Oude Rust Oord

Posbus 20543
Windhoek
Namibië

Tel (+264-61) 22-7023
E-pos ouderust@mweb.com.na

Bestuurder: Mnr S van der Merwe

Inwoners word in enkel- en dubbelkamers, woonstelle en ’n afdeling vir verswakte bejaardes versorg.