Header

Jaargang 16 - Uitgawe 18/2019 - Woensdag 5 Junie 2019

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Op die radio...

• Familie-nuus

• Opleiding

• Voorbidding

• Giggel

Nuusbrokkies

My beker loop oor

• Met erkenning aan FreshNews Mei 2019.

Ons land beleef tans een van die droogste jare in dekades, maar die Here se genade en voorsiening skiet nooit tekort nie.

Hiervan getuig Jacques en Louise Coetzer se storie van hoop opnuut.

Uit desperaatheid het hulle in Maart vanjaar besluit om 'n dam op hul plaas te bou met die hoop en vertroue dat daar nog 'n bietjie reën sou val voor die winter.

Presies 'n week na die dam voltooi is, val daar toe op 1 April 'n wonderlike bui reën - net op hul plaas en presies in die opvangsgebied van die dam. Die dam het wonderbaarlik daardie nag propvol gereën, soveel so dat die damwal amper gebreek het en die water wat oorgevloei het so baie was dat die boere stroomaf nie kon glo waar die baie water vandaan kom nie.

"Die dam is pragtig en stoot honderde meters terug en is baie meer as wat ons ooit kon vra. Dit was vir ons so duidelik dat die Here wonderbaarlik ons gebede beantwoord het. Alle lof en eer kom Hom toe, Hy is waarlik getrou en Sy genade is sonder perk," vertel Jacques.

Mag die Coetzers se storie van hoop jou ook inspireer om vas te hou aan ons grote God, veral in tye van onsekerheid. Ons is saam met hulle bly!

---

Nuwe Kerkbode-app ’n hupstoot op Bybel-Media se transformasiepad 

Kerkbode is deesdae ewe tuis op die virtuele rakke van die digitale wêreld se app-winkels as in die voorportale van byna 400 gemeentes wat getrou inteken op die koerant se gedrukte weergawe. 

Ons weet Kerkbode-lesers wil, tesame met die lekkerlees-ervaring van die papierkoerant wat 18 keer per jaar verskyn, ook deur die week op hoogte bly van vuurwarm kerknuus en die jongste vakatures. As volwaardige multiplatform-kerknuusdiens is dit ons doel om aan daardie behoefte te voldoen. Daarom is ons opgewonde-trots oor die nuwe Kerkbode-app. 

Kerkbode het die voordeel dat, hoewel ons ’n klein redaksionele span is, ons wel die vaardighede en hulpbronne in die groter Bybel-Media tot ons beskikking het, om ’n wêreldklas-app soos dié aan ons lesers te kan bied,” sê Le Roux Schoeman, die redakteur van Kerkbode

Die nuwe weergawe is sedert Mei 2019 vir Android- en Apple-gebruikers beskikbaar. Die spog-eienskappe is nie net oppervlak-dinge soos ’n “skoner” aanbieding of die funksionaliteit om regstreekse beriggewing vanaf, byvoorbeeld sinodesittings, te kan huisves nie. Kerkbode se tegnologie-hoof, ds Lenois Stander van Bybel-Media, het diep en hard gaan dink oor hoe ’n mens inhoud herrangskik vir navigasie binne die klein skermpies waarop 70% van ons digitale gehoor deesdae ons inhoud inneem. “Dit was ’n lekker uitdaging,” het Lenois gesê. “Die vroeë aanduiding is dat daar later vanjaar meer as 2 000 gebruikers van die app sal wees. Dis ’n stewige aanvulling tot ons reeds meer as 20 000 maandelikse unieke gebruikers op www.kerkbode.co.za,” sê Lenois.

Om die app af te laai, besoek www.kerkbode.co.za en volg die skakel na die app-winkel in die regterkolom van die tuisblad. 

---

Kavango sendelingstories 1

Dr Kruger du Preez, Pastorale Hulp by NG Aandbloem in Bloemfontein, vertel van sy ervaring as sendeling in die Kavango gedurende die 1970's en 80's.

Hierdie is die eerste in 'n reeks van 4 aflewerings. Foto: Facebook.

Die jare ná 1975

BEVESTIGING AS SENDELING

In Januarie 1975 is ek bevestig as NG sendeling in die Kavango op die mooi sendingstasie Takwasa (God voorsien) oos van die Masari Landbouskool so 50 km oos van Rundu.

