Header

Jaargang 16 - Uitgawe 11/2019 - Woensdag 20 Maart 2019

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Die Sinodale Kantoor sal op Vrydag 22 Maart gesluit wees.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Radioprogramme

• Familie-nuus

• Voorbidding

• Nuut by CLF

• Giggel

Nuusbrokkies

Kerksaak - regsprosesse stop hier

Kerkbode het Dinsdag op die web die nuutste oor die hof-uitspraak gepubliseer. Feldmuis neem dit met erkenning oor.

Die Algemene Sinodale Moderamen (ASM) het gister besluit om te berus by die uitspraak wat op 8 Maart 2019 in die hooggeregshof in Pretoria gemaak is. Volgens dr Gustav Claassen, algemene sekretaris van die NG Kerk, het die ASM besluit om nie verder met regsprosesse voort te gaan óf die uitspraak oor selfdegeslagverhoudings teen te staan nie.

Soos vroeër deur Kerkbode berig, het die lede van die Algemene Taakspan Regte (ATR) ʼn voorstel voorberei.

Die ATR-voorstel is met die ASM gedeel en hulle het gister daaroor gestem.

Volgens Claassen het 48 lede van die ASM aan die elektroniese stemming, “wat aan al die vereistes vir ʼn wettige stemming voldoen het”, deelgeneem.

“ʼn Beduidende meerderheid” was ten gunste van ʼn voorstel om by die uitspraak te berus, sê Claassen.
“Die kerklike gesprek oor selfdegeslagverhoudings sal voortgesit word met respek en volle inagneming van die betekenis en implikasies van die hofuitspraak,” sê Claassen.

---

Thanks, Olthaver&List!

Organic Energy Solutions – a unit of O&L Energy (a subsidiary of the O&L Group) earlier this week donated organic compost towards the organic farming project at Huis Maerua (a safe haven and care facility for children that are neglected, abandoned, that come from poverty-stricken homes, have been abused, or stay in socially unacceptable living conditions).

Fundraiser and project manager for Ecumenical Social Services (EcSoS) Namibia, and coordinator of the Organic Farming Project at Huis Maerua, Elario Müller: “We are in the process of developing a small organic garden with the purpose of growing specialty tomato (medley mix tomatoes are also known as rainbow mix tomatoes) plants and edible flowers to sell to a niche market in Windhoek, as well as the public. The compost will be used as the organic grow medium. We will add the compost to buckets and grow the tomatoes and edible flowers in the buckets. (Growing in buckets offsets a lot of water usage). The project is established to help with the salaries of social workers, and we hope to expand to a large scale organic farming project at Huis Maerua.”

At the handing over of the donation, Organic Energy Solutions representative, Edelweiss Junius stressed on the example set through the project. “Elario approached Organic Energy Solutions to purchase compost from us - as we are also a supplier of compost. But when we learned of why he wants to buy compost, and about the organic farming project, we decided to support and give them the compost at no cost. We are very impressed with the initiative to address their need, instead of waiting for, or depending on someone else to do it for them.

Müller says they hope to develop an available 1000square meters of land into an organic farm – a project that is open to anyone who wishes to get involved.

Left to right: Edelweis Junius (O&L), Elario Müller (EcSOS), Erna von Dewitz and Liana Etsebeth (Huis Maerua).

---

Op die kussing... kom help met huiswerk?

• Oorgeneem uit Huis Maerua Nuusbrief, Maart 2019

Dis ongelooflik belangrik vir elke kind om gedurig die ondersteuning te kry van die ouer wat in hom of haar glo.  Die ouer is iemand wat daar is en bemoedig, luister en help. Dit is belangrik dat jy as ouer in hul glo. Die Kinderhuis se kinders is totaal aan die verloorkant van hierdie belangrike deel van hul opvoeding. 

Dis onmoontlik om aan elke stukkende mensie daardie onverdeelde aandag te gee. ‘n Kinderversorger is verantwoordelik vir soveel aspekte van ‘n kind en dit is bykans onmoontlik om aan almal die aandag te gee wat hulle nodig het.

