Walvisbaai

NG Gemeente Walvisbaai (Moedergemeente), het in 1952 afgestig van Moria (Otjiwarongo) en gevolglik kon die gemeente in 2002 hul vyftigjarige bestaan vier. Walvisbaai-Noord het in 1962 van Moedergemeente afgestig en Walvisbaai-Meersig het in 1974 van Moedergemeente afgestig.

Die eerste kerkgebou dateer uit 1952 en Dr en Mev MM Nieuwoudt was die eerste predikantspaar.

Die huidige kerkgebou is in 1965 ingewy.

Tans (2008) bestaan Moedergemeente uit ‘n lidmaattal van 538 belydende- en 156 dooplidmate.

Die gemeente het ‘n paar jaar gelede gekies vir ‘n kleingroepstelsel as bedieningsmodel. Gevolglik poog ons om lidmate te bemagtig en word hulle op grond van hul onderskeie gawes by een van die twaalf bestaande Diensgroepe ingedeel. Buiten die Diensgroepe bestaan daar ook ‘n paar Omgeegroepe, Bybelstudiegroepe en Biduurgroepe in die gemeente. ‘n Komitee vir Gemeentebestuur, wat as ‘n Dagbestuur funksioneer, bestuur die gemeente op ‘n dag tot dag basis en vul sodoende die werksaamhede van die kerkraad aan.

Die gemeente beskik steeds oor ‘n aktiewe Vrouediens, wat vier groot geleenthede per jaar vir die dames, maar ook vir gesinne in die gemeente aanbied.

Vanaf 2009 beoog die gemeente om heeltemal oor te skakel na Modkats, as kategesestelsel. Dit impliseer die gebruik van hulle materiaal vanaf die kleuterkerk, tot in die belydenisklas.

Voorts beskik Moedergemeente oor Biblia, wat hawesendingwerk onder seelui verrig. Daar word veral gekonsentreer op seelui uit die ou Oosblok lande. Biblia funksioneer uitsluitlik op donasies, wat veral vir die aankoop van Russiese Bybels aangewend word.

Tans word daar talle projekte geloods om fondse in te samel vir die bou van ‘n nuwe saalkompleks.

Die woorde van Kol.3:24(b) vorm die visie van Walvisbaai Moedergemeente, naamlik dat elke lidmaat geestelik so sal groei, dat sy/haar belydenis in dade omskep sal word.

Telefoonnommer van die Kerkkantoor: + 264 64 202511 of [email protected].

walvisbaai