Ek het ds Langboet Fourie en my swaer ds Willem Saayman (later professor in Missiologie by UNISA), opgevolg as sendeling in die Oos-Kavango.  

Daar was nog geen gevestigde kerk of kerkgebou nie en ek is bevestig, onder groot belangstelling, in die groot oop garage op die sendingstasie. Teenwoordig was o.a. die destydse sendingsekretaris van die NG Kerk in SWA, ds Peet Strauss en die bekende sendeling onder die Boesmans, ds. Ferdie Weich van Tsumkwe.

My vrou Antoinette het my toga daar vir my opgehang. Ons dogtertjie van net 6 maande, Anchen, was ook teenwoordig.

Tydens my intreepreek het my oë skielik kwaai begin traan – die rede? ‘n By het my in die neus gesteek!

DIE MENSE VAN RUNDU

Ons het op Rundu gaan bly, net langs die Laerskool waar mnr Rudman die hoof was en oorkant die posmeester, Dries de Jager.

By geleentheid was daar ‘n ongeluk reg voor die poskantoor en ‘n jongman van Suid Afrika  was daarby betrokke wat effens na drank geruik het. Ek en ds. Pieter Botha het hom belowe dat ons die volgende dag by hom sou gaan kuier. Toe ons daar aankom het hy selfdood gepleeg in sy karavaan – baie tragies.

In Rundu het ons goed ingeskakel met die groot getal amptenare van Suid-Afrika en het ons o.a sosiaal begin tennis speel.

Die bekende Oom Japie Jacobs was die hoof van die Suid-Afrikaanse kontingent en die populêre en nederige ds Henry Page van Grootfontein was die leraar van die NG Kerk wat in die Laerskoolsaal hulle dienste gehou het.

UITSTAANDE SKOLIERE

Antoinette het, nes ds Saayman, onderwys gegee aan die Sekondêre Skool op Rundu.

Joseph Dishu van die Mbukushu stam was daar ‘n skolier en hoofseun. Ons het die proses gefasiliteer vir hom om later by Fort Hare in Suid-Afrika te studeer en hy het sy doktorsgraad ontvang, oorsee verder studeer en verskeie boeke gepubliseer w.o. een oor die konstitusie van Namibië.

‘n Ander bekende skolier was Samuel Mbambo wat ook die voorsitter was van ons kerk se jeugaksie. Hy het later sy doktorsgraad in Teologie verwerf, dosent geword by die Universiteit van Windhoek en is later aangestel as ambassadeur van Namibië in Rusland.

OPRIGTING VAN KERKIES EN EVANGELISASIE

Die NG Kerk het hom veral toegelê op die deel oos van Rundu tot by die Caprivi. 

Ons was in die posisie om deel te wees van die oprigting van die besondere kerkgebou op Takwasa en is die eer aangedoen om die hoeksteen te lê.

Op Takwasa was daar ook ‘n groot koshuis wat ‘n groot verantwoordelikheid was vir die kerk maar ook ‘n wonderlike geleentheid gebied het om ‘n impak te maak op die jeug van die Kavango. 

By geleentheid het ons dan ook saam met die uitstekende Takwasakoor gaan toer in Grootfontein en Tsumeb. Ander kleinere kerkies langs die Kavangorivier is ook opgerig, o.a. in Kaisosi net buite Rundu.

By die bou van lg kerk het iets snaaks gebeur – my Jeep het, nadat ek stene gelaai het, elke keer op dieselfde plek gaan staan! Later is uitgevind dat die gewig die petrolpypie toegedruk het en dat daar dus net elke keer dieselfde hoeveelheid petrol oor was!  Ek was bly toe ons uiteindelik die rede agterkom want die plaaslike bevolking het erg agterdogtig geraak!

Al die kerkies wat opgerig was, was beman deur toegewyde leraars en evangeliste wat hoofsaaklik hulle aanvanklike opleiding ontvang het by die Dorothea Sending. 

Die leier van dié groep was ds Nikodemus Nairenge wat sy opleiding voltooi het by die Orumana Bybelskool in Kaokoland. Hy is ywerig bygestaan deur evangeliste (later leraars), soos Festus, Justus, Aktofer, Nikolas, Willem Sitji, Laurencio Hausiko en andere.

