Namibië val Suid Afrika in; Kom ons druk mekaar nie in hoeke nie maar hou mekaar eerder vas – oor Selfdegeslagverbindteniss … lees daarvan en meer in Feldmuis eNuus van 9 Oktober 2019