Getuienis 2020 Oor geweld, verkragting, moord en kindermishandeling

GEWELD en ons

OOR GEWELD, VERKRAGTING, MOORD EN KINDERMISHANDELING

Die Sinode van Namibië neem met groot hartseer en ontsteltenis kennis van die vlaag van geweld in ons streek. Hieronder veral geslagsgeweld, verkragting, moord, plaasaanvalle- en moorde en die mishandeling van kinders.

Die Sinode het sedert 2014 hulle uitgespreek teen alle vorme van geweld deur te benadruk dat: “Ons glo die lewende God wat ons aanbid, is hartseer oor wat ons as mense aan mekaar doen in ons lieflike land.” Verder is die Sinode oortuig daarvan “dat hierdie afgryslike gebeure, optredes en dade in werklikheid simptome is van ‘n dieperliggende en ernstige siekte van morele verrotting en geestelike verval in ons samelewing.” Daarom spreek die Sinode hulle opnuut uit oor die volgende:

PLAASMOORDE, MOORD EN GEWELD:

Die Sinode veroordeel die wreedaardige en afgryslike aanslag op boere en plaasgemeenskappe ten sterkste in Namibië, sowel as in Suid-Afrika. Die Sinode is bewus daarvan dat landbouers van alle rasse deur die geweld geraak word.

Die aanslag op menselewens deur misdaad is boosaardig en lynreg in stryd met die Skrif.

Die NG Kerk in Namibië wil lidmate maan om nie kwaad met kwaad te wil vergeld nie, maar om die bose deur die goeie te oorwin (Romeine 12:17-21). Lidmate word aangemoedig om deel te neem aan vreedsame protesaksies. Die kerk is ‘n verkondiger van Jesus Christus se evangelie van vrede. Lidmate word aangemoedig om tydens sulke protesaksies leiding te neem ten opsigte van gebed, bemoediging en onderskraging van die slagoffers se families.

GESLAGS- en GESINSGEWELD:

Die Sinode spreek hulle ondubbelsinnig uit teen enige vorm van geslags – en gesinsgeweld. Die fisieke en emosionele mishandeling van vroue en kinders is onaanvaarbaar.

Ons verneem ook met ontstetenis van ‘n toename in die verkragting ook van mans.

Die NG Kerk in Namibië word gewalg deur die aanranding, verkragting, mishandeling en moord van vroue en kinders, en spreek haar ten sterkste uit teen hierdie misdade.

Die Kerk herinner haarself dat die Redder van die wêreld, ons Here Jesus Christus, deur die buik van ‘n vrou gekom het. Vroue behoort hanteer te word met respek en waardigheid.

Lidmate word aangemoedig om die stilte oor geslagsgeweld te verbreek. Ons mag nie stilbly oor hierdie aanslag van geweld en ongeregtigheid nie. Dit is lidmate se verantwoordelikheid om enige kennis van sulke afstootlike misdade aan die polisie en maatskaplike dienste deur te gee.

Verder word lidmate aangemoedig om enige onsmaaklike en laakbare grappe oor die mishandeling van vroue en kinders ten sterkste af te keur.