Western Caprivi

Die gemeente word in 1986 as selfstandige gemeente gestig onder Boesmans.

Navrae: ngstumke@iway.na