Header

Jaargang 16 - Uitgawe 7/2019 - Woensdag 20 Februarie 2019

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Seminare

• Radioprogramme

• Familie-nuus

• Voorbidding

• Giggel

Nuusbrokkies

Hoekom raak die NGK Aroab betrokke by die droogtehulp?

Bydrae deur Aroab se Kerkraad

Mat 5:43-48: “Julle het gehoor dat daar gesê is: ‘Jou naaste moet jy liefhê en jou vyand moet jy haat.’Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle vyande liefhê, en julle moet bid vir dié wat vir julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immers sy son opkom oor slegtes en goeies, en Hy laat reën oor dié wat reg doen en oor dié wat verkeerd doen. As julle net dié liefhet wat vir julle liefhet, watter loon kan julle dan nog verwag? Maak die tollenaars nie ook maar net so nie? En as julle net julle broers groet, wat doen julle meer as ander? Maak die heidene nie ook maar net so nie?

“Wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is.”

Die kerkraad is intens bewus van die vernietigende impak wat die droogte in die distrik op al die boere het. Dit raak uiteindelik die hele gemeenskap. Ons weet dat daar pogings is om hulp by boere te kry, maar die uitdeel van die hulp is baie keer ongekoördineerd en lei tot verdere ongelukkigheid in die gemeenskap. Aroab ontbreek op hierdie stadium oor die infrastruktuur om namens die hele gemeenskap aansoek vir droogtehulp te doen. Die kerk is in ʼn sekere die enigste “a-politiese” liggaam met die Goddelike mandaat om hulp aan almal te probeer verskaf. Dit maak nie saak of hulle lidmate is óf nie.

Baie boere het hulp nodig, maar is nie seker hoe die proses werk nie. Daar is ook onsekerheid of hulle sou kwalifiseer. Dan is daar nog die kwessie van trots ook. Ons het daarom die administrasieproses namens die distrik gedoen en namens almal aansoek gedoen. Ons verseker die donateurs en die hulp-organisasies dat ons die integriteit van die hele proses sal beskerm en aan álmal wat hulp benodig, sal gee. Alle boere sal kennis kry wanneer die voer sal kom en indien iemand hulp benodig, word die beskikbare voer tussen almal verdeel. Daar is boere wat aangedui het dat hulle nie nou van die hulp gebruik sal maak nie. Ons het groot waardering daarvoor en sal die beskikbare voer onder die res verdeel.

Die  kerkraad het verder besluit om ʼn droogtehulpfonds op Aroab van stapel te stuur. Ons het uit eie fondse R100 000 daarvoor bewillig. Ons sal ook die fonds met ander donasies probeer versterk. Die gemeente het die afgelope twee jaar geweldige seën beleef en wil dit op dié manier met die gemeenskap deel. Die fonds word deur die Finansiële Kommissie bestuur om sake soepel en effektief af te handel.

Jak 2: 15-17: Sê nou daar is ’n broer of ’n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly, en sê nou een van julle sou vir hulle sê: “Mag dit met julle goed gaan; gaan trek julle warm aan en eet genoeg,” maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie, wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof: as dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood.

Ons gebed is dat die Here die gemeenskap van Aroab sal seën en sy liefde, genade en reën oor almal sal uitstort.

---

Dare to Care Fonds sal droogtehulp aan Namibiese boere gee

• Met erkenning aan NAU Spesiale Nuusbrief D-T-C 20Feb19

Ten einde die droogte te oorleef, benodig boere hulp om hulle diere vir bemarking af te rond om dit van die veld af te kry en slegs die kern kudde te hou as dit weer reën. “Om slegs 5% van Namibia se nasionale kudde oor ‘n 2 maande periode te voer, kos ongeveer N$170 miljoen. Dit beklemtoon die geweldige krisis wat Namibiese boere in die gesig staar” het die president van die NLU, Mnr Ryno van der Merwe tydens ‘n media konferensie op 18 Februarie 2019 gesê.

Die hele landbousektor, insluitende die NLU, die Namibia Emerging Commercial Farmers Union (NECFU) en die privaatsektor het besluit om hande te vat onder die Dare to Care Fonds sambreel wat deur die NLU geadministreer word. Die Fonds beoog om droogtegeteisterde boere (kommunaal, opkomend kommersieel en kommersieel) te subsidieer.

Ons het ‘n ambisieuse doelwit vir ons gestel om N$10 miljoen teen die einde van Maart 2019 in te samel. Ons beoog om voerkoste van boere te subsidieer om hulle te help om hulle lewendehawe vir bemarking vet te maak. Ons beoog ook om hulle te help om hulle kern kudde te hou.” Die Fonds gaan egter nie voer aan boere skenk nie, maar maak sekere voer meer bekostigbaar deur subsidie. Die landbou kleinhandelaars Kaap Agri en Agra sal boere met hulle gesubsidieerde pryse by al hulle takke bereik."

