Header

Jaargang 16 - Uitgawe 14/2019 - Woensdag 10 April 2019

ngkn@ngkn.com.na

Hierdie is die laaste uitgawe van Feldmuis von Schanzen vir 2019 se eerste termyn. Ons volgende uitgawe verskyn DV op Woensdag 15 Mei.

Lekker rus aan almal wat gedurende die skoolvakansie 'n breek kan vat!

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Radioprogramme

• Familie-nuus

• Voorbidding

• Giggel

Nuusbrokkies

Namibië sing ongelukkig voor in selfdood-koor...

Namibië het die 4de hoogste voorkoms van selfdood in Afrika en die 11de hoogste in die wêreld.

Dit blyk uit 'n studie wat die Namibiese Ministerie van Gesondheid en Welsyn gedoen het. 

Data vir die studie is in Junie en Julie 2016 ingesamel en 3,359 onderhoude is oor 8 streeksgroepering gevoer. In diepte onderhoude is ook gevoer met persone wat pogings tot selfdood oorleef het.

Die volgende het aan die lig gekom wat betref die voorkoms van selfdood:

• Namibië het die 11de hoogste selfdood voorkoms in die wêreld en die 4de hoofste in Afrika.
• Altesaam 2.331 mense het hul lewe beëindig tussen 2011 en 2015.
• Die jaarlikse totaal van gevalle van selfdood het afgeneem van 488 in 2011 tot 467 in 2015. Dit verteenwoordig 'n selfdood voorkoms van 22.1 per 100,000 van die bevolking in 2015, terwyl dit in 2011 23.1 selfdode per 100,000 was.
• Die 5 Namibiese streke met die hoogste gemiddelde voorkoms van selfdood in 2011-2015 was Oshana, gevolg deur Otjozondjupa, Ohangwena, Hardap en Omusati.
• Die 5 streke met die laagste gemiddelde voorkoms van selfdood vir 2011-2015 was Oshikoto, gevolg deur by Kunene, Kavango, Zambezi and Khomas.
• In die tydperk 2011-2015 het gemiddel 84,4% mans hul eie lewe geneem, in vergelyking van 15,6% vroue.
• Meeste selfdode was onder die produktiewe ouderdomsgroep van 20 - 39 jaar in 2015.
• 85.5% van die selfdode wat deur ophang, gevolg deur skiet (10.5%), oordosis (1.2%) en vergiftiging / battery-water (1.2%).

Klik hier vir die volledige verslag.

---

Bid steeds vir beroepsvergadering...

Die Moderamen vergader DV more (11 April) in Windhoek om 'n beroep uit te bring op 'n opvolger vir Clem Marais in die kantoor.

Bid asseblief vir hierdie belangrike gebeure!

---

Studente en dosente van NETS ontmoet en deel stories oor die opleiding en bediening voor die gradeplegtigheid

Terugkyk en vooruit-verlang, dit is die stories wat Maandagaand rondom die tafel vertel is.

Die studente wat op Saterdag 13 April hulle B-graad in Teologie sal ontvang en die dosente van NETS het Maandagaand ontmoet om te hoor hoe die studente hulle bediening na afloop van hulle studies ervaar. Dit was ‘n besondere goeie aand.

Willem Steenkamp van Academia en Jaco Pretorius van FRESH is twee van die studente wat aan die einde van 2018 klaar gemaak het en nou hulle B-graad in Teologie ontvang.

---

Planne om Christus-Liggaam-stories lug te gee...

Ons moet gereeld onderling vaardighede uitruil en mekaar se hande vat om stories van hoop lug te gee!

Dit was, in een sin saamgevat, die uitkoms van 'n werkwinkel wat vandeesweek deur die elektroniese nuusbladredakteurs van die NG Kerk in Kemptonpark bygewoon is.

Kommunikasie is van kritiese belang vir die kerk. Hierdeur word lidmate ingelig, aksie of reaksie gevra en bemoedig. Soms word lidmate se menings gevorm om in pas te wees met die identiteit van die kerk as Liggaam van Christus.

Stories oor waar die Christus-Liggaam goed funksioneer, is een van die beste maniere om menings te vorm. Daarom het die 11 stuks redakteurs ooreengekom om maandeliks digitaal te vergader om sulke stories vanuit die hele NG Kerk te identifiseer en daaroor te berig.

Clem Marais het Namibië se Feldmuis von Schanzen by die werkwinkel verteenwoordig. Kontak hom gerus (clem@ngkn.com.na) as jy 'n mooi Christus-Liggaam-storie het wat vertel kan word.