Baie van die kinders in ons sorg het ongereelde of geen skool bywoning gehad en het veral hulp nodig met Wiskunde en lees. ‘n Kind wat nie kan nie lees nie, raak gou agter met skoolwerk en dit veroorsaak dan weer swak selfbeeld. Elke kind het reg op ‘n persoon wat hom ondersteun op alle vlakke van sy lewe.

Ons benodig mense/studente wat bereid is om  te kom help met huiswerk en ‘n hupstoot vir so ‘n kind te gee. Dis so ‘n wonderlike ervaring om te beleef dat die kind wat jy as vrywilliger gehelp het, goed vaar en ‘n goeie selfbeeld bou….

Kontak ons gerus by 061 383250 vir meer besonderhede.

---

Wie is in en by Huis Maerua Kinderhuis?

• Oorgeneem uit Huis Maerua Nuusbrief, Maart 2019

# 17 Kinders, 4 jaar tot 19 jaar

# 3 Huisouers, Louis Blom, Dries en Betsie Niehaus

# 2 Maatskaplike werkers, Johné Marais en Catrien du Toit

# Administratiewe Assistent, Liana Etsebeth

# Bestuurder, Erna von Dewitz

# 4 Algemene werkers, Adele Tjuiondeka, Anna Legakabe,  Helga Kavari en Johannes Embashu

---

Grashoek kry skool met komplimente van Bank Windhoek

• Oorgeneem uit DEGNOS Nuusbrief, Maart 2019

Bank Windhoek het fondse gegee om ‘n skooltjie op Grashoek te bou nadat hulle nou al vir jare in ‘n skerm en later onder ‘n boom aangegaan het met twee toegewyde onderwysers.

Ds Hendrik van Zyl het met behulp van twee onderlegde bouers, afgestaan deur hul werkgewer, die vloer gaan gooi waarop die panele vasgemaak moet word.

Andries Gous, DEGNOS se Beheerraadvoorsitter, het daarin geslaag om donasies en gratis aflewering van gruis en sement uit Tsumeb te kry.

Verder het die Here voorsien in ‘n groepie jong gesinne wat volgende naweek, ‘n langnaweek, die oprigting van die struktuur gaan kom doen. Hulle kom onder leiding van Petrus Meiring, lidmaat van Windhoek-Oos.

Hendrik het op sy knoppie gedruk vir hulp en dit het so uitgekristaliseer. Ons is innig dankbaar vir hierdie bystand.

Bid vir hierdie groep vir veilige reise en dat die werk glad sal verloop op ‘n afgeleë plek sonder selfoonontvangs in die hitte.

Bid asb. ook vir die onderwysers vir volgehoue entoesiasme en ‘n besef van verantwoordelikheid teenoor die kinders wat dikwels by die skool ‘n liefdevolle heenkome soek. Mag elkeen van hulle gedring word om olv die Heilige Gees met hulle werksaamhede besig te wees.

---

NG Kerk se Pensioenfonds trek ander baadjie aan

Die bykans bomenslike vereistes wat die nuwe Financial Institutional Market-wetsontwerp (FIM Bill) aan trustees en hoofbeamptes van privaat geadministreerde pensioenfondse gaan vra, het die Trustees van die NGKN Pensioenfonds indringend laat besin oor die struktuur van die Fonds.

Hoewel die nuwe wetgewing nog nie gepromulgeer is nie, moes die Trustees vooruit dink toe die huidige Hoofbeampte, ds Clem Marais, sy bedanking ingedien het. Dit omdat hy DV in Augustus vanjaar aftree.

Die byna drakoniese rapportering wat die regulatoriese owerheid, NAMFISA, hoe langer hoe meer vereis, maak dit vir kleiner privaat fondse se hoofbeamptes al hoe moeiliker om die werk op deeltydse basis te doen. Boonop sal hoofbeamptes in die toekoms oor bepaalde formele finansiële kundigheid moet beskik.

