Header

Jaargang 16 - Uitgawe 10/2019 - Woensdag 13 Maart 2019

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Seminare

• Radioprogramme

• Familie-nuus

• Voorbidding

• Nuut by CLF

• Vakature

• Giggel

Nuusbrokkies

Hofuitspraak - hoe raak dit Namibië?

Nadat die hofuitspraak ten opsigte van die selfdegeslagverhoudings verlede Vrydag bekend geword het, het Clem Marais 'n verduidelikende briefie aan al die NG-dominees in die land gestuur. Feldmuis neem dit hier op.

Teen hierdie tyd het jy waarskynlik al verneem dat die NG Kerk die hofsaak oor selfdegeslag-verhoudinge, met koste verloor het. Presies wat dit alles in praktyk gaan beteken, is tans nog onduidelik.

Kerkbode het dit egter moontlik gemaak vir enigeen om die volle 58 bladsye van die uitspraak te lees. Blykbaar het die Regter spottenderwys daarna verwys as ‘n “novelle”. Volg hierdie skakel om dit te sien.

Die lank en die kort van die saak is dat die 2015-besluit van die Algemene Sinode nou weer geldig is. Onthou asseblief dat daardie besluit nie op Namibië van toepassing is nie. Dit is spesifiek só genotuleer in daardie vergadering se notule.

Ek herinner ook weer aan die Namibiese sinode se 2016-getuienis oor selfdegeslag seksuele verhoudings. Lees dit hier.

Wat ons betref, is dit die geldende besluit vir Namibië.

Hofuitspraak: Standpunt ten opsigte van selfdegeslag-verhoudings

• Gustav Claassen: Algemene Sekretaris Nederduitse Gereformeerde Kerk (Algemene Sinode), het 'n brief aan dominees geskryf wat Feldmuis hier opneem.

Beste kollega
Jy is bewus van die die hofuitspraak wat gister op 8 Maart gelewer is rondom die NG Kerk se standpunt ten opsigte van selfdegeslagverhoudings. Die moderatuur het in die verband die volgende verklaring gemaak:
Die Moderatuur het kennis geneem van die uitspraak van die hof en respekteer dit. Die kerk sal uiteraard deur die loop van die komende dae die uitspraak saam met ons regspan bestudeer en dan besluit of daar redes is waarom ons aansoek sal doen om te appelleer. Ons het 15 hofdae om hierdie proses te voltooi.
Klik hier vir die uitspraak wat ook beskikbaar is op die kerk se webblad by www.ngkerk.org.za asook die van Kerkbode http://kerkbode.christians.co.za/2019/03/08/kerksaak-lees-volledige-uitspraak-hier/
Ons wil graag al ons lidmate en gemeentes versoek om saam met ons te bid vir duidelike leiding en helderheid oor die beste opsies vorentoe.
Die moderatuur onderneem om lidmate op hoogte te hou.

---

Lees in die Kerkbode van 15 Maart...

• Voorsien deur Ds. Strydom Bruwer – Bybel-Media

...oor die doop, die ekologie en #imagine.
Die doop: “Die NG Kerk het niks daarteen dat iemand groot gedoop word nie, solank dit soos die kinderdoop eenmalig geskied,” skryf ds. Charl Stander, aktuarius van die NG Kerk in die Wes-Kaap in reaksie op ’n lesersbrief op bladsy 8 van die jongste uitgawe van Kerkbode (15 Maart).
Die kosmos: “Ek is die bedelaar, ek leeu, ek sneeu, ek hoor die boom teen die saag skreeu,” skryf die digter Antjie Krog in Die nuwe verbond – ’n Misorde vir die universum. Ons gesels met haar op bladsy 9 van die gedrukte koerant.
#imagine: Ds. Fouché de Wet, uitvoerende hoof van #imagine, vertel Kerkbode meer oor dié jaarlikse jeugfeeste, wat die naweek van 29 tot 31 Maart plaasvind. - Bladsy 10,11.
Bly op hoogte van kerknuus by www.kerkbode.co.za 

---

In LiG se April-uitgawe lees ons …

• Voorsien deur Ds. Strydom Bruwer – Bybel-Media

...hoe Lindie Strydom ons inspireer met haar lewensblyheid en deursettingsvermoë. Ons gesels met Reynardt Hugo van Binnelanders wie se lewe ’n totaal nuwe rigting ingeslaan het.