Ds Danie Mouton (Oos-Kaap) het die redakteurswerkwinkel gefasiliteer.

---

Windhoek-Oos nooi vir Groot Week

---

C7 Family Sport Festival - 20 April

Radioprogramme

Maak dit asseblief bekend in gemeentes?

Onder die Kameelboom

Daar is tydens die skoolvakansie geen uitsending van die program nie. Die volgende uitsending is DV weer op Sondag 19 Mei.

Godsdiensaktueel op Hartklop FM

Luister elke Sondagmiddag om 16:30 na Godsdiens Aktueel op Hartklop FM, voorheen bekend as die Afrikaanse Diens van die NBC. Die Geref Kerk is in Maart en April verantwoordelik vir die program.

Familie-nuus

Hulle verjaar tot na die vakansie...

• Dirk Coetzee (Oewer): Saterdag 13/04; 081-7743888; nogemeente@gmail.com

• Dries Coetzee (Keetmanshoop): Saterdag 13/04; 081 241 9558; ngkkhoop@iway.na

• Magda Coetzee (Keetmanshoop): Dinsdag 16/04; 081 241 9558; ngkkhoop@iway.na

• Manus Olivier (Swakopmund): Sondag 21/04;081-129-0598; rustics1234@gmail.com

• Thinus Coetzee (Maltahöhe): Dinsdag 23/04; +27732671528 (WA); thinuslandie@hotmail.com

• Peet van Zyl (Gobabis): Dinsdag 23/04; 081-1247785; peet.eden@gmail.com

• Sharné vd Walt (Windhoek-Wes): Vrydag 26/04; 081-4474082; sharne@ngwes.com

• Vian du Plessis (Walvisbaai): Sondag 28/04; 081-8379884; viandup@gmail.com

• Fourie vd Berg (Eros): Vrydag 03/05; 081-129-8182; fourie@namibnet.com

• Martie Coetzee (Maltahöhe): Saterdag 04/05; +27732671528 (WA); thinuslandie@hotmail.com

• Christa Louw (Windhoek-Oos): Woensdag 08/05; 061-222944; andrelo@iway.na

Voorbidding

Ons bid vir China II

Versorg deur Thijs van der Merwe – aan die hand van Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World

Oppervlak: 9 573 000 km2. Derde grootste land ter wêreld, met die grootste bevolking van enige nasie: 1,384,688,986 (Julie 2018 geskatte) in 500 etniese groepe.

Politieke ontwikkeling:  Ryke geskiedenis wat dateer uit 221 vC! Op 12 Februarie 1912 word die Qing / Ching dinastie vervang met ‘n Republiek. Kommunisme onder Mao vervang dit op 1 Oktober 1949

Beide Macao en Hong Kong wat by ooreenkoms uitgesluit was van kommunistiese China is nou ingelyf na die verstryking van die ooreenkomste

Mao se bewind was destruktief beleidsrigtings verwoes die ekonomie & intellektuele ontwikkeling

Kulturele Rewolusie (1966-76) was die mees destruktiewe; 20 miljoen sterf

Nie-kommunistiese leiers is uitgewis, onder andere intellektueles & geestelike leiers

In die 1980s het daar kentering gekom. Waarnemers beskryf die land as ekonomies aan die emansipeer maar polities en sosiologies in die greep van ‘n totalitêre een-party staatsbestel.

Ekonomie: Groeikoers van gemiddeld 10% per jaar word langer as ‘n dekade gehandhaaf tot 2010 en tussen 2013 en 2017 het die ekonomie om en by ‘n 7% reële groei getoon wat dit steeds die snel groeiendste ter wêreld maak. Teen 2016 het dit die grootste ekonomie ter wêreld geword, maar steeds is die per capita inkomste onder die gemiddeld van die wêreld.

Daar is ook negatiewe gevolge -  die grootste hiervan is ekologiese rampe onverantwoordelike optrede deur nyweraars; groter wordende probleme a.g.v. bevolking wat ontwortel word t.w.v. ontwikkeling

Voedselsekerheid is besig om ‘n groterwordende probleem te word.

Groter persoonlike vryhede word geleidelik toegelaat, bewegingsvryheid en selfs beperkte vryheid van assosiasie word toegelaat.

Geloof: Groot beperkinge op geloof uitdrukking; streng beheer word toegepas; huiskerke is onwettig.

