Header

Jaargang 16 - Uitgawe 5/2019 - Woensdag 6 Februarie 2019

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Seminare

• Radioprogramme

• Familie-nuus

• Voorbidding

• Giggel

Nuusbrokkies

Boere vat hande in droogte

'n Summerdown-boer wat oor weiding beskik, het aangebied om boere wat in die nood is te help met kudde-bewaring.

Willem Viviers van die plaas Perseverance 228 naby Summerdown het aangebied dat enige boer wat nie te ver is van Summerdown nie, welkom is om 300 ooie vir hom te bring en na 2 – 3 jaar (na die droogte) sal hy vir hom 300 jong ooie of meer teruggee. Hy hoef nie weiding te betaal nie, maar die risiko, onderhoud en aanteel is dan Willem s’n. 

Hierdie inligting is vroeër vandeesweek reeds aan dominees gekommunikeer. Hulle sal dit weer toepaslik aan boere deurgee.

Droogtehulp

Ondertussen het die Sinodale Kantoor ook bewus geraak van die Namibië Boere Skenker-fonds waaruit lusern aangekoop word vir kwalifiserende boere. Die skakelpersoon is Henriette le Grange by +264 81 124 9670 of hh@iway.na.

Hierdie projek is al vier jaar lank aktief en is beslis nie 'n fly-by-night-operasie nie.

Hulle koop lusern aan teen N$75 per baal en is dankbaar as daar vervoerkontrakteurs is wat gratis (of teen gesubsidieerde pryse) aflewering kan doen.

Die Namibië Boere Skenker-fonds maak dit moontlik vir salaristrekkers om ook konkrete hulp te verleen aan boere in nood deur 'n maandelikse donasie te maak.

---

Eet Sondag by Schanzen-Oord!

Schanzen-Oord in Windhoek bied voortaan Sondagmiddae 'n bekostigbare buffet-ete aan tussen 12:30 en 13:30. Teen net N$70 per persoon (N$35 vir kinders tot 12 jaar oud) is dit 'n winskoop!

Sap en glase word voorsien, maar jy's welkom om jou eie wyn saam te bring.

Kontak Alene by 081 462 2933 vir navrae en bespreking.

Ten bate van Schanzen-Oord.

---

Biddag vir Jeug en Onderwys

Die gemeentes van die NG Kerk word genooi om op 10 Februarie soos gebruiklik voorbidding te doen vir die onderwys en opvoeding. ‘n Beroep word op gemeentes gedoen om op die dag uit te reik na opvoedkundige instansies en hulle personeel. Talle gemeentes het die gebruik om op ‘n besondere wyse aandag te gee aan onderwysers en dosente in hulle gemeentes. Dit is ‘n besondere geleentheid om die fokus op die belangrikheid van die onderwys te laat val. 

• Bid dat die owerheid, nasionaal en op streeksvlak, sal fokus om kwaliteit onderrig daar te stel en relevante oplossings vir huidige uitdagings sal vind

• Bid dat daar regverdige en gelyke onderwys vir elke kind en student  in elke gemeenskap sal wees en dat ons kreatiewe oplossings sal vind vir waar daar steeds groot agterstand en ongelykheid is.

• Bid vir die hele plaaslike gemeenskap se skole asook vir die beheerliggaamme en skoolhoofde

• Bid dat meer ouers en lidmate hulself beskikbaar sal stel om hande te vat en diensbaar te wees by skole in- en buite hul gemeentegrense.

• Bid dat onderwysers en dosente met integriteit en met  ʼn dienende houding sal werk. Sê ook dankie vir uitstekende opvoeders wat hulle roeping bekwaam uitleef.

• Bid vir ‘n rustige en veilige omgewing in skole en Universiteite waar onderwysers en dosente hul roeping kan uitleef en waar kinders en studente hul op hul studies kan toespits.

• Bid vir die rol wat organisasies soos NANTU speel om gehalte onderwys te verseker

• Bid vir die uitdagings wat kinders in skole beleef, soos boelie-gedrag, groepsdruk, bende aktiwiteite, drank en dwelm misbruik, tiener swangerskappe, mishandeling en geweld.

• Bid vir kinders wat swaarkry in die skole sisteem hetsy weens depressie, alleenheid, honger, siekte of ouer-onbetrokkenheid.

• Bid vir leerders met gestremdhede en spesiale leerbehoeftes, en dat daar ook aan hulle behoeftes aandag geskenk sal word sodat hulle tot hulle volle potensiaal kan ontwikkel.