Gewone mense vertel hul besielende stories: Eens oorgewig en moedeloos, nou inspireer sy draf-draf. En ‘n 19-jarige vertel hoe sy arm kinders leer droom.
Ons gee raad as jou maat aan dobbel verslaaf is. En as ’n groot geheim dreig om jou huwelik te verwoes.
Kry raad oor beroepsvoorligting, en hoe om dit te hanteer as jou kind foute maak.
Kom vier ook saam met ons Paasfees, God se goedheid en vryheid!
LiG – vir jou en jou mense.
Om nog van LiG se puik Christelike inhoud te lees, besoek www.lig.co.za

---

Admin-Diensgroep kry nuwe voorsitter

Ds Ernst Coetzee is Maandagaand verkies as nuwe voorsitter van die sinode se Diensgroep vir Administrasie.

Thinus Smit, die uittredende voorsitter, se werksomstandighede het sodanig verander dat hy nie langer die verantwoordelikheid van voorsitterskap kon dra nie. Hy bly egter aan as lid van die Diensgroep.

Ernst is deur die Moderamen benoem om met waarnemerstatus lid van die DGA te wees. Dit was met die oog op beter skakeling tussen die verkose leierskap en die Diensgroep.

---

Gesprek oor rentmeesterskap skop af

Die Sinodale Diensgroep vir Administrasie (DGA) het Maandagaand met vreugde kennis geneem dat daar 8 individue uit die gemeentes wat besoek is, aangedui het dat hulle graag wil deelneem aan 'n gesprek oor volhoubare bediening in die toekoms. Hulle kom uit die gemeentes Academia, Suiderhof, Windhoek-Oos en Windhoek-Wes.

Die Moderamen (wat op 28 Februarie vergader het), het op sy beurt ook 6 mense aangewys wat aangebied het om deel te neem.

Die eerste byeenkoms van hierdie dinkskrum is belê vir DV Donderdag-aand 11 April. 

Bid asseblief vir wysheid en onderskeidingsvermoë?

---

C7 Family Sport Festival - 20 April

---

Orreluitvoering in Windhoek

Vertel vir jou vriende wat hou van orrelmusiek hiervan, asseblief? 

Seminare en kursusse

Hope & Happiness Conversations by Windhoek-Oos

Radioprogramme

Maak dit asseblief bekend in gemeentes?

Onder die Kameelboom

Om dissipel van Jesus te wees, beteken eintlik om vakleerling van Jesus te wees. Prof Malan Nel bring onder meer hierdie perspektief wanneer hy saam met Clem Marais Onder die Kameelboom kuier en gesels oor Dissipelskap. Kuier gerus Sondag om 12:00 (of Dinsdag om 09:30) saam op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303. 

Godsdiensaktueel op Hartklop FM

Luister elke Sondagmiddag om 16:30 na Godsdiens Aktueel op Hartklop FM, voorheen bekend as die Afrikaanse Diens van die NBC. Die Geref Kerk is in Maart en April verantwoordelik vir die program.

Familie-nuus

Hulle verjaar in die volgende week...

• Aldo Liebenberg (Karasburg): Donderdag 14/03; 085-641-6581; aldolieb@gmail.com

• Christo van Heerden (Aroab): Sondag 17/03; 081-299-0478; christohendrik5@gmail.com

• Jacolet de Koning (Tsumeb): Woensdag 20/03; 081 622 7756; tjdekoning@iway.na

Voorbidding

Ons bid vir Brasilië

Versorg deur Thijs van der Merwe – aan die hand van Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World

Oppervlak:  8 512 000 km2 geleë aan die noordoostelike kus van suid Amerika.  Onafhanklik van Portugal sedert 1822, en word in 1889 ‘n federale republiek. Bevolking: 195,423,252 (2010) 

Outoritêre militêre regering tussen 1964 en 85 se nalatenskap van staat-eienaarskap van groot dele van die ekonomie, sosiale ongelykheid en oneffektiewe burokrasie kniehalter ontwikkeling. Demokrasie is in 1985 herstel.

