Feldmuis

Feldmuis von Schanzen is ‘n eKommunikasie wat weekliks uit die Sinodale Kantoor van die NG Kerk in Namibië gestuur word.

Die naam Feldmuis kom van die kombinasie Kerkmuis en Feldstraat waar die kantore geleë was toe die Nuusbrief begin is. Von Schanzen het bygekom toe die Feldstraat perseel verkoop is en die kantore geskuif het na Schanzenweg 46A.

Dit wil:

  • relevante inligting deurgee aan dominees, lidmate en kerkkantore;
  • dien as kommunikasie-kanaal vir die sinodale verband;
  • help om die onderlinge verhoudinge te dien.
  • dien as amptelike kommunikasiekanaal vir die moderamen en kerklike kennisgewings in die NGKN verband

Klik op die uitgawe wat jy soek… dit loop van jongste heelbo na oudste heelonder op die lys