EcSOS

Die NG Kerk in Namibië (NGKN) en die Namibiese sinode van die Verenigende Gereformeerde Kerk in SA (VGKSA) het ‘n Maatskaplike Dienste Organisasie in die lewe geroep om te dien as statutêre sambreel vir die verskillende maatskaplike dienste van die NGKN.

Ecumenical Social Services (EcSOS) is ‘n lede-organisasie en word bestuur deur Amanda Krüger as Hoofuitvoerende Beampte..

EcSOS werk vanuit die sinodale kantoor te Schanzenweg 46A, Windhoek.

Telefoon: +264 61 374350

E-pos: ceo@ecsos.org

      Skenk jou dollars vir diakonale werk deur Givetoday