Kinderversorging

Huis Maerua is ’n Kinderhuis wat onder beskerming van die NG Kerk in Namibië funksioneer. Skoolgaande kinders van beide ge­slagte word hier opgeneem en versorg binne ’n Chris­telike etos mits sodanige kinders deur ’n Kinderhof sorgbehoewend be­vind en na ’n Kinderhuis of plek van veiligheid verwys is.

Kontakbesonderhede

Demontestraat 24
Auasblick
Windhoek

Bestuurder
Erna von Dewitz
Tel: (+264-61) 383250

[email protected]