In 1992 word die president uitgeskop vanweë sy korrupsie.

Die toekenning van die 2014 FIFA Wêreld Beker & die 2016 Somer Olimpiese Spele, die eerste ooit op die kontinent word beleef as simbolies van die land se opgang.

Sedert 2013, beleef die land 'n kwynende ekonomie, groeiende werkloosheid & stygende inflasie. Politieke skandaal en klagtes van korrupsie lei tot die afsetting van President Dilma Rousseff in  Augustus 2016; haar visepresident, Michel Temer, sal nou tot 2018 dien as president.

Ondertussen het die president federale troepe in Februarie 2018 ontplooi in Rio om die dwelm geassosieerde geweld en die daaglikse oorlog tussen bendes in die Favelas te bedwing.

Ekonomie: Geweldige inflasie gedurende die 1980’s het die ekonomie groot skade berokken.

In 1989 was die inflasiekoers 1 386% p.j.! Dit is onder beheer gebring en die land in een van die ontluikende ekonomiese reuse.

Die korrupsie, staat-oorspandering en -beheer wat die ekonomie gekniehalter het is omgekeer.

Die groeiende ekologiese krisis in die Amasone en Pantanal streke verg aandag.

Sterk groei deur 2007 / 2008, toe die wêreld ekonomiese krisis tref – tog hanteer die ekonomie dit goed en is dit een van die eerste ekonomieë wat begin herstel.

Teen 2010 bereik groei 7.5%,  maar begin daarna geleidelik afneem a.g.v. oormatige afhanklikheid van kommoditeite wat 'n onstabiele mark is; lae produktiwiteit, hoë produksie koste & hoë inflasie.

In Oktober 2014 wys Rousseff 'n nuwe finansiële span se besparing maatreëls kry die wind van voor en die resultaat is dat die ekonomie in die moeilikheid is.

Godsdiens: Godsdiensvryheid met ‘n streng skeiding tussen kerk en staat.  Nie-Godsdienstig 2.24%; Spiritiste: 5,4%; Boeddhiste: 0.26%; Muslim: 0.29%; Jode: 0.06%; Christene: 91,4%, groei van 1,1%

Loof die Heer vir:

Geweldige en voortdurende groei in evangeliese kerke maak die land een van die grootste evangeliese bevolkings ter wêreld; 

Die Goiás streek was bekend vir spiritisme, intersessie is besig om die mag te verbreek;

Die Brasiliaanse sending beweging se volgehoue groei

Loof die Here vir suksesse met die herstel van die ekonomie; omkeer van korrupsie, nepotisme; en tree in dat diskriminasie teen armes en inheemse bevolkingsgroepe beëindig sal word;

* Bid dat die huidige afswaai aangespreek kan word

Tree in vir

Armoedeverligting, die BIG inisiatief het goeie vrug afgewerp aanvanklik maar lyk of dit nie volhoubaar die gewenste uitwerking het nie – diep armoede bly 'n uitdaging!

‘n Antwoord op die geweldige dwelmsmokkelary en -misbruik probleme wat geweldige negatiewe impak op die gemeenskap het

Uitdagings vir die Evangeliese kerke om relevant en profeties te wees in die gemeenskap. Evangelisasie ywer word bykans nooit gerugsteun deur ‘n soeke na geregtigheid in de samelewing nie.  Die gemeenskap gaan gebuk onder armoede, Vigs, geweld, misdaad, ens.

* Bid dat hulle hul invloed sal gebruik om antwoorde vir die uitdagings te vind.

Geestelike diepgang. ‘n Sukses mentaliteit oorskadu die werk en die resultaat is dat daar oormatig aandag gegee word aan ‘n soort welvaartsteologie - genesing en finansiële voorspoed word beloof i.p.v. dat aandag gegee word aan ‘n heilige lewe voor God en saam met mekaar. Die gevolg is dat baie ontnugter raak met nie net godsdiens nie, maar met God.

‘n Terugkeer na God onder leiers - baie soek selfverheerliking, invloed en mag. Dit het verwoestende gevolge vir die Koninkryk!

Effektiewe opleiding vir bediening.

Eenheid onder gelowiges - verdeeldheid is diepliggend.