Met 'n ledetal van net 239 en knap meer as N$100 miljoen se bates, is die NGKN Pensioenfonds 'n nederige rolspeler in die pensioenfondsbedryf.

Teen hierdie agtergrond het die Trustees kennis geneem dat die Fonds in die volgende jaar N$152,000 sal spaar aan administrasiekoste as dit oorgaan na 'n sambreel-struktuur. Hierdie besparing sal proporsioneel tot die lede se aftree-voordeel toegevoeg word. Boonop kan die huidige voordele-struktuur van die NGKN Pensioenfonds volledig in 'n sambreel-struktuur geakkommodeer word.

Die Trustees het derhalwe besluit om vanaf 1 April 2019 die NG Kerk in Namibië Pensioenfonds om te skakel na 'n sambreel-fonds. Dit beteken dat die NG Kerk (sinode en al die gemeentes) sowel as die ander afsonderlike werkgewers wat ook reeds deel van die NGKN Pensioenfonds is, as 'n werkgewergroep sal inskakel by Benchmark Retirement Fund.

Vir lede gaan niks verander nie. Maandelikse bydraes gaan steeds deur die Sinodale Kantoor vloei en daar gaan geen verandering aan voordele wees nie.

Die ander werkgewers wat deel van die Fonds is, is EcSOS (en haar programme), die VGK-Namibië, Alzheimer/Dementia Namibia en die Namibiese Bybelgenootskap.

Die Evangeliese Sendingkerk (ESK) is vanaf 1 April 2019 ook toegelaat as werkgewer wat deelneem aan die pensioenfonds.

Lede het almal reeds persoonlik inligting oor die omskakeling ontvang. Daar word DV op 17 April 'n inligtingsgeleentheid hieroor by die Sinodale Kantoor gehou. Dit begin om 14:30 in die Raadsaal.

---

NGKN help ander met pensioenfonds-tuiste

Die NGKN lewer deur middel van haar pensioenfonds 'n diens aan 5 ander kerke en diens-organisasies in die land.

EcSOS (met van haar programme), die VGK-Namibië, Alzheimer/Dementia Namibia en die Namibiese Bybelgenootskap neem geruime tyd al deel aan die Fonds. Vanaf 1 April vanjaar sal die Evangeliese Sendingkerk (ESK) ook aansluit.

Die voordeel-struktuur van die NGKN Pensioenfonds maak dit moontlik om kleiner werkgewers ook te akkommodeer sonder om enige van die lede op risiko te plaas.

Op hierdie manier lewer die NGKN 'n beskeie bydrae tot die breër geloofsgemeenskap in Namibië.

---

C7 Family Sport Festival - 20 April

---

Orreluitvoering in Windhoek

Vertel vir jou vriende wat hou van orrelmusiek hiervan, asseblief? 

Radioprogramme

Maak dit asseblief bekend in gemeentes?

Onder die Kameelboom

In die gelykenis van die verlore seun gaan dit meer om God as oor die mens. Die vader in die storie staan sentraal in die episodes van beide die oudste en jongste seun. Jan Woest en Clem Marais kyk na Lukas 15 wanneer hulle Onder die Kameelboom kuierKuier gerus Sondag om 12:00 (of Dinsdag om 09:30) saam op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303. 

Godsdiensaktueel op Hartklop FM

Luister elke Sondagmiddag om 16:30 na Godsdiens Aktueel op Hartklop FM, voorheen bekend as die Afrikaanse Diens van die NBC. Die Geref Kerk is in Maart en April verantwoordelik vir die program.

Familie-nuus

Hulle verjaar in die volgende week...

• Dirk Louw (Windhoek): Maandag 25/03; 081-124-3824; dirkl@iway.na

• Theresa Olivier (Swakopmund): Dinsdag 26/03; 064-461151; swswakop@ess.com.na  

• Elma van Zyl (Gobabis): Dinsdag 26/03; 081-1247745; elma.eden@gmail.com

• Pieter Pieterse (Oranjemund): Woensdag 27/03; 081-1486244; pfcpieterse@yahoo.com

Kanker-sweep klap wyd

In die uitgebreide Feldmuis-familie is daar tans verskeie huishoudings wat met kanker saamleef. Net die afgelope week het twee nuwe gesinne gehoor dit is ook hulle lot.

