Header

Jaargang 16 - Uitgawe 16/2019 - Woensdag 22 Mei 2019

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Radioprogramme

• Familie-nuus

• Voorbidding

• Giggel

Nuusbrokkies

Kalahari Grootsweet lewer mooi opbrengs op

Huis Deon Louw op Gobabis het onlangs vertel dat vanjaar se Kalahari Grootsweet die mooi bedrag van N$202 642.92 opgelewer het.

"Ons wil net weer eens vir almal wat ‘n bydrae gemaak het, baie baie dankie sê," skryf Jurita Esterhuyse, uit Huis Deon Louw se kantoor. "Die Here het vir Huis Deon Louw groot geseën!"

---

Toe die dominee aandring om skottelgoed te was...

Ds Kruger du Preez deel 'n mooi herinnering wat hy het aan wyle ds Henry Page, in lewe predikant van Grootfontein.

Hy skryf aan Oom Henry se dogter:

"Ek sal nooit vergeet hoe jou pa ons kar gewas het as ons op Grootfontein aankom na die aaklige modderpad vanaf Rundu...

"Oom Japie Jacobs, grootkop van die Kavango met sy kantoor in Rundu, het by geleentheid by my gekla oor jou pa wat nie volgens formele staatsprotokol optree nie. Dominee Henry Page het naamlik, as belangrike besoekende leraar van Grootfontein, die formele aandete uitnodiging aanvaar om by hom, Japie Jacobs, die Hoof Administrateur van die Kavango, aangestel uit die RSA en sy grend vrou, uit te eet. Alles was in staatsgereedheid met al sy opgeleide en netjies versorgde bediendes op hulle aangeduide plekke - elkeen met sy of haar besondere taak. Alles het goed gegaan totdat Henry Page na die heerlike, weet-nie-hoeveel-gang-ete, daarop aangedring het om self die borde kombuis toe te dra en om die skottelgoed te was! Dit was net ongehoord en embaresserend vir die ander vername gaste!

"Ek het ook nie raad gehad vir die arme Hoof Administrateur se netelige probleem nie en het maar aanbeveel dat hy dit in die toekoms maar met grasie moet aanvaar want vir Henry Page gaan hy nie verander kry nie!"

---

Oor julle 90 sekonde video - laat weet hoeveel en wat, asseblief?

Die Algemene Sinode se kantoor vra dat elke Sinode vir hulle kort video’s (‘n maksimum van 90 sekondes per video), sal instuur

Hierdie video’s moet goeie/positiewe/inspirerende nuus vanuit elke Sinodale streek bevat.

Daar is geen beperking op die hoeveelheid video’s wat elke Sinode kan instuur nie.   

MAAR...

Ek moet vóór of op 4 Julie 2019, vir hulle ‘n aanduiding sal gee van die aantal video’s wat ons be-oog om te stuur, sowel as waaruit die inhoud gaan bestaan. (Die video’s hoef by hierdie datum nog nie afgehandel te wees nie, ‘n finale sperdatum hiervoor, sal later voorsien word). 

Die Ontwerpspan benodig hierdie inligting vir die beplanning van die inhoud vir die Sinodesitting - die onderskeie video’s gaan by die inhoud van die Agenda ingewerk word, om deel daarvan te vorm.

Laat weet my asseblief dadelik

• hoeveel video's julle gaan stuur;

• waaroor die video's gaan handel.

Julle het tyd tot Maandag 4 Junie!

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Die evangelie wat ons via Europa hier in Suider Afrika bereik het, is die evangelie wat skip gery het. So sê Jan Woest onder andere terwyl hy en Clem oor Lidia die purperverkoopster gesels Onder die KameelboomKuier gerus Sondag om 12:00 (of Dinsdag om 09:30) saam op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303. 

Familie-nuus

Hulle verjaar tot volgende week...

Ons sal die week weer moet klaarkom sonder verjaardagkoek...

---

Beroepe-nuus

Ds Wynand Fourie (Windhoek-Wes) het die beroep na Hermanus bedank.

---

Emeritus Willie onder die mes...

Ds Willie Coetzee (emeritus, Pionierspark) het op 23 April ingrypende chirurgie in Windhoek ondergaan toe sy blaas volledig verwyder is. Hy is in Februarie met blaaskanker gediagnoseer.

Volgens sy vrou, Marina, sal die weefsel wat rondom die blaas verwyder is, patologies ondersoek word om vas te stel of daar verspreiding van die kanker was. Die uitslag van die toetse sal eers volgende week beskikbaar wees.

Na verwagting sal Wille 'n dag lank in die ICU versorg word voor hy na 'n gewone saal oorgeplaas word. Hy word in die Katolieke Hospitaal in Windhoek verpleeg.

Voorbidding

Ons bid vir Frankryk 

Versorg deur Thijs van der Merwe – aan die hand van Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World

Oppervlakte 543,965 vk. km. Die grootste land in Wes Europa met bevolking van 67,364,357 (Julie 2018 geskatte syfer). Demokratiese republiek met 'n sterk uitvoerende president. Vroeg in die 21ste eeu het vyf Franse oorsese entiteite opgegradeer na Franse streke en deel geword van Frankryk en inwoners verkry burgerskap. Die streke is Frans Guiana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, and Reunion.

