Voorblad

13Nov 2019

Oproep om saam te bid vir die verkiesing Die Bybel leer ons om vir die owerheid te bid sodat ons ‘n rustige lewe kan lei en ons kan toespits op ons roeping. Paulus adviseer Timoteus in 2:1&2: 1. Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir […]

13Nov 2019

eMseni – Zoeloe vir: Plek van genade… En ek is deurgans bewus daarvan dat ons as kerk regtig soms in John Maxwell se woorde vorentoe faal – failing forward, dáárom het ons regtig klómp genade nodig. Genade by die God aan wie ons behoort; Genade vir onsself as individue; Genade vir mekaar – veral as ons van vêr […]

07Nov 2019

Die 2016-getuienis van die NG Kerk in Namibië oor selfdegeslag seksuele verhoudings Die 17de vergadering van die Namibiese sinode van die NG Kerk (NGKN) neem kennis van uiteenlopende standpunte rakende die beoordeling van selfdegeslag seksuele verhoudings, ook standpunte wat op die Bybel gegrond is. Terwyl ons die integriteit aanvaar van gelowiges wat kan saamleef met […]

07Nov 2019

2016-getuienis oor die Bybel  In ’n tyd en omstandighede waarin mense binne en buite die kerk ervaar dat: baie bekende en aanvaarde standpunte bevraagteken word en verander, daar ’n toename in onsekerheid, lewens-risiko’s en sosiaal-maatskaplike verval plaasvind, gesonde en positiewe verhoudinge tussen mense versplinter en breek, en onsekerheid en vaagheid oor die Christelike geloof se […]

06Nov 2019

Ons bid nog tot Sondag 10/11 spesiaal vir die vervolgde kerk wêreldwydKlik hier om die nuusbrief eerder op die internet te lees.  Die eerste versoek van broers en susters in die vervolgde kerk is altyd: “Bid vir ons!”  Die tweede is direksie daaroor – dat ons staande sal bly teen die versoeking of Christus te […]

01Nov 2019

Dit voel of sinkretisme besig is om die oorhand te kry in Tsumkwe. N!aici vertel van ‘n kind wat op Aasvoëlnes oorlede is, kort nadat hy sy suster se baba begrawe het. Volgende wat hy hoor, is dat hy die kind getoor het om te sterf. Op die ou end laat kom hy die polisie […]

24Oct 2019

‘n Kerk wat voortdurend hervorm, moet bly leer. Moet nuut luister, nuut hoor, beter verstaan, fyner gewaar word, sensitiewer aanvoel, liefdevoller optree, regverdiger, steeds meer genadig, meer verwelkomend, meer gasvry, meer insluitend, meer diensbaar, meer versoenend. Nooit tevrede, selftevrede of selfvoldaan wees nie, nie gearriveer nie, nee. Altyd soekend, ondersoekend en steeds ontdekkend, al hoe […]

09Nov 2017

Roeping 2017 ’n Liggaam van geloofsgemeenskappe in Namibië wat uitdrukking gee aan die lewe van God Drie-enig Oor God Die Lewende God se Gees en Woord roep en leer mense om te leef in geloofsgemeenskappe wie se aard, voorkoms en praktiese lewe is soos die unieke andersheid van God self: God ontmoet en help ons […]