Willie Coetzee (emeritus van Pionierspark) is met aggressiewe en gevorderde blaaskanker gediagnoseer. Nadat die gewas sover moontlik verwyder is, begin hy op 25 Maart met chemo-terapie in Windhoek om die oorblywende deel van die gewas te verklein. Daarna sal 'n totale blaas-verwydering volg, waarna hy 'n kuns-blaas (gemaak uit 'n stukkie derm) sal ontvang. Willie vertel dat hierdie prosedure al 15 jaar lank gedoen word.

Lukas Coetzer (emeritus van Outjo) het kolonkanker wat versprei het na sy lewer toe. Hy het vandeesweek met chemo-terapie begin in Windhoek.

Van Warmbad af laat weet Johann Combrinck dat sy vrou, Grietjie, baie sukkel met vog-retensie. Dit volg nadat die chemo-terapie onlangs gestaak moes word omdat dit haar nie meer help nie. Hulle gaan volgende week Kaap toe waar Grietjie 'n "kraantjie" sal kry wat die dreinering van vog baie sal help.  "Dit is vir ons vreemd en moeilik om daar te wees maar omstandighede verander van dag tot dag" sê Johann. Self moet Johann ook 'n kardioloog gaan sien. 

Ondertussen gaan Hendrik van Zyl (DEGNOS) voort met sy behandeling. Die newe-effekte bly ongemaklik, maar Hendrik self is positief.

Op Grootfontein het die Hervormde dominee, Berend Greyling, onlangs verneem hy het kanker van die lewer en niere. Ook hy ontvang chemo-terapie in Windhoek.

Manus Olivier (Swakopmund) se kanker is tans in remissie. Hy gaan gereeld vir opvolg-ondersoeke.

Elaine Pienaar (Eros) se kanker is eweneens in remissie nadat daar einde verlede jaar 'n terugslag was, wat uitgeloop het op 'n suksesvolle operasie.

Voorbidding

Ons bid vir Kambodja

Versorg deur Thijs van der Merwe – aan die hand van Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World

Geleë aan die Golf van Thailand en grens aan Viëtnam, Laos en Thailand.

Oppervlak 181,035 km2.

Bevolking 19,958,351 (2010) 16,204,486 (2018 geskatte)

Tussen die 1e en 14e eeue 'n sterk koninkryk wat die hele subkontinent oorheers het, waarna dit 'n pion word in streeks en globale konflikte. Dit word deur ingeval en oorheers opvolgend deur Thailand, Viëtnam, Frankryk, Japan en die VSA. Dit het 'n seremoniële monargie. 

Dit word 'n tragiese slagoffer – eers van die Viëtnam oorlog (1970-75) en daarna die Marxistiese Khmer Rouge oorname in 1975 was kataklismies was en nou nog mense negatief beïnvloed.

Wrede menseslagting - van die ergste van alle tye (Inspireer die film ‘Killing Fields’). Bykans alle militêre en staatsdiens personeel, opgeleide en welvarende mense is vermoor en die land geterroriseer.

Ongeveer 1.5 miljoen kom om agv teregstellings en marteling en nog 1.5 miljoen agv die staat geïnduseerde hongersnood.

Die kerk se leierskap is uitgewis - van 12 000 gelowige oorleef 2000 die menseslagting - meeste omrede hulle gevlug het. Die Viëtnamese weermag werp die Khmer Rouge omvêr in 1978, en Burgeroorlog duur daarna tot 1991. Sedert 1998 heers daar vrede.

Die wonde is steeds oral waarneembaar - daar is nie een Kamai wat nie geraak was nie - almal 40 jaar en ouer dra letsels - of as slagoffers of as Khmer soldate wat wreedhede uitgevoer het

In Oktober 2004  het Koning Norodom SIHANOUK geabdikeer en sy seun, Prins Norodom SIHAMONI, is gekies om hom op te volg.

