Taakspan Kubernese: Subtaakspan Administrasie

Die Taakspan hanteer die Sinodalekantoor, die Argief, finansiëlebestuur en personeel.

Voorsitter: G Fourie, Gerhard
Onder-Voorsitter: MJ Smit, Thinus

Addisioneel: R Olivier, René

Addisioneel: A Muller, Annelien

Sameroeper: MJN van der Merwe, Thijs
Adviserend: J Theron (Rekenmeester)