Katolieke kerk is in krisis. Ongeveer 10% van alle RK gelowiges woon in Brasilië. Slegs 13% is egter aktief in hul uitlewing.

Ander algemene uitdagings: Amerindiane en ander armes val maklik terug op spiritisme.

Sendelinge - veral mense wat vertalingswerk kan doen;

Uitreik na die stedelike armes – hulle is die meeste blootgestel aan sosiale euwels, dwelms en geweld.

---

Toestande in Jemen wanhopig

• Donnelly McCleland by Incontext Ministries - voorsien deur Thijs vd Merwe

Op Sondag 10 Maart het gevegte in Jemen se belangrikste hawestad, Hodeida, uitgebreek. Dit is die eerste beduidende gevegte sedert strydende partye in Desember ooreengekom het op ’n VN-bemiddelde wapenstilstand. Beide die Sjiïtiese Houthi-rebelle wat die stad beset en die regeringsgesteunde troepe wat hulle teenstaan, het versperrings opgerig en loopgrawe gegrawe. Die gevegte vind plaas dae na die internasionaal erkende Jemenitiese regering en hul bondgenote, Saoedi-Arabië en die Verenigde Arabiese Emirate, die Houthi-rebellevegters daarvan beskuldig het dat hulle die wapenstilstand verbreek en geweier het om hul troepe uit die stad te onttrek in ooreenstemming met die Desember-ooreenkoms. Volgens die ooreenkoms was die plaaslike owerhede en die polisie veronderstel om, onder toesig van die VN, in beheer te wees van die stad en sy drie hawens, nadat albei kante hul vegters onttrek het. Beide partye het ook ooreengekom om gevangenes uit te ruil, maar nie een van dié punte is tot dusver geïmplementeer nie.

Ten spyte van die Hodeida-ooreenkoms, wat in Swede onderteken is, duur gevegte ook in ander dele van die land voort. Dit het ook Sondag toegeneem, met amptenare wat vurige gevegte tussen die rebelle en pro-regeringstamme in die Hajjah-provinsie se Kasher-gebied aangemeld het, waar die Houthi’s na bewering, met behulp van swaar wapens, beheer oor die stad Abaysa geneem het en honderde burgerlikes in paniek op die vlug geslaan het.

Die Britse minister van buitelandse sake, Jeremy Hunt, het op 3 Maart gewaarsku dat die vredesproses in die oorloggeteisterde stad Hodeida in Jemen “binne weke kan doodloop” as beide kante nie groter en meer toegewyde pogings aanwend nie. Maar die tyd loop reeds uit vir baie mense soos hongersnood en siekte toeneem. Met ’n verbrokkelende ekonomie en infrastruktuur is miljoene sonder basiese noodsaaklikhede soos skuiling, mediese hulp, kos en skoon water. Die VN het pas toegang tot die Rooisee-meules in Hodeida verkry – wat genoeg graan het om 3,7 miljoen mense vir ’n maand te voed – ná ’n ses maande lange vertraging.

Bid asseblief saam met ons vir die wanhopige omstandighede in Jemen.

“Deernis is die vermoë om vir ’n ander lewende wese te voel. Empatie is die vermoë om nie net iemand anders se gevoelens te verstaan ​​nie, maar ook om een ​​te word met daardie persoon se nood... om jouself in hul skoene te plaas en jouself in te dink wat hulle in daardie situasie deurmaak.” (Laurie Parish)

---
Fulani Militants Kill Over 20 in Nigeria with Machetes and Gunfire

Fulani Militants Kill Over 20 in Nigeria with Machetes and Gunfire

On the morning of March 4, 2019, Fulani militants attacked Tse-Tema Dula, Tse-Ugor, and Tse-Jabu villages of Mbacohon area in Gwer West Local Council area of Benue State. According to ICC’s local sources, 23 people were killed. Confirming the attacks, Reuben, a member of the Gwer West legislative council, said, “It was bad. They killed over 20 people. Some were …

Read more.

---
Bid saam vir die #8 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Jemen.

Bid saam vir die #8 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Jemen.

As gevolg van die burgeroorlog wat in 2015 begin het, loop minstens14 miljoen mense die risiko van hongersnood in Jemen. In hierdie omstandighede floreer vervolging en... Klik om verder te lees >>

Read more.

