Header

Jaargang 16 - Uitgawe 20/2019 - Woensdag 19 Junie 2019

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Pitkos

• Bybel-Media

• Op die radio...

• Familie-nuus

• Toerusting

• Voorbidding

• Giggel

Nuusbrokkies

GEBEDSFOKUS

• Dr André Olivier

Reis saam met my met ‘n maandelikse gebedsfokus. In jou omgewing waarin jy moet wees en werk, is daar meer uitdagings as waaraan ons as mense kan voldoen.

Ons lewens kan ‘n ander kwaliteit ontwikkel deur net meer te fokus op gebed.

WEES net in hierdie maand so dikwels as moontlik bewus van jou bestaan voor God. Met jou naam en jou verhoudinge en jou lewensroeping.

Bring jouself en jou alles net voor God en wees stil. Verootmoedig jouself opnuut voor Hom.

Kyk ook na André se video gebedsoproep.

---

Is barmhartigheid jou passie? Dan is daar werk vir jou!

Kom help asseblief om ander mense ook bekommerd te maak oor, en betrokke te kry by, die nood van ander?

Dit is die Sinodale Kantoor se uitnodiging aan enigeen wat hierin ook die Here se roepstem hoor.

Hierdie persoon sal die sameroeper wees van 'n Diensgroep wat gemeentes in die land sal help sensitief maak vir nood in hul eie omgewing. 

Nasionaal sal die Diensgroep ook “vriende vir barmhartigheid” probeer werf wat (veral, maar nie uitsluitlik nie) finansieel sal help met die bekostiging van maatskaplike werkers.

Kontak vir Clem by die Sinodale Kantoor vir meer besonderhede. Sy nommer is 081 127 1608 en epos clem@ngkn.com.na.

---

Kan mens van God as vroulik praat?

• Clem Marais

'n Behoorlike storm het verlede week losgebars op sosiale media omdat ds Hestie Hay-Blaauw na die Heilige Gees as vroulik verwys het. Dit was tydens 'n gesprek wat sy en Clem Marais in die program Onder die Kameelboom gehad het oor Johannes 16. Die program word weekliks op Kanaal 7 uitgesaai.

Die aanslag van die veldtog was ietwat kwaadwillig. Indien mens na die hele program luister, kom jy agter dat hierdie 'n terloopse opmerking was wat hoegenaamd nie tot die kern van die gesprek behoort het nie. 

Lesers wat nou wonder, kan hulself gerus die guns doen om na die potgooi van die program te luister by hierdie skakel.

Beperkings van die taal

Ons taal beperk ons natuurlik ook grootliks wanneer ons oor God praat. Na mense verwys ons net in terme van geslagtelikheid. Omdat God 'n Persoon is, volg dit logies dat ons daaraan uitgelewer is om na God in terme van geslagtelikheid te verwys, maar dan grammatikale geslagtelikheid.

Omdat Afrikaans nie manlike en vroulike naamwoorde het nie, vind ons dit half vreemd. Maar die Duitsers verstaan wel dat, om te praat van das Mädchen, dit tog nie die arme dogtertjie 'n "dit" maak nie.  

God is bo-geslagtelik

Die waarheid is natuurlik dat God bo geslagtelikheid verhewe is. Inderdaad word daar in die Bybel meestal in manlike terme na Hom verwys, maar voorwaar nie uitsluitlik nie!

Ongelukkig kom die sinspeling op God as vroulik, nie so helder deur in die 1983-vertaling nie. (Mens wonder of dit nie doelbewys wegvertaal is vanweë die ongemak wat dit by ons veroorsaak nie?)

In die 1933/53-vertaling, wat 'n meer direkte vertaling is, is die aanduidings moontlik duideliker.

Aanduidings in die Bybel self?

In Deuteronomium 32:18 (1933-vertaling) lees mens dat God beide verwek en voortgebring het. Die een aksie is tog 'n manlike handeling terwyl die ander 'n vroulike is.