Johan de Koning van Dorothea Sending het saam met my verskeie vrugbare evangelisasie veldtogte gehou rondom Rundu maar ook in die Mangetivlakte. By een geleentheid by lg vlakte het ons baie las saans gehad van besies tydens ons buitelugdienste.  Johan het ernstig die Here gevra om die insekte nie toe te laat om ons diens te versuur die volgende aand nie en nie een besie het opgedaag nie! Ons het dit as ‘n wonderwerk belewe.

In ons bedieningstyd het die kerk, veral onder die Kwangali’s en die Sambiustam, vinnig gegroei. Dit moet gemeld word dat ons baie morele ondersteuning  ontvang het van mnr Eddie le Roux, die hoof van die Landbouskool op Masari , wat ook gereeld ons dienste op Takwasa bygewoon het. 

Volgende week: SWAPO, EGKA en die SAW.

---

Selfpublikasie? Ja, jy kan!

Barnabas Uitgewers, ʼn afdeling van Christelike Lektuurfonds bied geruime tyd reeds ʼn selfpublikasiediens aan skrywers.

Enige persoon wat nog altyd graag sy/haar manuskrip wou laat publiseer, maar nie weet hoe om te werk te gaan nie, kan nou die volledige projek deur Barnabas Uitgewers laat doen.

Daar is soveel kosbare verhale van gemeentes of lewensverhale van uitsonderlike sendingwerkers en staaltjies in die bediening wat vertel moet word!

Die diens sluit redigering, bladuitleg en druk van ʼn ooreengekome aantal boeke in. Stuur jou manuskrip na of rig enige navrae aan publisher@clf.co.za .

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Ná Pinkster begin gelowiges al meer oorskuif van 'n lewe-in-Christus na 'n lewe-in-die-Heilige Gees. Die Gees word die onderwyser van Jesus se dissipels, maar Hy leer hulle niks nuuts nie! Dit, en nog meer, is die insigte wat Clem Marais en Hestie Hay-Blaauw uitlig wanneer hulle Onder die Kameelboom gesels oor Handelinge 16. Kuier gerus Sondag om 12:00 (of Dinsdag om 09:30) saam op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303. 

Familie-nuus

Hulle verjaar tot volgende week...

• Annelie Liebenberg (Stampriet): Saterdag 08/06; 063-260027;  gerhardl@iway.na

• Dirk de Vos (Grootfontein): Saterdag 08/06; 081-149-0335; ngkgfn@iway.na

• Hilze Strauss (Academia):  Sondag 09/06; 061-244610; dewet@afol.com.na

---

Siektes...

• Dr Manus Olivier (Swakopmund) begin vandeesweek met 'n volgende reeks bestralings in die Kaap. Hy moet 20 sessies deurloop.

• Ds Willie Coetzee (emeritus-Pionierspark) is tuis na 'n onlangse operasie.

• Dr Hans Visser (oud-leraar van Omaruru en pa van Leonard se ds Hanno) is na 'n maand ontslaan uit die hospitaal. Hy moet nou tuis aansterk voordat hy chemoterapie kan ontvang. Hulle woon in Johannesburg.

Opleiding

Counsellor training (for CPD points)

Voorbidding

Ons bid vir Guinee  

Versorg deur Thijs van der Merwe – aan die hand van Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World

Oppervlak 245,857 km2 weskus van Afrika nasie, geleë tussen Guinee-Bissau en Sierra Leone; en grens ook aan Senegal, Mali, Ivoorkus en Liberië. Bevolking 2010: 10,323 miljoen. 12,413,867 (Jul. 2017 geskat)

Hoofstad: Conakry 11,653 mil.

Politiek: Onafhanklik van Frankryk in 1958. Pres. Touré lei die nasie in ‘n Marxistiese eksperiment wat totaal misluk en die land neem nou al dekades om te herstel daarvan.

In 1984 omvergewerp en die volgende president is aan bewind vir 24 jaar.

Sy dood bring ‘n militêre junta aan bewind. In 2008 word die leier van die Junta vermoor en naburige lande onder leiding van Burkina Faso tree toe om dit te stabiliseer.