---
Eldos in need of much prayer

Eldos in need of much prayer

Eldos Satar Uluu (25) from Kyrgyzstan is a young believer from a Muslim background. Last year, he was terribly beaten up by three radical Muslim men, in an attempt to force him to return to Islam. He sustained multiple injuries including a brain concussion and had to undergo several surgeries. Thankfully, he is doing better, but he has been dealing …

Read more.

Nuut by CLF

Kinderboeke bekendgestel

 CLF Uitgewers se twee nuwe kinderboeke, Fletcher vra hoekom en Aangenaamsdal se geheim, is op Donderdag 7 Maart 2019 by die NG gemeente Stellenberg bekendgestel.

Die skrywers van die twee boeke, ds Siegfried Louw en ds Ewald van Rensburg het in ’n onderhoud met Danny Fourie van CLF oor die idee agter elke boek gepraat.

Ewald vertel dat hy in die Meredistrik in Engeland ’n snaakse verskynsels gesien het.

Al die lammers van die Herdwick skaapras word donkerbruin gebore. Eers na ’n jaar word hulle wol lig van kleur. Fletcher, ’n donkerbruin lam, kon nie verstaan waarom hy anders as die res van die skape lyk nie. Eers toe hy hoekom vra, het hy agtergekom dat daar ’n plan met alles in die lewe is.

Aangenaamsdal se geheim handel oor ’n groep skoolmaats op die dorp Aangenaamsdal. “Alles is egter nie altyd so aangenaam daar nie,” vertel Siegfried. “Hulle het baie issues, soos kinders maar het. Daar is onder andere ’n boelie en ’n maat wie se ouers wil skei. Die maats ontdek egter dat die Bybel met lewensvrae kan help en dat gebed na God lei.”

By elke storie in Aangenaamsdal is interaktiewe rubrieke soos geselstyd, bidtyd en dinge om te weet.

Fletcher vra hoekom (R120,00) en Aangenaamsdal se geheim (R160,00) is beskikbaar op CLF se webwerf (skakels hier bo) of stuur ’n e-pos aan order@clf.co.za om te bestel.

Vakature

Algemene Sekretaris vir die NG Kerk in Namibië (NGKN)

Die NGKN wag aansoeke in van kandidate wat belangstel om die pos van Algemene Sekretaris vir die NGKN te vul. Die werkplek is in Windhoek.

Die suksesvolle kandidaat sal die hoof van die Sinodale Kantoor en die publieke en ekumeniese gesig van die NGKN wees. As koördineerder van die sinodale dinamika sal hy/sy die netwerk-kern vir die sinode se diensprioriteite wees, te wete Teologiese Opleiding, Leierskap Begeleiding, Teologiese Stimulasie en Missionale Diakonaat. Hy/sy sal ook ampshalwe die skriba van die sinode, Moderamen en Moderatuur wees.

Die volgende kapasiteite sal as aanbevelings dien:

• Teologiese diepgang

• Rekenaar en sosiale media vaardig

• Greep op die groter kerklike prentjie in Namibië

• Fasiliteer vaardigheid

• Notulering vaardigheid

• Administrasie

• Basiese rekeningkundige vaardigheid

• Engels magtig

Die NGKN bied ‘n vergoedingspakket aan in lyn met die sinodale riglyne, wat insluit behuising, pensioen en mediesefonds voordele.

Belangstellendes word genooi om ‘n gemotiveerde, skriftelike aansoek te rig aan Die Voorsitter van die Moderamen, ngkn@ngkn.com.na. Aansoeke moet vergesel wees van ‘n verkorte CV van hoogstens 4 bladsye. Aansoeke kan ook per hand afgelewer word by die Sinodale Kantoor, Schanzenweg 46A, Windhoek.

Sluitingsdatum vir aansoeke: 20 Maart 2019.

Diensaanvaarding: 1 Junie 2019.

Navrae:

• Dr André Olivier (voorsitter): 081 1700173 of arolivier@iway.na

• Ds Johannes Maritz (onder-voorsitter): 081 127 0495 of jhg@iway.na

Giggel

Met erkenning aan The Clergy Coaching Network.

---

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,