Jes 49:15 (1933-vertaling) vergelyk God met 'n ma wat nooit haar baba vergeet nie. In hoofstuk 66:13Jesaja weer God troos soos 'n moeder haar kind troos.

Die Psalmis, in Ps 131:2, sê God is soos 'n ma wat haar kind veilig hou.

En die mees sprekende is die vereenselwiging van wysheid (Jesus) met 'n vrou in die Spreuke-boek.

Die sagte kant van God

Reeds in die 1970's het prof Murray Janson verwys na die "sagte kant van God", bv sy liefde, deernis en barmhartigheid, wat veel meer "vroulike eienskappe" is. Daarteenoor staan bv sy koningskap, heerskappy en oordeel wat weer "manlike eienskappe" is.

'n Getuienis oor die grootsheid en andersheid van God

Kom ons beperk God nie tot geslag nie. God is groter as dit; God is die Gans Andere.

Kom ons verlustig ons in die rus en vrede wat God aan ons gebring het deur as mens ons Blou Planeet te besoek ten einde ons verhouding met God weer reg te maak.

---

Dankie, sê O'Shoppi

O'Shoppi Charity Shop wil hiermee dankie sê aan al die mense wat so ruimhartig klere en allerhande artikels skenk aan die winkel.

Vir die wat nie weet nie, die Charity Shop is n EcSOS-inisiatief ten bate van Huis Maerua se welsynswerkersfonds.

Alle donasies wat ontvang word in die vorm van klere en enige huishoudelike artikels word as winskopies aan veral die laer inkomstegroep verkoop, ten bate van die fonds.

Ons wil hiermee ook die publiek aanmoedig om al hulle "wit olifante" na  die winkel te bring, wat geleë is in Olympia, Lololpark (langs die poskantoor)

Kom besoek ons ook en benut self van ons winskopies.

Ons beplan 'n losgoedveiling die 27ste Julie 2017 waarby die publiek welkom is om enigiets te bring sodat ons dit vir u kan verkoop. Ons sal net 'n kommissie neem wat ten bate van Huis Maerua sal gaan.

Kontak gerus vir Fatima (081 641 1612) vir meer besonderhede.

---

Kavango sendelingstories 3

Dr Kruger du Preez, Pastorale Hulp by NG Aandbloem in Bloemfontein, vertel van sy ervaring as sendeling in die Kavango gedurende die 1970's en 80's.

Hierdie is die derde in 'n reeks van 4 aflewerings. Foto: Facebook.

DIE UNITA-FNLA KERKRAAD EN BESOEKENDE GEESTELIKES

Om wrywing te voorkom was die helfte van die kerkraad UNITA en die ander helfte FNLA lede – dit het goed gewerk.

‘n Leraar, pastoor Isaias de Almeida van die Kongregasionalistiese kerk in Angola, het ook by ons kerk aangesluit en is later, na ondersoek deur ons kerk in Kaokoland by die Orumana Bybelskool, tot die bediening toegelaat. Hy sou later kapelaan word van die 32 Bataljon in Caprivi (Ek het self later pastorale werk gedoen onder die 32 Bataljon families nadat hulle verskuif is na Pomfret in Suid-Afrika).

My Angolese tolk, Carlos Chipeio van UNITA, is later gestuur na Witsieshoek in Qwa-Qwa in Suid-Afrika vir leraarsopleiding en is bevestig as leraar van EGKA in Rundu en het my pastorie betrek nadat ek daar weg is. 

Verskeie geestelike leiers van Suid-Afrika en elders het ons en die vlugtelinge kom besoek. Die mees uitstaande was seker pastoor Richardt Wurmbrandt en sy vrou Sabrina. Op sy dae was hy lank in ‘n tronk in Roemenië weens sy geloofsoortuiginge. Ek sal nooit vergeet dat hy sy preek in die vlugtelingkamp buite Rundu begin het deur daarop te wys dat Jesus seker een van die eerste vlugtelinge in Afrika was toe sy ouers met hom na Egipte toe gevlug het! 