Nie-Gelowig 44.36%; Chinese gelowe: 28%; Boeddhiste: 12.5%; Muslim: 1.87%; Christene: 7.92%

Sjina se mins-geëvangeliseerde mense is ‘n uitdaging. Die wêreld se grootste bevolking – 21% van die wêreld bevolking woon op die Sjinese vasteland – meer as 1,3 miljard. Hiervan is die Han 92% met 8 hoof tale en 600 dialekte. Etniese minderhede is die ander 8% - 104 miljoen, bestaande uit 150 groepe. Sonder dialekte is daar 142 tale in die 8%!

Die Bybel is beskikbaar in 15 van die tale al is verspreiding beperk en soms selfs gevaarlik. Nog 13 het die NT; in nog 26 is daar Skrifgedeeltes beskikbaar

Bid vir Bybelvertalings wat aan die gang is; ook vir verspreiding en guns sodat daar nie vervolging is nie; maar veral ook dat die Bybel as Woord van God mense se lewens sal transformeer.

Eliminasie van alle godsdiens was die doel van die kommunistiese regime, ten spyte daarvan het die kerk gegroei en het die Huiskerk beweging ontstaan wat ‘n evangelisasie ontploffing was. Daar is steeds baie streng beheermaatreëls en ongeregistreerde aktiwiteite is onderdruk.

Loof die Here dat die situasie algaande verbeter asook vir die groei wat voortduur;

Bid vir guns by die staatsamptenare; ook vir wysheid onder die leiers hoe om ten beste te werk te gaan.

Daar is groot openheid jeens die Evangelie - Ten spyte van onderdrukking, valse voorstellings teen die Christelike geloof en vervolging is daar steeds by Sjinese ‘n honger en soeke na God en kom baie steeds na die Here toe. Die Evangelie van verlossing, versoening en vrede kry ‘n gretige gehoor!

Loof die Here vir die openheid vir die Evangelie en bid dat die gelowiges en sendelinge elke geleentheid om die Evangelie te deel sal benut; dat die Gees mense se harte sal oopmaak en verstande sal verhelder!

Een van die groot struikelblokke is bevoorregting van mense wat in die staatsdiens, weermag, polisie, ens. werk asook by party ampsdraers en –werkers. Hulle word uit hoofde van posisie bevoordeel en vrees om dit te verloor

Bid dat hulle ware hoop sal vind in Christus;

In die groot stede Beijing, Tianjin, Taiyuan, Lanzhou en Shenyang is klein Christen teenwoordigheid – Christene en mense wat met hulle assosieer, word fyn dopgehou en die deel van die Evangelie is bemoeilik

Bid dat die gelowiges deur hul lewenstyl mense sal trek en sodoende geleentheid sal kry om te getuig

Daar is hele provinsies wat bykans nie bereik is – o.a. Shanxi, Gansu & Jiangxi – waarskynlik minder as 1% Christene; Qinghai, Hebai, Jilin, Liaoning, Hubei en Hunan – met minder as 3% Christene!

Bid vir die mense van die provinsies; maar veral vir gelowiges om weë te vind om die evangelie te deel.

In die outonome streke Tibet; Xinjiang Uygur Zizhiqu; Ningxia Hui; Sentraal Mongolië & Guangxi Zhun word streng beheermaatreëls gebruik om Kommunisme af te dwing deur o.a. die demonisering en onderdrukking van alle geloof-uitdrukking; sommige het sterk bande met van die groot groeperinge soos Islam, Boeddhisme.

Bid vir verligting van die druk en beheermaatreëls sodat die Evangelie verkondig kan word.

Families is onder groot druk - die Een-Kind beleid is 40 jaar in swang, dit was drakonies en het negatiewe uitwasem: dogtertjies is doodgemaak by geboorte of weggegooi as ‘n boetie gebore raak.

Bid vir die herstel van mense verhoudings en veral vir gesonde families. 

Sjina is gekonfronteer met ekologiese krisisse op vele fronte, besoedeling van die lug en water is heeltemal buite beheer. Ontbossing met al die negatiewe daarvan, asook probleme om menslike afval te hanteer, maak dit ‘n ekologiese tydbom.

Bid vir wysheid en dat die staat rigting sal gee in die beter hantering van die omgewing.

---

Bid saam vir die #12 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Nigerië. 

Twaalf state in die noorde van Nigerië pas sjaria (Islamitiese) wetgewing toe. Christene onder druk geplaas wanneer... Klik om verder te lees >>

Giggel

Met erkenning aan The Clergy Coaching Network.

---

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,