Acta 2019 Algemene Sinode

Die volledige finale gepubliseerde Acta van 2019 AS kan by die skakel gekry word: http://ngkerk.net/wp-content/uploads/2020/10/HANDELINGE-ALG-SIN-OKT-2019-FINAAL-VOLKLEUR-GETEKEN-1.pdf

Verdere dokumentasie kan vanaf hierdie skakel bekom word: http://ngkerk.net/sinode2019/