Die  nasionale verkiesings in Julie 2013 was in dispuut geplaas - die Kambodjaanse Nasionale Reddings Party (KNRP) het die Nasionale Vergadering geboikot. Die politieke impasse word ‘n jaar later beëindig: die KNRP stem in om die parlement te betree in ruil vir verkiesings en wetgewende hervorming.

Die KNRP het verdere winste in plaaslike verkiesings in Junie 2017 aangeteken wat die Eerste minister, Hun SEN se pogings om die KNRP voor die nasionale verkiesings in 2018 te diskrediteer in die wiele ry. Hy arresteer die KNRP President Kem Sokha in September 2017 en ontbind die party in November 2017,terwyl hy al die leiers verban van deelname in politiek vir vyf jaar; al hul setels in die Nasionale Vergadering is na kleiner meer inskiklike partye gedistribueer.

Ekonomie  Ryk landbou potensiaal.

25 jaar van mense-moord en magslus van regerings verarm die nasie

Die hoof ekonomiese aktiwiteit is buitelandse hulp en sonde (pornografie, prostitusie, dwelms en onwettige oes van bome).

Sterk ekonomiese groei word beleef oor die afgelope dekade; BBP groei gemiddeld 8% per jaar tussen 2000 & 2010 en met ongeveer 7% sedert 2011.

Toerisme, tekstiel, konstruksie en behuising; en landbou sektore het die meeste groei gebring.

Mynbou het ook beleggings gelok en die regering is besig om die geleenthede in mynbou te propageer – veral geleenthede vir die myn van bauksiet, goud, yster en edelgesteentes.

Godsdiens Boeddhisme is sedert die 15de eeu die staatsgodsdiens.

Die Khmer Rouge het gepoog om alle godsdiens uit te wis

90% van alle Boeddhistiese monnike en meeste Christene sterf onder hul bewind.

Na 1978 was daar tye van groter toleransie; sedert 1990 word Christene toegelaat word om openlik te aanbid.  Daar is toenemend godsdiensvryheid.

Loof die Here vir:

'n Redelike mate van godsdienstoleransie en oop deur vir die evangelie ten spyte en selfs as gevolg van die verlede.

Ook vir die snel groeiende inheemse kerkplanting en vermenigvuldiging van kerke - nuwe gemeentes word gestig teen 'n tempo van een per week.

Tree in vir:

Mordegai en Toinette Rossouw sendelinge van Windhoek Moedergemeente.

Mordegai doen basiese gesondheidsorg en tandetrek klinieke en uitreike saam met plaaslike pastore in arm landelike gebiede. Toinette werk saam met 'n Filippynse groep en doen geestelike werk onder hoërskoolkinders in die omstreke van Siem Riep.

'n Antwoord op die geestelike duisternis - spiritistiese heiligdomme, die houvas van Boeddhisme en sedelike verval.

Daar is 'n sterk seks industrie, en kinderprostitusie is oorweldigend. Die hoogste voorkoms van kinderverwaarlosing en verwerping in Asië vererger sake. Vigs versprei vinnig en kom selfs voor onder pasgeborenes.

Bid dat die Lig van die Evangelie die duisternis sal verdryf.

Bybelverspreiding is 'n dringende nood; tree in vir Bibles for the World.

Gedurende die 1990s het die kerk versprei oor al 19 provinsies. Tree in vir:

a) Vryheid van regeringsinmenging en guns by die staat;

b) Bevryding en genesing van die wonde en sonde van die verlede;

c) Kinders en jong mense - 50% is onder 21!

Volwasse leierskap in die kerk. Bid vir:

a) Die Bybelskole wat opleiding gee;

b) pastore - in 1999 was daar 755 geregistreer by die regering; bid vir reinheid, Geesvervuldheid en wysheid.

Onbereikte mense; die Boeddhistiese meerderheid, Cham Muslims; Viëtnamese immigrante

---

Bid saam met DEGNOS vir...

