord, Belydenis, Kerkorde, roeping en beleid;

43.1.2   dit wat die Kerk se nasionale en internasionale ekumeniese verhoudinge raak;

43.1.3   dit wat die Kerk se publieke getuienis op nasionale en internasionale gebied raak (vergelyk Artikel 67.4 van die Kerkorde) ;

43.1.4   die viering van die Kerk se onderlinge verbondenheid;

43.1.5   die aanwysing van die Bybelvertaling(s) wat amptelik gebruik moet word;

43.1.6   die vasstelling van die Belydenisskrifte ooreenkomstig Artikel 44, die Kerkorde, die liturgiese formuliere en gebruike, die liederebundel(s) en die liturgiese grondlyne vir eredienste;

43.1.7   die vasstelling van die formele vereistes vir die opleiding van die predikante;

43.1.8   die administrasie van vaste eiendom en fondse van die Algemene Sinode ;

43.1.9   die beheer oor algemene kerklike media;

43.1.10 die hantering van appèlsake wat voor die Algemene Sinode gebring word.

Voorstelle moet Clem asseblief teen 8 Februarie bereik by clem@ngkn.com.na.

---

Verskeie kursusse in pastorale berading en spelterapie

Prof Wentzel Coetzer en Dr Linda Grobler

UPINGTON: 31 Jan – 2 Febr

Prof Wentzel Coetzer en Dr Linda Grobler bied op 31 Jan tot 2 Febr die volgende kursusse aan in Upington. Al die kursusse is pastoraal gefokus en Linda se kursusse spesifiek ook met behulp van spelterapie:

Donderdag 31 Jan – 14.30 – 19.00

Linda:

• Kinders en die dood– Deel 1 (spelterapie)

• Akkreditering: 7x CPD punte vir Deel 1 en 2 gesamentlik

• Koste: R1000 pp vir Deel 1 en 2 gesamentlik (Donderdag en Vrydag)

Wentzel:

• Die impak van Boelie op kinders en jongmense

• Akkreditering: 5x VBO punte en 4x CPSC punte

• Koste: R300 pp.

Vrydag 1 Febr – 14.30 – 19.00

Linda:

• Kinders en die dood – Deel 2 (spelterapie)

• Wentzel:Die digitale impak op kinders en jongmense

• Akkreditering: 5x VBO punte en 4x CPSC punte

• Koste: R300 pp.

Saterdag 2 Febr: 08.30 – 13.00

Linda:

• Die gebruik van kreatiwiteit in volwasse berading (spelterapie)

• Akkreditering: 5x CPD punte

• Koste: R800 pp.

Wentzel:

• Selfsny onder kinders en jongmense – ‘n Pastorale benadering

• Akkreditering: 5x VBO punte en 4x CPSC punte

• Koste: R300 pp.

Saterdag 2 Febr: 14.00-15.00

• Gesamentlike lesing deur Linda en Wentzel: Trauma en kinders se hantering en belewing daarvan

• Koste: R150 pp.

Sperdatum vir besprekings: 25 Januarie

Handleidings te koop vir Wentzel se temas (opsioneel): R160-R180 stuk

Om te bespreek moet u vir ons kontak vir verdere gegewens:

• Annekie Teesson: annekieteessen@gmail.com

     Sel no: 0828233620 - organiseerder in Upington.

• Prof Wentzel Coetzer – wentzelc@gmail.com – sel no: 0836600409

• Dr Linda Grobler - lgrobler1@gmail.com – sel no: 0832925654

[Al drie persone ook op whatsapp]

Pitkos

Gebed van besige mense vir 2019

Here, ons het ‘n moeë generasie geword!
Ons is moeg gewerk, moeg vir probleme, moeg vir mense.
Ons het veral moeg geword om alles altyd reg te doen.
Om aanvaarbaar te wees, voel ons ons móét te alle tye:
Suksesvol, begaafd en finansieel sterk wees met duidelike doelwitte.
Verder moet ons goeie ouers, lojale vriende, toegewyde familiemense
En betrokke gemeenskapwerkers wees.
Sjoe, dis ‘n oorvol mondvol!
Vandag wil ek sommer net by U kom rus
En vra dat U my die regte prioriteite sal wys.
Sal U my help onderskei tussen die dinge wat regtig saak maak
En die dinge wat die wêreld ons probeer voorskryf?
Ja, help my om te weet wat vir U belangrik is…
Maak asseblief huis skoon met my, Here.
Verwyder die selfopgelegde eise in my oorvol lewe
En leer my om sommer net U kind te wees in die jaar wat voorlê.
In Jesus naam vra ek dit.
Amen 

---

'n Geloofsbelydenis 

Ds Hanno Visser het onderstaande Geloofsbelydenis saamgestel het uit artikels uit die Drie Formuliere van Eenheid.

