Tsumkwe

Loer ook in by www.tsumkwe.com

Tsumkwe is ’n dorpie wat in die noord-ooste van Namibië geleë is, 60 km vanaf die grens van Botswana en 300 km reg oos vanaf Grootfontein.  Dit is die hoofsetel van die Boesmanbevolking in die voormalige Boesmanland.  Die gebied word in twee dele gedeel naamlik Tsumkwe-oos en Tsumkwe-wes met die Tsumkwe-gemeente wat in Tsumkwe-oos geleë is.  Die bedieningsgebied van die gemeente strek oor 100 vk/km.

Die gemeente is in 1961 as gemeente onder die Boesmans gestig en vorm sedert 1991 deel van die Sinode van Namibië.  Dit bestaan uit boesmans as ingeskrewe lidmate – 179 in totaal (Doop: 93 en Belydend: 90).  Die kerkraad bestaan uit ses lede waarvan drie besig is om toegerus te word as geestelike werkers in die gemeente.  Die bediening is egter steeds sending gerig met al die inwoners van Tsumkwe-oos as fokus.  Die bevolking wat bedien word is ongeveer 3500 siele wat in 37 setels/habitatte rondom en in Tsumkwe woon. Kategese word hoofsaaklik op Tsumkwe aangebied op ‘n Woensdagmiddag. Baie kinders woon dit by.

Vanweë min werk in die omgewing is die gemeente baie arm.  Die mense leef meestal van veldkosse en wild.  Baie tyd word spandeer in die opheffing van die mense om hulle tot selfstandigwording te begelei.  Die kerk help met die ruil van voedsel vir handwerkprodukte wat op die oop mark verkoop word om die kosrekening te betaal.  Die kerk help ook met die opleiding en vestiging van vee-boere.  Elke opgeleide boer word voorsien van skaap waarmee hy teruggaan na sy woonplek. ‘n Groepie vroue doen daagliks naaldwerk in die kerkgebou vir ‘n eie inkomste.

Die gemeente se webblad is deur ’n vennoot in die RSA opgestel.

Navrae by [email protected]