• Bid by name vir maatskaplike dienste of nie-winsgewende organisasies in jul plaaslike gemeenskap  

---

Herv Kerk Windhoek praat oor Fresh-bediening

Op 22 en 23 Februarie (Vrydagaand en Saterdagoggend) hou Hervormde Kerk in Windhoek ’n gespreksgeleentheid ten opsigte van Fresh bediening in hulle kerk. Fresh-bediening word een van die bedieningsvelde van die Gemeente. "Ons sou graag met almal wat belangstel of betrokke wil raak ’n pad loop," sê ds Frans Ras, die plaaslike dominee. "Dr. Frikkie Labuschagne kom ons bietjie inlig oor wat die Fresh-bediening behels en ook oor die Kerkkantoor se nuutste kennis op die gebied." Dr Labuschagne werk vir die Ned Herv Kerk se Algemene Sinode.

Navrae kan aan die plaaslike kerkkantoor gerig word by 061-223567 of nedherv@mweb.com.na

Seminare en kursusse

Hope & Happiness conversations

---

Huwelikseminaar by Pionierspark

Vrydag 8 Maart 18:00-20:30 & Saterdag 9 Maart 09:00-13:00

In die huwelik is man en vrou ’n eenheid: fisies, emosioneel en geestelik.
Maar soms is dit moeilik om prakties hierdie eenheid uit te leef!

Die reeks sal jou help om beter jou maat se behoeftes te verstaan en te vervul. 

Op hierdie manier sal daar dieper intimiteit en meer passie in julle verhouding wees op al die vlakke van eenheid:
Gesig-tot-gesig: Hoe om beter te kommunikeer en bewondering vir mekaar te toon.
Lyf-teen-lyf: Beleef meer seksuele vervulling en teerheid.
Sy-aan-sy: Hoe om die lewe saam te geniet en in julle geloofslewe saam te groei.

Moenie uitmis op hierdie geleentheid nie!

Dit kos R350 per paar (sluit verversings en inhoud in)
Kinderoppasdiens is beskikbaar teen R30 per kind vir die hele seminaar 3-12 jaar
Vir meer inligting kontak vir Jan by 081 850 7409 of janpionierspark@gmail.com
Besprekings: Kerkkantoor | 061 241 537 I ngkpionierspark@gmail.com
RSVP teen 5 Maart 2019

Radioprogramme

Maak dit asseblief bekend in gemeentes?

Onder die Kameelboom

Jesus - kosmiese Towenaar wat genees of Een om as dissipel te volg? Dié vraag kom na vore in Jan Woest en Clem Marais se gesprek oor Lukas 6:17-26 Onder die Kameelboom.  Kuier gerus Sondag om 12:00 (of Dinsdag om 09:30) saam op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303. 

Godsdiensaktueel op Hartklop FM

Luister elke Sondagmiddag om 16:30 na Godsdiens Aktueel op Hartklop FM, voorheen bekend as die Afrikaanse Diens van die NBC. Die Ned Geref Kerk is in Januarie en Februarie verantwoordelik vir die program en dr Jan Woest is die gasheer.

Familie-nuus

Hulle verjaar in die volgende week...

• Marietjie Poggenpoel (Walvisbaai-Meersig): Vrydag 08/02; 064-204426; pgpoggenpoel@gmail.com

• Grietjie Combrinck (Warmbad): Woensdag 13/02; 081-268-6026; johannc@iway.na  

• Betsie Serfontein (Eros): Woensdag 13/02; 081-129-0123; jfserf@afol.com.na

Beroepe-nuus

• Ds Thinus Coetzee is die nuwe deeltydse dominee van Maltahöhe. Hy werk vir so twee weke per maand in die gemeente.

Voorbidding

Ons bid vir Afghanistan

Versorg deur Thijs van der Merwe – aan die hand van Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World

Oppervlak 652000 km2 ariede bergland met vrugbare valleie en word die kruispad van Asië genoem. Bevolking: 34,940,837 (Julie 2018 geskat)

Politiek: Die outokratiese monargie is in 1973 omvergewerp en met ‘n republiek vervang wat in 1978 deur marxistiese kommunistiese staatsgreep omvergewerp word.

Die swig op sy beurt voor die Mujahidin rebelle in 1992. Die Taliban neem beheer oor in 2001 en bring ‘n mate van orde na 22 jaar van oorlog.

