San-bediening


DEGNOS logoDie Noorde Ring van die NG Kerk in Namibië het ‘n omvangryke bediening onder die San (of, soos hulle verkies om na hulleself te verwys, die Boesmans) in die noord-ooste van Namibië. Daar is 4 gemeentes onder die Boesmans, te wete Western Caprivi (in die Bagani-omgewing), Tsumkwe, Luhebu-Noord en Wildevy. Laasgenoemde is ‘n kategoriale gemeente van plaaswerkers in die distrikte van Tsumeb, Grootfontein en Otavi. Die Diens en Getuienis Sentrum: Noord-Ooste Streek (DEGNOS), gesetel op Grootfontein, vorm die kern van die Boesmanbediening.