Die Minister van Landbou, Water & Bosbou, Agbare Minister Alpheus !Naruseb is as beskermheer van die Dare to Care Fonds benoem en hy het ook die media konferensie bygewoon en sy ondersteuning aan hierdie inisiatief gegee.

Fondse kan op die volgende bankrekening inbetaal word –

Dare to Care; FNB Commercial Suite; Branch code: 281 972; Account number: 62021119509

Stuur asb die inbetaling strokie aan Faks Nr 061 220193 or per e-pos aan evg@agrinamibia.com.na.

• Feldmuis verstaan dat Kanaal 7 op 25 en 26 Februarie 'n spesiale Radiothon gaan hou ten bate van hierdie Fonds.

---

Sing saam met Windhoek-Oos

Seminare en kursusse

Huwelikseminaar by Pionierspark

Vrydag 8 Maart 18:00-20:30 & Saterdag 9 Maart 09:00-13:00

In die huwelik is man en vrou ’n eenheid: fisies, emosioneel en geestelik.
Maar soms is dit moeilik om prakties hierdie eenheid uit te leef!

Die reeks sal jou help om beter jou maat se behoeftes te verstaan en te vervul. 

Op hierdie manier sal daar dieper intimiteit en meer passie in julle verhouding wees op al die vlakke van eenheid:
Gesig-tot-gesig: Hoe om beter te kommunikeer en bewondering vir mekaar te toon.
Lyf-teen-lyf: Beleef meer seksuele vervulling en teerheid.
Sy-aan-sy: Hoe om die lewe saam te geniet en in julle geloofslewe saam te groei.

Moenie uitmis op hierdie geleentheid nie!

Dit kos R350 per paar (sluit verversings en inhoud in)
Kinderoppasdiens is beskikbaar teen R30 per kind vir die hele seminaar 3-12 jaar
Vir meer inligting kontak vir Jan by 081 850 7409 of janpionierspark@gmail.com
Besprekings: Kerkkantoor | 061 241 537 I ngkpionierspark@gmail.com
RSVP teen 5 Maart 2019

Radioprogramme

Maak dit asseblief bekend in gemeentes?

Onder die Kameelboom

Ps 99 vertel ons hoe ons die dienende, slaaf-gestalte Koning, Christus die Here, moet vereer en verheerlik. Jan Woest en Clem Marais gesels hieroor Onder die Kameelboom hierdie naweek. Kuier gerus Sondag om 12:00 (of Dinsdag om 09:30) saam op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303. 

Godsdiensaktueel op Hartklop FM

Luister elke Sondagmiddag om 16:30 na Godsdiens Aktueel op Hartklop FM, voorheen bekend as die Afrikaanse Diens van die NBC. Die Ned Geref Kerk is in Januarie en Februarie verantwoordelik vir die program en dr Jan Woest is die gasheer.

Familie-nuus

Hulle verjaar in die volgende week...

• Christo van den Heever (Swakopmund): Vrydag 22/02; 081-149-0402; cjpvdh@gmail.com

• Sunita Burger (Pionierspark): Sondag 24/02; 061-241093; dburger@iway.na

• Natania du Plessis (Walvisbaai):  Dinsdag 26/02; 081-8379884; viandup@gmail.com

Voorbidding

Ons bid vir Oostenryk

Versorg deur Thijs van der Merwe – aan die hand van Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World

Oppervlakte 83,855 km2 Land met die Alpe in die suide en weste en  vlaktes langs die Donau rivier in die ooste.

Bevolking 8,754,413 (2017 – geskatte syfer).

’n Demokratiese republiek, en ‘n volle lid van die EU.

Tot 1918 die hartland van die Oostenryks-Hongaarse Ryk. Daarna 'n demokratiese republiek. Van 1938 – 1945 was dit deur Nazi Duitsland ge-okkupeer as daarna vir ‘n dekade was die posisie onduidelik.

In 1955 word die ooreenkoms onderteken dat dit nie meer onder okkupasie is nie, maar ‘n onafhanklike staat is – en dat unifikasie met Duitsland verbode is.

Tot met die val van die ystergordyn in 1990, was dit ‘n neutrale buffer tussen oos en wes.

Die nasionalistiese regsgesinde FPÖ party, het deel geword van die koalisieregering in 2000

Die gevolg was dat daar al groter wordende druk op die groot immigrante populasie geplaas is 

Al strenger voorwaardes vir immigrasie het deel van beleid geword.