"Ons glo dat ons enige troos in lewe en sterwe is ons getroue Verlosser Jesus Christus, omdat ons met liggaam en siel in selfs moeilikste tye alleen Hom behoort.

Ons glo dat ons Christus se eiendom is, want Hy het met sy kosbare bloed vir al ons sondes ten volle betaal en uit die heerskappy van die bose en verlos.

Dit is vir ons ‘n troos om te weet dat Hy vir my as sy eiendom op so ‘n wyse bewaar dat sonder die wil van ons Hemelse Vader, geen haar van ons koppe sal val nie.

Ons glo dat ons nie onsself as Christus se eiendom kon maak deur ons eie deugde of wense nie, dat Hy ons alreeds voor die grondlegging van die wêreld al uitgekies het met ‘n besondere doel.

Ons glo deur sy genade alleen in hierdie eeue ou boodskap van troos en in geloof kan ons op Christus alleen vertrou, omdat Hy ons alreeds Syne gemaak het. Verder dat omstandighede soos rampe of droogte niks aan hierdie boodskap dat ons Syne is verander nie.

Hierdie troos word ook in ons harte lewend gehou deur die Heilige Gees wat ons gewillig en bereid maak om vir Hom te lewe deur daagliks op Hom te vertrou."

Radioprogramme

Maak dit asseblief bekend in gemeentes?

Onder die Kameelboom

Ten spyte van die groot verskeidenheid van gawes, bedieninge en werkinge wat God-drie-enig aan sy kinders gee, vorm hulle saam die een Liggaam van Christus. Dit is 'n eenheid wat 'n bykans bo-menslike inklusiwiteit oor kultuur en ekonomiese grense heen vertoon. Dis is die gevolgtrekking waartoe Jan Woest en Clem Marais kom uit 1 Kor 12 se tweede deel van vers 12 af. Hulle praat Onder die Kameelboom hieroor. Kuier gerus Sondag om 12:00 (of Dinsdag om 09:30) saam op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303. 

Godsdiensaktueel op Hartklop FM

Luister elke Sondagmiddag om 16:30 na Godsdiens Aktueel op Hartklop FM, voorheen bekend as die Afrikaanse Diens van die NBC. Die Ned Geref Kerk is in Januarie en Februarie verantwoordelik vir die program en dr Jan Woest is die gasheer.

Familie-nuus

Hulle verjaar in die volgende week...

• Amanda Krüger (EcSOS): Vrydag 18/01; 081 147 1242; ceo@ecsos.org

• Rolien Schaaf (Suiderhof): Dinsdag 22/01; 061-252845; hrschaaf@iway.na

Voorbidding

Ons bid vir die Amerikas

Versorg deur Thijs van der Merwe – aan die hand van Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World

Noord Amerika

Oppervlakte 21,675,600 vk. km. - byna 16% van die landoppervlakte van die wêreld en word beslaan deur drie van die wêreld se grootste lande: Kanada (2de grootste); VSA (4e) en Groenland (13e).

• Die wêreld se rykste kontinent en ekonomiese enjin van die wêreld ekonomie

• Tog is dit ook geraak deur van die slegste politieke en ekonomiese insidente:

• Dit is die setel van die onlangse  wêreldwye finansiële en ekonomiese ineenstorting.

• Die daarvan is verwoestend op verskeie lande se welvaart

• Dit is gesneller deur banke in die VSA wat gefaal het.

• Die effek is steeds voelbaar in ekonomiese afswaai wêreldwyd.

• Die VSA is die westerse land wat die slegste deurloop onder terrorisme:

• Die 2001 Twin Towers en Pentagon aanvalle deur Al Quada het die politieke en sekuriteitsarenas vir altyd verander.

• Die VSA se betrokkenheid by militêre avonture in verskeie lande maak dit ongewild by tereurgroepe

• Sedert sy verkiesing maak president Donald Trump baie politieke en ekonomiese waarnemers senuagtig oor die resultate van sy ampstermyn en sake verbeter nie op daardie front nie!

Suid Amerika

Oppervlakte 20,537,000 vk. km. wat 46 lande en gebiede insluit

• 25 daarvan is eilande; 15.1% van die landoppervlakte van die wêreld.

• Die dekades voor 1980 was gekenmerk deur politieke onrus en onderdrukking.

• Die 1980’s lui ‘n nuwe era in met demokrasie en die vrye mark wat posvat in meeste.

• Ekonomiese groei volg hierop maar taan geleidelik na die val van kommunisme in oos Europa en die effek daarvan op Suid Amerika.

• Die gaping tussen ryk en arm is geweldig groot en steeds een vand ie grootste uitdagings.

• Daarnaas is narkotika ‘n probleem met smokkelhandel en oorloe wat hul tol eis.