‘n Oorgangsregering o.l.v. Gen. Sukkuba KONATE baan die weg vir die oorgang na ‘n demokrasie.

Die eerste verkiesings wat beveg word vind in 2010 plaas vir ‘n president en 2013 vir ‘n parlement.

In Oktober 2015 is die tweede opeenvolgende presidensiële verkiesings gehou en is Alpha CONDE herkies vir ‘n tweede vyfjaar termyn; terwyl die Nasionale Vergadering in 2014 gekonstitueer is.

‘n Suksesvolle politieke dialoog is in Augustus & September 2016 gehou wat die regering en opposisie byeengebring het om spanning te adresseer.

Ekonomie: Die mislukking van die marxistiese eksperiment het die land in ‘n bestaansekonomie en armoede laat wegsink. 

Potensieel ‘n ryk land met ryk minerale neerslae – rykste bauxiet ter wêreld, hoë graad ystererts, asook goud en diamante; daarby beskik dit oor vrugbare landbougrond, hoë reënval en volop water; tog is dit ‘n arm land in werklikheid.

Die politieke onstabiliteit was dusvêr die grootste hefboom teen groei en vooruitgang, Ebola uitbrake het ook ‘n negatiewe impak gehad – nie net die hoë koste van bestryding nie, maar ook die impak op ekonomiese aktiwiteit. O.a. het olie eksplorasie in die see en die Simandou ystererts projekte skade gely. Maar die ekonomie groei tog teen 6,6% in 2017 – veral a.g.v. bauxiet uitvoerverdienste; verder dra verhoogde landbouproduksie en staatsinvestering by tot die groei.

Groot uitdaging is die verkrummelende infrastruktuur – daar is chronies elektrisiteit tekorte; paaie, spoorweglyne en brûe is in swak toestand en daar is ‘n gebrek aan toegang tot skoon water.

Godsdiens: Relatiewe vryheid vir Christelike getuienis.

Groeiende intoleransie vanuit Muslim geledere in resente jare is ‘n bedreiging.

Muslim 86.2%; Christene 9.7%; Tradisioneel etnies 4%; nie-Godsdienstig 0.1%. (CIA Factbook)

Loof die Here vir

Die verbeterde toestand van die nasie sedert 1984. Daar is relatiewe stabiliteit die afgelope 20 jaar - al is daar groot ruimte vir verbetering is die land nogtans ‘n toevlugsoord vir vlugtelinge uit onstabiele naburige lande.

Godsdiensvryheid - daar is ‘n reaksie teen die tirannie van die voormalige Marxisties/Muslim regerings van die verlede wat mense ontvanklik maak vir die evangelie. Die vryheid is egter besig om te taan.

‘n Groterwordende besef onder Christene dat evangelisering van hul nasie belangrik is.

Die werk en teenwoordigheid van meer as 20 sending organisasies wat gefokus besig is om uit te reik veral na die onbereikte mense groepe en klasse asook veral na die Muslim bevolking.

Tree in vir

Die Christelike gemeenskap wat ‘n minderheidgroepering is

Bid vir Geesgedrewe heiligheid in lewe en werk as getuienis teenoor die ongelowiges

Guns onder die 37 onbereikte etniese groepe sodat die Evangelie verkondig en geglo kan word.

Die kerk in die breë wat veg om voortbestaan na terugslae gedurende die laat 1990’s en begin van die eeu.

Bid vir goeie Leierskap opleiding wat ‘n saak van dringendheid is – daar is nie genoeg opgeleide voltydse werkers of vrywilligers nie.

Bid vir die werk onder onbereikte groepe en mense – ten spyte van die doelbewuste en beplande uitreik na onbereikte mense groepe, is die nasie steeds grootliks onbereik.

---
Bid saam vir die #20 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Viëtnam.

Bid saam vir die #20 land op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Viëtnam.

In Kommunistiese Viëtnam word Christene beskou as gevaarlik en verraaiers van hul kultuur. Nuwe gelowiges, in plattelandse gebiede... Klik om verder te lees >>

Read more.

Giggel

Met erkenning aan Clergy Coaching Network

---

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,