Tans onder ‘n meer liberale regering maar die regses het steeds groot invloed

Kansellier Sebastian Kur zen Vise-Kansellier Heinz-Christian Strache is op 18 Desember 2017 verkies.

Die ekonomie het sterk kommersiële, industriële, toerisme en landbou sektore.

Daar is goeie handelsbetrekkinge met die ontluikende ekonomieë van Sentraal Europa.

Meer as 10% van die werksmag is uitlanders.

Godsdiens: Die verhouding tussen kerke en die staat is gedefinieer in die konstitusie.

Vryheid van geloof is sedert 1998 ingeperk - voorwaardes vir formele erkenning deur die staat van kleiner en nuwe groepe is bemoeilik. Dit het ‘n negatiewe impak op die meeste evangeliese groepe

Christene 82.57%; nie-Godsdienstig / ander 11.48%; Muslim 5.5%; Jode 0.1%; Boediste 0.06%; Baha’i 0.01%; Hindoe 0.04% & Sjinese gelowe 0.03%.

Tree in vir:

'n Land van Kuns en Kultuur wat beroemd is hulle musiek, kuns en kultuur, maar geestelik arm is;

Geestelike armoede en nood aan ‘n persoonlike geloof in Christus is 'n groot uitdaging vir die kerk, ‘n klein minderheid weet hoe dit moontlik is.

Meer as 75% van die bevolking is Christen in naam, met geen sinvolle band met enige kerk

‘n Geskatte 80% het te make gehad het met die okkulte, terwyl 84% op ‘n manier glo in God!

Aanduidings van geestelike nood is die hoë selfmoord syfer, insidensie van aborsies en alkoholisme.

• Bid vir bevryding deur die genade werk van die Gees.

Oostenryk is kultureel Rooms-Katoliek, maar nie in verbintenis nie.

Die jaarlikse verlies aan lidmate het gedurende die 1990s versnel tot 1% per jaar. 

Die getal priesters het afgeneem & die amp is aangetas deur prominente seks skandale.

Twaalf jaar van godsdiensonderrig op skool het die effek dat die mense feitlik ‘ingeënt’ raak teen ‘n belang van ‘n persoonlike geloof in Christus by gevolg dat die kerk en Christus verwerp raak.

• Bid dat die kerk die tendens effektief sal aanspreek

Nuwe wetgewing beperk die regte en vryhede van kleiner en nuwere vorme van geloof en kerke wat die klein en sukkelende evangeliese groepe verder laat kwyn.

In landelike gebiede word mense wat erns maak met ‘n soeke na die Here uitgestoot

• Bid dat wetlike en sosiale struikelblokke teen die evangelie uit die weg geruim sal word.

Die Lutherse en Gereformeerde kerke is aan die taan en verloor lidmate teen 1% per jaar.

Formalisme en strak tradisies het min aantrekkingskrag vir die jeug.

Nominalisme is selfs onder pastore en leraars aanwesig.

• Bid vir ABCÖ, ‘n groep evangeliese pastore wat streef na ‘n verdieping in geestelike lewe en die liberale teologiese strominge bekamp in die Luterse kerk.

• Bid ook vir vernuwing deur die Gees sodat die kerke weer ‘n faktor sal word in die evangelisering van die land.

Nuwere evangeliese / Pinkster kerke is klein in getal en lidmaatskap, maar groei.

• Bid vir ‘n groei in geloofsgemeenskappe waar Jesus Christus as Heer aanbid sal word.

• Bid oor vir die werk van beide die Evangeliese Alliansie (ÖEA) en die Gemeenskap van Evangeliese Gemeentes in Oostenryk (ARGEGÖ) - sodat meerdere samewerking in die gefragmenteerde evangeliese stroom bewerk sal word.

---
Bid saam vir die #5 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Pakistan.

Bid saam vir die #5 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Pakistan.

Die wet op godslastering in Pakistan veroorsaak dat Christene hul werk kan verloor, sowel as hul aansien in die samelewing, en selfs hul lewe, wanneer hulle uitgesproke is oor hul geloof. Moslems wat... Klik om verder te lees >>Klik om verder te lees.

---
Pastor murdered by criminal group

Pastor murdered by criminal group

On the evening of February 9, Pastor Leider Molina (24) was hit by five gunshots that quickly ended his life. The murder took place as the pastor was leaving church after preaching, in the municipality of Caucasia, Antioquia state, in the north-western part of Colombia. This is the same region where Pastor Galarza, a social and religious leader, was shot … Read more.

Giggel

Met erkenning aan The Clergy Coaching Network.

---

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,