Bid asb. steeds vir elke gelowige in ons bedieningsarea: dat die Heilige Gees hulle sal help om geestelik te groei en sterk te staan in die Here; dat Hy aan hulle die gawe van onderskeiding sal gee om Sy Woord suiwer te hoor en te gehoorsaam; dat daar nog geestelike leiers na vore sal kom sodat hulle die jong predikante kan bystaan in die werk. Mag die onderrig in Vaste Fondasies werklik vrug dra en mense groei in hul verhouding met die Here.

Bid vir die kinders wat dikwels so broos staan in die gemeenskappe. Dat hulle ‘n veilige hawe sal vind by die gemeentes en dat die Here hulle beskerm en dat hulle ook deur die werking van die Gees hulle lewens aan Hom toevertrou.

Bid vir die geestelike welstand van die predikante. Bid dat hulle hul oog op ons Vader sal hou en vasstaan in Hom onder die leiding van die Heilige Gees.

Bid vir die Beheerraad en Bestuurskomitee van DEGNOS. Mag die Here die pad vorentoe vir ons uitwys. DEGNOS se hele bediening is in Sy hande en daarom kan ons net jubel: Amen! Die lof en die heerlikheid, die wysheid, die dank en die eer, die mag en die sterkte behoort aan ons God tot in alle ewigheid. Amen! (Open 7:12)

---
Bid saam vir die #9 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Iran.

Bid saam vir die #9 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Iran.

Die Irannese regering onderdruk Christenskap uit vrees dat dit die Islamitiese lewenswyse sal verplaas. Onder sjaria (Islamitiese) wet... Klik om verder te lees >>

Read more.

---
Pray for lasting change in North Korea

Pray for lasting change in North Korea

A second summit between President Trump and North Korean leader, Kim Jong Un, in Vietnam came to an abrupt halt on 28 February. Many things remain uncertain – but, like last time, North Korea’s horrendous human rights abuses seem to have been left off the agenda. Last year’s summit between Kim Jong Un and President Trump in Singapore did little …

Read more.

---

Islamists Burn Houses, Murder Nine More Christians in Nigeria

• Source: Breitbart.com; supplied by Martyrs for Christ

Muslim Fulani militants killed nine more Christians in Nigeria’s Middle Belt over the weekend, the latest strike in a string of lethal, religiously motivated attacks. confirmed that the assault in the Sanga local government area had claimed at least nine lives, adding to the death toll of 120 Christians massacred in central Nigeria since February.

“The security agencies have so far recovered nine corpses, including children,” El-Rufai said. “The attackers also burnt several houses in the village. The government condemns this attack on the lives and security of citizens and appeals to our communities to resist those who do not want peace.”

A week ago, the Fulani jihadists, who have become a greater threat to Nigerian Christians than the Islamist terror group Boko Haram, raided the villages of Inkirimi, Dogonnoma, and Ungwan Gora in the Kajuru Local Government Area, destroying 143 homes, killing 52 people, and wounding dozens more.

From June 2015 to June 2018, Fulani militants “killed 8,800 Christians and other non-Muslims,” Nigeria’s Daily Post reported last year. During that same period, terrorists torched “not less than 1,000″ churches and other places of worship.

Despite the severity of these massacres, they went virtually unreported by international media.

Governor El-Rufai has vowed that the government, security agencies, and religious institutions will work towards creating “sustainable peace.”

“In this moment of grief, we must come together to defeat the machinations of those who have no notion of respect for the lives of others,” El-Rufai said.

“Violence has left an unacceptable toll of death and injury, loss of livelihoods, pain and fear. We must overcome this by respecting our common humanity, settling differences peacefully and promptly reporting threats and suspicions to the appropriate authorities. Evil will never triumph over our common humanity,” he said.

When mainstream media have reported on the slaughter of Christians in central Nigeria, they have downplayed the religious nature of the killings, preferring to attribute the violence to “ethnic tensions,” a “battle for land and resources,” or even “climate change.”