• Lande soos Hiti, Guatemala, Peru, Venezuela, Nicaragua, ens., is die verbintenis aan demokratiese regeringsprosesse en mense regte sake steeds problematies.

• Kuba is die enigste kommunistiese diktatuur wat oorleef.

• In 1900 was feitlik die hele Spaanssprekende populasie Rooms Katoliek.

• Sedertdien het sake dramaties verander en is Evangeliese kerke die groepe wat die vinnigste groei en ook sendelinge na ander wêrelddele stuur.

Loof die Here vir:

• Groei in die Evangeliese kerke in Latyns-Amerika in die 20e eeu wat merkwaardig was - van 1% in 1900 (ongeveer 200,000 in Spaans-sprekende lande); teen 2000 was dit 55 miljoen (>50 miljoen in Spaans-sprekende lande). 

• Die geestelike impak van Noord Amerika, - veral die VSA, in die wêreld. Loof die Here vir:

• Groot evangeliste wat die wêreld geraak het met hul bediening (Moody, Billy Graham en ander).

• Groot sendingstaatsmanne en denkers wat die fondasie gelê het vir die huidige wêreldwye oes;

• Vrygewigheid van mense tov koninkrykswerk. Wat sendingwerkers en werksaamhede moontlik gemaak het soos nog nooit tevore nie.

• Die impak wat die Woord op die Rooms-Katolieke Kerk in beide noord en Suid Amerika gehad het. *Talle RK gelowiges het werklike ontmoetings met die Here gehad. *Dit het ‘n positiewe invloed uitoefen op die kerk se groei en rigting.

• Die groeiende sukses onder voorheen onbereikte en minsbereikte mensegroepe - veral onder Amerindiane.

• Groter godsdiensvryheid en openheid in demokratiese gemeenskappe wat die koninkryk bevorder;

• Regerings is aan die man gebring tov menseregte skendings, korrupsie, nepotisme ens.

• Die 1990's het begin met groter vryheid van godsdiens in Marxistiese Kuba. Die tendens hou aan groei. 

• Bybelvertalings het in die afgelope 3 dekades ongelooflik gevorder.

---

Pas vrygestel: 2019 Wêreldwaarnemingslys

Elke Januarie is dit tyd vir die bekendstelling van Geopende Deure se nuutste Wêreldwaarnemingslys, wat die top 50 lande lys waar vervolging die ergste is. Die nuwe lys en gebedskaart is nou op Geopende Deure se webwerf beskikbaar… 

---
Please pray for our family in Iran amid a wave of arrests

Please pray for our family in Iran amid a wave of arrests

The church in Iran is on high alert after more than 150 Christians were detained in just a few weeks. In late-November, about 70 Christians were arrested near Karaj, Alborz province, while a further 30 arrests were made in Damavand and other parts of Tehran province. Most of those detained were released shortly afterwards. Further detentions were reported in December …

Read more.

Supplied by Martyrs for Christ

---
NEPAL: Church Grows Despite Anti-Conversion Law

NEPAL: Church Grows Despite Anti-Conversion Law

In August 2018, a new anti-conversion law came into effect in Nepal, including new punishments for those convicted. According to John Puidate of Bibles for the World, this has resulted in persecution as never before. At the same time, however, God's Spirit has been moving hearts and bringing many to faith in Christ. John Puidate speaks of tremendous growth among …

Read more.

Supplied by Martyrs for Christ

---
IRAN: Christian Couple Arrested

IRAN: Christian Couple Arrested

Amir Taleipour and his wife Mahnaz Harati were at their home in Mashhad with their seven-year-old daughter on December 6th when several intelligence agents entered. At last report, the couple were still being held in detention and not allowed to communicate with family members. They have also been denied legal assistance. In the meantime, their daughter is being cared for by …

Read more.

Supplied by Martyrs for Christ

Aftree-akkommodasie

Aftree-woonstelle in Windhoek

Oude Rust Oord

Twee 2-slaapkamer lewensreg-eenhede:

• een is 75m2 en kos N$1,100,000.00

• een is 68m2  en kos N$1,000,000.00

Kontak besonderhede: 081 2624368 of 061-227023.

Schanzen-Oord

Een 1-slaapkamer lewensreg-eenheid. Die woonstel is op grondvlak. N$780,000, onderhandelbaar. 

Kontak Frans du Toit by fdutoit321@gmail.com of +264 812617405.

Vakatures

Alzheimer Dementia Namibia

Opsoek na ’n Gekwalifiseerde Mediese Suster in Swakopmund omgewing; moet oor eie vervoer beskik. Stuur CV asook afskrif van ID aan sufraniuys@gmail.com.  

Giggel

Met erkenning aan Clergy Coaching Network

---

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,