Lüderitz

Die gemeente stig in 1949 van Bethanië af. Dit is tans ’n drie-koppige gemeente met bedieningspunte op Lüderitz, Aus en Rosh Pinah.

Telefoonnommer van die Kerkkantoor: + 264 63 202814 of [email protected]  (kassier) of [email protected] (skriba).