Nigeria’s President Muhammadu Buhari, who is himself of the Fulani ethnic group, has encouraged this narrative, minimizing the importance of religion in the conflict.

Two local Catholic bishops, however, along with other Christian leaders, have insisted in calling out the violence for what it is: a “clear agenda for Islamizing the Nigerian Middle Belt” by using armed Fulani jihadists.

One of the bishops, Matthew Ishaya Audu of Lafia, said last year that the ongoing attacks are not random or economically motivated, but purposefully target Christians.

“They want to strike Christians,” Bishop Audu said, “and the government does nothing to stop them, because President Buhari is also of the Fulani ethnic group.”

Other observers agree that the attacks form part of a larger plan to eliminate Christians from the area.

“The killings are becoming no longer herder and farmer clashes” but a “deliberate attempt to conquer and occupy the land of the people’s ancestral heritage,” said Dr. Soja Bewarang, while denouncing an attack on a Bible school that trained Christian missionaries in Gana-Ropp village.

Reverend Gideon Para-Mallam, of the International Fellowship of Evangelical Students in Jos, said that the violence is part of a pattern, an emerging agenda, which represents “another Boko Haram in disguise.”

The targeted nature of the attacks in central Nigeria is indicative, Para-Mallam said, “because Plateau state is the epicenter of Christianity.”

President Buhari condemned the most recent violence and the “ethnic and religious bigotry” in a statement Saturday. He stressed, however, that all “communities involved” must find a “lasting solution.”

“[The] lack of cooperation by those involved might frustrate government’s efforts towards finding a lasting solution, especially if those efforts are politicized,” Buhari said. “If the people resist government’s efforts to hold the perpetrators and their sponsors accountable, it would be very difficult to bring the violence to a permanent end.”

In its 2018 report, the independent United States Commission for International Religious Freedom (USCIRF) determined that Nigeria should be designated as a “country of particular concern,” or CPC, a term for governments “that engage in or tolerate systematic, ongoing, egregious violations of religious freedom.”

The USCIRF has designated Nigeria a CPC every year since 2009.

Nuut by CLF

Boeke vir Lydenstyd

Bekostigbare boeke vir Lydenstyd is beskikbaar by CLF (order@clf.co.za) of by ons aanlyn winkel.

• ‘Seven words from the cross’ R40,50

• ‘Bring my die ou-ou tyding’ R70,70

Seven words from the cross

Paasfees is baie belangrik, veral in Afrika kerke. Die publikasie ‘Seven words from the Cross’ fokus op die Laaste Woorde van ons Here Jesus op Goeie Vrydag. Die publikasie help die leser om die lyding van Jesus Christus te verstaan. Dit verduidelik die sewe woorde wat aan die kruis gesê is en dit vertel van die belangrike dinge wat gebeur het toe Jesus uit die graf opgestaan het.

Because of the importance of Passover in African churches in particular, and of preaching on the Last Words of our Lord on Good Friday, this book has proved to be very popular and we hope that it will also be a blessing to you and your congregation.

Koop ‘Seven words from the cross’ aanlyn. Beskikbaar teen slegs R40,50 of kontak CLF by +2721 873 6964 of e-pos order@clf.co.za sou u ‘n eksemplaar wil bestel.

https://clf.co.za/product/seven-words-from-the-cross/

 Bring my die ou-ou tyding

‘Bring my die ou-ou tyding’, geskryf deur prof Jannie du Preez, handel oor die Here se liefdesverbond met ons. Deur die verbond verbind die Here hom aan ons, skenk Hy sy beloftes, verlos en versorg Hy ons en bou Hy sy koninkryk in die wêreld deur ons.

Koop ‘Bring my die ou-ou tyding’aanlyn. Beskikbaar teen slegs R70,70 of kontak CLF by +2721 873 6964 of e-pos order@clf.co.za sou u ‘n eksemplaar wil bestel.

https://clf.co.za/product/bring-my-die-ou-ou-tyding/

Giggel

Met erkenning aan The Clergy Coaching Network.

---

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,