Hulle stel streng Shari'a wetgewing in met katastrofale gevolge vir die ekonomie en die gemeenskap.

Die VN stel sanksies in wat die lewe verder bemoeilik vir Jan alleman.

• Die VSA val Afghanistan in na 9/11 in ‘n soeke na Al Quada agente & Osama bin Ladin.

• Bin Laden word uiteindelik in Pakistan gevind en gedood met ernstige politieke uitval daarna.

• Die land is steeds in chaos.

• Einde 2001 is ‘n konferensie in Bonn gehou wat ‘n proses vir politieke rekonstruksie ingelui het

• In 2004 word ‘n nuwe konstitusie aanvaar en presidensiële verkiesings gehou.

• Op 9 Oktiober 2004 word Hamid KARZAI die eerste demokraties verkose president

• Verkiesings vir die parlement volg in 2005

• Kort daarna skud ‘n geweldige aardbewing die hooglande op die grens met Pakistan.

• Duisende laat die lewe en die heropbou word bemoeilik deur gebrek aan middele en fondse.

Die internasionale magte se onttrekking het ingefaseer is 2014 maar is nog nie voltooi nie.

Die Presidensiële verkiesing van 2014 was baie gelykop en het gelei tot maandelange dispute oor wie die stryd gewen het tussen Abdullah ABDULLAH en Ashraf GHANI. Die VN het die verkiesing ge-oudit en as mediator opgetree tussen die twee kampe. In September 2014 kom GHANI en ABDULLAH ooreen om ‘n Regering van Nasionale Eenheid te vestig met GHANI as president en ABDULLAH in die nuut gevestigde posisie van Hoof Uitvoerende Beampte

Direk hierna is die VSA-Afghaanse Bilaterale Sekuriteitsooreenkoms geteken wat die basis vir die post-2014 internasionale militêre teenwoordigheid in die land sanksioneer.

• Die Taliban is aktief in verskeie provinsies en is steeds oortuig dat hulle die werklike stem van die nasie is. Hulle werk ontwrigtend in op die normalisering van die gemeenskap in die land

• Interne spanning is opnuut aan die oplaai agv die ontrekking en Taliban aktiwiteit

Ekonomie: Die oorlog het dorpe en stede verwoes gelaat.

Verwoes deur gif, bomme en landmyne wat steeds ‘n gevaar inhou.

Die mees betalende gewas is nou opium.

Die land het natuurlike gas, petroleum, steenkool, koper, chromiet, talk, bariete, swael, lood, sink, ystererts, sout, edel en half edelgesteentes.

Godsdiens: Daar is steeds geen godsdiensvryheid nie. Islam: 99%; Hindu: 0,3%; Christene 0,05%.

Tree in vir:

stabiliteit - spanninge tussen vegtende faksies sal lank neem om opgelos te word; 

herstel van die land en die ekonomie - alles is deur die oorloë verwoes en weer verwoes na dit heropgebou is;

Bid vir die klein groepie gelowige uitlanders - dat hulle getuies sal wees;

Afghanistan is een van die mins-bereikte lande ter wêreld;

• bid vir verdere deurbrake - die getal Christene het aangegroei

• Christene is ondergronds gedwing deur die sentimente in die land,

• nogtans is daar steeds stadige groei.

Bid vir die mensegroepe wat nog feitlik onbereik is:

• die Pushtuns, oorlogslustige stamme in die Afghaan-Pakistan grensgebiede;

• die Uzbeks en die Turkmen in die noorde;

• die Tajiks van die noordooste en stedelike gebiede;

• die Hazara en Kuchi nomade wat die mees ontvanklike mense vir die evangelie is;

• die Char Animaq, Baloch & Brahui

---
Bid saam vir die #3 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Somalië.

Bid saam vir die #3 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Somalië.

Daar is geen veilige spasie waarin Christene in Somalië hul geloof kan uitleef nie. Amper alle Christene kom vanuit... Klik om verder te lees >>

Read more.

---
Asia Bibi is finally free!

Asia Bibi is finally free!

Asia Bibi was barred from leaving Pakistan in October of last year, after an appeal was filed against her acquittal from the death penalty on charges of blasphemy. Praise the Lord that on 29 January 2019 the Pakistani Supreme court upheld Asia Bibi’s acquittal from the death penalty conviction. Christians in Pakistan are overjoyed about the decision. “We have been …

Read more.

Giggel

Met erkenning aan The Clergy Coaching Network.

---

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,