Sy Engelse uitspraak was egter só vreemd vir die tolke dat ek eers sy Engels moes hersê eer hulle in staat was om dit te tolk!  So was dit ook die geval by ‘n groot byeenkoms in Rundu.

Prof. Willem van der Merwe, dr. Gerhard Buys, ds Pieter Botha en ds. Mario Alves, oorspronklik van Brasilë, almal verbonde aan die NG Kerk in Suid-Afrika, was geestelike leiers wat die Kavango kom besoek het.

‘n Sekere pastoor Dias van die Kerk van die Nasarener het ook ‘n paar keer ons kom besoek.

Prof van der Merwe, vroeër van Stellenbosch en ds Botha, ‘n pioniersendeling in Mosambiek, was van plan om ‘n onafhanklike Angolese Gereformeerde kerk te stig in Calais, Angola terwyl die vlugtelinge nog daar was.

Ongelukkig, net voor hulle koms,  het al die vlugtelinge weer hals oor kop teruggevlug na Rundu en omstreke en is Nagmaal vir hulle bedien op die walle van die Kavango rivier aan die destydse Suid-Wes Afrika kant.

BEDIENING IN ANGOLA

Nadat die vlugtelinge teen hulle wil verplaas is terug oor die Kavangorivier na die dorpie Calais, het ek voortgegaan met hulle bearbeiding onder beskerming van SAW lede wat my met ‘n bootjie oorgeneem het. 

Vandaar het ek soms dieper in Angola ingegaan veral onder beskerming van UNITA soldate (waarvan sommige vrouens) en selfs huwelike daar bevestig. 

By ‘n Pinksterdiens in Calais, Angola, het daar skielik groot verwarring gekom toe UNITA daar opdaag met tenks.  Veral die FNLA lidmate het vir hulle lewens gevrees. 

Ek is beveel om dadelik in die bootjie te klim en terug te keer na die Kavango. ‘n Dienspligtige het egter vergeet om sy geweer weer te sluit en ‘n sarsie skote het net bo my kop afgegaan toe hy in die boot klim!

Angola sou later weer baie van my te siene kry toe ek vir Geopende Deure as tolk en evangelis opgetree het in Luanda en omstreke.

Met die organisasie NetACT, ‘n organisasie van teologiese skole met ‘n Gereformeerde grondslag in Sub-Sahara Afrika, het ek Angola deurgetoer saam met die Uitvoerende Direkteur, Prof. Jurgens Hendriks en opleiding gegee aan teologiese skole in Kurrikulum ontwikkeling vanaf Lubango in die suide tot by die Zair grens in die noord-ooste van Angola. 

Volgende week: ONS GESIN SE MEDIESE PROBLEME

---

Vleisfees by Windhoek-Oos

---

Reflections on spiritual formation

Gys van Schoor reel dat Jan Johnson ‘n konferensie/retreat in Suid-Afrika kom doen wat baie spesiaal behoort te wees.

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

'n Lewe deur die Gees, is om in pas met Hom te marsjeer; om saam met Hom rond te stap elke dag. Galasiërs 5 bring vir Clem Marais en Jan Woest onder andere hierby uit wanneer hulle Onder die Kameelboom kuier. Kuier gerus Sondag om 12:00 (of Dinsdag om 09:30) saam op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303. 

Familie-nuus

Hulle verjaar tot volgende week...

Net die nuwe dominee van Kalkrand, ds Düring Cornelius, se vrou verjaar die week (op die 20ste). Hulle is egter nog nie in die land nie. Düring se werkpermit is (uiteindelik) goedgekeur en hulle sal na verwagting teen die einde van die maand aankom. 

Toerusting

Huweliksverryking by L'Amour

Voorbidding

Ons bid vir Honduras  

Versorg deur Thijs van der Merwe – aan die hand van Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World

Weens omstandighede buite ons beheer kan hierdie rubriek nie vandag verskyn nie. Feldmuis sal dit later afsonderlik beskikbaar stel.

---

Giggel

Met erkenning aan Clergy Coaching Network

---

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,