Windhoek

Die pad van die gemeente kom uit die suide – Warmbad, Gibeon en Mariental. Op 12 Januarie 1929 stig Windhoek Gemeente hiervandaan af – voorwaar van plaaswyk tot ‘n stadsgemeente.

Op 1 Augustus 1987 kom ‘n Engelse Bediening tot stand wat bekend staan as die Andrew Murray Ward .

In 2009 is Windhoek Gemeente 80 jaar oud.

Met die draai van die 20ste eeu besluit Windhoek Gemeente om te renoveer – ‘n renovaré in ‘n gereformeerde sin van die Woord. Ons kyk enersyds terug om te sien of ons nog op ‘n Bybelse pad waarlik kerk is; andersyds kyk ons vorentoe om te sien of ons vir die Namibië konteks relevant is en ‘n geestelike verskil kan maak. Ons en die Heilige Gees besluit op ‘n missionêre pad vir die gemeente – ‘n Geesvervulde pad wat ons stap saam met die Afrikaanse stadsmens, andertaliges, boere in die kontrei, hulpbehoewendes en Geestelik-soekendes wat kom aanklop asook ‘n wêreld vir wie ons hemelse Vader eindeloos lief het.

Die oorspronklike kerksaal van die gemeente in 1932.

Kontak-besonderhede van die Kerkkantoor: + 264 61 222573 of [email protected].