‘n Kernlid van die EU, wat verskeurd is tussen die begeerte om 'n goeie Europese staat te wees en wat steeds 'n unieke identiteit en kultuur wil behou. Die verwoesting van die Notre Dame katedraal in Parys gedurende April 2019 het die vraag oor Franse nasionale identiteit en simbole op die voorgrond gedring. Geld om te herbou het ingestroom – wat President Macron laat opmerk het dat dit bewys is van hoe gesond Frankryk as nasie is.

Stabiliteit en groei het gelei tot 'n hoë lewenstandaard en dit is die vyfde grootste ekonomie ter wêreld. 'n Sterk nywerheidsektor en landbouekonomie het die basis gevorm van ekonomiese ontwikkeling, maar tans is 70% van ekonomiese aktiwiteit in die dienste sektor.

Die land gaan gebuk onder 'n oorbemande burokrasie, staatsinmenging in industrie en die sakesektor. Dit, tesame met 'n oormatige welsynsisteem wat ongunstige belastingstrukture gevra het. Van ‘n hoogste kerf van 54% in 2000 het dit afgeneem tot 33% van alle inkomste in 2019 en die regering wil dit verder inkort na 25% vir besighede. Voortdurende werkloosheid kniehalter die ekonomie verder.

Godsdiens: 'n Sekulêre staat met vryheid van godsdiens. Voorbehoude oor die aktiwiteite van "sektes" in die 1990s het aanleiding gegee tot wetgewing in 2000 wat enige sodanige groep se aktiwiteite inperk. Godsdienstige kentekens ens. mag ook nie in die werkplek of skole gedra word nie. Christene 67.72% (80% nomineel); nie-Godsdienstig; 19.76% Muslim 10%; Jode 1.18% Boeddhiste/Chinese 1.02%; Ander 0.3%; Baha'i 0.02%.

Loof die Here vir:

1 Groei in Evangeliese Christendom oor die afgelope 60 jaar ten spyte van geweldige toename in sekularisering van die gemeenskap en agteruitgang in kerklike meelwing.

2 Die Roma (Sigeuner) minderheid is nou die mees ge-evangeliseerde mensegroep in Frankryk. Fokus op die sigeuners as onbereikte groep sedert 1960 het 25% van die bevolking in 'n persoonlike geloofsverhouding met Christus geplaas — meeste in die Gypsy Evangelical Misson.

Tree in vir:

1 Die verbreking van geestelike vestings wat verhinder dat mense die evangelie aanvaar:

a) Die brutale vervolging van die Hugenote in die 16e en 17e eeue het 'n letsel gelaat op die nasionale psige en die verlies van 'n Bybelse Christen bevolking was een van die bydraende faktore wat gelei het tot die Franse rewolusie.

b) Die Franse Rewolusie in 1789-1801 was een van die deurslaggewende momente in die wêreld geskiedenis. Alhoewel daar ook goeie dinge voortgespruit het, het dit gelei tot die hoogbloei van die humanisme, die bevordering van kommunisme en sosialisme in oordrewe vorm, wat almal bygedra het tot van die grootste skommelinge in die geskiedenis van die afgelope twee eeue in Europa. Die hoofstuk is eers in 1989 afgesluit toe oos Europese kommunisme tot 'n val gekom het. Die effek hiervan het Franse houdings diep beïnvloed en 'n impak gehad op die wêreldgeskiedenis en selfs die Christendom.

c) Die verrassend verbreide voorkoms en deelname aan okkultiese gebruike. Daar is 50,000 voltydse beoefenaars van swart magie teenoor die 35,000 bekende Christen werkers.

2 Frankryk stroom uit kerke. Die nie-godsdienstige segment van die bevolking groei vinnig en die nie-praktiserende Christene het van 10% in 1970 tot 50% in 2000 toegeneem. Kerkbywoning het skerp gedaal na 6 — 8% van die bevolking. Groot dele van die gemeenskap het geen noemenswaardige kontak met die kerk nie en is onverskillig teenoor en oningelig oor die evangelie. Indien daar nie drastiese verandering intree nie sal die Christendom eersdaags onbenullig wees - bid vir verandering!

3 Die Rooms-Katolieke kerk het meeste van sy invloed verloor in die gemeenskap. Dope het van 75% van alle kinders in 1970 gedaal tot 20% in 1999. Intern is daar groot botsings en spanninge en sentrale leerstellinge is onder groot druk.

4 Die charismatiese beweging in die RK kerk het die meeste lewensvatbaarheid en het baie gehelp om 'n betekenisvolle verhouding met die Here op te bou en om die Bybel te ontdek as Gods Woord. Bid vir die beweging se werk.

5 Die Protestante het eens 48% van die bevolking maar het geweldig afgeneem agv die vervolging van die 17e en 18e eeu sodat hulle teen 2010 net 1.9% van die bevolking getel het – ten spyte van groei in die segment! Protestantisme word gerespekteer as morele gesagsgroep omdat hulle nie gebuk gaan onder die "skuld" van die RK kerk agv die Inkwesisie nie, maar is gekompromiteer agv liberale teologie en universalisme. Lutherse gemeentes is geseën met toegewyde lidmate - bid dat die tendens sal toeneem sodat die kerk effektief die soekendes kan bereik.

Giggel

---

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,